Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)"

Transkript

1 Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

2 Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016

3 Inledning Det här är en handbok som beskriver vad en medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) är och vad engagemang i en medlemsförening innebär. Handboken ska fungera som stöd för dig som redan är engagerad i en medlemsförening och hjälpa dig som är intresserad av att starta en egen medlemsförening. Tillsammans med handboken har du alltid stöd av människor i förbundet. Att vara engagerad i en medlemsförening i SCUF är lärorikt, enkelt och mycket roligt! Mallar, formulär och andra viktiga dokument som du behöver till ditt styrelsearbete hittar du på SCUF:s hemsida: scuf.se/foreningsmallar/. Innehåll Sida 1. Vad är Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)? 4 2. Vad är en medlemsförening? 5 3. Förväntningar på en medlemsförening 6 4. Att starta en medlemsförening 7 5. Styrelsen i en medlemsförening 8 6. Styrelsemöten 9 7. Medlemsföreningens verksamhet Medlemsföreningens ekonomi Redovisning av medlemsföreningen Medlemsföreningsårsmötet Viktiga dokument 17 Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF 3

4 1. Vad är Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)? Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) är ett barn- och ungdomsförbund där du som är 0-29 år får vara medlem. Förbundet arbetar för att barn och unga med celiaki ska ha en vardag utan hinder. Genom en stor social verksamhet och ett starkt påverkansarbete skapar SCUF mötesplatser för erfarenhetsutbyte och ökar tillgängligheten i samhället. Medlemmarna Det är förbundets medlemmar som är SCUF och som bestämmer vilka frågor SCUF ska arbeta för, samt hur arbetet ska se ut. Det är trots allt ingen som vet mer om hur det är att vara barn och ung med celiaki än vi själva! Med över 7000 medlemmar är SCUF Sveriges största ungdomsförbund för dem med en funktionsvariation. Förbundsstyrelsen Medlemmarna väljer varje år ut en Förbundsstyrelse som har i uppdrag att leda SCUF under året. Förbundsstyrelsen är förtroendevald då medlemmar har gett dem förtroendet att leda SCUF, vilket är ett arbete som de gör ideellt utan lön. Förbundsstyrelsen har ansvar att de beslut som medlemmarna fattar verkställs i praktiken, de sätter strategiska mål för förbundet och delegerar arbetsuppgifter till kansliet. I SCUF består förbundsstyrelsen av fem eller sju personer, som alla är medlemmar i förbundet. Kansliet På SCUF:s kansli arbetar personal som är anställd för att stötta Förbundsstyrelsen och sköta SCUF:s dagliga verksamhet. Kansliet delegeras ansvar och arbetsuppgifter från Förbundsstyrelsen, som exempelvis kan vara att 4 Handbok - Medlemsförening i SCUF

5 anordna nationella träffar för medlemmar, ansvara för SCUF:s kommunikation samt ansvara för förbundets ekonomi. 2. Vad är en medlemsförening? I SCUF finns det flera medlemsföreningar. Som medlem i förbundet tillhör du automatiskt en medlemsförening. Vanligtvis den som har sitt säte närmast din bostadsadress. Det är i medlemsföreningarna som det mesta av SCUF:s sociala verksamhet sker. Medlemsföreningarnas verksamhet drivs av varsin styrelse. En styrelse består av minst tre personer, som är medlemmar i förbundet. Alla medlemmar i SCUF har möjlighet att engagera sig i en medlemsförenings styrelse och arbetar då ideellt för att driva medlemsföreningens verksamhet anordna aktiviteter. Hur en medlemsförenings verksamhet ser ut får styrelsen och övriga medlemmar i medlemsföreningen bestämma, så länge den följer förbundets ändamål. SCUF:s ändamål är att arbeta för att: Minska den funktionsnedsättning som celiaki innebär Sprida kunskap om celiaki och glutenintolerans Skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan förbundets medlemmar I samarbete med andra organisationer förverkliga gemensamma intressen Vanligt är att en medlemsförenings styrelse anordnar mötesplatser som ger medlemmarna möjlighet att träffa varandra. Utflykter, sportaktiviteter, café- och restaurangbesök etc. är populära mötesplatser där gemenskap och Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF 5

6 erfarenhetsutbyte kan förekomma. Som engagerad i en medlemsförenings styrelse har du möjlighet att anordna just den typ av aktivitet som du tycker är rolig. Styrelsen i en medlemsförening har ansvar över medlemsföreningens verksamhet, ekonomi och att medlemsföreningen återkopplar till förbundsstyrelsen hur medlemsföreningens år har sett ut. 3. Förväntningar på en medlemsförening Som medlemsförening i SCUF finns en del krav och förväntningar från förbundet. Medlemsföreningarna representerar SCUF ute i landet och bedriver den största delen av förbundets sociala verksamhet. Förbundets medlemmar möter med andra ord vanligtvis ideellt engagerade styrelsemedlemmar i mötet med SCUF. Det som krävs av en medlemsförening är: Att följa förbundets ändamål - Minska den funktionsnedsättning som celiaki innebär - Sprida kunskap om celiaki och glutenintolerans - Skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan förbundets medlemmar - I samarbete med andra organisationer förverkliga gemensamma intressen Att varje år ha ett medlemsföreningsårsmöte, mellan 1 januari-15 mars. Att varje år redovisa medlemsföreningens verksamhet och ekonomi. Det som förväntas av en medlemsförening är: Att anordna minst två aktiviteter varje år dit medlemmar är inbjudna. Att arbeta för att uppmärksamma SCUF:s syfte och verksamhet. Att arbeta för att skapa gemenskap bland SCUF:s medlemmar. 6 Handbok - Medlemsförening i SCUF

7 4. Att starta en medlemsförening I SCUF finns det plats för hur många medlemsföreningar som helst. Ju fler medlemsföreningar förbundet har, ju fler aktiviteter kan anordnas för SCUF-medlemmar. Finns det ingen medlemsförening där du bor kan du enkelt starta en egen och möjliggöra chansen för medlemmar att delta på aktiviteter i ditt område. Vill du starta en medlemsförening ska du börja med att kontakta SCUF:s förbundsstyrelse eller kansli. De hjälper dig med varje steg på vägen och det är mycket lättare än vad många tror! Listan nedan visar hur det går till: 1. Hitta personer som kan starta en medlemsförening med dig! Det behöver vara minst tre personer i en medlemsföreningsstyrelse. Alla tre ska vara medlemmar i SCUF. 2. Läs SCUF:s stadgar för medlemsföreningar (kallas normalstadgar och är riktlinjer/regler för medlemsföreningarna). 3. Välj ett namn på medlemsföreningen. 4. Välj var medlemsföreningen ska ha sitt säte (medlemsföreningens postadress). 5. Bjud in medlemmar till ett första årsmöte där ni beslutar: - att skapa medlemsföreningen - väljer vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse - antar de stadgar som finns för SCUF:s medlemsföreningar - väljer firmatecknare, ordförande och kassör 6. Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket (medlemsföreningens personnummer). 7. Börja planera och anordna aktiviteter för medlemmar! Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF 7

8 5. Styrelsen i en medlemsförening Styrelsen i en medlemsförening väljs på medlemsföreningens årliga årsmöte, som med ett ord kallas medlemsföreningsårsmöte. För att vara en styrelse i en medlemsförening behövs minst tre personer, som alla är medlemmar i SCUF. Genom att bli vald till en styrelse har du fått förtroendet att, tillsammans med dina styrelsekollegor, driva medlemsföreningens verksamhet och ekonomi under ett år framåt. Det innebär att ni ansvarar för att medlemsföreningen följer förbundets ändamål och att verksamheten följer sina syften och mål. Det är styrelsen i en medlemsförening som vårdar och driver föreningen framåt. Förväntningar på en styrelsemedlem Som styrelsemedlem i en medlemsförening förväntas du, tillsammans med medlemsföreningens andra styrelsemedlemmar, att: Delta på styrelsemöten. Ha koll på medlemsföreningens ekonomi. Anordna och delta på medlemsföreningens årsmöte. Följa medlemsföreningens stadgar (riktlinjer/regler). Anordna aktiviteter dit medlemmar bjuds in. Lämna in korrekta redovisningar gällande medlemsföreningens verksamhet och ekonomi. Roller i styrelsen Enligt SCUF:s riktlinjer ska styrelsen ha en ordförande, en kassör och ett udda antal ledamöter. Rollerna utser styrelsemedlemmarna mellan sig och det görs vanligtvis på det första styrelsemötet. 8 Handbok - Medlemsförening i SCUF

9 Ordförande Ordförande är den roll som ansvarar för att leda styrelsen. Rollen kan ses som en lagledare som leder, peppar, inspirerar och stöttar de andra styrelsemedlemmarna. Det är ofta ordförande som samordnar och håller övergripande koll, för att se till att saker händer att de beslut som tas verkställs och att allt går rätt till. Kassör Kassör är den roll som sköter medlemsföreningens ekonomi. Medlemsföreningens ekonomi är dock hela styrelsens ansvar och det är viktigt att kassören regelbundet rapporterar hur föreningens ekonomiska läge ser ut till de andra styrelsemedlemmarna. Kassören för dagbok över hur medlemsföreningens pengar kommer in och lämnar bankkontot, vilket kallas att bokföra. Kassören ansvarar även för att alla kvitton, fakturor, bankpapper etc. sparas och organiseras för att fungera som underlag till bokföringen. Ledamot Ledamöter kallas alla medlemmar i en styrelse som inte har en specifik roll. Styrelsen kan dela upp olika ansvarsområden mellan sig och en ledamot kan till exempel vara kommunikationsansvarig eller projektledare för en medlemsaktivitet. 6. Styrelsemöten En viktig del i engagemanget som styrelsemedlem i en medlemsförening är att träffas inom styrelsen för att diskutera, planera och fatta beslut i aktuella frågor. Det är upp till styrelsen hur ofta möten anordnas. För att kunna fatta ett beslut i en medlemsförenings styrelse måste alla styrelsemedlemmar ha blivit inbjudna till mötet och minst hälften måste vara närvarande. Kom ihåg att ett möte kan ske digitalt, via Skype eller liknande. Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF 9

10 Ett styrelsemöte blir ofta smidigare och mer effektivt om det redan innan mötet är bestämt vad det ska handla om. En dagordning över vad som ska tas upp och som skickas ut till alla styrelsemedlemmar innan mötet är en bra idé. Under mötet kan en person utses att leda mötet och gå igenom punkterna på dagordningen. Mötet ska alltid protokollföras, vilket innebär att en utvald person antecknar det som diskuteras och beslutas under mötet. Mötesprotokollet ska efter avslutat möte läsas igenom och skrivas under av dem som deltagit. Ett möte kan se ut på olika sätt. Möten som syftar till att ta beslut kräver kanske mer förberedelse i form av skriftliga handlingar och tydliga förslag, medan möten som syftar till att bolla idéer och diskutera strategiska mål inte behöver lika mycket förberedelser. Något som är viktigt oberoende vilken typ av styrelsemöte det är, är att alla ska kunna delta på lika villkor. Alla deltagare på mötet ska få komma till tals! 7. Medlemsföreningens verksamhet SCUF är ett förbund med en stor social verksamhet och det är förbundets medlemsföreningar som står för största delen. Genom medlemsföreningarna har medlemmar möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och känna gemenskap. Tillsammans stärker vi varandra och kan höja våra röster i frågor kring celiaki. Medlemsföreningarnas verksamhet anordnas och drivs av medlemsföreningarnas styrelser. Hur verksamheten ser ut, vilka aktiviteter som anordnas, bestämmer styrelserna och medlemmarna själva. Så länge verksamheten följer förbundets ändamål kan endast fantasin sätta gränser. Som engagerad styrelsemedlem i en medlemsförening kan du fundera över vad du skulle vilja göra och sedan skapa just den typ av verksamhet som du tycker är rolig! 10 Handbok - Medlemsförening i SCUF

11 Vanligt är att medlemsföreningarnas styrelser anordnar mötesplatser där SCUF-medlemmar får möjlighet att lära känna varandra, prata om celiaki och ha roligt tillsammans. Mötesplatser kan exempelvis vara café- och restaurangbesök, sportaktiviteter, utflykter eller enkla tillfällen att träffas på. Kom ihåg att det ofta är själva mötet mellan medlemmar som är mest uppskattat, aktiviteter behöver inte vara stora och tidskrävande projekt. Det är även möjligt att som styrelse i en medlemsförening driva verksamhet som syftar till att påverka utanför förbundet, och öka tillgängligheten för oss med celiaki i samhället. Att sprida kunskap gällande celiaki är ett sätt att som medlemsförening driva påverkansarbete och det kan göras exempelvis genom SCUF-märkning eller genom att sprida SCUF:s marknadsundersökning. (Läs mer om dessa aktiviteter på SCUF:s hemsida; scuf.se). Att anordna en aktivitet Det är bra att ha god tid på sig att planera en aktivitet. Här nedan följer några frågor som kan vara bra att diskutera i medlemsföreningens styrelse inför planeringen av en aktivitet. Står det något i medlemsföreningens stadgar (nedskrivna riktlinjer) som är värt att ha i åtanke inför planeringen av aktiviteten? Vad är syftet med aktiviteten och har aktiviteten något mål? Vem är aktivitetens målgrupp? För vem är aktiviteten tillgänglig vilka inkluderas och vilka exkluderas? Hur bör inbjudan se ut och i vilka kanaler ska den vara synlig? Hur sker anmälan till aktiviteten? Hur fungerar en eventuell avanmälan? Behövs det någon deltagaravgift för aktiviteten? Hur kan den hållas så låg som möjligt och betalas den tillbaka till deltagaren vid avanmälan? Hur agerar ni som styrelse på plats när aktiviteten pågår? Vad är er roll som styrelsemedlem för en medlemsförening? Hur sker utvärdering och återkoppling till de medlemmar som deltog? Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF 11

12 8. Medlemsföreningens ekonomi SCUF är en ideell organisation, vilket innebär att SCUF inte får vara vinstdrivande. Pengarna som finns i förbundet, och som till största del består av stadsbidrag, ska användas för att nå förbundets ändamål. Medlemsföreningarna i SCUF ansvarar för att en stor del av SCUF:s pengar används till rätt syfte att driva verksamhet som får förbundets medlemmar att träffas, utbyta erfarenheter, samt höja sina röster och påverka i frågor kring celiaki. Medlemsföreningarna i SCUF får ett årligt ekonomiskt stöd, för att driva lokal verksamhet. Som medlemsförening är det även möjligt att ansöka om extra ekonomiskt stöd för specifika aktiviteter. Det kallas att äska pengar och görs genom att medlemsföreningens styrelse skickar en äskningsansökan till förbundsstyrelsen. Ansökan ska tydligt beskriva vilken typ av aktivitet pengarna ska användas till och varför medlemsföreningen behöver ett extra ekonomiskt stöd för att anordna den. Förbundsstyrelsen kan sedan godkänna eller neka ansökan. SCUF:s medlemsföreningar har egna bankkonton där de tar hand om sina pengar. För att ha ett eget bankkonto krävs det att en av styrelsemedlemmarna är över 18 år och är så kallad firmatecknare för medlemsföreningen. Som firmatecknare har du tillgång till medlemsföreningens bankkonto och kan skriva på dokument för medlemsföreningens räkning. Att tänka på gällande medlemsföreningens ekonomi Gör en budget (planering) för hur pengarna bör användas. Var noga med att medlemsföreningens pengar endast används till föreningens verksamhet och kostnader för att bedriva den. 12 Handbok - Medlemsförening i SCUF

13 Allt som betalas med medlemsföreningens pengar ska kunna redovisas spara därför alltid kvitton, fakturor och andra viktiga papper. Använd pengarna! En medlemsförening ska inte gå med vinst, utan pengarna ska användas för att ge tillbaka till medlemmarna genom att bedriva verksamhet efter förbundets ändamål. 9. Redovisning av medlemsföreningen SCUF:s medlemsföreningar måste varje år redovisa vad medlemsföreningen gör. Redovisningarna skickas till kansliet senast 31 mars, vilket står i medlemsföreningarnas stadgar (riktlinjer/regler). Medlemsföreningarna redovisar hur föregående år har sett ut; vilken typ av verksamhet som har bedrivits (vilka aktiviteter som har anordnats) och hur pengarna har använts. Detta sker genom att medlemsföreningarnas styrelser skriver en så kallad verksamhetsberättelse samt en ekonomisk redovisning. Viktigt att komma ihåg är att en medlemsförenings verksamhetsår pågår mellan medlemsföreningarnas årsmöten, medan det ekonomiska året (räkenskapsåret) följer kalenderår. Redovisning av medlemsföreningens verksamhet För att redovisa en medlemsförenings verksamhet skriver styrelsen i medlemsföreningen en så kallad verksamhetsberättelse. I en färdigt utformad mall berättar styrelsemedlemmarna i medlemsföreningen vilka aktiviteter som har anordnats under verksamhetsåret, vilka som har engagerat sig i styrelsen och hur många medlemmar som har varit kopplade till medlemsföreningen. Verksamhetsberättelsen används för att visa upp vad styrelsen har arbetat med sedan deras senaste medlemsföreningsårsmöte. Berättelsen är Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF 13

14 intressant för övriga medlemmar i medlemsföreningen, för förbundet, samt för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som SCUF får stadsbidrag från. Kort beskrivet är verksamhetsberättelsen en sammanfattning av medlemsföreningens verksamhet under ett verksamhetsår. För att redovisningen av en medlemsförenings verksamhet ska vara komplett skickar styrelsen även in deras senast antagna stadgar (riktlinjer/ regler) samt ett påskrivet mötesprotokoll från deras senaste medlemsföreningsårsmöte. Redovisning av medlemsföreningens ekonomi Den ekonomiska redovisningen sammanfattar medlemsföreningens ekonomi under ett räkenskapsår (ekonomiskt år). Räkenskapsåret följer kalenderår med start 1 januari och slut 31 december. I den ekonomiska redovisningen ska det finnas en bokföring som visar hur medlemsföreningen har använt sina pengar och kvitton/fakturor/ bankverifikationer ska sparas som underlag. Redovisningen ska även innehålla medlemsföreningens kontosaldo med det totala saldot vid årets början och det totala saldot vid årets slut. 10. Medlemsföreningsårsmötet En gång om året har medlemsföreningarna ett så kallat årsmöte. Detta årsmöte kallas medlemsföreningsårsmöte och är medlemsföreningens högsta beslutande organ. På medlemsföreningsårsmöten har medlemmar i medlemsföreningen möjlighet att få inblick i och bestämma gällande medlemsföreningens arbete. De beslut som tas under detta möte är de beslut som gäller och efter avslutat möte är det den valda styrelsens ansvar att verkställa dessa beslut under kommande år. 14 Handbok - Medlemsförening i SCUF

15 Medlemsföreningsårsmötet ger medlemmarna möjlighet att: Granska och godkänna det år som har varit, genom att styrelsen redovisar verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Tycker medlemmarna att styrelsen har skött verksamheten och ekonomin på ett sätt som stämmer överens med medlemsföreningens stadgar och med vad årsmötet beslutade förra året, godkänner medlemmarna styrelsens arbete och ger dem så kallad ansvarsfrihet. Det innebär att styrelsen inte längre har ansvar för medlemsföreningen och att de inte längre behöver försvara den verksamhet och ekonomi som har drivits under året. Besluta om medlemsföreningens riktlinjer och form. Det är nämligen endast på medlemsföreningens årsmöte som förenings stadgar kan ändras och medlemmar kan inför mötet lämna in förslag på förändringar som exempelvis namn, syfte, verksamhet etc. Besluta om framtiden, genom att exempelvis anta den verksamhetsplan och budget som styrelsen skriver som förslag till den nya styrelsen och används då som underlag för kommande verksamhetsår och räkenskapsår. Välja medlemsföreningens styrelse för kommande år. På medlemsföreningsårsmötet väljs den styrelse som får i uppdrag att leda medlemsföreningens verksamhet och ekonomi, samt verkställa de beslut som tagits under mötet. Inför medlemsföreningsårsmötet Det är styrelsen i medlemsföreningen som har i uppgift att planera och genomföra medlemsföreningsårsmötet. Enligt SCUF:s stadgar för medlemsföreningar, (som kallas normalstadgar), ska detta årsmöte äga rum mellan 1 januari och 15 mars varje år. Det är viktigt att läsa igenom medlemsföreningens stadgar inför planeringen av ett årsmöte, då det finns regler för när en inbjudan ska skickas ut och liknande. Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF 15

16 Inbjudan till ett årsmöte kallas för kallelse. Vad som gäller kring kallelsen står tydligt i SCUF:s stadgar för medlemsföreningar (normalstadgarna). Den ska innehålla information som datum, tid och plats, samt hur medlemmarna anmäler sig till mötet och hur de kan skicka in förslag som de vill ska tas upp för beslut på mötet. Dessa förslag kallas motioner. Inkomna motioner (förslag från medlemmar), propositioner (förslag från styrelsen), dagordning och övriga dokument gällande årsmötet ska vara tillgängliga för medlemmar att läsa innan årsmötet. Dessa dokument kallas möteshandlingar. Dokument som styrelsen ska ha förberett till deras medlemsföreningsårsmöte är de dokument som redovisar hur deras arbete har sett ut under året; verksamhetsberättelse (redovisar deras verksamhet) och ekonomisk redovisning (redovisar deras ekonomi). Styrelsen förbereder även dokument där de skrivit förslag för hur de tycker att kommande år bör se ut; verksamhetsplan (förslag på verksamhet) och budget (förslag på hur pengarna ska användas). Tycker medlemmarna att verksamhetsplanen och budgeten är bra, godkänns dem på medlemsföreningsårsmötet och fungerar som underlag till nästa styrelse. Viktigt att komma ihåg är att medlemsföreningsårsmötet är medlemmarnas möte och även om det måste uppfylla en del formella krav bör det vara lättsamt och roligt. En önskan är att så många medlemmar som möjligt deltar och ett tips är därför att kombinera mötet med en rolig aktivitet! Håll det även så enkelt och lättförståeligt som möjligt. 16 Handbok - Medlemsförening i SCUF

17 Efter medlemsföreningsårsmötet När medlemsföreningens årsmöte är avslutat har ett verksamhetsår i medlemsföreningen tagit slut och ett nytt börjar. Medlemsföreningens arbete granskas av medlemmarna på årsmötet, därefter ska det även granskas av förbundet. Styrelsen ska skicka in följande dokument till kansliet efter avslutat verksamhetsår: Verksamhetsberättelse Medlemsföreningens senast antagna stadgar Protokoll från senaste medlemsföreningsårsmöte Ekonomisk redovisning (bokföring, kontoutdrag) 11. Dokumentbeskrivningar Budget Budget kallas den planering av medlemsföreningens pengar som styrelsen skriver inför kommande räkenskapsår (ekonomiskt år). Budgeten är förslag som innehåller en ekonomisk plan för hur kommande styrelse bör använda medlemsföreningens pengar. Budgeten antas på medlemsföreningsårsmötet genom att medlemmarna godkänner den och fungerar som underlag till nästa styrelse. Dagordning Dagordning är en punktlista över de frågor som tas upp under ett möte. När en dagordning har godkänts av mötets deltagare, är det endast punkterna på dagordningen som behandlas under mötet och inga fler. På ett årsmöte kan beslut endast tas på de beslutsfrågor som finns med på dagordningen. En dagordning bidrar till att ett möte blir strukturerat. Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF 17

18 Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning kallas den redovisning som medlemsföreningens styrelse skriver för att visa upp hur de har använt medlemsföreningens pengar under ett räkenskapsår. Redovisningen innehåller bokföring, samt totalt saldo på bankkontot vid det ekonomiska årets start och slut. Räkenskapsåret (det ekonomiska året) följer kalenderåret med start 1 januari och slut 31 december. Den ekonomiska redovisningen ska redovisas på medlemsföreningsårsmötet samt skickas in till förbundet för granskning. Mötesprotokoll Mötesprotokoll är de anteckningar som skrivs under ett möte. I dem står vilka beslut som tas samt andra viktiga diskussioner som bör sparas. Mötesprotokollet skrivs av mötets sekreterare och ska läsas igenom av justerare, samt skrivas under av ordförande, sekreterare och justerare. Mötesprotokoll används för att visa vilka beslut som tagits, samt vid eventuella kontakter med bank och bidragsgivare. Protokoll En medlemsförenings möten ska dokumenteras och sparas. Detta gör medlemsföreningen genom att utse en person på mötet som skriver ned de diskussioner och beslut som tas. Anteckningarna kallas protokoll och ska efter avslutat möte skrivas under av mötets ordförande, sekreterare samt justerare. Justerare utses också innan mötet och har i uppgift att läsa igenom protokollet och skriver under att det stämmer överens med vad som diskuterades och beslutades under mötet. 18 Handbok - Medlemsförening i SCUF

19 Stadgar Stadgar kallas de regler och riktlinjer som en ideell förening, som SCUF, följer och styr sin verksamhet efter. Det är SCUF själv som skriver sina stadgar och de antas genom att medlemmarna godkänner dem på ett årsmöte. Det är endast på årsmöten som stadgarna kan ändras, genom att ändringsförslag tas upp för beslut och röstats igenom av medlemmarna på mötet. SCUF har färdiga stadgar till medlemsföreningar som har röstats igenom på Förbundsårsmötet. Dessa kallas för normalstadgar. För att få vara en medlemsförening i SCUF måste normalstadgarna antas på medlemsföreningens första årsmöte. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse kallas den redovisning som medlemsföreningens styrelse skriver för att visa upp den verksamhet som de har bedrivit i medlemsföreningen under ett verksamhetsår. Med andra ord skriver styrelsen ner vilka aktiviteter de har anordnat under året, hur många medlemmar som har deltagit, vilka som ingår i styrelsen etc. Ett verksamhetsår pågår från ett medlemsföreningsårsmöte till ett annat. Verksamhetsberättelsen ska redovisas på medlemsföreningsårsmötet samt skickas in till förbundet för granskning. Verksamhetsplan Verksamhetsplan kallas den planering av verksamhet som styrelsen skriver inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen är förslag från styrelsen och innehåller aktiviteter som kommande styrelse bör anordna under sitt verksamhetsår. Verksamhetsplanen antas på medlemsföreningsårsmötet genom att medlemmarna godkänner den och fungerar då som underlag till nästa styrelse. Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF 19

20 Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Guide till SECO:s exempelstadga

Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades.

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades. Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Kultur & Fritid Manual för stadgar Föreningens stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Men då inte exempelvis öppettider eller städscheman utan mer generella regler

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Stadgar för Cykelköket Göteborg

Stadgar för Cykelköket Göteborg Stadgar för Cykelköket Göteborg 1. Namn och syfte Cykelköket Göteborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars huvudsakliga syfte är att under jämlika former lära ut hur man sköter,

Läs mer

Stadgar antagna Stadgar för Vision Bergkvara. 1 Firma Föreningens firma är Vision Bergkvara, ideell förening.

Stadgar antagna Stadgar för Vision Bergkvara. 1 Firma Föreningens firma är Vision Bergkvara, ideell förening. Stadgar antagna 2014-03-05 Stadgar för Vision Bergkvara 1 Firma Föreningens firma är Vision Bergkvara, ideell förening. 2 Ändamål Vision Bergkvara är en opolitisk ideell förening som skall vara en samordningsorganisation

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs.

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs. Styrelsens roll Västra Marks styrelse består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, en materialförvaltare och två representanter för moderföreningarna Hajoms IF (HIF) och Björketorps IF (BIF). Styrelsen

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer