Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig)"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte #14 som ägde rum Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare: Malin Öhlin Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark Simon Lundmark (Informationsansvarig) Marcus Almqvist Gry Frölich (Kassör) Pontus Werme (Vice kassör) Övriga Jimmy Bråthen (UBS), Marcus Almqvist (Sexmästeriet), Charlotte Berglund (Skellefteå Kommun), Lena Forsberg (Centek)

2 Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två mötesjusterare 4. Mötets behörighet 5. Fastställande av dagordning 6. Förra mötets protokoll 7. Adjungeringar Rapporter 8. Uppföljning i. Efterlysning av poster ii. Scenografimärket iii. Vice FUSK STOCK-tillträde 9. Ordförande informerar 10. Kassören informerar 11. UBS informerar 12. Sexmästeriet informerar Beslut 13. Firmatecknarens rättigheter Diskussion 14. Drakmärke 15. Styrelsedator 16. Jubileumssittning 17. TAFS reglemente 18. Avtackning av Cerstin 19. Planering inför politikermöte 20. Överlämning av styrelseposter 21. Övriga frågor Avslutning 22. Nästa möte 23. Mötets avslutande

3 1. Mötets öppnande Ordförande Andreas Fredmer förklarar mötet öppnat kl. 11: Val av mötessekreterare Till mötessekreterare väljs Malin Öhlin. 3. Val av två mötesjusterare Till justerare väljs Simon Lundmark och Marcus Almqvist. 4. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt då majoriteten av styrelsen är närvarande. 5. Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar: TAFS reglemente, avtackning av Kerstin, planering inför politikermöte samt överlämning av styrelseposter läggs till under diskussion. 6. Förra mötets protokoll Förra mötets protokoll läses upp och godkänns av styrelsen. 7. Adjungeringar Samtliga närvarande blir adjungerade yttrande- och förslagsrätt under mötet. Rapporter 8. Uppföljning i. Efterlysning av poster Simon Lundmark berättar att han och Simon Andersson från valberedningen har pratat hur de ska gå till väga för att hitta nya KF-ledamöter, skyddsombud och representanter till borådet. Han har ännu inte tagit kontakt med Erik Okfors om att hitta en ny replokalsansvarig. ii. Scenografimärke Marcus Almqvist undrar om scenografernas programmärke har godkänts av styrelsen. Gry Frölich förklarar att styrelsen vill ha en digital kopia av motivet för godkännande och Andreas Fredmer tar på sig att fråga Kristin Horne om att skicka in en sådan. iii. Vice FUSK STOCK-tillträde Jimmy Bråthen meddelar att han tror att den nyligen tillsatte vice fuskmästaren Sebastian Andersson fått access till STOCK, men att han om inte annat kan få det om han kommer till Studentföreningens expedition. Simon Lundmark meddelar även att han mailat Torunn Törnblom om websamarbetet mellan Studentföreningens undersektioner och Campus Skellefteås hemsida. 9. Ordförande informerar Ordförande Andreas Fredmer har inget nytt att meddela 10. Kassören informerar Kassör Gry Frölich har inget nytt att meddela.

4 11. UBS informerar Jimmy Bråthen har inget nytt att meddela. 12. Sexmästeriet informerar Marcus Almqvist har inget nytt att meddela. Beslut 13. Firmatecknarens rättigheter Andreas Fredmer föreslår att han och Gry Frölich i egenskap av Studentföreningen Campus Skellefteås nya firmatecknare får följande fullmaktsrättigheter: Disponera föreningens konto via internetbanken. Tillgång till föreningens kontoinformation. Förfoga över medel omfattande kr/dygn med egen behörighet. Styrelsen bifaller förslaget. Diskussion 14. Drakmärke Andreas F meddelar att han varit i kontakt med Johanna Gudmundsson som påbörjat arbetet med en preliminär design som styrelsen ska se över. 15. Styrelsedator Andreas F lyfter frågan om ett eventuellt inköp av en ny dator för att underlätta styrelsens arbete om behov finns. Styrelsemedlemmarna enas om att den dator som finns på expeditionen i dagsläget är tillräcklig för att täcka deras behov. Andreas F poängterar dock att bokföringsprogrammet på denna dator endast finns till Windows XP. Eftersom Microsoft nyligen slutat erbjuda support för detta operativsystem anser han det därför vara aktuellt att se sig om efter ett nytt alternativ. 16. Jubileumssittning Andreas F berättar att Jubileumssittningen för Umeå Studentkår blivit inställd på grund av för få anmälda. I stället för att diskutera sittningen tar han tillfället att lyfta frågan om huruvida Studentföreningen bör bidra med ekonomiskt stöd för styrelsemedlemmars deltagande i liknande evenemang i framtiden. Malin Öhlin anser att Studentföreningen ska få hjälpa till att finansiera styrelsemedlemmars deltagande i olika evenemang så länge dessa är gynnsamma för föreningens verksamhet, men föreslår att individuella fall kan tas upp på möten så att mängden ersättning som föreningen ger ut kan beslutas om gemensamt av styrelsen. 17. TAFS Reglemente Andreas F berättar att TAFS har skickat in sitt reglemente för godkännande av styrelsen, och efterfrågar synpunkter på detta inför ett kommande beslut. Malin Ö uppmanar honom att maila ut ett dokument med vilken information reglementet bör innehålla för att styrelsemedlemmarna ska ha en bättre uppfattning om huruvida det inskickade reglementet uppfyller aktuella krav innan beslutet fattas på ett kommande möte.

5 18. Avtackning av Cerstin Marcus A meddelar att Cerstin Petterson kommer att gå i pension uppmanar Studentföreningen att gå ut med ett officiellt tack till henne för allt hon bidragit med till föreningen under sin tid på campus. Simon L föreslår att tacka henne under vårfesten, men Marcus A berättar att det är osäkert om hon kommer att närvara och uppmanar Andreas F att prata med Rasmus Pedersen om att anordna något då han arbetat mycket med henne och kan ha några bra idéer. 19. Planering inför politikermöte Charlotte Berglund går igenom hur det kommande politikermötet kommer att gå till samt vilka frågor som kommit in. Hon berättar att hon i samråd med Studentföreningens ordförande kommer att ta fram ett förslag på dagordning till mötet som sedan kommer att skickas till de kommunpolitiker som kommer att närvara, och hon tar även själv på sig rollen som mötesordförande. Hon berättar att frågorna som ska tas upp på mötet bör vara generella diskussionsfrågor kring utveckling av campusområdet, studentbostäder och annat som berör föreningens och kommunens verksamheter. De frågor som kommit anser hon vara mestadels praktiska åtgärdsfrågor som kommunpolitikerna inte själva kan fatta några konkreta beslut kring. Frågorna kring grönområdet, tillgång till STOCK under nolleperioden och förvaringslokaler för undersektioner inte är något som berör kommunpolitikerna, men att ett par andra frågor kan tas upp. Hon anser att frågan om utökat lokalutrymme till Traversen kan tas upp, men att Marcus A i första hand bör diskutera detta med ansvariga på Polaris. Hon berättar även att frågan om att flytta studentföreningens expedition kan lyftas fram utifrån ett marknadsföringsperspektiv, där man utifrån ett policyplan kan diskutera om all studentföreningens verksamhet bör samlas i den lokal som benämns som studenternas eget hus. Hon uppmanar slutligen styrelsen att skicka in eventuella ytterligare frågor till mötet till henne eller Andreas F innan kommande vecka. 20. Överlämning av styrelseposter Andreas F frågar den nya styrelsen hur de upplevt att överlämningen av deras poster från tidigare ansvariga varit. Han upplever själv att hans överlämning var bra, då tidigare ordförande Simon Andersson suttit med på möten och erbjudit honom hjälp med de frågor han haft. Malin Ö berättar att hon själv inte fått någon direkt överlämning då sekreterarposten varit vakant i närmare en termin innan hon tagit över, men att ordförande och tidigare styrelsemedlemmar har kunnat hjälpa henne med de frågor som kommit upp. Pontus Werme, Gry Frölich, Simon Lundmark och Marcus Wiking anser sig alla vara nöjda med den överlämning de fått och har kunnat få hjälp av tidigare ansvariga vid eventuella frågor. Jimmy B påpekar att styrelsehandboken bör uppdateras för att förenkla kommande överlämningar. Simon L frågar om ABF-utbildningen för den nya styrelsen. Jimmy B berättar att han ännu inte hört något mer och att man därför bör ansöka om utbildningen tidigare inför nästa överlämning.

6 21. Övriga frågor Jimmy B berättar att SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, har sett över regeringens vårbudget och sammanfattat hur den kommer att påverka studenter. Ett dokument med denna sammanfattning har medtagits till mötet och Marcus A uppmanar Jimmy B att länka informationen på Studentföreningens facebooksida så att föreningsmedlemmarna också kan ta del av den. Lena Forsberg från Centek berättar att de gärna vill påbörja en dialog med Studentföreningen för att marknadsföra sin verksamhet till studenter på campusområdet. Hon förklarar att Centek arbetar med affärsutveckling, näringslivskontakt och utveckling av campusmiljön, och att de finns där som en resurs för studenter som vill ha verktyg för att utveckla och genomföra affärsidéer. Från och med den 1:a maj kommer ytterligare en person anställas och Lena F förklarar att hon gärna vill att Studentföreningen samarbetar med henne för att nå ut till studenter och uppmana den att vänta sig med frågor och affärsidéer till dem. Hon hoppas även att Centeks verksamhet ska kunna bli en del av utbildningarna på campus. Styrelsen enas om att en dialog kan upprättas när deras nya anställda har börjat. Avslutning 22. Nästa möte Nästa möte kommer att vara ett stormöte och ska hållas den 6:e maj klockan 16:30 på STOCK. 27. Mötets avslutande Andreas Fredmer förklarar mötet avslutat kl. 12:59.

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #4 som ägde rum 2014 10 08 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117.

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor HöstFUM II 2012-11-27 Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1: Periodrapport HöstFUM I 2013 HöstFUM II 2013 s. 3 Bilaga 2: Proposition Periodplan HöstFUM II 2013 - VårFUM I 2014 s. 4 Bilaga 3: Proposition

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna!

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna! Kallelse till ACA:s Servicekonferens 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö Välkomna! Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. De tolv traditionerna läses. 3. Presentationsrunda och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj!

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Diskutera motionen och de övriga frågorna i er grupp. Utse en representant för att föra fram er grupps tankar och beslut på Servicekonferensen.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer