NALEKONOMI OCH STATSVETENS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NALEKONOMI OCH STATSVETENS"

Transkript

1 NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet, Kårallen Närvarande: Lars Petersson, Jennifer Jansson, Lars Karlsson, Emeli Mårtensson, Linnea Ingebrand, Ida Arvidsson, Jennie Bardosson, Kalle Törnmarck, Philip Rasch, Hanna Johansson ( 14, adjungerad). Frånvarande: 1. Mötets öppnande Lars P förklarade mötet öppnat. 2. Godkännande av dagordningen Lars P föredrog föreslagen dagordning. att godkänna dagordningen. 3. Val av mötesordförande Lars P föreslogs som mötesordförande. att välja Lars P till mötesordförande. 4. Val av sekreterare Lars K föreslogs som sekreterare. att välja Lars K till sekreterare. 5. Val av justerare Kalle föreslogs som justerare. att välja Kalle till justerare. 6. Föregående mötesprotokoll Lars K föredrog kort föregående mötesprotokoll. 7. Information från ordförande och vice ordförande a) Info från programrådet Lars P, Jennifer och Emeli hade närvarat på programråd och redogjorde kort för innehållet. b) Intyg för arbete vid sektionen Nya rutiner ska införas för intyg för arbete vid sektioner, sektionerna ska numera ordna intyg för alla utom ordförande, vice ordförande och utbildningsbevakare. Ett förslag presenteras, som ska skickas ut till styrelsen via mail. Sidan 1 av 6

2 c) Overaller Alla overaller förutom fyra är levererade. 8. Information från kassör a) Faktura till StuFF för VT09 Det har uppstått problem med att få pengar från StuFF eftersom föregående styrelse inte lämnat in fakturor ordentligt. Fakturorna kommer därför behöva kompletteras för att pengarna ska betalas ut. att Linnea, Jennifer och Lars P ansvarar för faktureringen av StuFF. b) Info om budgetläget efter resan Linnea rapporterar att vi gick ,1 kr (15 scfr) på resan. En person följde inte med på resan, Linnea förelår att vi ersätter denne med 270 kr vilket är den summa som vi kunde få återbetalt efter bokningarna. Budgetläget i övrigt ser bra ut. att ersätta den person som inte följde med på resan med 270 kr. att notera informationen i övrigt. c) Info om budgetläget efter resan Linnea har beställt 50 stora tygmärken. att godkänna beställningen av 50 stora tygmärken. 9. Information från sekreterare/info- ansvarig a) Protokoll på hemsidan Det är viktigt att protokollen kommer upp på hemsidan. b) Bilder och text från resan En text och bild bör läggas upp från resan på hemsidan. c) Förberedelser inför extra årsmöte Ny polemikredaktör och ny person i valberedningen måste väljas. 7 eller 8 december föreslogs som datum. Kalle bokar sal runt Lars P föreslog att ändrar texten i loggan från Universitetet i Linköping till Linköpings Universitet samt att ändra förningens namn till Föreningen Linköpings Universitets Nationalekonomer och Statsvetare. att Kalle bokar sal antingen den 7 eller 8 december. att i övrigt bordlägga frågan tills vidare. Sidan 2 av 6

3 10. Information från utbildningsbevakare och masteransvarig a) Rapport från programrådet Emeli redogjorde kort för det hon behandlat på programrådet. Klagomål har inkommit på en specifik kurs och föreläsare, vilket Emeli tagit upp med programrådet. Programrådet ska ta saken vidare. b) Rapport från Utbildningsbevakarmöte Emeli hade närvarat på möte med övriga utbildningsbevakare och redogjorde kort för det som behandlades. Andra sektioner hade kommit med bra tips för hur arbetet med ett utbildningsutskott bör läggas upp. c) Utbildningsutskott Emeli redogjorde för sina tankar angående utbildningsutskottet. Många verkar intresserade av att delge sina åsikter angående utbildningen, Emeli skulle fundera på hur man ska lyckas organisera dessa. Peter har uttryckt att han är mycket intresserad av att samverka med ett utbildningsutskott. 11. Information från spons- och marknadsansvarig a) Avbeställning av roll ups Ida hade avbeställt de beställda rollupsen från Rollup- kungen. b) Beställning av rollups från LiU- tryck Ida hade fått offert från LiU- tryck för två rollups, vilket skulle kosta ungefär 7000 kr. Ida skulle höra om priset med Peter. c) Marknadsförning av examenssittning Planeringen inför examenssittningen måste samordnas med FBI, Ida ansvarar i FLiNS för marknadsförningen. att Ida ansvarar för marknadsförningen av examenssittningen tillsammans med FBI. d) Marknadsförning inför arbetsmarknadsdag Ida skulle prata med Jennie om marknadsförningen av arbetsmarknadsdagen. e) Ny sponsring Ida bad Kalle om hjälp med letandet efter sponsorer, vilket Kalle gick med på. Sidan 3 av 6

4 att Kalle hjälper Ida med sponsorer. 12. Information från arbetsmarknadsansvarig a) Lista med praktikplatser Jennie fick en lista med de platser där programmets studenter praktiserat de senaste åren. b) Datum för arbetsmarknadsdag Jennie och Peter har spikat datumet för arbetsmarknadsdagen till den 5 februari Flera förslag på föreläsare fanns, styrelsen skulle gemensamt försöka hitta föreläsare. Planeringsmöte skulle hållas 10:15 tisdagen den 27 oktober i Lastaren. 13. Information från masteransvarig 14. Polemik 15. FBI a) Information om nytt masterprogram i Nationalekonomi Styrelsen informerades om planerna för ett nytt masterprogram i Nationalekonomi. b) Information från SEKT- mötet Kalle redogjorde kort för vad som behandlades under SEKT- mötet han närvarade på. a) Adjungering av ny Polemikredaktör Lars P föreslog att adjungera Hanna Johansson, valberedningen förslag på ny Polemikredaktör, som tillförordnad styrelseledamot tills extra årsmöte hålls. att enhälligt adjungera Hanna Johansson i styrelsen som Polemikredaktör tills ordinarie årsmöte. b) Fortsatt arbete med Polemik Styrelsen diskuterade det fortsatta arbetet med Polemik tillsammans med Hanna. Styrelsen föreslog Ut i världen som tema för nästa nummer. Hanna föreslog Tradition som tema för numret efter. Linnea redogjorde kort för de ekonomiska förutsättningarna. att fastställa temat Ut i världen för nästa nummer av Polemik. a) Samordning av biljettsläpp examenssittning/julsittning Lars P föreslog att samordna biljettsläppet till examenssittningen och julsittningen med FBI, och eventuellt ha FLiNS årliga julfika samtidigt. Philip ställde sig positiv till idén. Sidan 4 av 6

5 16. Resa 17. Lastaren b) Samordning av planering inför sittningen Alexander är ansvarig för planeringen av sittningen i FBI, Jennie i FLiNS. c) Lägre pris på julsittningen för FLiNS- medlemmar Lars P tog upp frågan om rabatt för FLiNS- medlemmar på sittningar. Philip förklarade att rabatt inte fanns på höstsittningen eftersom priset redan var så låg men att det ska finnas rabatt för FLiNS- medlemmar i framtiden. d) Overallsinvigning Overallsinvigning är planerad till 7 november, dock är det stora problem för de flesta andra program har stora problem med leveranserna. Eventuellt kommer overallsinvigningen bara hållas med programmet eftersom det blir väldigt lång väntetid annars. a) Reseutvärdering Reseutvärderingen har skickats ut men ännu inte sammanställts. b) Resetestamente Lars P föreslog att de som planerat resan ansvarar för att skriva ett resetestamente till nästkommande styrelse. att ett resetestamente ska författas. a) Schema Lars P och Jennifer ansvarar för städningen den 23 oktober. Lars K och Jennifer har lastarvakt den 26, Ida och Jennie den 28, Kalle och Hanna den 2 november, Emeli och Lars P den 4, Hanna och Linnea städar den 6. att fastställa schemat för Lastarvakt enligt förslaget. b) För få ettor i Lastaren Philip påpekade att det ofta är nästan bara tvåor i Lastaren och tyckte att det var synd att inte fler ettor var där. Resten av styrelsen delade Philips åsikter och skulle försöka arbeta för att få fler att besöka Lastaren. Sidan 5 av 6

6 18. Övriga frågor a) En person till valberedningen Ida Karlsson har muntligt meddelat att hon önskar avsäga sig sin post i valberedningen, styrelsen måste därför börja planera för att tillsätta en ny person i valberedningen. b) Utbyte med Uppsala FBI kommer att tävla i Uppsala under valborg, förslag fanns därför att eventuellt ordna en resa för att heja. FBI kommer eventuellt att arrangera en bussresa. Förslag fanns också om att bjuda in ett lag från Uppsala till Suntrip. c) Val av arbetsmiljöombud Lars P informerade om att styrelsen måste välja någon i styrelsen som är arbetsmiljöombud. Kalle anmälde intresse. att välja Kalle till arbetsmiljöombud. 19. Kommande möten Lars P meddelar tid för nästa möte via mail. 20. Mötets avslutande Lars P förklarade mötet avslutat. Lars Petersson, mötesordförande Karl Törnmarck, justeringsperson Lars Karlsson, sekreterare Sidan 6 av 6

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20120511 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller, Martin

Läs mer

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani Logistiksektionens styrelsemöte 2014-11-11 Tid: 17.15 19.20 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #13 som ägde rum 2014-04-07 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 19 oktober 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 15.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Amanda Sjöstrand Henriksson,

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002 GEOS Protokoll, möte 23:e januari 2002 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden från institutionsstyrelsen och andra instanser

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen

Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen Sidan 1 Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen Plats: Sal E632, Luleå Tekniska Universitet Tid: Onsdag 27 november 2013 kl. 18:30 Närvarande: 45 medlemmar, varav 7 ur Geosektionens styrelse. Se bilaga 1

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-03-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Martin Sigvardsson Julia Lennartsson Sofia Majtorp Andreas Stagnebo Erika

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder.

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder. Datum: Torsdagen den 6 maj 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Anna Höög Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson John Ouda Max Grönholdt Klein

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm måndag den 5 februari 2007, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Marika Hjälsten, Mikael

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-12-09 Tid: 15-17 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Har pratat med projektledaren för M-YRAN och Frida angående budget för M-YRAN. Ska även träffa Juristgruppen imorgon (24/5).

Har pratat med projektledaren för M-YRAN och Frida angående budget för M-YRAN. Ska även träffa Juristgruppen imorgon (24/5). Mötesprotokoll Datum: 2013-05-23 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer