Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala"

Transkript

1 Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander (via skype). 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av kallelseförfarandet Mötet beslutade att godkänna förfarandet. 3. Godkännande av föredragningslista Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan med tillägg: 27.1 Höstens schema Och med ändringen av punkt 28 till: Terminens möten 4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare Mötet beslutade att till mötesordförande välja Linus till mötessekreterare välja Malin till justerare välja Lisa och Sofie 5. Föregående mötesprotokoll Lisa föredrog föregående mötesprotokoll. 6. Vad har hänt sen sist? 6.1 RÅM Sofie är föredragande. RÅM gick bra. Bra diskussioner och diskussionsklimat samt bra ordnat av oss som värdförening. 6.2 Sommarskolan Lisa är föredragande. Sommarskolan var mycket lyckad frivilliga deltog. Det hade dock varit önskvärt om rekryteringen påbörjats tidigare. Det diskuterades även att kontrakt 1

2 skulle kunna användas för att minska risken för sena avhopp från frivilliga. Verksamheten har väldigt få utgifter och kan därför nästa år finansieras genom styrelsens budget. 6.3 Stockholm Pride Malin är föredragande. Malin och Linus från RKUF Uppsala deltog under Stockholm Pride på förbundets gemmensamma flak. Ett 30-tal RKUF:are från landet deltog. Ett mycket bra tillfälle för RKUF att synas på. 7. Kommande aktiviteter 7.1 Uppsala Peace Party Ida är föredragande. Linus, Ida, Sofie och Victor kommer att representera föreningen under festivalen. Vi kommer att och dela ut material, informera om våra verksamheter, värva frivilliga och medlemmar samt samla in pengar till Svenska Röda Korsets insamling till Gaza. 7.2 Informationsmöte för nya frivilliga. Ett informationsmöte kommer att hållas den 15/9 klockan Verksamhetsledare och styrelsen träffas klockan Lisa bokar lokal. Malin meddelar verksamhetsledarna. 7.3 Middag från FS Linus är föredragande. Vi har ännu inte fått något svar från FS. Frågan bordläggs tillsvidare. 7.4 Destination Uppsala, informationsmässa 30/8 Jás är föredragande. Den 30/8 anordnas mässan. Vi kommer ha tillgång till ett bord samt lägga klubbor med information i 100 goodie-bags. Frivilliga behövs mellan Jáz koordinerar mässan. Malin kontaktar verksamhetsledarna och ber intresserade kontakta Jáz. 7.5 Kulturnatten 13/9 Ida är föredragande. Förra året deltog RKUF genom att gå runt på stan och varva medlemmar. Ida kontaktar SRK för ett eventuellt sammarbete samt kollar upp om vi även i år skulle kunna vara mobila. 8. Verksamheter 8.1 Jourhavande Kompis Ingen information från verksamheten 8.2 Vänner emellan Fadderdelen Verksamheten behöver nya verksamhetsledare samt frivilliga inför hösten 8.3 Vänner emellan Storträffen Ingen information från verksamheten 8.4 Rättvishandel Ny verksamhetsledare tillträder nu till hösten. Malin har möte med henne 3/9. Verksamheten 2

3 hade i våras 13 frivilliga, men det är oklart hur många som kan fortsätta. Verksamheten behöver fler frivilliga. 8.5 Läxhjälp Boende Verksamheten håller på att startas upp inför terminen. Verksamheten behöver fler frivilliga. 8.6 Läxhjälp Aktivitetshuset. Verksamheten behöver nya frivilliga. Verksamhetsledarna sitter kvar. 8.7 PR-gruppen Verksamheten behöver fler frivilliga 9. Ekonomi 9.1 Ta del av verksamheternas inkomster Jourhavande Kompis: ,11 kr (2 044,89 kr) Rättvis Handel: 6 221,86 kr (3 843,14kr) Vänner Emellan Fadderdelen: ,95kr (5 358,45 kr) Styrelsen: ,12 kr (10 971,88 kr) Läxhjälpen Aktivitetshuset: 7 101,86 kr (731,14 kr) FörSköna: kr (0,00 kr) RKUF Sport: kr (0, 00kr) Vänner Emellan Storträffen: kr (1 494,60 kr) Totalt: ,90 kr (24 444,10 kr) 9.2 Budget HT Genomgång och beslut Hannah är föredragande. Hannah presenterar budget förslaget och svarar på frågor. Mötet beslutade att anta budgeten. Se bilaga Entledigande av Victor från styrelsen Mötet beslutade att entlediga Victor från styrelsen med omedelbar verkan Omfördelning av Victors ansvarsområdet. Mötet beslutade att utse Ida till kontaktperson till Jourhavande kompis Mötet beslutade att utse Malin till nyckelansvarig 10.2 Nyval av vice kassör Frågan bordläggs till nästa möte 10.3 Nyval av firmatecknare Frågan bordläggs till nästa möte 3

4 11. Motioner RÅM 2015 Frågan bordläggs till nästa möte 12. Verksamhetsledarträff En obligatorisk verksamhetsledarträff kommer att hållas den 19/10 kl Malin är ansvarig. 13. MOVE Malin är föredragande. MOVE hålls 1-2/11 i Kungälv. Malin kontaktar konsulenterna angående hur många platser föreningen har samt kontaktar verksamhetsledarna. Styrelseledamöterna ombeddes fundera till nästa styrelsemöte om de är intresserade av att deltaga. 14. RKUF Sport Jás är föredragande. Jás och Ida hade ett möte med verksamhetsledarna den 12/ Verksamheten behöver ca. 5 frivilliga för att fungera. I nuläget finns inga frivilliga. Styrelsen tar över ansvaret för att få igång verksamheten igen. 16. FörSköna Mötet beslutade att lägga verksamheten på is tills början av nästa verksamhetsår. 17. Rekrytering och marknadsföring hösten Redogörelse för beställt profilmaterial. Linus är föredragande. Föreningen har beställt nyckelband och putsdukar som kan användas som priser samt T-shirtar som kommer användas vid rekrytering och marknadsföring Rekrytering och marknadsföring inför terminstart Vi kommer att affischera om informationsträffen inför terminsstarten. Jáz är ansvarig för koordineringen. Jáz, Victor, Ida och Lisa kontaktar kårsektioner och programföreningar för att se om vi kan få lägga informationsmaterial i deras välkomstpåsar Rekrytering och marknadsföringsevents under hösten Ett affischeringsmöte kommer att hållas den 26/8 kl Jáz kollar vilka andra mässor som finns under hösten. Efter informationsmötet kommer vi ha en mer riktad marknadsföring mot de verksamheter som behöver frivilliga. 18. Rotarysammarbete. Ida är föredragande. Ida kommer att boka in ett möte med dem för att diskutera ett eventuellt sammarbete med dem. Ida återkommer om datum för detta möte. 4

5 19. Nycklar 19.1 Försvunna nycklar Victor är föredragande. Tre personer har blivit kontaktade. De har enligt uppgift lämnat tillbaka sina nycklar. Tre personer har inte återkopplat till Victor. Victor lämnar över dokumentationen till Malin Redovisning av nyckelbehov. Verksamhet Antal nycklar: Behov: Jourhavande kompis oklart oklart Vänner emellan Fadderdelen 1 1 Vänner emellan Storträffen oklart 0 Rättvishandel 2 1 Läxhjälp Boende 0 0 Läxhjälp Aktivitetshuset 1 0 PR-gruppen 0 1 Valberedningen 1 0 Styrelsen 2 6 Sammanlagt: 20. Samtalsverksamhet Hannah är föredragande. Tanken är det ska vara en träff per månad där frivilliga från de olika verksamheterna kan träffas. Varje verksamhet ska anordna en träff. Styrelsen ska fungera som stöd. Hannah och Linus arbetar med en ram för verksamheten. De kommer att sätta datum för första tillfället. De ansvarar även för styrelsens träff om Mångfald och tillgänglighet. 21. Utbildningar under hösten 21.1 Läxhjälpsutbildning Linus är föredragande. Rektorn för CIS kommer att ordna och betala för utbildningen Första hjälpen Linus är föredragande. Inget svar från SRK. Linus arbetar vidare Hållbarutvecklingsutbildning Linus är föredragande. Linus kontaktar konsulenterana och ber att få se utbildningsmaterialet. Sofie har eventuellt en kontakt som kan komma och prata om hållbar utveckling Övriga utbildningar Vi kommer att hålla en idéutbildning och en verksamhetsledarutbildning. Ida kontaktar Lisa Pettersson för att se om hon är intresserad av att hålla utbildningar. 22. Valrörelsen

6 Linus är föredragande. Linus har gjort ett antal utkast på affischer inför valet. Vi kommer att sätta upp affischer/dela ut flygblad med uppmaningen att rösat för ett humant Sverige. Linus har förankrat idén hos FS. Linus kontaktar SRK för ett eventuellt sammarbete med dem. 23. Simskola Verksamhetsidén läggs på is tillsvidare. 24. Situationen i Palestina Vi kommer vid våra olika evenemang och utbildningar att ställa fram en bössa för att samla in pengar till SRKs insamling i förmån för Gaza. Sofie och Victor pratar med SRK om vi kan få låna en bössa. Alla styrelseledamöter läser på om insamlingen. 25. Nytt lokalbokningssystem Trädgårdsgatan Ida är föredragande. Alla lokaler på Trädgårdsgatan har fått nya namn och kommer att bokas via ett elektroniskt bokningssystem. Ida har mailat ut en guide över systemet. Ida har mailat in styrelsens kontaktuppgifter så att alla får användaruppgifter till systemet. Verksamhetsledarna kommer att få användaruppgifter längre fram i höst. 26. Mötesstruktur En ny mötesstruktur föreslås. Ledamöterna ska senast tre dagar innan mötet ha inkommit med mötesunderlag. Mötesansvarige ansvarar för att strukturera upp handlingarna samt påminna om att de ska skickas in. Alla i styrelsen ansvarar för att ha läst alla handlingar innan mötet. Alla punkter på dagordningen ska vara noterade senaste tre dagar innan. Om man önskar lägga till en punkt senare får man ta upp den under övriga frågor på mötet. Mötesansvarige ansvarar även för att göra en att göra lista efter varje styrelsemöte. Mötesansvarig för nästkommande möte ansvar för att alla tar del av att göra listan. Mötet beslutade att under tre möten prova ovan beskrivna mötesstruktur. 27. Övriga frågor 27.1 Höstens schema Hannah ansvarar för att ett schema över höstens aktiviteter görs. 28. Terminens möten Mötet diskuterar att bestämma datum för alla möten under terminen redan nu. Mötet väljer dock att inte göra detta Datum Nästa möte hålls den 4/9 kl Mötesansvarig Mötet beslutade att välja Jás till mötesansvarig. 6

7 29. Mötet avslutas Mötesordförande Linus Hagander Sekreterare Malin Bohlers Justerare Sofie Gelinder Justerare Lisa Erkander 7

8 8

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige 1 (1) Plats och tid: Skype, kl. 18.29 21.21. Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA Hugo DÜRR (ordinarie ledamot; vice ordförande) Sigrun FAGERFJÄLL (ordinarie ledamot; vice ordförande)

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 404

Kårstyrelsens sammanträde nr 404 1 Datum Justerat datum Protokoll 2014-02-02 2014-02-28 Kårstyrelsens sammanträde nr 404 Datum: 2014-02-02 Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Serhat

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer