Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt"

Transkript

1 Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup. Det bjuds på fika och man får gärna meddela att man kommer, anmälan senast 1 mars 2011 till Sista datumet för inlämnandet av motioner var den 10 februari. Till årets årsmöte behövs det ledamöter till valberedningen och till distriktsstyrelsen. Är du själv intresserad eller känner någon med engagemang får du gärna tipsa oss på Detta brev innehåller: Ombudsfullmakt Föredragningslista Verksamhetsberättelse Medlemsstatistik Verksamhetsplan 2011 Detta brev innehåller ej handlingar av ekonomisk karaktär. Dessa kommer att finnas på hemsidan och är man intresserad av att se dem tidigare får man gärna kontakta Joakim Planerat program för dagen (ca tider) 15:00 Sensus har en inspirationsföreläsning om de nya scoutböckerna 15:30 Årsmötet börjar 16:30 Framtidsdiskussion av representant från förbundsstyrelsen 17:30 Slut Vi ses på årsmötet! Distriktsstyrelsen

2 Lunds KFUK-KFUM scoutdistrikt Ombudsfullmakt årsmöte 2011 Ombud kan endast utöva en röst. Varje scoutkår äger rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 25-tal medlemmar, dock minst 2 ombud per kår. Ombud ska vara medlem i kåren. Observera att denna fullmakt måste vara godkänd och underskriven av kårordföranden. Denna ombudsfullmakt ska vara inlämnad innan årsmötets början för att vara giltig. Kår: Fullmakten godkännes: (namnförtydligande)

3 Verksamhetsberättelse 2011 Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Lund Styrelsen för Lunds scoutdistrikt avlägger följande verksamhetsberättelse för Annette Schiemann Leif Svensson Maria Fhanér-Håkansson Joakim Pålsson Malin Carlström Johan Lundin 1. Inledning I Lunds KFUK-KFUM:s Scoutdistrikt ingår 17 kårer vilka är: Bara, Dalby, Drotten, Flyinge, Genarp, Hofterup, Kävlinge, Lunds Muslimska, Linnero KFUK/KFUM, Staffanstorp, Södra Sandby, Torn, Tornugglan, Uppåkra, Veberöd och Örtofta. Även Svensköps EFS scoutkår ingår men är vilande. 2. Styrelsen 2.1 Styrelsens sammansättning Styrelsen har haft följande sammansättning: Annette Schiemann (ordförande) Joakim Pålsson (kassör) Leif Svensson (Sekreterare) Malin Carlström(Ledamot) Johan Lundin (Ledamot) Maria Fhanér-Håkansson (Ledamot) Styrelsen fick av årsmötet i uppgift att hitta en valberedning. Inga lämpliga/intresserade kandidater har hittats. Anders Brodin och Peter Ottosson har varit våra revisorer. Revisorssuppleanter har varit Kristina Wesslén och Magnus Vilhelmsson. Malin Carlström har varit representant i KFUK-KFUM Skåne- Blekingeregionens scoututskott.

4 Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden: 26 apr, 27 maj, 30 aug, 11 okt, 8 nov, 1 feb 2011 samt 13 februari Arbetsuppgifter Information Hemsidan Bo Bjärdahlen och Malin Carlström har skött uppdateringen av distriktets hemsida. Adressen är: Arrangemang Trollskogsfejden Ingen arrangör hittades, därför ställdes den in. Vättefejd Ingen arrangör hittades, därför ställdes den in. Distriktssamlingar En höst fika planerades för den 21 nov, men fick ställas in på grund av för få deltagare Representation Malin Carlström från distriktsstyrelsen var på FM 2010 och representerade distriktet. Malin Carlström var styrelsens representant vid KM-regionens scoututskott. 2.3 Arbetsgrupper och kommittéer Distriktsstyrelsen har under året haft följande arbetsgrupper till hjälp med den löpande verksamheten: Konfakommittén Gruppen har haft ansvar för planeringen och genomförande av årets konfirmationsläger. De har också ansvarat för lägerinnehållets kvalitet samt hållit styrelsen löpande informerad om konfakommitténs arbete. Se även under "konfirmationsläger" nedan. 3. Rover Distriktsstyrelsen har blivit uppdaterad om vad som händer i roververksamheten genom Luftakommittén.

5 4. Konfirmationsläger 4.1 Årets konfirmationsläger Årets konfirmationsläger på Göransborg hade 26 konfirmander. Ledare var Catarina Svensson, Joakim Pålsson, Erika Strömvall, David Vernbro, Hanna Nilsson, Fredrik Hansson och Cecilia Lundberg Präster var Klas Olsson och Bodhi Bjerregard. 4.2 Konfirmationslägerkommittén Konfirmationslägerkommittén har under året haft ett flertal möten och haft följande sammansättning: Linda Stihl-Bengtsson, Cecilia Bengtsson, Bo Bjärdalen, Mia Andersson och Annette Schiemann.

6 Föredragningslista söndagen den 13 mars Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) En mötesordförande b) En mötessekreterare c) Två justerare d) Två rösträknare 3. Frågan om mötet är behörigt utlyst 4. Fastställande av föredragningslista 5. Fastställande av röstlängd 6. Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelse för Föredragning av revisionsberättelse 8. Fastsällande av balans- och resultaträkning samt beslut om eventuell vinstdisposition 9. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter avseende 2010 års verksamhet och förvaltning 10. Diskussion om distriktsstyrelsens fortlevnad, utformning, uppgifter. Även diskussion om Konfa och dess fortlevnad. 11. Val av: En kassör 1 år Två ledamöter 2 år fyra ledamöter 1 år En ordförande 2 år En vice ordförande 2 år Två revisorer 1 år Två revisorssuppleanter 1 år 12. Val av: Valberedning (minst tre personer varav en sammankallande) 13. Fastställande av medlemsavgift. Styrelsen föreslår ändrad avgift till 0 kronor per kår. Styrelsen föreslår att även medlemsavgiften för 2010 sätts till 0 kr per kår retroaktivt. 14. Behandling av i stadgeenlig tid till distriktstyrelsen inkomna motioner 15. Behandling av övriga ärenden av distriktsstyrelsen till distriktets årsmöte hänskjutna ärenden.

7 16. Styrelsen utser åt Göransborgsstiftelsen att välja in lämpliga ledamöter 17. Utläggande av distriktsarrangemang hösten 2011 och våren a. Årsmöte b. Trollskogsfejd/Vättefejd c. Ledarträff 18. Övrigt 19. Mötets avslutande

8 Verksamhetsplan för Lunds KFUK-KFUM scoutdistrikt 2010 Verksamhetsplanen är upplagd som en arbetsplan. Arbetsplanen är indelad i olika kategorier vilka blir olika ansvarsområden för ledamöterna i styrelsen. Inom varje kategori finns det flera ämnen och under varje ämne flera uppgifter som ska genomföras under året. Alla uppgifterna tillsammans blir det arbete som hela distriktsstyrelsen ska genomföra under året. Enligt denna arbetsplan behövs följande funktioner i styrelse för Lunds KFUK-KFUM scoutdistrikt. Ordförande Sekreterare Kassör Arrangemangsansvarig Samverkansansvarig Informationsansvarig Konfaansvarig

9 KATEGORI ÄMNE UPPGIFT Ordförande Styrelsens interna arbete Leda styrelsens arbete Dagordning till styrelsemöte Kallelse till styrelsemöte Utveckla styrelsens arbete Årsmöteshandlingar Kallelse, sex veckor innan Föredragningslista, två veckor innan Medlemsförteckning tas fram Arrangemangsfördelning Avtackningar Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan / arbetsplan Ekonomisk redovisning Revisionsberättelse Budget Övrig information Sekreterare Styrelsens interna arbete Skriva protokoll Distribuera protokoll via mail Arkivera protokoll Postmottagare för distriktet Kassör Styrelsens interna arbete Löpande bokföring Uppföljning inför styrelsemöte Ekonomi och revision till årsmöte Arrangemang Vättefejd Trollskogsfejd Mötesplats/distriktssamling Årsmöte Beslut årsmöte kår och namn ansvarig Utse kontaktperson i styrelsen Beslut årsmöte kår och namn ansvarig Utse kontaktperson i styrelsen Beslut årsmöte kår och namn ansvarig Utse kontaktperson i styrelsen Planera innehållet Beslut årsmöte kår och namn ansvarig Utse kontaktperson i styrelsen

10 Röda tråden Se till att de erbjuds ledare Stödja Regionen vid bemanning av team Konfa Konfa Utse kommitté varav en ansvarig Utse kontaktperson i styrelsen Ledarvård/utbildning för kommitté Beslut om budget Fastställande av arbetsplan Utses kontraktsskrivare i styrelsen

11 Medlemsstatistik för Lunds scoutdistrikt 11-feb okt Bara Dalby Drotten Flyinge Genarp Hofterup Kävlinge Linero Staffanstorp Svensköp EFS Torn Tornugglan Uppåkra Veberöd Örtofta

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer