Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb"

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn Michael Silvin Kajsa Goffrich Robert Janson Peter Rosander Jon Bjärkefur 1. Mötet öppnas Ordförande Mattias Strand hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare Till mötesordförande valdes Mattias Strand. Till mötessekreterare valdes Andreas Hansson. 4. Val av justerare Till justerare valdes Jon Bjärkefur. 5. Adjungeringar Jon Bjärkefur, Peter Rosander och Kajsa Goffrich adjungerades till mötet. 6. Föregående mötesprotokoll Föregående styrelsemötesprotokoll samt protokoll från höstmötet lästes upp och lades till handlingarna. 7. Uppföljning av punkter från tidigare möten 1. Ombyggnation Mattias kontaktar Micke för att få veta mer om vilka föreningar som eventuellt är intresserade av att vara med på lokal i Hangaren. Nästa års styrelse får utse en ombyggnadsansvarig som har möjlighet att driva på och vara aktiv på möten med kommunen under kontorstid på vardagar. 2. Avtal Påskrivna avtal finns nu med Naturfirman och Sysslolösningen. Avtalen ska skrivas om årsvis i juni i fortsättningen. En diskussion hölls om huruvida utomstående får hålla kurs i Hangaren

2 utan avtal enligt väggreglerna krävs idag bara att den som håller kurs är behörig instruktör. Styrelsen konstaterade att det är fördelaktigt både för oss och den som håller kurs att ha ett skrivet avtal så vi förutser inte att det i praktiken kommer att bli några problem. 3. Bouldermattan Michael Silvin dokumenterar skadorna på mattan och tar kontakt med firman som lagt den för att eventuellt få någon typ av reparation som garantiärende. 4. Protokoll på hemsidan Styrelsens protokoll finns nu åter tillgängliga på vår hemsida. 5. Presentkort Anna har inte kontaktat receptionen men ska göra det snart. Eftersom julen närmar sig och det finns risk att någon vill köpa presentkort som julklapp är det viktigt att de blir informerade om att vi inte accepterar presentkort. 6. Uppgiftslista Jon har idéer om att vidareutveckla uppgiftslistan för att bättre kunna följa pågående ärenden. Jon får arbeta vidare med det. 7. Märkningssystem Jimmy har vänt på några av hållarna på repväggen och det har fungerat bra de vända hållarna går inte sönder. Jon har en alternativ idé om att sätta upp inplastade lappar på startgreppen, ett system som används på Telefonplan i Stockholm. Lapparna färgkodas efter ledens grad och graden samt rubriker för namn/byggare och annan information förtrycks. Informationen om leden lappen sitter på skrivs sedan med tuschpenna, och när leden rivs kan lappen tvättas av och återanvändas. Styrelsen är positiv till förslaget och Jon får ta fram exempelskyltar och pris så att ett beslut kan fattas vid nästa möte. 8. Kontakt med receptionen angående klagomål Mattias informerar Micke om vilka som ingår i den nya styrelsen och vilka som är kontaktpersoner för eventuella klagomål. 9. Duschrummet Handdukskrokar har satts upp. 10. Diskmaskin Ingen har ännu kontaktat oss angående frågan om diskmaskinen sticker igenom en brandvägg. Till dess att någon tar kontakt gör vi inget mer i ärendet. 11. Nya rep till klätterhallen Tendon har gett oss ett rep att prova, och det sitter uppsatt på position 2 på klätterväggen. Sysslolösingens rep sitter på plats 22. För det senare repet har det kommit några kommentarer angående bristande kvalitet det har bildats eller hela tiden funnits små tussar på repet som gör att klättrare i hallen tror att repet är skadat. Styrelsen avvaktar fler kommentarer från medlemmar innan beslut fattas om vilka rep som vi ska använda. Om möjligt vill vi ha fler olika färger på rep än bara blå och röd, för att ytterligare minska risken för att klättrare och säkrare kopplar in sig i olika rep.

3 Det är nu slut på rep i förrådet de sista repen gick åt för att byta rep vid den senaste ledbyggardagen. 12. Korrigering av prislista i kassan Henrik har varit i kontakt med kassapersonalen och det pris de tar ut är korrekt. Styrelsen skulle vilja ha ett anslag vid kassan med de priser som gäller. Jimmy får i uppdrag att höra om det går bra och i så fall ta fram ett anslag. Även notera på anslaget att grönt kort krävs för att få säkra. 13. Förbättring av väggansvarigsystem Peter och Ludwig har sedan tidigare uppdraget. Patrik har idéer om sånt som skulle kunna göras och vill gärna också vara med, likaså Kajsa. Nästa års styrelse får utse ansvariga för att driva projektet. Det är ett problem att vi inte har hållit tillräckligt många tillfällen att klättra upp för grönt kort. Tidigare har vi avvaktat nya normer för att utbilda väggansvariga, men det verkar inte som några nya normer är på gång ifrån Klätterförbundet, så vi får gå vidare ändå. Styrelsen diskuterade olika lösningar kanske att alltid ha uppklätteransvariga tillgängliga på en viss veckodag. Det finns behov att göra en tillfällig drive med uppklättringar i början på terminen, vecka 4, 5, 6 kanske kan vi engagera de väggansvariga som har kompetens för att hålla i uppklättringar i utbyte mot färre väggansvarspass. Henrik får i uppdrag att prata med Peter om det, samt att bjuda in honom till nästa styrelsemöte. Det kan vara svårt för Peter att ha tid Michael tar på sig att stötta honom och jobba mot en långsiktig lösning. 14. Inköp Grepp har köpts in i några omgånger och Ludwig ska köpa in ytterligare fler grepp för att uppnå årets budgetmål. Förstahjälpenlådan har också kompletterats. 15. Förnyelse av prenumeration Robert Janson har tittat på att förnya prenumerationer i förtid för att dra nytta av en rabatt, men rabatten visade sig så liten att vi avvaktar förnyelse tills att prenumerationerna löper ut. 8. Övriga frågor 1. Kick-off Robert Janson tar kontakt med SISU angående kick-off. Anna skickar ut en Doodle-förfrågan för att bestämma lämpligt datum. 2. Lista på styrelsemedlemmar med foton Listan behöver uppdateras tidigare nästa år. Jimmy har årets lista som mall och vi tar fotografier vid nästa års visionsmöte och ser till att den nya listan kommer upp så snabbt som möjligt. 3. Uppdatering av regler Klätterrepet i boulderrummet behöver behandlas i boulderreglerna högsta höjd man får klättra är i höjd med toppen på boulderväggen. Nya regler behöver sättas upp, både boulder-, barn- och repväggsregler.

4 4. Ekonomi Ludwig och Henrik har pratat om att skaffa ett bankkort till inköpsansvarig så att inköp kan göras direkt från klubbens kassa utan att någon behöver göra ett utlägg först. Styrelsen beslutar att skaffa ett sådant. Henrik påminner också om att lämna in alla utläggskvitton före jul så att årets bokföring kan slutföras. 5. Prova-på information Den lapp som satts upp angående regler för prova-på stämmer inte överens med vad styrelsen tycker att den borde innehålla, så den lappen tas ned och ersätts med en ny som beslutas på nästa möte. 6. Juniorbetalningar Betalningarna började inte komma in förrän i slutet av oktober i år, trots att terminen började redan i mitten av september. Föräldrarna har tydligen problem att göra betalningarna. Policy är att vi släpper in alla juniorer även om betalning inte kommit in, men vi vill få information om vilka som inte betalat så att vi kan stöta på föräldrarna. Vi bör ta fram en skriftlig information som kan lämnas ut vid det första juniorträningsstillfället. 7. Fakturor Henrik meddelar att han vill ha information per mail varje gång någon har beställt något som resulterar i en faktura, så att han vet att den ska betalas. 8. Mat vid ledbygge Frågan skjuts till nästa möte 9. Försäkring för miniorer Såvitt vi kan se omfattas miniorer som deltar i kindergartenklättring söndagar kl 10 inte av vår försäkring genom Klätterförbundet då de inte är medlemmar i klätterklubben och inte heller deltar i prova-på verksamhet. Ansvarig för kindergartenklättring måste informera deltagarna om det. 10. Källsortering Anna har från tekniska verken mottagit en förfrågan om huruvida vi vill ha källsorteringskärl i hallen. 11. Tackbrev Anna skickar ut en hälsning och tack för det gångna året på infolistan å styrelsens vägnar. 12. Utlåning av utrustning då receptionen är stängd Kajsa undersöker om väggansvariga kan få möjlighet att sköta om och ta emot återlämning av utrustning som fortfarande är uthyrd då receptionen stänger så att besökare med hyrd utrustning kan få klättra ända tills hallen stänger. 13. Städning Städfirman har svårt att meddela datum för städning i god tid då det påverkas av deras andra kunder. Vi behöver få informationen åtminstone någon vecka innan de kommer. Vi har

5 tidigare haft städning av golv och mattor en gång i månaden men kommer i fortsättningen även att få avtorkning av räcken och horisontella ytor fyra gånger per år samt maskinskurning av golv två gånger per år. Städansvarig får i uppdrag att ta fram en lista att anslå i klätterhallen där städfirman får fylla i datum när de har städat och vilken typ av städning de gjort. Fler dammsugarmunstycken behövs också fortfarande för väggansvarigstädningen. 14. Kalla duschar Ibland finns inte varmvatten i duscharna. Mattias hör med Micke om vad det beror på och om det går att göra något åt. 15. Luciafirande Önskemål har framförts om att hålla Luciafirande i klubben. I år finns inte tillräckligt med tid för att planera något sådant, men om möjligt får Jon förbereda ett sådant i god tid till lucia Nästa möte Nästa ordinarie styrelsemöte hålls i februari. Om behov finns hålls ett kortare möte i samband med Visionsmötet i januari. 10. Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat. Andreas Hansson Sekreterare Jon Bjärkefur Justerare

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2014-02-11 Tid: 19:00-22:03 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jon Bjärkefur Kajsa Goffrich Andreas Hansson Robert Janson

Läs mer

LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04. 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare

LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04. 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04 Plats: Hangaren Tid: 2012-12-04, kl 19:00 1 Mötet öppnas Ordförande förklarar mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes. Samtliga personer

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemöte Games4u Spelförening, dagordning 2011-01-20

Styrelsemöte Games4u Spelförening, dagordning 2011-01-20 Styrelsemöte Games4u Spelförening, dagordning 2011-01-20 Under styrelsemötet kommer styrelsen ta upp en rad viktiga frågor inför 2011 och 2012. Det är minskt sagt en viktig tid vi har framför oss. Så här

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer Innehåll Världens möjlighet 3 Normalstadgar för lokalförening i Salt barn och unga i EFS 5 Kommentarer till normalstadgar för lokalförening i Salt

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 1960 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Gert Nielsen Sekreterare: Johan Persson Närvarande ledamöter: Bengt Pettersson,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer