Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE"

Transkript

1 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare. 4 Val av justerare. Linnéa Wallenholm och Calle Nilsson 5 Ytterligare punkter till dagordningen. 10 Två diskussionspunkter, punkt f Nationell fest och g möte med Folk & Försvar. 11 Ett kostnadsförslag, punkt d Nya häftpistoler 6 Fastställande av dagordningen. Fastställs med ändringar enligt 5 7 Adjungeringar med yttranderätt Inga adjungeringar detta möte. 8 Genomgång av föregående mötesprotokoll. Föregående mötesprotokoll gås igenom. Alexandra Bro anländer 17:32 9 BESLUT a) Tidningen beslut rörande antal nummer per år. Kommer att bli marginellt dyrare, men med annat papper, 32 sidor och tjockare omslagspapper. Formatet på tidningen kan även ändras, något större än i dagsläget är samtliga överens om är bra. Ändringarna ska inte påverka bidrag och liknande. Format får bli en senare fråga. Beslut fattas att ge ut tidningen 2 gånger per verksamhetsår. b) Höstens resa

2 Tanken är Balkan. Reseansvarig ser det dock som tight att planera resan och ta in ansökningar innan resan går av stapeln, de datum som är aktuella är 16/11 eller 19/11 (som utresa) eller efter 14/12. 14/12 troligen det bästa datumet för utresa, då det är tidigt i sista delkursen för de flesta. Längden på resan föreslås till 6-9 dagar vilket ger 5-8 faktiska resdagar, då det passar bäst med in- och utresa. Förslag på resmål 14/12-20/12 med resvägen Belgrad, Pristina och Skopje, med kostnadsförslag som kommer senare. Beslut fattas rörande resmål och tidsram enligt förslag. 10 DISKUSSIONSPUNKTER a) Mentorskapet bland annat ansökan till mentorskapet från andra föreningar. Det är många individer från andra lokalföreningar som vill söka, det är styrelsens åsikt att dessa ska bli medlemmar i UF Stockholm. Samma sak som gäller för exempelvis resan. b) Bli aktiv kvällen samt höstfest. Många individers medlemskap löper ut inom kort, föreningen behöver förnya dessa eller ragga nya medlemmar. 18/9 ska en bli aktiv kväll ordnas med korvgrillning, pub och lite Valvakan förra hösten var en lyckad kväll, en liknande fest bör anordnas för att locka många medlemmar till något lättsamt, som en motvikt till det tämligen allvarstyngda programmet. En talarpub med tema svensk utrikespolitik, exempelvis. Frågan bordläggs dock. c) Ansökningar till styrelsen. Ingen rapport från valberedning rörande mängden sökande, svårt att veta hur mycket vi behöver marknadsföra att det finns sökbara poster med andra ord. d) Introduktionsföreläsningar. Flera introduktionsföreläsningar behöver hållas. Varumärktet UF Stockholm är starkt för tillfället och bland annat SUS har kontaktat för hjälp med planering och utförande av en vecka med miljötema. Det gäller att ta tillvara på detta och föra ut ordet i nya klasser. e) Ny skrivare - snabb info efter styrelsemötet. Ny skrivare och ny kod, information ges efter mötet. f) Nationell fest

3 Markus och Simon har kollat på lokal, denna är grym och passar behoven perfekt. Den är dock lite dyr vilket gör att kuvertpriset blir 450: - p/p, UF Stockholm bör stå för underhållning som ett slags start-up cost då det kan ses som en investering i något som bör bli en institution och årliga tradition. Enda problemet är att UFS inte bestämt datum, vilket försvårar planeringen något. Inget beslut fattas i dagsläget, frågan bordläggs till nästa möte då ett kostnadsförslag ska presenteras. g) Möte med Folk & Försvar Markus, Simon och Linnéa var på möte med FoF rörande ett strukturellt samarbete. De vill ha hjälp att marknadsföra sina evenemang (och nå en yngre publik) samt ragga spelledare till minister för en dag, de kan ställa upp med moderator till seminarier samt samarbete rörande seminarier på regelbunden basis. Löpande kontakt med FoF rörande detta samt för att lösa ut formerna för en bra samarbetsstruktur bör hållas under hösten. 11 KOSTNADSFÖRSLAG a) Kostnadsförslag kick-off 22 september. Detaljer enligt bilaga 1. Kostnadsförslaget bifalles enhälligt. b) Bli aktiv kväll. (ej bifogat). Kommer att äga rum den 18/9, UF köper korv och bröd (även veg.) för max 800: - Kostnadsförslaget bifalles enhälligt. c) Kick-off mentorskap. Detaljer enligt bilaga 2. d) Nya häftpistoler för affischering Häftpistolerna har gått sönder, förslag på att köpa två nya till en maxkostnad på 1000: - Kostnadsförslaget bifalles enhälligt. 12 UFS UFS har årsmöte i Malmö den 29/9. Den gamla och nya (ännu ej vald) UFS-representanten samt Simon åker på detta. 13 ÖVRIGA FRÅGOR Inga övriga frågor.

4 14 GENOMGÅNG AV UPPGIFTER INFÖR NÄSTA MÖTE Redaktionen: Anton jobbar med layouten till tidningen. Ser över olika offerter för tidningen. Reseansvarig: Se över resmålen och kostnader. Få ut affischer. Kontakta myndigheter och institutioner. Ta emot anmälningar. Kassör: Genomgång av budget med Linnéa och Simon. Se över samtliga utskotts utgifter. Program- & aktivitet: Ordna med det sista inför höstschemat. Ordna inför överlämningen. Ordförande: Ge Calle fakturor och dylikt. Ändra powerpoint på onsdag kväll (introföreläsning). Fixa reseaffisch (10/9). Göra bli aktiv affisch. Köpa saker till bli aktiv kvällen. Ekonomimöte med Calle. Kontakta individer som kan vara mötesordförande samt en sekreterare till höstmötet. Finna revisor till höstmötet. Skicka ut medlemsbrev. Mentorskap (& sekreterare): Gå igenom ansökningar till mentorskapet med Lenita samt ordna urval. Genomföra kick-off med mentorskapsprogrammet. Köpa häftpistoler till affischering.

5 15 FASTSTÄLLANDE AV DATUM OCH JUSTERARE FÖR NÄSTA MÖTE Nästa möte äger rum tisdag den 24/9 klockan Till justerare tillika fikaansvarig utses Linnéa Wallenholm, samt vid nästa möte en av de nyvalda ledamöterna. 16 MÖTETS AVSLUTANDE Mötet förklaras avslutat klockan 18:45.

6 Kostnadsförslag: Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Avsändare Presidiet Kick-off för gamla och nyvalda i styrelsen Sammanfattning Den 22:a september ska vi ha en kick-off för de nyvalda inom styrelsen och de som avgår. Vi samlas gemensamt under eftermiddagen för att först ha ett gemensamt möte och genomgång, sedan får alla ha en stund av enskilda överlämningar. Kl 16 inleds ett spel med en person från Folk och Försvar Minister för en dag som simulerar olika regeringar under ett händelseförlopp. Efter detta går vi kl och äter gemensam middag. Kostnadsspecifikation, inköp av muggar: Fika m.m kr Kostnad för middag kr Totalt: kr

7 Kostnadsförslag: Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Avsändare Markus Lyckman! Kick-off UF Stockholm mentorskapsprogram HT-13 Sammanfattning Den 30/9 är det dags för mentorskapsprogrammets kick-off och jag ämnar boka Wallenbergsalen i juristernas hus, bjuda mentorer och adepter på mat och dryck samt har anlitat en mentorskapskonsult som håller en introduktionsföreläsning om mentorskap. Kostnadsspecifikation Lokal: 2500: - (inkl. moms). Mat: 70: - p/p (upp till 2100: -) Mentorskapskonsult: 1250: - (999: - exkl. moms). Totalt: 5850: - Motivera: Då Bojan är otroligt slitet och erbjuder mycket att önska rörande till exempel ljudsystem och projektor önskar jag hyra Wallenbergsalen i Juristernas hus. Därtill önskar jag bjuda mentorer och adepter på mat och dryck, för enkelhetens skull kommer det att köpas färdig portion från restaurang eller cateringtjänst. Tidigare år har även en mentorskapskonsult bokats, något som uppskattas mycket av både mentorer och adepter, därför avser jag att även i år göra detta. Den höga kostnaden kan förklaras med att 1) det är en maxkostnad för lokalen (kan bli 500: - lägre) 2) högt räknad kostnad för mat, både avseende antal portioner och kostnad p/p. Dessutom betalar Statsvetenskapliga institutionen halva kostnaden, så den faktiska summan för UF blir som högst 2925: -. Verksamhetsår: 2013 Styrelsemöte: 10, den 10 september Org.nr: !!!!!!!!!!

8 Markus Lyckman, Sekreterare Linnéa Wallenholm, Justerare Calle Nilsson, Justerare

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16 s styrelsemöte 2012-01-16 Plats: Tid: Mk 1 Måndag den 16:e Jan 12.00 Närvarande: Josefin Bertilsson,,, &. 1 Mötets öppnande Vice Ordförande förklarar mötet öppnat kl 12.08. 2 Inga adjungeringar. Adjungeringar

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-06-13.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-06-13.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte 1. Mötet öppnas Mötet öppnas 11:25. 2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt BESLUT: Mötet är beslutsmässigt. 3. Val av mötesordförande Robert Tiinus

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Mötesprotokoll UNF Kronoberg

Mötesprotokoll UNF Kronoberg Mötesprotokoll UNF Kronoberg 1 Mötets öppnande Ordförande Niklas Gustavsson öppnar mötet. 2 Fastställande av föredragningslista ATT fastställa föredragningslistan. 3 Lägesrunda Mötet noterade läget hos

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Sverok Södra Kulturdistriktet Löpnummer 7 Lund 2010-08-21

Protokoll från styrelsemöte Sverok Södra Kulturdistriktet Löpnummer 7 Lund 2010-08-21 Protokoll från styrelsemöte Sverok Södra Kulturdistriktet Löpnummer 7 Lund 2010-08-21 1 Mötesformalia 1.1 Mötets öppnande Kriss Andsten förklarar mötet öppnat. 1.2 Fastställande av mötesfunktionärer Mötet

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer