FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET"

Transkript

1 FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #1 Tisdag 8/ Styrelserummet, Smedjan Kl Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat 18:46..2 Val av sekreterare Frida Wandborg väljs till sekreterare..3 Val av justerare Emelie Norling och Jenny Holmgren väljs till justerare..4 Justering av röstlängd.5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Christoffer Hintze.. Carl-Johan Nilsson.. Frida Wandborg.. Emelie Norling.. Mia Batljan.. Jimmy Hagelfors.. Jenny Holmgren.. Stephanie Viljava.. Jakob Stuart..6 Godkännande av föredragningslista Godkänd med två övriga punkter: Datum för styrelse-kickoff och Bidrag från OIA till SBP.7 Uppföljning av föregående mötes beslutslogg.8 Godkännande av föregående mötesprotokoll.9 Incheckning

2 .10 Avrapportering alla ansvarsområden Mia Feedback från LBW, korrespondens arbetsdagen och karriärsvalet. Inskickat avtal till EY och Deloitte, kontakt med generalerna samt Skiftet. Carl-Johan Vice-middag, samtal med studievägledarna samt Skifte. Stephanie Skifte samt löpande arbete. Emelie Skifte, löpande arbete i smedjan bl.a pärmhantering, kontakt med Swedbank angående bankbehörighet och bankdosor. Frida Skifte, städat, möte med Maria Lybeck, temasläpp för Fadderiet samt löpande arbete. Jenny Skifte, städat, samtalat med Coordinators angående hösten, kontakt med OIA, pratat med MU angående kompasser. Jimmy Skifte, generationsöverlämning, möte med MU ordförande och vice, uppdaterat hemsidan, städat i mailen. Christoffer Skifte, städat, överlämning med Sead och med Jonas, löpande arbete, bokat möte med ED, konstruerat nyckelavtal och enkäter..11 Avrapportering LG Information kring Skiftet..12 Avrapportering Skmästeriet En del fakturor skall betalas. Avser börja med lägga föreningsbudgeten under sommaren..13 Anmälningsärenden.14 Beslutspunkt: Val av firmatecknare (Bilaga 1) Föredragande: Jenny Holmgren Yrkande: Christoffer Hintze väljs till firmatecknare Emelie Norling väljs till firmatecknare Mia Batljan väljs till firmatecknare Emelie Norling justeras ut: 19:36

3 Diskussion och beslut tas. Emelie Norling justeras in: 19:38 Mia Batljan justeras ut: 19:39 Diskussion och beslut tas. Mia Batljan justeras in: 19:40 Christoffer Hintze justeras ut: 19:41 Diskussion och beslut tas. Christoffer Hintze justeras in: 19:43 Beslut: Emelie Norling väljs till firmatecknare Mia Batljan väljs till firmatecknare Christoffer Hintze väljs till firmatecknare.15 Beslutspunkt: Bankfullmakt och kontotecknare (Bilaga 2) Föredragande: Carl-Johan Nilsson Yrkande: styrelsen ger Emelie Norling bankfullmakt styrelsen ger Stephanie Viljava bankfullmakt Emelie Norling justeras ut: 19:46 Stephanie Viljava justeras ut: 19:46 Yrkanden slås ihop. Beslut: styrelsen gav Emelie Norling och Stephanie Viljava bankfullmakt.

4 Emelie Norling justeras in: 19:49 Stephanie Viljava justeras in: 19:49.16 Beslutspunkt: Arbetsdagen (Bilaga 3) Föredragande: Mia Batljan Yrkande: styrelsen godkänner budgeten för Arbetsdagen styrelsen godkänner projektplanen för Arbetsdagen Styrelsen godkänner projektplanen med föreslagna ändringar gällande formuleringar och smådetaljer. Diskussion fördes kring föreläsare och alternativ till inhyrning av bord. Beslut: styrelsen godkänner projektplanen för Arbetsdagen med föreslagna ändringar. styrelsen bordlägger budgeten för Arbetsdagen till nästkommande möte..17 Diskussionspunkt: Styrelsesekreterare (Bilaga 4) Föredragande: Christoffer Hintze Beslut: Bordläggs till nästkommande möte..18 Diskussionspunkt: Fadder och medlem i LG (Bilaga 5) Föredragande: Frida Wandborg Diskussion fördes kring huruvida engagemang i LG och andra projekt ska behandlas. Beslut tas om upprätta en policy här om..19 Diskussionspunkt: Internationell ekonom- och (Bilaga 6) micronomkompass

5 Föredragande: Jenny Holmgren När ska Ekonomkompassen översättas till Engelska? Ska Micronomkompassen och booklet slås ihop? Utformning av en engelsk version av micronomkompassen samt en mindre folder till utbytesstudenterna innehållande schema etc..20 Informationspunkt: Marknadsföringskanaler (Bilaga 7) Föredragande: Jimmy Hagelfors Riktlinjer och ansvarsfördelning för Instagram, diskussionsforum, Facebook och hemsidan..21 Informationspunkt: Välkomstbrev (Bilaga 8) Föredragande: Jimmy Hagelfors Ett välkomstbrev med information om hur Du som student kan engagera dig i föreningen ska skickas ut till alla som blir medlemmar..22 Övriga punkter Diskussionspunkt: Bidrag från OIA till SBP Föredragande: Jenny Holmgren Jenny Holmgren informerar styrelsen om ett bidrag som OIA tidigare har gett till GSC nu kommer gå till SBP. Diskussion kring förvaltningen av dessa fördes. Diskussionspunkt: Styrelse kick-off Föredragande: Frida Wandborg.23 Planering inför veckan som kommer, alla ansvarsområden.24 Beslutslogg Mia Batljan åläggs rapportera till Arbetsdagen om föreslagna

6 ändringar i projektplan. Frida Wandborg och Emelie Norling åläggs upprätta policy om engagemang i LG och övriga tunga poster till nästa styrelsemöte. Jenny Holmgren åläggs ansvara för utformning av en engelsk version av micronomkompassen samt en mindre folder till utbytesstudenterna innehållande schema etc. Jenny Holmgren åläggs diskutera med coordinators angående pott från OIA för utbytesstudenterna..25 Nästa möte Tisdag 29/7 18:30.26 Mötets avslutande 22:29 Bilaga 1

7 Beslutspunkt: Val av firmatecknare Föredragande: Jenny Holmgren Styrelsen beslutar om vilka, dock minst två av styrelsens ledamöter, som äger rätt teckna firma. Föreningens firma är Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet. Dessa äger endast rätt teckna firma två i förening. Föreningen Ekonomernas firmatecknare skall vara 20 år fyllda. Jag yrkar styrelsen godkänner Christoffer Hintze som firmatecknare. styrelsen godkänner Emelie Norling som firmatecknare. styrelsen godkänner Mia Batljan som firmatecknare. Bilaga 2 Beslutspunkt: Bankfullmakt och kontotecknare Föredragande: Carl-Johan Nilsson För kunna genomföra betalningar effektivt och hantera föreningens ekonomi behöver Skmästaren och Vice Skmästaren erhålla en bankfullmakt som omfar Föreningen Ekonomernas bankärenden. Jag yrkar styrelsen ger Emelie Norling bankfullmakt. styrelsen ger Stephanie Viljava bankfullmakt. Bilaga 3 Beslutspunkt: Arbetsdagen Föredragande: Mia Batljan Bakgrund: Föreningen planerar sitt årliga event Arbetsdagen, för väcka intresse hos såväl redan studerande ekonomistudenter så som nya vid institutionen inför deras val av inriktning och karriär. Eventet är planerat till i början av terminen och för i tid kunna gå ut med marknadsföring och underlätta för projektgruppens fortsa planering är det viktigt godkänna budget och projektplan.

8 Jag yrkar styrelsen godkänner budgeten för Arbetsdagen styrelsen godkänner projektplanen för Arbetsdagen Bilaga 4 Diskussionspunkt: Styrelsesekreterare Föredragande: Carl-Johan Nilsson En styrelsesekreterare bidrar till skapa konsekvens i protokollföringen, förenkla delaktigheten hos styrelseledamöter i diskussioner under styrelsemöten samt minska administrativt arbete för styrelsen. Frågor diskutera: Vad finns det för för- och nackdelar? Sekreterarens roll och arbetsuppgifter Bilaga 5 Diskussionspunkt: Fadder och medlem i LG Föredragande: Frida Wandborg Styrelsen bör diskutera hur praxis bör vara gällande vara aktiv som fadder och i LG under samma period. Bilaga 6 Diskussionspunkt: Internationell ekonom- och micronomkompass Föredragande: Jenny Holmgren Styrelsen bör diskutera inför framtida ekonom- och micronomkompasser. Det finns en Guidebook gjord av SBT HT13 som motsvarar micronomkompassen. Hur bör vi göra inför hösten? Master- och BAPS-studenter behöver få tillgång till informationen som finns i ekonomkompassen. Bilaga 7 Informationspunkt: Marknadsföringskanaler

9 Föredragande: Jimmy Hagelfors Tillgång till Facebook, hemsida och Instagram. Bilaga 8 Informationspunkt: Välkomstbrev Föredragande: Jimmy Hagelfors För få allt fler engagera sig i Föreningen bör föreningen instifta ett välkomstmail som sammanfar alla de större projekten och utskotten i ett utskick till nyregistrerade medlemmar.

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #6 Torsdag 18/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.30 20.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17:33..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #14 Onsdag 3/12 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:38..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #9 Måndag 20/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21:00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17.01..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #18 Måndag 9/2 2015 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 21.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:01..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #5 Onsdag 21/8 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric förklarade mötet öppnat 18.03.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 25/11 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric öppnar mötet 17.04.2 Val av sekreterare Johanna

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.34..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #9 Onsdag 17/10 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 22/8 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.33..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #20 Tisdag 15/02 2011 VIP-rummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00 Paus: kl. 19.41-19.50.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 17.02.2 Val

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet. Val av sekretera Styrelsemöte #1 Måndag 7/7 2008 Styrelserummet Smedjan Kl 18:05-21:57.1 Mötets öppnande Jakob Stuart öppnade mötet 18:05..2 Val av sekreterare

Läs mer

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare).

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare). Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-10-08 Plats: Grupprum 1D321 KAU Närvarande: Sofia Melin, Simon Strid, Ronnie Jonsson, Helena Engström, Anthon Crona, Patrik Sjöstedt, Ludvig Gabrielii, Karl-Axel

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-04-28, kl. 15.45 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Teknologkårens instruktionssamling

Teknologkårens instruktionssamling Fastställd av KS 2012-09-21 Teknologkårens instruktionssamling 1. Utskott & arbetsgrupper 1. Arbetsmarknadsutskottet 2. Informationsutskottet 3. Studieutskottet 4. Utbildningsutskottet 5. Förvaltningsutskottet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 7 2015-03-05 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e mars 2015, klockan 16.30. Styrelserummet, Department of Peace and

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002 GEOS Protokoll, möte 23:e januari 2002 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden från institutionsstyrelsen och andra instanser

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer