Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala"

Transkript

1 Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Frånvarande: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av kallelseförfarandet Mötet beslutade att godkänna förfarandet. 3. Godkännande av föredragningslista Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan utan tillägg. 4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare Mötet beslutade att till mötesordförande välja: Ida. till mötessekreterare välja Linus. till justerare välja Jaś och Malin. 5. Föregående mötesprotokoll Ida föredrog föregående mötesprotokoll. 6. Vad har hänt sen sist? 6.1 PR-gruppens välgörenhetsfika för Syrien 12/4 Sofie är föredragande. Fikat har gått bra. 6.2 Rättvis handels korruptionsföreläsning 15/4 Hannah är föredragande. Föreläsningen var lärorik och ett fåtal personer närvarade 6.3 Panelsamtal främlingskap SRK Ida är föredragande. SRK och deltagarna ur styrelsen var nöjda med genomförandet. 6.4 Möte framtidsgruppen Ida är föredragande. Styrelsen representerades av Ida. Diskussionen rörde SRK:s verksamheter samt ett eventuellt utbyte mellan våra respektive verksamheter. 1

2 6.5 Möte RÅM tillsammans med förbundsstyrelsen Ida är föredragande. Lisa, Malin och Ida deltog från styrelsen. Det har varit ett internt möte och ett möte med representanter från RKUF. Våra idéer låg till stor del i linje med förbundet.. En stadsvandring kommer anordnas som lära känna aktivitet. Lokalerna för mötet kollades in. På lördagskvällen kommer det t anordnas en 18 årsfest då ungdomsförbundet fyller 18 år. Ida skickar med att vi i styrelsen ska klura på aktiviteter som kan vara med på stadsvandringen. 7. Ekonomi, ta del av verksamheternas inkomster Hannah är föredragande. Diskussion kring budget. Victor och Hannah uppdras göra ett utkast till budget, budgeten ska gälla från och med hösten Samtliga verksamheters budgetar ska inkluderas. Fråga om PR-gruppens budget diskuteras. Victor och Hannah kommer se över alternativ för hur PR-gruppens budget ska se ut när de gör utkast till budget. Mötet beslutar att göra en budget för 2015 under hösten Nuvarande saldo: Jourhavande Kompis: , 41 kr (- 971, 59 kr) Rättvis Handel: 7 788, 1 kr ( , 90 kr) Vänner Emellan: , 39 kr (FD: - 723, 31 kr ST: - 686, 60 kr) Styrelsen: , 46 kr ( , 54 kr) Läxhjälpen: kr (- 589 kr) FörSköna: kr (0, 00 kr) Sport: kr (0, 00 kr) 7.1 Sommarskolan ekonomi (fika och namnskyltar) Lisa är föredragande. Sommarskolan saknar i dag ekonomiska medel. Fråga om hur den ekonomiska biten ska lösas innan bidrag kan sökas. Ida kollar vart pengarna från föregående har tagit vägen. Lisa kommer fråga CIS om de kan bidra med namnskyltar. I dagsläget täcks nästan alla kostnader för sommarskolan av CIS. Styrelsen kommer söka pengar för sommarskolan till hösten för att på så sätt kunna täcka kostnaderna för främst fika och eventuellt namnskyltar. 7.2 Ekonomimöte med vänner emellan Linus är föredragande. Vänner emellans ekonomi kommer att delas upp mellan Storträffen och Fadderdelen. Storträffen kommer erhålla sek och Fadderdelen kommer få ,09 sek. Styrelsen kommer skapa ett system för kontroll av vilka som lämnat in kvitton. På så sätt kan verksamhetsledarna och styrelsen lättare se vilka som gör av med pengar och hur mycket de gör av med. Ett protokoll från mötet med verksamheterna bifogas till detta protokoll. Mötet beslutar att fördela pengarna enligt ovan. 8. Kommande aktiviteter 8.1 Röda Korsets dag 8/5 2

3 Tanken är att vi ska stå på engelska parken. Kl Lisa, Ida och Jaś kommer delta. Sofie kan eventuellt delta. Ida kommer höra av sig till Dlovan om att arrangemanget blir av. 8.2 Terminsavslutning 21/5 Jaś är föredragande. Kommunikationskanaler diskuteras, Sofie kollar marknadsföringsvägar. Ledamöter med verksamhetskontakt uppmanas tipsa sina respektive verksamheter. Anmälan kommer ske till föreningsmailen. 8.3 Kulturernas karneval (KK) 24/5 Ida är föredragande. Schema finns på vårt skrivbord. De som kan skriver upp sig där. Prioriteringen för bemanning ska vara mitt på dagen Baka inför KK Ida är föredragande. Husmor har hört av sig och undrar om någon kan vara med och baka inför KK. Det kommer finnas möjlighet att baka dagarna innan KK. SRK kommer stå för kostnaderna. Bakningen kommer äga rum innan terminsavslutningen den 21/5 kl för de som vill Uppdatera informationsmaterial inför KK Ida är föredragande. Fråga om vi behöver trycka fler övergripande broschyrer inför KK. Sofie får i uppdrag att se över hur många broschyrer vi har i dag Involvera frivilliga Ledamöterna uppmanas höra av sig till sina verksamheter. Främst gäller det att stå på eftermiddagen i pass om två timmar. Intresseanmälan skickas till föreningens mail Möte KK 6/5 Mötet ställs in då för få kan delta. Fråga om vi ska ha på flykt inspirerad tipsrunda. Varje ledamot ska göra två frågor var och maila till föreningsmailen senast fredag den 16/5. Tema på frågorna ska vara integration och/eller flykt. 8.4 Möte RÅM Inget datum satt. Malin kommer kolla med Lisa Petersson och återkomma. 8.5 På Flyktkväll 14/5 Äger rum på träffpunkten från kl Fondsökarkväll 22/5 Victor är föredragande. Fondsökarkvällen kommer äga rum kl Victor meddelar att de praktiska förberedelserna ännu inte är gjorda utan att han avsiktligen väntar med det tills efter att anmälningstiden gått ut. Middagen ska vara innan själva fondsökarutbildningen så att folk kan gå på den utan att känna sig tvingade att delta vid fondsökarutbildningen. Ledamöter med 3

4 verksamhetsansvar ska maila sina verksamheter och verksamhetsledare och påminna. Victor kommer skriva en inbjudan i VL-gruppen 9. Utbildning Pedagogisk utbildning för läxhjälpen diskuterades. Linus kollar med kompisar på lärarprogrammet om eventuell utbildningsinsats. 9.1 Utbildningsmöte med Dlovan 13/5 Linus är föredragande. Informerar om att mötet kommer äga rum. Återkommande utbildningar, HLR och mångfalds workshop kommer diskuteras. 10. Verksamheter 10.1 Jourhavande kompis Victor är föredragande. Informerar om deras nästa möte och besök. Datumet passar inte styrelsen så bra och besöket kommer göras vid senare tillfälle. Överlämning görs muntligt. Har deltagit vid ett riksmöte med övriga jourer Vänner emellan Fadderdelen Linus är föredragande. Inget att rapportera Vänner emellan Storträffen Linus är föredragande. Inget att rapportera Rättvis handel Malin är föredragande. Har träffat gruppen. Har planering för närmaste framtiden. Många medlemmar som deltar sporadiskt. Nya VL kommer behövas till hösten Läxhjälpen Boende Malin är föredragande. Två VL har hittats. Första månadsmötet har varit. Pengar är sökta och rutiner är lagda. Utvärdering av tidigare utbildning. Många aktiva kommer sluta till hösten. Verksamheten har kommit igång bra Aktivitetshuset Lisa är föredragande. Inget att rapportera 10.6 PR-gruppen Sofie är föredragande. Inget att rapportera RKUF Sport Jaś är föredragande. Behöver maila VL och se hur det blir i höst. Börja bygga upp verksamheten FörSköna 4

5 Verksamheten ligger nere Sommarskolan Lisa är föredragande. Se punkt 7.1. Marknadsföreningen haltar lite men kommer igång i veckan. I nuläget finns 10 intresseanmälningar och behovet är ca 25 totalt. 11. RÅM 11.1 Involvering av våra frivilliga Malin är föredragande. Hur kan vi involvera våra frivilliga? Ett enkelt sätt är att bjuda in dem till festen (se punkt 6.5). Ida kommer att kolla med Mona om vi eller hon ska skapa ett facebookevenemang så att vi kan bjuda in våra frivilliga i Uppsala Möte ang. handlingarna Malin är föredragande. Kommer äga rum den 10/6 kl De som inte kommer kunna delta lämnar skriftliga synpunkter. Bjud in medlemmar till mötet så att de kan yttra sig om handlingarna. 12. Omfördelning av roller Malin är föredragande. Gällande läxhjälpen på boendena. Jaś anmäler intresse för att vara kontaktperson där hädanefter. Styrelsen beslutar att Jaś tar över som kontaktperson för läxhjälpen på boenden medans Lisa kvarstår som kontaktperson för läxhjälpen på aktivitetshuset. 13. Övriga frågor 13.1 Hyresavtal föreningslokal Ida är föredragande. Alternativen som gavs på mötet om hyra presenterades. När alternativen gavs var storleken på rummet okänt.. Alternativen är som följer: (årshyra/kvadratmeter)+(tillägg för nyttjane av gemensamma uttrymmen)+(administrativ avgift/kvartal) /m *4= 9300kr (Samma årshyra som i dag) /m *4=14400 (den nya årshyran är löst räknad på att vårt nya rum är dubbelt så stort som det gamla.) Förslag 1 innebär att vi får en hyressituation där Röda Korset kommer använda vårt rum än mer än i dag och kommer ha inflytande över hur rummets sköts i större utsträckning. Förslag 2 innebär att vi kommer få disponera och utnyttja rummet som vi vill. Mötet beslutar att vi ska få se ett hyreskontrakt för att godkänna innan det vinner laga kraft. Vi ställer oss positiva till att behålla en hyressituation som är så lik den vi har i dag som möjligt Nycklar Ida är föredragande. Information från mötet med SRK. I dagsläget finns det nycklar på som inte är på vift. Victor har som uppgift att söka de nycklarna Uppdatera informationsmaterial (bordlagd sedan förra mötet) 5

6 Se punkt Kommunikation Malin är föredragande. Protokoll bör göras tillgängliga för medlemmar. Medlemmar ska på vår facebooksida inbjudas till kommande styrelsemöten av den som är mötesansvarig för respektive möte. 13. Nästa möte 13.1 Datum Mötet beslutar att nästa möte kommer äga rum den 29/ kl Mötesansvarig Mötet beslutar att Lisa är mötesansvarig vid nästa möte. 14. Mötet avslutas 6

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 19 oktober 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 15.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Amanda Sjöstrand Henriksson,

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Handlingar till mote 10 2007-09-25 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm måndag den 5 februari 2007, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Marika Hjälsten, Mikael

Läs mer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #4 som ägde rum 2014 10 08 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer