, kl i C305

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-03, kl 18.30 i C305"

Transkript

1 KÅRFULLMÄKTIGE / , kl i C305

2 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: , kl Plats: C305 Ärenden: Bilaga Föredragare 61. Formalia Kårstyrelsen 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Anmäld frånvaro 4. Protokolljusterare 5. Adjungeringar 6. Föredragningslistan 7. Föregående protokoll 8. Publicering på nätet 62. Anmälningsärenden: Sektioner, valberedningar, STUK, SMK & Adel 1. Rapporter & meddelanden Sektioner Adel Valberedningar STUK SMK 63. Propositioner Kårstyrelsen 1. Proposition ang arbetsmarknadsevent Motioner 1. Ändrade medlemspriser dok.sek Doktorandsekt. 65. Beslut 1. Revidering styrdokument Kårstyrelsen 2. Val av Teknologkårens ledningsgrupp Valberedningen 3. Övriga val till Teknologkåren Valberedningen 66. Anmälningsärenden KS Kårstyrelsen 1. Pågåendelista Rapporter Meddelanden

3 67. Diskussion 1. Medlemspriser Kårstyrelsen 68. Interpellation 69. Övriga frågor 70. Avslutande formalia Kårstyrelsen 1. Nästa möte 2. Mötets avslutande Luleå, torsdagen den 27/3-14 Daniel Nilsson Talman

4 Närvarande ledamöter: x st enligt bilaga 11.2 Övriga närvarande: y st enligt bilaga 11.2 VID PROTOKOLLET /Sekreterarens namn JUSTERAS /Mötesordförande /Justeringspersonen namn /Justeringspersonen namn Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum: Förvaringsplats för protokollet: Teknologkåren Intygas /Therese Östling

5 61. Formalia Föredragande: Talman 1. Mötets öppnande Mötesordförande förklarar mötet öppnat kl. xx.xx 2. Anmäld frånvaro xxx yyy och yyy xxx har anmält sin frånvaro Kårfullmäktige beslutar 3. Mötets behörighet finna mötet behörigt. 4. Protokolljusterare xx yyy och xxx zzz utses tillsammans med talman justera dagens protokoll. 5. Adjungeringar adjungera xxx yy med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid dagens kårfullmäktige. 6. Föredragningslistan godkänna föredragningslistan 7. Föregående protokoll lägga protokoll 3 13/14 och protokoll 5 13/14 till handlingarna. Mötesdeltagarna beslutar 8. Publicering av protokoll ge sitt tillstånd till protokollet publiceras på Internet. 62. Information och uppföljning 1. Rapporter & meddelanden Föredragande: Sektioner, valberedningar, STUK, SMK, Adel Bilaga:

6 63. Propositioner 1. Reglemente för arbetsmarknadsevent Föredragande: Kårstyrelsen Bilaga: Det finns idag brister i kommunikationen mellan Teknologkåren centralt och sektion. Det finns utrymme för ytterligare evenemang inom utbildning och näringsliv. Genom använda sig av reglementet för sponsring och arbetsmarknadsevent är syftet skapa tydlig och enhetlig kommunikation externt och internt. Förslag till beslut Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige bifalla propositionen i enlighet med bilaga Fullmäktige beslutar Att 64. Motioner 1. Ändring av medlemsavgifter för doktorandsektionen Föredragande: Doktorandsektionen Bilaga: Vid nuläget är väldigt få doktorander vid Luleå tekniska universitet anslutna till Teknologkåren, ca. 30 av 600 antagna, där flertalet av de anslutna är tvingade betala kåravgiften eftersom de sitter med i Doktorandsektionens styrelse. Orsaker till det låga medlemsantalet är inga förmåner är riktade till doktorander samt de flesta doktoranderna anser kåravgiften är för hög. Ett problem är det låga medlemsantalet påverkar möjligheterna rekrytera doktorander till Doktorandsektionens styrelse negativt. Förslag till beslut Doktorandsektionen föreslår kårfullmäktige bifalla motionen i enlighet med bilaga Fullmäktige beslutar

7 65. Beslut 1. Revidering av Teknologkårens styrdokument Föredragare: Kårstyrelsen Bilaga Kårstyrelsen fick i uppdrag uppdatera styrdokumenten i och med målstyrning infördes samt upparvodering vid KF 5 13/14. I samband med detta har en del övriga revideringar gjort för anpassa dokumenten efter rådande verksamhet. Förslag till beslut Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige bifalla ändringarna i Teknologkårens stadga i enlighet med bilaga bifalla ändringarna i Teknologkårens reglemente i enlighet med bilaga

8 2. Val av Teknologkårens ledningsgrupp Föredragare Valberedningen Bilaga: Valberedningen föreslår kårfullmäktige välja Axelina Flote till Kårordförande för verksamhetsåret välja Sanna Dahlberg till Vice kårordförande för verksamhetsåret välja Johan Koskinen till Sociala enhetens ordförande för verksamhetsåret välja Johan Pihl till Informationsenhetens ordförande för verksamhetsåret välja Karin Burström till Phaestmästare för verksamhetsåret välja Erika Werner till Utbildningsenhetens ordförande för verksamhetsåret välja Josefine Pettersson till projektledare för LARV för verksamhetsåret välja Markus Wickbom till Huvudstuderandeskyddsombud för verksamhetsåret nominering av Utbildningsenhetens vice ordförande för verksamhetsåret återremitteras till valberedningen för ny beredningsprocess och val på KF7 nominering av Arbetsmarknadsenhetens ordförande för verksamhetsåret återremitteras till valberedningen för ny beredningsprocess och val på KF7 Elin Hansén föreslår fullmäktige välja Elin Hansén till Utbildningsenhetens vice ordförande för verksamhetsåret Christopher Ecknell föreslår fullmäktige välja Christopher Ecknell till Arbetsmarknadsenhetens ordförande för verksamhetsåret Fullmäktige beslutar

9 3. Övriga val till Teknologkåren Föredragare: Valberedningen Bilaga: Valberedningen föreslår kårfullmäktige välja Daniel Nilsson till Talman för verksamhetsåret välja Johan Karlsson till Externrevisor för verksamhetsåret välja Sophia Caspar till Adelvalberedningen 1 för verksamhetsåret välja Malin Björklind till Adelvalberedningen 2 för verksamhetsåret välja Johan Koskinen till Adelvalberedningen 3 för verksamhetsåret välja Axelina Flote till Adelvalberedningen 4 för verksamhetsåret välja David G Lundberg till Adelvalberedningen 5 för verksamhetsåret välja Axelina Flote till REP US för verksamhetsåret välja Erika Werner till REP TFN för verksamhetsåret välja Mathias Varedian till REP TFN för verksamhetsåret välja Thule Brahed till Sup. REP TNF för verksamhetsåret välja Jennifer Davidsson till Rep. Anst. Nämnd. för verksamhetsåret välja Simon Hedin till Rep. Disciplinnämnden för verksamhetsåret nominering av Sekreterare för verksamhetsåret återremitteras till valberedningen för ny beredningsprocess och val på KF7 nominering av TKL valberedning 1-4 för verksamhetsåret återremitteras till valberedningen för ny beredningsprocess och val på KF7 nominering av Sup. Rep. Anst. Nämnd. för verksamhetsåret återremitteras till valberedningen för ny beredningsprocess och val på KF7 nominering av LTU Karriär Styrelse för verksamhetsåret återremitteras till valberedningen för ny beredningsprocess och val på KF7 Fullmäktige beslutar

10 66. Information & uppföljning Föredragande: Kårstyrelsen Bilaga: Diskussion 1. Pågåendelista Genomgång av informationen 2. Rapporter Genomgång av informationen 3. Meddelanden Genomgång av informationen 1. Medlemspriser Föredragare: Kårstyrelsen Bilaga: Tidigare under året så fastställdes nya medlemspriser, där det infördes ett 3 års medlemskap. Efter detta genomfördes fick kårstyrelsen ta del av information Luleå Studentkår lägger fram en proposition sänka priset för medlemskap och presenterade detta för KF. KF tog ställning till vi kommer vara tvungna se över våra priser för skillnaden mellan kårerna inte ska bli för stor. Fullmäktige kom fram till 68. Interpellationer Ingen interpellation förekom 69. Övriga frågor Ingen övrig fråga förekom 70. Avslutande formalia Föredragare: Mötesordförande 1. Nästa möte Tid och plats för nästa möte blir 8 maj kl i C Mötets avslutande Talman förklarar mötet avslutat kl hh:mm

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2 VID PROTOKOLLET /Johan Östh JUSTERAS /Mattias Brynjell-Rahkola /Joakim Brahed /Johan Forslund 1 Inledande formalia Föredragare:

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Sidan 2 Bilaga 1 Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följandegjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer