Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör) Gry Frölich Övriga Charlotte Berglund (Skellefteå Kommun), Jimmy Bråthen (UBS), Anton Grönberg, Sebastian Andersson, Simon Sköllermark (TAFS) Frånvarande Pontus Werme (Vice kassör) Marcus Wiking (Vice ordförande) Marcus Almqvist (Sexmästeriet)

2 Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två mötesjusterare 4. Mötets behörighet 5. Fastställande av dagordning 6. Förra mötets protokoll 7. Adjungeringar Rapporter 8. Uppföljning i. Efterlysning av poster ii. STOCK iii. Drakmärket iv. Scenografimärket 9. Ordförande informerar 10. Kassören informerar 11. UBS informerar 12. Sexmästeriet informerar Beslut 13. Stadium Teamsales 14. Phöseriets bidrag Diskussion 15. TAFS reglemente 16. Budget 17. Övriga frågor Avslutning 18. Nästa möte 19. Mötets avslutande

3 1. Mötets öppnande Ordförande Andreas Fredmer förklarar mötet öppnat kl. 11: Val av mötessekreterare Till mötessekreterare väljs Malin Öhlin. 3. Val av två mötesjusterare Till justerare väljs Simon Lundmark och Gry Frölich. 4. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt då majoriteten av styrelsen är närvarande. 5. Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar: Budget läggs till under diskussion. 6. Förra mötets protokoll Förra mötets protokoll läses upp och godkänns av styrelsen. 7. Adjungeringar Samtliga närvarande blir adjungerade yttrande- och förslagsrätt under mötet. Rapporter 8. Uppföljning i. Efterlysning av poster Simon Lundmark berättar att han hängt upp affischer om att en ny replokalsansvarig behövs samt att han pratat med kulturarna som själva hittar ersättare. Han anser att det är för dåligt med tid för att söka skyddsombud, boråd och ledamöter till kårfullmäktige men planerar att gå ut med information om detta tidigt under höstterminen samt eventuellt informera på Studentföreningens facebooksida. ii. STOCK Andreas Fredmer berättar att det planerade mötet om framtiden för STOCK blivit inställt och att han därför ej har någon ny information att gå ut med i frågan. iii. Drakmärket Andreas F berättar att han varit i fortsatt kontakt med Johanna Gudmundsson som snart kommer att presentera nya och förbättrade designförslag till märket. iv. Scenografimärket Andreas F berättar att han pratat med Kristin Horne om det nya scenografimärket och att hon i dagsläget letar efter någon som kan hjälpa henne att ta fram en digital version av designen hon tidigare presenterat. 9. Ordförande informerar Ordförande Andreas Fredmer meddelar: att det sista kårfullmäktigemötet för terminen ägt rum, under vilket man beslutat om möjligheten att betala kårmedlemskap för fem år till ett något lägre pris. Han berättar även att han planerat att ta kontakt med ansvariga på Teknologkåren angående ett

4 erbjudande om medlemskap i tre år då inga utbildningar i Skellefteå i dagsläget varar i fem år. att tackmiddagen för den gamla och nya styrelsen samt undersektionsrepresentanter kommer att äga rum den 18:e maj. att den nya ordförandeklubban har kommit in och är redo att användas. 10. Kassören informerar Kassör Gry Frölich meddelar att kassörsarbetet pågår i vanlig ordning men att hon på grund av tidsbrist valt att ta hjälp av f.d. kassör Henning Sjöberg som i dagsläget hjälper till med bokföringen och även planeras hjälpa till med bokslutet. 11. UBS informerar Jimmy Bråthen meddelar: att inget nytt hänt i de fall han arbetar med. att han kommer att delta i ett byggmöte angående ombyggnationerna i B-huset och där ta upp frågan om kyl, diskho och mikrovågsugnar till köket som planeras byggas om. 12. Sexmästeriet informerar Marcus Almqvist är ej närvarande vid mötet. Beslut 13. Stadium Teamsales Andreas F föreslår att Studentföreningen inleder ett samarbete med Stadium Teamsales som utformas med hjälp av representanter från Idrottssektionen. Styrelsen bifaller förslaget. 14. Phöseriets bidrag Andreas F föreslår att Studentföreningen ger Phöseriet sponsring omfattande kr. Styrelsen bifaller förslaget. Diskussion 15. TAFS reglemente Sebastian Andersson presenterar det nya förslaget till reglemente för TAFS. Han berättar att följande justeringar har gjorts: Alla planerade poster utöver de tre tafsmästarna har tagits bort. Ordet styrelse har bytts ut mot ledningsgrupp. Han berättar även att de tagit till sig av kritiken mot val av lokal, men att de i dagsläget inte har hittat något bättre alternativ. I framtiden hoppas TAFS kunna utnyttja STOCK för sin verksamhet, men detta är i dagsläget inte aktuellt, främst på grund av brist på förvaringsutrymme. Sebastian A tar på sig att prata med Gunnar Landsell om tillgång till lokaler samt skärmar som han tidigare sagt att TAFS skulle få. Jimmy Bråthen berättar att undersektionen måste ha en kontaktperson till styrelsen som kan representera TAFS på kommande möten, och frågar hur de ansvariga tänkt i frågan. Anton Grönberg berättar att han eller Simon Sköllermark kommer att fylla den rollen, och att vem av dem som tar på sig uppgiften kommer att bestämmas inför hösten. Malin Öhlin frågar om TAFS vill att reglementet skall vara godkänt innan terminens slut, och om det då kommer krävas ett extrainsatt möte i frågan. Andreas F uppmanar dem att ta kontakt med

5 Marcus Almqvist som tidigare framfört kritik mot reglementet för att se om han har ytterligare synpunkter, och därefter ta fram en slutgiltig version som är redo att tas upp för beslut om godkännande. Om de anser att behovet av att få reglementet godkänt innan sommaren finns så uppmanar han dem att maila styrelsen för att eventuellt anordna ett extrainsatt möte för att fatta ett beslut. 16. Budget Andreas F berättar att Henning S föreslagit att alla undersektioner tar fram en planering för sin budget under det kommande året, där de estimerar vilka belopp undersektionerna väntas få in och göra av med under året. Han undrar om detta anses vara en bra idé och något som bör tas upp med de undersektionsansvariga. Gry F anser att det största problemet i dagsläget är att inte alla undersektioner verkar ha koll på sin nuvarande ekonomiska situation och att detta bör ses över innan det är aktuellt för dem att ta fram en budgetplan. Hon konstaterar även att de ansvariga för Sexmästeriet har väldigt dålig koll på ekonomin och då undersektionen är så pass stor föreslår hon att se över behovet av en särskild kassör för Sexmästeriet. Andreas F berättar att styrelsen brukar ta fram en budgetplan för Studentföreningen som helhet och att detta skulle kunna förenklas om alla undersektioner själva vet hur mycket pengar de förväntas få in och spendera. Gry F håller med honom i frågan. Andreas F tar på sig uppgiften att kontakta de ansvariga undersektionerna för att se om de själva anser att behovet av en budgetplan finns samt se om dessa har koll på ekonomin för sina respektive undersektioner. 17. Övriga frågor Charlotte Berglund berättar att hon varit i kontakt med ett antal forskare inom kommunen som uttryckt att de saknar en gemenskap bland de forskare som finns i området. Hon föreslår att anordna en temakväll med forskarpub på Traversen i samarbete med Forskarfredag som kommer att äga rum den 26:e september. Eftersom ingen representant från Sexmästeriet är närvarande så uppmanas hon ta kontakt med Kajsa Lundqvist eller Marcus Almqvist för att undersöka möjligheten att genomföra förslaget. Charlotte B berättar att hon kommer att prata med Centeks nya anställda, Stina Berglund, i slutet av veckan och prata med henne om ett framtida samarbete mellan dem och Studentföreningen. Hon berättar också att Centek förlängt sitt kontrakt för att hyra kontor på STOCK, och kommer att vara kvar där fram till den 1:a september då de flyttar sin verksamhet till J-huset. Charlotte B berättar att en campusgrupp planerar att startas på området som bland annat kommer att diskutera marknadsföring, information och evenemang på campusområdet. Hon efterfrågar en representant från Studentföreningen till denna grupp. Simon L tar på sig uppgiften. Charlotte B berättar att hon varit i kontakt med ansvariga för 2030-arbetet som genomförs av Skellefteå Kommun i syfte att öka stadens befolkning. Hon förklarar att de som en del av detta projekt besökt campus och pratat med studenter, samt att de varit nöjda med de svar de fått in. Andreas F konstaterar att han ändå gärna skulle upprätta en dialog mellan dem och Studentföreningen. Charlotte B uppmanar honom att bjuda in dem till ett styrelsemöte i början av höstterminen för att diskutera frågan.

6 Simon L berättar att Skelleftebuss planerar att dra en ny busslinje som kommer att gå tvärs över campusområdet, och att hans uppfattning är de flesta av studenterna på campus skulle motsätta sig detta förslag. Charlotte B berättar att Polaris har fått denna information från Tekniska Kontoret. De ansvariga på Tekniska Kontoret verkade ha antagit att förslaget godtagits av berörda på campus, när Polaris i själva verket aldrig pratat med intressenter på campusområdet om åsikter i frågan. Andreas F tar på sig uppgiften att maila Tekniska Kontoret om detta. Avslutning 28. Nästa möte Inget datum bestämdes för nästa styrelsemöte då det inte kommer att äga rum förrän höstterminen. I mån om behov kommer eventuellt ett extrainsatt möte att äga rum innan terminens slut. 29. Mötets avslutande Andreas Fredmer förklarar mötet avslutat kl. 12:52.

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Sidan 2 Bilaga 1 Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följandegjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS STYRELSEMÖTE SÖNDAGEN DEN 1 APRIL 2007 Bilagor: 1. Närvarolista 2. Personalpolicy 3.

MÖTESPROTOKOLL FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS STYRELSEMÖTE SÖNDAGEN DEN 1 APRIL 2007 Bilagor: 1. Närvarolista 2. Personalpolicy 3. Bilagor: 1. Närvarolista 2. Personalpolicy 3. Caféutbildning 1. Mötets öppnande. Ordförande förklarade att: mötet är öppnat. Mötet beslutade att: ajournera tills dess att David Berggren anländer. återupptog

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-16 Tid: 17:15 Plats: A36 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer