Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter Simon Andersson (Ordförande) Mötesordförande: Simon Andersson. Henning Sjöberg (Kassör) Justerare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter Simon Andersson (Ordförande) Mötesordförande: Simon Andersson. Henning Sjöberg (Kassör) Justerare:"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte #7 som ägde rum Närvarande: Roller: Underskrifter Simon Andersson (Ordförande) Mötesordförande: Simon Andersson Johanna Johansson (Vice ordförande) Sekreterare: Björn Elebrink Henning Sjöberg (Kassör) Justerare: Erik Okfors Julia Bergstedt (Informationsansvarig) Maria Ny Övriga Jimmy Bråthen (UBS), Marcus Almqvist (Sexmästeriet), Simon Rova (FUSK), Emma Prieto (Smygfixarna), Björn Elebrink (Kulturarna, Phöseriet), Erik Okfors (Replokalen), Lucas Lundin (Phöseriet), Maria Ny (Phöseriet) Frånvarande Peter Bomark (Krets), Charlotte Berglund (Campusutveckling), Edvin Olofsson (Idrottsektionen) Protokol l fört vi d SFCS styrel semöte #7, Skell efteå, , Kl. 16:30 Justering Utdragsbestyrkande

2 Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två mötesjusterare 4. Mötets behörighet 5. Fastställande av dagordning 6. Förra mötets protokoll 7. Adjungeringar Rapporter 8. Ordförande informerar 9. Kassören informerar 10. UBS informerar 11. Idrottsektionen informerar 12. Sexmästeriet informerar 13. FUSK informerar 14. Krets informerar 15. Phöseriet informerar 16. Smygfixarna informerar 17. Kulturarna informerar 18. Replokalen informerar Beslut Diskussion 19. Övriga frågor Avslutning 20. Nästa möte 21. Mötets avslutande

3 1. Mötets öppnande Ordförande Simon Andersson förklarar mötet öppnat kl 16: Val av mötessekreterare Till mötessekreterare väljs Björn Elebrink. 3. Val av två mötesjusterare Till justerare väljs Erik Okfors och Maria Ny. 4. Mötets behörighet Mötet förklaras obehörigt då majoriteten av styrelsen saknas. 5. Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar: Maria N och Lucas Lundin skrivs in under övriga närvarande. Peter Bomark, Charlotte Berglund och Edvin Olofsson tas bort från övriga närvarande. 6. Förra mötets protokoll Protokollet från föregående möte är ännu inte färdigt. 7. Adjungeringar Alla deltagare blir adjungerade yttrande- och förslagsrätt under mötet. Rapporter 8. Ordförande informerar Ordförande Simon A har inget att informera. 9. Kassören informerar Kassör Henning S meddelar: att bokföringen går bra. att bokslutet har skickats in att det är möjligt för undersektioner att internt inom föreningen inneha individuella konton. För att underlätta arbetet och problem med potentiella kassor med detta system bör kontanter undvikas. att en handbok skrivs för att underlätta för kommande kassörer. att han skall ta kontakt med Skeriafonden så de pengar som tilldelats föreningen betalas ut. Simon A tar upp frågan hur det kommer att gå för föreningen med detta system då denna går minus varje år och undersektionerna täcker dess kostnad. Beslut om detta kommer att tas vid ett senare tillfälle. 10. UBS informerar Jimmy B meddelar: att han inte fått in några fall. att han hälsat på studenthälsan. att ingen ny skrivare har köpts in då kostnaden är för stor. Nya färgpatroner är inköpta till den gamla.

4 I och med sitt besök hos studenthälsan kan Jimmy B informera att de ligger bakom restaurang Kriti och att de har hand om ca. 60 studenter om året. 11. Idrottsektionen informerar Edvin Olofsson är frånvarande. 12. Sexmästeriet informerar Marcus Almqvist informerar: att höstens bartömning kommer att vara den Bandet Enemy Within kommer att uppträda under denna. att det nya kassasystemet skall införskaffas under Januari att Kravallsittningen som hölls den gick bra. att det blir en eventuell Phinsittning till våren. 13. FUSK informerar Simon Rova meddelar att de första FUSK-märkena för den nya årskursen har börjat delats ut. att de nya lvl 2 märkena inte blivit beställda. Simon A frågar hur många fler gånger innan jul FUSK kommer att vara. Simon R svarat att han inte vet men kommer att informera om det då han vet. 14. Krets informerar Peter Bomark är frånvarande. 15. Phöseriet informerar Maria N, Lucas L och Björn E meddelar: att de på Johanna J förfrågan informerat Phöseriet om studentföreningen och dess roll och uppmuntrat folk att söka till vakanta poster. att Phöseriet fick 10 tkr från Skeriafonden. att de skall ha möte med Maria Kero från studenthälsan i Luleå och Sociala Enhetens Ordförande Johan Albin. att en middag för de som börjar vid sjuksköterskeprogrammet till våren kommer att hållas den Smygfixarna informerar Emma Prieto meddelar: att resan till IKEA den gick bra. att det aktivt sökts pengar från smygfixarna. att undersektioner också får söka pengar via smygfixarna. att tygmärken som skall delas ut till de som arrangerat något via smygfixarna har kommit in. 17. Kulturarna informerar Björn E meddelar: att F.i.S.T är klart för detta år och kommer att återupptas i Januari att Kulturarna tilldelats 15 tkr av Skeriafonden och allt har redan använts till att köpa in en videokamera med diverse tillbehör.

5 18. Replokalen informerar Erik O meddelar: att de tilldelades 5 tkr från Skeriafonden. att en puka är trasig och skall repareras. Beslut Diskussion 19. Övriga frågor Jimmy B meddelar att Umeå har ett Studerande Arbetsmiljöombud. Detta är en student som fått lämplig utbildning inom ämnet. Jimmy B frågar ifall LTU har en sådan och om inte ifall SFCS skall driva frågan. Simon A lägger fram att LTU bör kontaktas och klargöra ifall de har en sådan och huruvida de är intresserade av det. Simon A anser att bättre marknadsföring bör göras för de vakanta poster inom styrelsen då inga ansökningar ännu kommit in. Han föreslår att informera om de konsekvenser som uppstår utan en styrelse. Henning S talar om att han skall prata med Dick om potentiella kassörer. Erik O. anmärker att de nuvarande affischerna sitter väldigt dåligt till, varken på toaletter eller i glasdörrarna. Emma P föreslår att Julia B bör ta kontakt med Johanna Gudmundsson angående mer aggressiv affischering. Det bestäms att bättre affischering skall ske innan jul. Ifall det inte kommit in några sökande skall information gällande konsekvenserna av att det inte finns en styrelse ut till studenterna. Henning S meddelar att en suppleant till styrelsen bör sökas på Vårstämman då antalet styrelsemedlemmar är på ett minimum. Marcus A frågar om access till tvättmaskinerna på STOCK för sexmästeriet. Jimmy B föreslår att han kontaktar Cerstin. Emma P påminner att studentföreningen äger 50% av tvättmaskinerna och torktumlaren. Henning S frågar ur många som var på Kravallsittningen? Marcus A talar om att det var totalt 80 st. 78 betalande då han själv och Johanna G var ansvariga för planeringen.

6 Avslutning 30. Nästa möte Nästa styrelsemöte ska hållas den 13:e januari klockan 11:30 på Studentförenings Expedition. 31. Mötets avslutande Simon A förklarar mötet avslutat kl 17:28.

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #13 som ägde rum 2014-04-07 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2013-05-20

Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2013-05-20 Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2013-05-20 Närvarande: Roller: Underskrifter Simon Andersson (Ordförande) Mötesordförande: Simon Andersson Johanna Johansson (Vice Sekreterare: Emil Hedemalm

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum 2014 09 22 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #14 som ägde rum 2014-04-22 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum 2015 04 13 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #4 som ägde rum 2014 10 08 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students Association den 26 augusti 2013, klockan 18.00. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala. Närvarande:

Läs mer

IDIOT intresseföreningen för design, innovation och teknik vid Karlstads universitet

IDIOT intresseföreningen för design, innovation och teknik vid Karlstads universitet Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 14/14 Torsdagen 30/10 2014 12:15-13:00 1B 237 Hus 1, Karlstads Universitet IDIOT intresseföreningen för design, innovation och teknik vid Karlstads universitet

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117.

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-05-20 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Anna Neglén Daniel Saadat Lukas Norlund Sivermark Sara Lundqvist Johanna

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 19 oktober 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 15.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Amanda Sjöstrand Henriksson,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande:

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande: Mötesprotokoll Datum: 2015-05-20 Tid: 12:15 Plats: R19 Närvarande: Amund Lindgren, Terese Eriksson, Sophie Sandberg, Viktor Eriksson, Hanna Ericson, Carl Westin, Cecilia Skalk, Simon Berntsson, William

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår Sid 1(5) fört vid styrelsemöte 1 14/15 Datum: 2014-09-16 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F14-1 FORMALIA F14-1.1 Mötets öppnande Ordförande Emil Samuelsson hälsar alla välkomna

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-01-19, kl. 18.00 Plats: Saltholm, Studiecentrum LTH. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-09-18, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare).

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare). Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-10-08 Plats: Grupprum 1D321 KAU Närvarande: Sofia Melin, Simon Strid, Ronnie Jonsson, Helena Engström, Anthon Crona, Patrik Sjöstedt, Ludvig Gabrielii, Karl-Axel

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002 GEOS Protokoll, möte 23:e januari 2002 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden från institutionsstyrelsen och andra instanser

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer