2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00."

Transkript

1 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson. 4. Eventuella adjungeringar Axel Svenstam. Representerar Phöset och Världsmästeriet. 5. Beslutsuppföljning Elin Delmar har inte pratat med Per Tibbelin, gör det innan nästa möte. Isabelle har inte hittat dokumenten för städpolicy och städrutiner, kommer leta upp och skriva om dessa innan nästa möte. 6. Aktuell rapport Presidiet Ordförande: Isabelle berättar att LTH har utformat en ny nollningspolicy där det bl.a. står att inga alkoholrelaterade aktiviteter ska förekomma första veckan under nollningen. Det är även tal om att förkorta nollningsperioden inför nästa år. LTH och TLTH är inte överrens om vad som är rimligt. Ett förslag är att skriva på LTH:s nya policy och sedan tolka denna pragmatiskt. Detta kan skapa problematik mellan LTH och TLTH, och TLTH håller därför på att utforma en ny policy som ska kunna kompromissa med LTH:s nya policy. Förhandlingarna är ännu inte klara och det är inte klart vilka regler som kommer att gälla inför nollningen 2014, vilket kan ställa till med problem för många sektioner som redan har, eller snart kommer att börja, planera sin nollning Sekreterare: Johanna Schuhmeier berättar att det kan vara något problem med den gemensamma maillistan a-styrelsen och kommer att kolla upp detta i veckan så att kommunikationen ska fungera bra. Kassör: Elias Friberg ska ha överlämning med Carl Kvanta i veckan. Vice ordförande: Emanuel har haft överlämning med Malin Yngvesson. Utskottsrapporter AktU: Marcus Froste meddelar att AKTU kommer att delta i karnevalen. Det är ännu inte helt

2 klart vad som ska göras men flera det finns flera förslag att presentera. Det är även planerat att ha gemensam en A-sektionskö till köandet inför karnevalen den 9 februari. Phöset: Axel Svenstam berättar att arbetet i Phöset går bra. Möten hålls två ggr i veckan och tema inför nollningen 2014 är klart. Överlämning mellan årets och förra årets Phös sker imorgon, fredagen den 31 januari. Gemensam Phöskickoff är planerad i februari. Världsmästeriet: Axel Svenstam meddelar att nollningen för de nya utbytesstudenterna nu är klar och Världsmästeriet går in i en lugnare period. Det diskuteras bl.a. om att fixa A-kavajer till utbytesstudenterna för att involvera dem ytterligare i nollningen framöver. Tilda Sandin föreslår även att sångböcker till utbytesstudenterna och Emanuel meddelar att dessa är slut för tillfället men att det kommer komma fler någon gång i vår. I övrigt kommer en Facebooksida för Världsmästeriet snart att startas upp för enkel kommunikation mellan faddrar och studenter. Sexmästeriet: Elin Delmar meddelar att värvningen av nya medlemar är igång. Vi får även den tråkiga nyheten att Sexmästeriets köksansvarig Lisa Lofthagen inte kommer att fortsätta eftersom hon valt att avsluta sina studier på Arkitektprogrammet. Sexkollegiet diskuterade på sitt senaste möte att en mellan sektionerna gemensam aktivitet ska planeras under våren. Sexmästeriets medlemmar går på utbildningar angående förbättrad alkoholhantering. ArmU: Hugo Barcelona berättar att arbetet med mentorsgrupperna går framåt. Gruppen har nu 22 mentorer utanför skolan som ska kunna stötta och hjälpa elever i olika frågor. Ett förslag vore att starta upp ett liknande program på Industridesign eftersom det kan vara väldigt hjälpsamt att kunna resonera med en utomstående angående projekt osv. I veckan hölls ett studiebesök på Wingårdhs arkitektkontor i Malmö vilket var väldigt lyckat! Det talas vidare om att anordna någon form av gemensam afterwork med Wingårdhs, ett event som skulle vara öppet för alla studenter som är intresserade. Hugo Barcelona är nyligen hemkommen från årsmöte med Arkitektstudenterna i Hamburg. Tidigare har förhållandet till Arkitektstudenterna varit lite dåligt p.g.a. att man kunnat uppleva en viss konkurrens mellan sektionen och Arkitektstudenterna men Hugo tror att man absolut hade kunnat skapa ett fint samarbete. Frågan diskuteras vidare under punkt 11. CeremU: Emanuel Mettman har haft ett möte med Lukas Annermarken där värvning av nya medlemmar diskuterats. Intresset av att vara med i CeremU ser för tillfället ganska svalt ut, men det finns ett par kandidater som kan vara intresserade. Emanuel påpekar att det hade vart bra att försöka värva en etta. Övrig ledamot: Tilda Sandin ska planera in en överlämning med Maria Arvidsson. SRID: Jennifer Bengtsson berättar att SRID har haft två möten hittills om vem som kommer att ta över posten som Ordförande efter henne. Det är ännu inte klart vem som kommer att

3 göra detta och det kan bli så så att Jennifer skickar en medlem i utskottet för att representera henne under styrelsemöten den närmsta tiden. Det har diskuterats om att införa krav på utbildning i fler av lokalerna i skolan, bl.a. laserskäraren och syverkstaden. Detta skulle vara bra för att förebygga att saker går sönder p.g.a. okunskap om hur maskiner och redskap fungerar, vilket tyvärr har skett nyligen. Jennifer skickar ett mail till SRA-ordförande August Almqvist Jansson för att diskutera detta vidare. SRID har planerat in Soppkväll för gamla och nuvarande elever den 27e februari. Info-utskottet: Lucas Annermarken uppmanar utskotten att använda den färdiga mallen för affischer för att hålla en enhetlig grafisk profil. Detta gäller samtliga utskott och behöver man hjälp att utforma affischer går det bra att ta hjälp av Info-utskottet eftersom att detta är en av utskottets huvuduppgifter. Vi har ett bra Info-utskott och det ska vi ta vara på, fyller Isabelle Easterling i. Axel Svenstam berättar att Världsmästeriet också tänker utforma en logga för sitt utskott eftersom det inte finns i dagsläget. 7. Pappersverkstaden Punkten flyttas fram till nästa möte då August Almqvist Jansson inte kunde närvara vid dagens möte. 8. Viktiga datum Datum för Vårterminsmöte och Vårfårfiolgasquen diskuteras. Lördagen den 29 mars är det datum som i dagsläget ser ut att vara det bästa för Vårfårfiolgasquen men detta ska undersökas mer noggrant så att det inte krockar med andra stora events. Man vill undvika att hålla gasquen efter påsklovet eftersom det inte blev någon större uppslutning förra året p.g.a. att många var iväg under denna period. 11 februari: Visionsmöte och lära-känna-kväll mellan Phöset och Sexmästeriet. 15 februari: Skiphte för Ordförandekollegiet 16 februari: Utbildning för hela styrelsen 27 februari: SRID anordnar soppkväll för industridesignstudenter. 7 mars: Arkipelago och A-bar 4 april: Funktionärsfest TLTH 9. Styrelsepolicy 2014 Isabelle Easterling presenterar styrelsepolicyn för Den är i princip densamma som förra året. Styrelsens medlemmar läser igenom och skriver på policyn.

4 10. Hemsideutbildning Isabelle Easterling meddelar att Tobias Lundkvist tycker det vore en bra idé om alla lärde sig hur hemsidan fungerar eftersom alla har möjlighet att gå in och lägga och ändra saker på hemsidan. Lukas Annermarken informerar om att det finns en guide i styrelserummet om hur hemsidan fungerar som alla i styrelsen kan läsa på. Är det något man undrar över efter det är man välkommen att fråga Lukas. Allas föregångare bör ha gett sina efterträdare inloggningsuppgifter till hemsidan, har man inte fått det tar man ta kontakt med Lukas. 11. Övriga ärenden Isabelle Easterling tar upp en fråga om ytterligare styrelseutbildningar. En utbildning är planerad för hela styrelsen den 16 februari men det kan vara bra att ha en utbildning inom sektionen också. Hugo Barcelona anser att styrelsen bör uppdateras kring hur arbetet fungerar och att det därför skulle vara bra med en intern utbildning. För att arbetet ska fungera krävs det att alla har bra koll på hur saker fungerar inom organisationen. Hugo Barcelona föreslås ta kontakt med August Almqvist Jansson som har bra kunskap inom området. Hugo och August föreslås som ansvariga för att planera en intern utbildning. Isabelle Easterling informerar om att som Ordförande för A-sektionen innehar hon även posten som skyddsombud på skolan. Tidigare verkar eleverna på skolan inte haft så bra koll på vart man ska vända sig om man har något man vill påpeka angående arbetsmiljö och säkerhet på skolan. Isabelle föreslår därför att vi skulle kunna införa någon typ av Klagotalvla, till vilken man kan vända sig om man har några synpunkter. Punkten om ett samarbete med Arkitektstudenterna och Sveriges Arkitekter skjuts upp till nästa möte p.g.a. tidsbrist. Styrelsen uppmanas av Hugo att tänka över om hotbilden mot Arkitektstudenterna verkligen är nödvändig, eller om vi kanske tror på ett framtida samarbete med en så pass stark organisation som Arkitektstudenterna faktiskt är. Emanuel har ett förslag om att i framtiden försöka planera ett event tillsammans med någon annan kår i Lund. Detta förslag läggs till som en punkt till nästa möte. 12. Torsdag 6 februari 2014, klockan 12.05, i styrelserummet, A-huset. 13. OFMA Beslut tagna på mötet Närvarande på mötet: Isabelle Easterling, Emanuel Mettmann, Johanna Schuhmeier, Elias Friberg, Elin Delmar, Lukas Annermarken, Marcus Froste, Tilda Sandin, Hugo Barcelona, Jennifer Bengtsson, Axel Svenstam

5 Sekreterare - Johanna Schuhmeier Justeringsperson Elias Friberg Ordförande - Isabelle Easterling

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #13 som ägde rum 2014-04-07 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum 2014 09 22 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum 2015 04 13 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Frågor och svar från kandidater till HTM2

Frågor och svar från kandidater till HTM2 Frågor och svar från kandidater till HTM2 Felix Aronsson, Sektionsordförande g tror helt enkelt att jag skulle passa bra. g har lätt att arbeta med andra och jag tror att jag ger ett bra första intryck.

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll styrelsemöte IV 2015-02-10

Protokoll styrelsemöte IV 2015-02-10 Protokoll styrelsemöte IV 2015-02-10 Tid: Tisdag, 10 februari, 2015, 17:30 Plats: Marie Curie, KC Närvarande:,, Anisa Zigaf,, Tom Allen, Lisa Sandblom, Ludvig Carlman Bydén, Elin Öhman, Marika Mourujärvi,

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #14 som ägde rum 2014-04-22 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #4 som ägde rum 2014 10 08 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens andra Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 4:e mars i Marie Curie-rummet. Dagordning Ärende Åtgärd

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm måndag den 5 februari 2007, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Marika Hjälsten, Mikael

Läs mer

Dagordning Styrelsemöte 04 2011

Dagordning Styrelsemöte 04 2011 DAGORDNING Kårhuset Lund, 9 april 2011 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Styrelsemöte 04 2011 Tid: Tisdag 12 april 2011 klockan 19.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117.

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs

Läs mer