Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)"

Transkript

1 Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten på beslut som rör ungdomar. Att ge ett ungdomligt synsätt till Nyköpings politiker. Målsättning Vår målsättning fastslås av vår Vision och Värdegrund som fastslås av NU. Dokumentet Vision och Värdegrund ska vara politiskt och religiöst obundet och ska ge möjlighet för NU att utföra sina uppgifter. Organisation NU är placerat under Kommunstyrelsen med samma funktion och status som ett råd. NU har rätt att skicka motioner till Kommunstyrelsen. NU rekommenderar nämnder och andra enheter inom kommunen att använda Ungdomsfullmäktige som remissinstans. NU har rätt att avge yttranden till Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. NU ska bestå av ledamöter från alla högstadie- och gymnasieskolor i Nyköping samt en styrelse. NU bör ha en tjänsteman med speciellt ansvar för att samordna Ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige Alla högstadie- och gymnasieskolor i Nyköpings Kommun har rätt att ha ledamöter i NU. Antal ledamöter i NU per skola beror på skolans storlek. En ledamot per hundra elever, men alltid minst två, samt dubbelt antal suppleanter. Alla ungdomar mellan 13 och 25 år som bor eller går i skolan i Nyköping har rätt att lämna ungdomsförslag till NU. Ungdomsförslag som kommer in till NU ska styrelsen ge ett förslag till svar på, beslut om förslaget till svar och ungdomsförslaget tas på nästkommande UF-möte med styrelsens förslag till svar som huvudförslag och därefter skickas ärendet vidare till berörd instans. NU beslutar om hur man ska hantera en fråga, t ex tillsätta en arbetsgrupp eller remittera frågan.

2 NU bestämmer själva vilka frågor de vill ta upp på dagordningen. NU bestämmer själva vilka arbetsgrupper man vill ha, dessa är öppna för alla ungdomar mellan 13 och 25 år som bor eller går i skolan i Nyköping. Verksamhetsår Verksamhetsåret är ett år, räknat från ett första UF-möte till nästa. Första UF-mötet hålls i början av höstterminen. På första UF-mötet presenterar NU sin verksamhetsberättelse, som fastslås av NU. Första UF-mötet ska innehålla styrelseval, utbildning för ledamöterna om kommunens verksamhet samt möjlighet för ledamöterna och suppleanterna att träffa kommunens ledande politiker. I samband med första UF-mötet ska ledamöterna utbildas inom sitt uppdrag. Suppleanter erbjuds utbildning i mån av plats. NU:s möten NU:s möten refererar till alla möten NU anordnar, medan Ungdomsfullmäktigemöten (UFmöten) är möten där alla ledamöter i Ungdomsfullmäktige samlas och fattar beslut samt informeras om verksamheten. UF-möten är Ungdomsfullmäktiges högsta beslutande organ. Ungdomsfullmäktige ska ha UF-möte minst en gång per termin utöver första UF-mötet. Ledamöterna och suppleanterna i NU har obligatorisk närvaro på alla UF-möten. Alla NU:s möten är offentliga förutom styrelsens möten om inte styrelsen beslutar annat. Vid varje UF-möte rapporteras om beslut som tagits och vad som händer med dem. Upprop eller närvarolista av NU:s ledamöter ska ske vid UF-mötets inledning. UF-möten samt styrelsemöten ska protokollföras. Protokollen ska innehålla de beslut som fattats på mötet, vilka ledamöter som var närvarande samt vilka som var röstberättigade. Protokoll från UF-möten och styrelsemöten ska skrivas under av ordförande och sekreterare samt justeras av valda justerare inom rimlig tid. UF-protokoll samt övriga handlingar ska vara offentliga och sparas i enlighet med kommunens regler. Styrelsens och arbetsgruppernas protokoll sparas efter behov.

3 Ledamöterna Skolorna utser och väljer skolans ledamöter till NU via skolval eller val i elevråd. Ledamoten blir vald under ett verksamhetsår, ledamoten har möjlighet att bli omvald. Ledamöterna och suppleanterna har rätt att lämna in förslag och motioner till NU. Ledamöterna och suppleanterna har rätt att yttra sig på NU:s möten. Ledamöterna har rätt att rösta i de frågor som tas upp på NU:s möten. Ledamöterna och suppleanterna har rätt att i god tid av styrelsen, få kallelser inför nästkommande UF-möte. Ledamöterna och suppleanterna är skyldiga att aktivt följa med i NU:s arbete. Ledamöterna är skyldiga att aktivt rapportera om NU:s arbete på sin egen skola. Ledamöterna är skyldiga att anmäla eventuell frånvaro i god tid innan UF-möte, samt att skicka en reserv från skolan. Suppleanterna skrivs in i slumpmässig ordning på en rullande lista. Listan avgör vilken/vilka suppleanter som ska agera ordinarie vid avsaknad av sådan om skolan ej besitter egna suppleanter. Detta ska följas upp NU:s arbete ska dokumenteras för att kontrollera NU:s inflytande. NU:s beslut och motioner vart tar de vägen? Har NU ett reellt inflytande i kommunen? Fungerar demokratin i NU? Följer NU sina stadgar samt sin Vision & Värdegrund? En verksamhetsberättelse presenteras varje år vid NU:s första UF-möte och skickas sedan vidare till Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige. Styrelsen har tillsammans med samordnaren det yttersta ansvaret för att se till att dessa kriterier följs. Styrelse Styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal ledamöter, minimum tre personer. Styrelsen, ordförande och vice ordförande väljs av ledamöterna på första UF-mötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Fyllnadsval och nyval kan utlysas till alla UF-möten. Ledamöterna och suppleanterna har rätt att fyra veckor innan mötet få information om detta för möjligheten att lämna in kandidaturer.

4 Styrelsen ska själv bestämma när den har sina möten. Styrelsen ska vara ett förberedande organ, som förbereder frågor innan de tas upp på UFmöten. Styrelsen skall i dessa frågor komma överrens om ett förslag, som sedan blir huvudförslag på UF-möte. Styrelsen har ansvar för all information, internt och externt. Styrelsen fattar beslut om yttranden och remissvar, varefter det anmäls till NU på nästkommande UF-möte. Styrelsen ska arbeta för att underlätta NU:s arbete, som t ex utvärderingar, undersökningar, beslutsordning, utbildningsdagar, mötesformer och planering. Styrelsen har tillsammans med samordnaren ansvar för att det skrivs och skickas ut kallelser och underlag för beslut till alla ledamöter i rimlig tid innan UF-mötena. Styrelsen ska inför varje mandatperiods slut, skriva en verksamhetsberättelse om den gångna mandatperioden. Styrelsen har tillsammans med samordnaren ansvar för ledamöternas utbildning. Styrelsen har tillsammans med samordnaren ansvar för dokumentationen, d v s protokoll och övriga handlingar, och ska se till att de finns lättillgängligt. Styrelsens ordförande och sekreterare agerar presidium vid UF-möten. Beslut För att ett beslut ska kunna godkännas på UF-möten krävs att fler än hälften av de röstberättigande representanterna är närvarande. Vid personval ska sluten omröstning tillämpas. Majoritetsbeslut godtas. Stadgar NU måste ha stadgar som reglerar verksamheten. Stadgarna fastställs av Kommunstyrelsen. Ändringar i stadgarna kan endast genomföras på UF-möten. Ändringar börjar gälla när Kommunstyrelsens protokoll är justerat. För att ändra någonting under rubrikerna stadgar och upplösande krävs kvalificerad majoritet (2/3) på två av varandra efterföljande första UF-möten.

5 Upplösande NU kan upplösa sig själva med kvalificerad majoritet (2/3) på två av varandra efterföljande UF-möten. Upplösningen innebär att det sittande Ungdomsfullmäktige upplöses, omval ska ske så snart som möjligt. Absolut upplösande av NU kan endast beslutas om av Kommunstyrelsen.

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan Medlemskapsansökan till Sveriges elevråd - SVEA För en bättre och mer demokratisk skola Vad erbjuder vi: En röst i skolpolitiken Ett fullspäckat medlemspaket Rabatterade priser på våra nationella träffar

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Förord Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Det här samlade policydokumentet är skapat för att studenter lätt ska kunna hitta den policy de söker. Policyerna

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer