Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte #4 som ägde rum Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör) Pontus Werme (Vice kassör) Övriga: Jimmy Bråthen (UBS) Marcus Almqvist (Sexmästeriet) Frånvarande: Marcus Wiking (Vice ordförande) Charlitte Berglund (Skellefteå Kommun) Mötesordförande: Andreas Fredmer Sekreterare: Malin Öhlin Justerare: Gry Frölich Simon Lundmark

2 Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två mötesjusterare 4. Mötets behörighet 5. Fastställande av dagordning 6. Förra mötets protokoll 7. Adjungeringar Rapporter 8. Uppföljning i. Efterlysning av poster 9. Ordförande informerar 10. Kassören informerar 11. UBS informerar 12. Sexmästeriet informerar Beslut 13. Datum för höststämman 14. SFCS-pin 15. Gympriset 16. Drakmärket Diskussion 17. Access till STOCK 18. Politikermötet 19. Övriga frågor Avslutning 20. Nästa möte 21. Mötets avslutande

3 Formalia 1. Mötets öppnande Ordförande Andreas Fredmer förklarar mötet öppnat kl. 11: Val av mötessekreterare Till mötessekreterare väljs Malin Öhlin 3. Val av mötesjusterare Till mötesjusterare väljs Simon Lundmark och Gry Frölich 4. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt då majoriteten av styrelsen är närvarande. 5. Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar: Ett beslut läggs till angående datum för höststämman. Punkten för beslut om budget tas bort. 6. Förra mötets protokoll Protokollet för det extrainsatta mötet som hölls läses upp och godkänns av styrelsen. 7. Adjungeringar Samtliga närvarande adjungeras yttrande- och förslagsrätt. Rapporter 8. Uppföljning i. Efterlysning av poster Simon Lundmark säger att han ska ta tag i sökandet av skyddsombud och ledamöter till Kårfullmäktige. Han konstaterar att det vore bra att ha kunna välja in KF-ledamöter under höststämman och ska därför gå ut med information om detta så snart som möjligt. 9. Ordförande informerar Ordförande Andreas F meddelar följande: att han varit på trygghetsvandring med Gunnar Landsell och representanter från Polisen och Polaris. Detta för att undersöka att belysningen på campusområdet är tillräcklig för att studenter och övriga ska känna sig trygga på området även under kvällstid. Det konstaterades att belysningen generellt var bra, men att några justeringar ansågs behövliga. att han varit på möte med Eurest och Gymnasiekontoret angående framtiden för Café Gränden. Skälet till att en flytt kunde komma att ske var en brist på lunchplatser, men under mötet konstaterades att möjligheten finns att strukturera om utrymmet för att maximera antalet sittplatser. Detta kan i sin tur leda till att caféet blir kvar. att LARV, Luleå Arbetsmarknadsvecka, som jobbar med företagskontakt för Teknologkåren, varit i kontakt med honom. De önskar stärka samarbetet med Studentföreningen och ville därför komma och besöka ett stormöte samt eventuellt äta middag med styrelsen. 10. Kassören informerar

4 Kassör Gry Frölich berättar att arbetet med bokslutet fortsatt och att arbetet annars fortgår i vanlig ordning. 11. UBS informerar Jimmy Bråthen berättar att hans arbete fortsatt som vanligt. 12. Sexmästeriet informerar Marcus Almqvist meddelar följande: att planerandet av kravallsittningen är igång. Han planerar att prata med Restaurang Älvy och boka STOCK till det planerade datumet. att det kommer att köpas in fällbara stolar till Traversen som är lättare att flytta och förvara än de nuvarande. att sju eller åtta band planeras spela på Traversen, samt att man även planerar att hålla två standupkvällar med komiker från närområdet. att Traversen kommer ha sin sista kväll för terminen den 12:e december. att han inväntar svar från kommunen angående den utskickade varningen om upphävt alkoholtillstånd. Beslut 13. Datum för höststämman Andreas F berättar att datumet för höststämman behöver anpassas så att föreningens revisorer har tre veckor på sig att gå igenom bokslutet. Han föreslår att hålla höststämman den 10:e november kl. 16:30 på STOCK. Styrelsen bifaller förslaget. 14. SFCS-pin Andreas F återupptar frågan om att beställa in en metallpin föreställande Studentföreningens logga. Hans förslag är en 22 mm stor pin i färg, där de olika färgerna särskiljs med guldfärgade metallkanter. Styrelsen är positiva till detta och det beslutas att en testpin med denna design skall beställas. Om styrelsen är nöjda med denna planeras 100 av dessa pins beställas in för försäljning på Traversen. 15. Gympriset På grund av gymmets försenade öppning så har Andreas F i samråd med ansvariga från Idrottssektionen tagit fram ett förslag om att halvera kostnaden för gymkort under höstterminen. Styrelsen bifaller detta förslag. 16. Drakmärket Andreas F presenterar åter designen som tagits fram för drakmärket och frågar styrelsen om vilket årtal man önskar ha på märket - det då Campus Skellefteå grundades, FUSKiS startår eller året då FUSKiS blev Studentföreningen Campus Skellefteå. Styrelsen beslutar att året då Studentföreningen först började bedriva sin verksamhet under det nuvarande namnet är mest lämpligt. Årtalet på märket blir alltså Andreas F ordnar så att ett provmärke beställs som sedan kommer att tas med till ett möte för beslut om godkännande. Diskussion 17. Access till STOCK Frågan om access till STOCK tas upp, och det diskuteras när och till vilket pris som föreningens medlemmar bör ha tillgång till byggnaden. De närvarande är eniga om att det bästa är att behålla

5 samma system som tidigare - alltså att STOCK hålls öppet dagtid då Jimmy B finns närvarande på Studentföreningens expedition och att föreningsmedlemmar får fri tillgång till STOCK utöver när det är uthyrt, mot en avgift på 100 kr per termin. 18. Politikermötet Andreas F berättar att man gått ut via sociala medier och efterfrågat saker att ta upp på kommunpolitikermötet. Responsen på detta har tyvärr varit dålig, och nu frågar han om styrelsen eller övriga närvarande har något de önskar ta upp under mötet. Följande tas upp: att det behövs fler små och billiga lägenheter då det är mycket svårt för utgångna studenter att hitta boende i Skellefteå. Av denna anledning bor många studenter som gått ut kvar i sina studentlägenheter, så fler lägenheter kan leda till att dessa studentbostäder i sin tur blir lediga. Det skulle även hjälpa kommunen i sitt arbete med att öka befolkningen om fler hade möjlighet att bo kvar i staden efter att de avslutat sin utbildning. att grusparkeringen mellan campushallen och forumhuset i dagsläget står tom. På denna plats skulle man kunna bygga något som kan vara studenterna eller campus till nytta, och man bör därför undersöka hur framtidsplanerna för detta område ser ut. att byggnationer startats bredvid campushallen, och att det för flera år sedan berättats för föreningen att man tänkt bygga billiga bostäder där. Detta bör följas upp under det kommande mötet. att det förekommer att biltrafikanter tar en genväg över campusområdet, mellan C- och D-huset. Man bör därför ta upp möjligheten att åtgärda detta genom att till exempel ställa ut fler blomkrukor eller andra hinder för att blockera vägen, samt förbättra bilvägarna kring campusområdet. att Traversen fortfarande har ett behov av utökade lokaler, då det utrymme som finns inte känts tillräckligt vid större evenemang. Dessa frågor vidarebefordras till Charlotte Berglund som kommer att formulera en preliminär dagordning för mötet den 27:e oktober. 19. Övriga frågor Andreas F frågar om styrelsen är intresserade av att starta upp en sms-grupp där man bland annat kan skicka ut påminnelser om möten. Styrelsen är positiva till detta och Andreas F tar på sig uppgiften att styra upp detta. Jimmy B berättar att han varit i kontakt med en av deltagarna från Krets, som frågat om reglerna för att ta in ickestudenter på undersektionens aktiviteter. Det konstateras att de regler som finns idag tillåter samarbeten med grupper utifrån, samt ingästning av en utomstående per föreningsmedlem. Det har uttryckts intresse för att göra om Krets till ett makerspace, men man enas om att detta inte bör ske utan att man istället kan grunda ett makerspace som i sin tur samarbetar med Krets. Andreas F berättar att en så kallad Uptakt kommer att hållas på campus i Luleå den 17:e oktober. Representanter från de olika sektionerna kommer att åka dit för att lära känna varandra, och detta vore ett bra tillfälle för Studentföreningen att hälsa på och skapa kontakter. Ett mail om detta har gått ut där man bjuder in styrelsen, undersektionsansvariga och programrådsansvariga, men responsen har varit dålig. Andreas F tar på sig att skicka ut en påminnelse. Malin Öhlin konstaterar att de nya överphösarna och den nya ansvariga kulturaren ännu inte godkänns och att detta bör göras snarast. Hon förklarar att man under en tidigare stämma har enats om att alla undersektionsansvariga ska väljas in av styrelsen, men att detta inte alltid följts. Godkännandet av överphösare och ansvarig kulturare planeras till nästa stormöte, och Malin Ö tar

6 även på sig att kontakta TAFS för att välja en kandidat till undersektionsansvarig som styrelsen kan välja in. Hon och Andreas F tar även på sig att formulera ett förslag för att stadgföra att alla undersektionsansvariga väljs in innan sitt tillträde, med ett eventuellt undantag för phöseriet då överphösarna traditionellt hålls hemliga för alla andra innan de avslöjas för det tidigare phöseriet och därefter allmänheten. Avslutning 20. Nästa möte Nästa möte blir ett stormöte som kommer att hållas den 20:e oktober kl. 16:30 på STOCK. 21. Mötets avslutande Andreas F förklarar mötet avslutat kl. 12:56.

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer