Styrelsemöte HHUS Agenda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte HHUS Agenda"

Transkript

1 Adress: Samhällsvetarhuset, SE Umeå Mötesinformation Mötesdatum: Kl Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Anna Neglén Daniel Saadat Lukas Norlund Sivermark Sara Lundqvist Johanna Witting John Gunell Adam Dahrén Simon Fjellner Hanna Lundin Ordförande Vice Ordförande Ledamot Ordf. Ekonomiutskottet Ordf. Näringslivsutskottet Ordf. Sociala utskottet Ordf. Utbildningsutskottet Ordf. Pubutskottet Ordf. Marknadsutskottet Inbjudna Owe R Hedström Inspektor HHUS (närvarande till och med 9) Maria Kapell Utbildningsbevakare, Umeå Studentkår Justeras Simon Fjellner, Justerare Anna Neglén, Ordf Maria Kapell, Sekr 1(8) justeringssignatur

2 1. Mötets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat kl Val av Sekreterare utse Maria Kapell till sekreterare. 3. Val av Justerare utse Simon Fjellner och Anna Neglén till justerare för mötet. 4. Föregående Protokoll Bakgrund: Protokoll från tidigare styrelsemöte. lägga föregående protokoll till handlingarna. 5. Godkännande av dagordningen godkänna föredragningslistan med följande ändringar: den ekonomiska rapporten utgår och blir istället 8 Marknadsföringsrapport, lägga till beslutspunkten Flytt av mandatperioden som blir första beslutspunkt, lägga till de övriga punkterna 19.1 Socialas outfit och 19.2 Uniaden. 2(8) justeringssignatur

3 6. Närvarande bevilja alla närvarande med yttranderätt. Meddelandepunkter 7. Rapporter Föredragande: Styrelsen Bilaga: 7. Verksamhetsberättelser lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna. 8. Marknadsföringsraport Föredragande: Hanna Lundin Bilaga: Marknadsföringsrapport lägga marknadsföringsrapporten till handlingarna. Beslutspunkter 9. Flytt av mandatperiod Bilaga: Beslut godkänna flytt av mandatperiod Anna föredrar punkten och förklarar detta är ett viktigt beslut ta och det krävs styrelsen är eniga och verkligen tänker igenom och kan stå bakom det beslut som fas till hundra procent. Styrelsen diskuterar förslaget och vissa är skeptiska och oroliga för det ska uppkomma en massa problem om mandatperioden flyttar, medan andra är väldigt positiva till flytta mandatperioden. 3(8) justeringssignatur

4 Problem som diskuteras är bland annat det kommer bli för lite tid söka och tillsätta ledningen, vissa event kommer, föruts det kommer se ut som det gör idag, krocka med valet, ekonomiutskottet kommer få sitta en längre period för hinna klart med bokslutet. Anna förklarar det kommer bli en tuff höst och styrelsen kommer få jobba hårt men hon poängterar at hon gjort väldigt mycket research i frågan och tror verkligen på förslaget. Vidare diskuterar styrelsen de eventuella problem som kommer uppstå vid en flytt av mandatperioden kommer vara störst första året och sedan kommer föreningens struktur och kultur förmodligen anpassa sig väldigt bra för kommande år. Owe tycker det är ett mycket bra förslag och tror det kommer påverka HHUS framtid positivt. Styrelsen diskuterar hur de tror ledningen ser på detta förslag och vissa uttrycker oro för det inte kommer tas emot bra, medan andra tror de ser positivt på det. Anna förklarar ledningen informerats om vad som är på gång i frågan och poängterar detta är styrelsens beslut fa. Överlag är de flesta i styrelsen positiva till förslaget men alla är inte beredda fa ett beslut riktigt än. Därför får alla tänka igenom det en gång till och sedan träffas styrelsen på fredag 22/5 för ta beslut i frågan. bordlägga frågan. 10. Förrådet Föredragande: Lukas Norlund Sivermark Bilaga: Beslutspunkt förrådet Styrelsen positiva till förslaget. Det kommer behöva upprättas någon form av ordning och ansvarsfördelning så det blir tydligt vem som har det yttersta ansvaret. Några skeptiska till en projektgrupp, bättre om något utskott, styrelsen eller några inom ledningen blir ansvariga. aktivt jobba för öka säkerheten kring förrådet samt etablera ordning och systematiskt bokföra dess innehåll. 11. Mejlprefixet 4(8) justeringssignatur

5 Föredragande: Daniel Saadat Bilaga: Mejlprefixet Daniel Saadat Hela styrelsen för förslaget, Adam tillägger prefixet dock bör vara engelska. Anna uppmanar styrelsen informera sina utskott om detta, det är styrelseledamöternas ansvar detta implementeras efter beslutet är taget. införa det fyra mejlprefixen INFO, QUESTION, IMPORTANT och TASK i all intern kommunikation inom styrelsen och ledningen. 12. Egna tröjor Föredragande: Adam Dahrén Bilaga: Beslutspunkt Egna tröjor Diskussion kring när dessa tröjor ska användas i relation till när ledningströjorna ska användas? Synpunkter hos styrelsen dessa inte bör ersätta ledningströjorna, det kan bli komplicerat ha företagsloggorna på tröjorna om de ska behållas och användas mycket privat, de kommer alltid förknippas med HHUS även om de används privat. Det är positivt med branding men oklart vad syftet med dessa tröjor är när ledningströjorna finns. Anna förklarar det finns möjlighet för utbildningsutskottet få ledningströjorna i en färg om de vill det, vilket Adam är nöjd med, då behöver de inga egna tröjor. avsluta diskussionen, inget beslut behöver tas i frågan om tröjorna. 13. Utökad budget Get Game Föredragande: John Gunell Bilaga: Beslutspunkt Utökad budget Get Game Styrelsen positiva till förslaget, jättebra sätt ge tillbaka till medlemmarna på. John svarar på några frågor som uppkommit. Bland annat förslaget gäller för höstterminens budget. Ett förslag uppkommer om utöka budgeten för varje termin, delade meningar kring det. Styrelsen för godkänna en ökad budget för en termin först och sedan ta en vidare diskussion om öka den generellt för varje termin. 5(8) justeringssignatur

6 godkänna en utökad budget för Get Game på kr under höstterminen. 14. Finansmästeriet Föredragande: Sara Lundqvist Bilaga: Beslutspunkt Finansmästeriet Sara är positiv till Finansmästeriets förslag och förklarar det inte är pengar som lämnar föreningen, det blir ingen kostnad, de får bara ett nytt syfte och placeras om. Lukas ställer frågan om det går kombinera med någon typ av stipendium, vilket styrelsen tycker är ett bra förslag och värt kolla upp. Det finns vissa oklarheter kring syftet och önskemål om Tobias från Finansmästeriet hade varit med på mötet och förklarat vissa delar. Majoriteten av styrelsen är dock för fa ett beslut i frågan idag. godkänna Finansmästeriet får kr placera i en hedgefond tills pengarna behövs av styrelsen. Adam Dahrén reserverar sig mot beslutet. 15. Godkänna budgetar Föredragande: Sara Lundqvist Bilaga: Beslutspunkt Föreningen + E-puben budget belägga ärendet med sekretess. 16. Säljutbildning Föredragande: Johanna Witting Bilaga: Beslutspunkt Säljutbildning Johanna förklarar det är en kostnad på 7500 kr (inklusive moms) som styrelsen har ta ställning till. 6(8) justeringssignatur

7 Styrelsen är överlag mest positiva till alternativ nummer två eftersom de då kan skicka flera. Det är dock oklart hur många som kan åka. Diskussion kring det bör kunna garanteras någon form av kvalitet på utbildningen så de som åker får nytta av den. Johanna har ingen information om kvaliteten på alternativ två-utbildningen men tar med sig frågan. Johanna kollar hur många som får åka för 7500 kr och sedan kan styrelsen ta ställning till det och fa ett beslut i frågan. bordlägga frågan. Diskussionspunkter 17. Verkstadsgruppen Föredragande: Lukas Norlund Sivermark Bilaga: Diskussionspunkt Verkstadsgruppen + bilaga 1 Verkstadsgruppen Styrelsen positiva till förslaget men tveksamma till det kommer finnas tid till det under hösten om var ansvaret bör ligga. Förslag det kan vara en del av Insparken och då behöver ingen ny projektgrupp skapas och det kommer nå ut och engagera många studenter. Anna föreslår börja med kolla om intresse finns för en projektgrupp och sedan lägga fram förslag om kostnad, tid, ansvar med mera. Lukas nöjd med styrelsens synpunkter. lägga diskussionen till handlingarna. 18. Viceklubben Föredragande: Daniel Saadat Bilaga: Viceklubben Daniel Saadat Positiva synpunkter på fortsätta med viceklubben. Det är ett bra bollplank för alla vices och chans för dem inspireras och lära av varandra. Viceklubben ska vara ett koncept som de själva styr och därför är det viktigt styrelsen inte lägger sig i, men också viktigt styrelsen blir informerade om vad som tas upp i viceklubben så ingen information tappas bort. 7(8) justeringssignatur

8 lägga diskussionen till handlingarna. 19. Övriga punkter 19.1 Socialas outfit Föredragande: John Gunell Bakgrund: John visar jackorna som Sociala utskottet ska köpa in. Styrelsen positiva. lägga punkten till handlingarna Uniaden Föredragande: Johanna Witting Bakgrund: Uniadens budget ska godkännas imorgon. belägga ärendet med sekretess. 20. Sekretess belägga 15 Godkänna budgetar och 19.2 Uniaden med sekretess. 21. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat kl (8) justeringssignatur

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-03-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Ordförande Vice Ordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum 2015 04 13 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #13 som ägde rum 2014-04-07 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare).

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare). Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-10-08 Plats: Grupprum 1D321 KAU Närvarande: Sofia Melin, Simon Strid, Ronnie Jonsson, Helena Engström, Anthon Crona, Patrik Sjöstedt, Ludvig Gabrielii, Karl-Axel

Läs mer