Supporterklubben Röda Havet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Supporterklubben Röda Havet"

Transkript

1 Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna

2 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler för hur medlemsavgiften fastställs. 6. Uppgifter om beslutande organ (årsmöte och extra årsmöte) 7. Årsmötet 7.1 När årsmötet ska hållas 7.2 Regler för kallelse till ordinarie årsmöte 7.3 Regler för kallelse till extra årsmöte 7.4 Punkter som ska behandlas på det ordinarie årsmötet 8. Regler för rösträtt och beslutsfattande 9. Styrelsens sammansättning 10. Revisorer 11. Regler för ändrande av stadgarna 12. Regler för upplösande av föreningen

3 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår Föreningen ska verka för att stöda handbollslaget Eskilstuna GUIF (härefter GUIF), organisationsnummer Den ska vara en naturlig samlingsplats för dem som är intresserade av föreningen GUIF och deras lag. Föreningen ska stödja GUIF på följande sätt: 1. Genom att jobba för att öka intresset i Eskilstuna för handboll i allmänhet och GUIF i synnerhet, bland annat genom försäljning av souvenirer, verksamhet på internet och att rent praktiskt hjälpa GUIF med diverse uppgifter. 2. Genom att bidra med hjälp till ett trevligt arrangemang vid GUIF:s hemmamatcher i Eskilstuna och jobba för att ha Sveriges bästa och trevligaste publik. 3. Genom att arrangera resor för föreningens medlemmar till GUIF:s bortamatcher. Föreningens räkenskapsår sträcker sig från 1 maj till 30 april. Räkenskapsåret benämns således räkenskapsåret 2010/2011 osv. 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas Verksamheten ska organiseras och drivas på ett demokratiskt sätt. Det innebär att styrelse väljs genom röstning bland medlemmar. Föreningen ska inte verka för att dess medlemmar ska göra någon ekonomisk vinning. Eventuella ekonomiska tillgångar ska användas för att främja föreningens syfte. Styrelsen beslutar hur föreningens tillgångar ska användas. Större beslut angående de eventuella tillgångarna tas på årsmöte eller extrainkallat möte genom röstning bland föreningens medlemmar och fler än hälften av medlemmarna måste stödja förslaget. Föreningen kan även bilda grupper som ansvarar för vissa delar av föreningens aktivitet. Detta för att styrelsen inte ska behöva göra allting. Dock kommer en sådan grupp svara inför styrelsen. 4. Regler för medlemskap och uteslutning Vem som helst har rätt att bli medlem i föreningen genom att betala den av styrelsen fastslagna medlemsavgiften. En person som motverkar föreningens syften eller motarbetar föreningen på att odemokratiskt sätt kan komma att bli utesluten ut föreningen. Styrelsen tar beslutet om en eventuell uteslutning och måste kunna presentera en grund för sitt beslut.

4 5. Regler för hur medlemsavgiften fastställs Medlemsavgiften fastställs av styrelsen för kommande räkenskapsår i samband med årsmöte. Således fastställs medlemsavgiften för räkenskapsåret 2010/2011 på det ordinarie årsmötet i maj/juni Uppgifter om beslutande organ (årsmöte och extra årsmöte) Föreningens högsta beslutande organ är föreningens styrelse. Styrelsen ska väljas på ett demokratiskt sätt av föreningens medlemmar. Vid behov kan styrelsen sammankalla till extra årsmöte. 7. Årsmötet 7.1 När årsmötet ska hållas. Årsmötet hålls varje år i maj/juni. 7.2 Regler för kallelse till ordinarie årsmöte Kallelse till årsmötet ska göras minst två veckor i förväg via föreningens hemsida. Föreningens medlemmar har möjlighet att komma med förslag till punkter på dagordningen fram till en vecka innan mötet ska hållas. 7.3 Regler för kallelse till extra årsmöte Extra årsmöte kan hållas om styrelsen så önskar. För ett extra årsmöte gäller att medlemmarna ska informeras, via hemsida, om det minst två veckor i förväg. Styrelsen ska då även informera om varför det kommer hållas ett extra möte.

5 7.4 Punkter som ska behandlas på det ordinarie årsmötet Denna dagordning ska finnas tillgänglig för föreningens medlemmar före mötet i enlighet med föreningens stadgar. Även valberedningens förslag till styrelse ska då finnas med. 1. Mötets öppnande, val av ordförande och sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän 3. Godkännande av dagordning och kallelsen 4. Verksamhetsberättelse 5. Redovisning av ekonomi 6. Kan styrelsen befrias ansvarsfrihet för föregående år? 7. Val av styrelse för kommande år 8. Val av revisorer 9. Val av valberedning 10. Fastställande av nästa års medlemsavgifter 11. Övriga frågor 12. Mötets avslutande 8. Regler för rösträtt och beslutsfattande Alla föreningens medlemmar som är närvarande vid årsmötet har rätt att rösta. Om särskilda skäl föreligger kan även medlemmar som inte är fysiskt närvarande tillåtas att rösta. Valberedningen ger förslag till ny styrelse och föreningens medlemmar röstar om valberedningens förslag kan godtas. Minst hälften av rösterna krävs för att en styrelse ska väljas. Styrelsen har rätt att fatta egna beslut men om det är ett större beslut så bör det göras vid ett extra (eller vid det ordinarie) årsmöte(t). 9. Styrelsens sammansättning Styrelsen ska bestå av minst tre personer: en ordförande, en sekreterare och en kassör. Om styrelsen eller medlemmarna önskar kan även ett visst antal ledamöter bli en del av styrelsen. Självklart måste de som sitter i styrelsen vara medlemmar i föreningen. Om en person som sitter i styrelsen upphör att vara medlem i föreningen upphör således även den personens engagemang i styrelsen. Styrelsen får ha möten när som helst utan att detta meddelas de övriga medlemmarna och utan att protokoll förs. Dock bör inte styrelsen ha officiella möten om inte alla som sitter i styrelsen kan närvara, undantaget om den (eller de) som inte närvarar godkänner detta. Styrelsen konstituerar sig själv inom två veckor efter ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. Den valda styrelsen kan när som helst konstituera sig själva genom ett vanligt styrelsemöte men föreningens medlemmar måste meddelas vilka som innehar de nya posterna. Information om vilka som ingår i styrelsen ska finnas tillgänglig på föreningens hemsida.

6 10. Revisorer Årsmötet ska välja två revisorer och en revisorsuppleant som har ansvar för att granska föreningens räkenskaper. Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte. 11. Regler för ändrande av stadgarna Om föreningen önskar ändra sina stadgar ska detta göras på ett årsmöte. Detta ska göras antingen på det ordinarie årsmötet eller på ett extra årsmöte. Styrelsen ska presentera ett förslag till nya stadgar i god tid (i samband med sammankallande till mötet) så att föreningens medlemmar kan ta del av dem. Förslag till nya stadgar ska alltså bifogas kallelsen tillsammans med en beskrivning av vad som skiljer mot de tidigare stadgarna. De nya stadgarna fastställs genom röstning och minst tre fjärdedelar av föreningens närvarande medlemmar måste rösta för ett antagande. 12. Regler för upplösande av föreningen I händelse av att styrelsen finner det nödvändigt att upplösa föreningen ska ett extra årsmöte hållas. Det ska klart och tydligt i kallelsen framgå att detta är syftet med mötet. Beslutet ska fastställas genom röstning och minst tre fjärdedelar av föreningens närvarande medlemmar måste godkänna upplösandet. I händelse av att föreningen upplöses ska alla eventuella tillgångar tillfalla GUIF.

7 Föreningens stadgar antagna och bevittnade av Niklas Lindkvist Magnus Claesson Mats Johansson

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län.

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län. STADGAR FÖR UNGA SYNSKADADE STOCKHOLM ETT DISTRIKT INOM RIKSORGANISATIONEN UNGA SYNSKADADE (US) Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. 1. NAMN OCH UPPTAGNINGSOMRÅDE Unga Synskadade Stockholm (USS), är

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer