Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet"

Transkript

1 Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/ Styrelserummet, Smedjan Kl Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl Val av sekreterare. Antonia Frey valdes till sekreterare..3 Val av justerare. Antonia Cruz Olsson och Elise Winje valdes till justerare..4 Justering av röstlängd. Elise Winje har Matilda Elfs och Cecilia Anslövs röst. Antonia Cruz Olsson har Pedro Alves röst. Antonia Frey har Cecilia Lindlöfs röst..5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Elise Winje.. Antonia Cruz Olsson.. Matilda Elf.. Kom Antonia Frey.. Vedran Ismaili.. Johanna Ahlberg..6 Godkännande av föredragningslista. Godkänd med två övriga punkter tillagda. Dessa är: - Baren - Spex.7 Uppföljning av föregående mötes beslutslogg..8 Godkännande av föregående mötesprotokoll. Mötesprotokoll för styrelsemöte #4 godkändes med föreslagna ändringar..9 Incheckning.

2 .10 Avrapportering alla ansvarsområden. Antonia Cruz Olsson: Har deltagit under Faddermingel på Café Opera och styrelse-kick off. Har suttit i hemsidemöte, Utbildningsnämndsmöte och LGmöte. Har representerat föreningen på Välkomstdagen, haft utbildning med Membit och städat smedjan. Deltagit under inspektion av tillsynsmyndigheten och Stockholms universitets välkomstdag. Har suttit i IS-möte, ätit lunch med ordförande och vice kårordförande, deltagit på Amphioxgasquen, deltagit på Grant Thorton-seminarium för styrelsearbete i ideella organisationer och haft möte med kårens påverkningssekreterare för studiemiljö. Har dessutom medverkat under Fadderiets första sittning, gjort inspring och ansökt efter kursrepresentanter samt förberett inför U9. Antonia Frey: Har haft budgetmöte, jobbat med löpande arbete, representerat föreningen på Välkomstdagen, deltagit i styrelse-kick off, deltagit på Faddermingel på Café Opera, genomgått utbildningar med Membit och representerat föreningen på Stockholms universitets välkomstdag. Har dessutom bankat, tagit emot försäljningsintäkter, deltagit på Fadderiets första sittning, haft möte med föregående Skattis, haft möte med Ekonomernas Dagar och haft enskilt möte med Elise. Vedran: Har haft löpande kontakt med SBP, har haft hemsidemöte, haft möte med två webbyråer, representerat föreningen under Välkomstdagen och Stockholms universitets välkomstdag. Har upptäckt att det finns en masterblogg, har träffat Vielka och pratat framtid för internationella utskottet och haft möte med Office of International Affairs. Matilda Elf ansluter till mötet kl Matilda: Har deltagit vid Faddermingel på Café Opera, deltagit på styrelse-kick off, haft LG- möte, deltagit under Rat race, representerat föreningen under Välkomstdagen, haft möte inför doktorspromoveringen skött löpande kontakt med Fadderiet och deltagit under Grant Thorntons-seminarium rörande styrelsearbete i ideella organisationer. Elise: Har haft möte med målare, elkillar och Voitto. Har lunchat med kårordförande och vice kårordförande, har förberett diskussionsfrågor och verksamhetsrapport till U9, haft möte med kårens påverkanssekreterare för studiemiljö, deltagit vid Amphioxgasquen, haft möte med Ekonomernas Dagar, deltagit under inspektion av tillståndsmyndigheten, Fadderiets första sittning, Fadderminglet, samt under både föreningens och universitetets välkomstdagar, skickat ut kallelse till föreningsmötet samt varit på IS-möte..11 Avrapportering L G..12 Anmälningsärenden. Inga anmälningsärenden.

3 .13 Beslutspunkt: Budget för E konomernas dagar (Bilaga 1) Föredragande: Antonia Frey och Cecilia Lindlöf Förslag: Att Beslut: Att styrelsen godkänner den föreslagna budgeten för Ekonomernas Dagar. styrelsen godkänner den föreslagna budgeten för Ekonomernas Dagar..14 Diskussionspunkt: E konomernas Dagar H T2013. (Bilaga 2) Diskussion fördes kring fördelar och nackdelar vad gäller att flytta Ekonomernas Dagar till en annan tidpunkt på året eftersom många internships och liknande som erbjuds redan blivit tillsatta när mässan äger rum. Fördelar som lyftes var bland annat att man tidigare under året vet vilka ekonomiska förutsättningar som skapas för föreningen och att det ger större värde för de deltagande företagen om mässan ligger en period då det är aktuellt för dem att synas. Nackdelarna som behandlades var bland annat att det kan bli svårare att hitta projektgrupp, kan hamna mitt i revideringsperioden, man bryter upp en långvarig tradition, förevent och mässan kan krocka med andra arbetsmarknadsdagar och andra perioder då mycket annat ligger. Cecilia Anslöv åläggs att undersöka framförallt vad Ekonomernas Dagars huvudsamarbetspartner Ernst & Young har för åsikter kring detta..15 Diskussionspunkt: Interaktion företag och organisationer. (Bilaga 3) Diskussion fördes kring uteslutande av vissa företag på föreningens event på grund av den verksamhet de bedriver. Slutsatsen blev att olika typer av företag kan medföra en önskvärd bredd som i slutändan gynnar studenterna. Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Diskussionspunkt: Skrivare. (Bilaga 4) Diskussion fördes kring vilka behov som finns rörande en skrivare för föreningens aktiva. Önskemål på funktioner innefattade möjlighet att skriva ut A4 och A3, dubbelsidig utskrift samt kopiering. Matilda Elf åläggs att undersöka aktivas behov genom att ta upp frågan med LG. Elise Winje åläggs att efterforska i tidigare dokumentation.

4 .17 Diskussionspunkt: Case. (Bilaga 5) Föredragande: Vedran Ismaili och Elise Winje Diskussion fördes kring caseverksamhet och hur denna ska bedrivas. Utgångspunkten blev att föreningen i första hand ska samla kunskap genom att skapa relationer, sammarbeta och delta i andra organisationers caseverksamhet för att förhoppningsvis kunna bygga upp en egen verksamhet på längre sikt. Elise Winje och Antonia Cruz Olsson åläggs att inhämta erfarenheter under U9 samt ta upp frågan på kommande Rådsmöte. Vedran Ismaili åläggs att kolla upp vidare kring casetävlingen Beat the Elite. Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Övriga punkter. Bardisk Spex.19 Planering för veckan som kommer, alla ansvarsområden..20 Beslutslogg. Cecilia Anslöv åläggs att undersöka framförallt vad Ekonomernas Dagars huvudsamarbetspartner Ernst & Young har för åsikter kring att flytta tidpunkten för Ekonomernas Dagar. Matilda Elf åläggs att undersöka aktivas behov av utskriftsmöjligheter genom att ta upp frågan med LG. Elise Winje åläggs att efterforska i tidigare dokumentation rörande skrivare. Elise Winje och Antonia Cruz Olsson åläggs att inhämta erfarenheter rörande caseverksamhet under U9 samt ta upp frågan på kommande Rådsmöte. Vedran Ismaili åläggs att undersöka vidare kring casetävlingen Beat the Elite. Antonia CO ska försöka hitta intresserade till inredningen av Smedjan. Cecilia och Matilda skriver riktlinjer för projekt. Vedran, Elise och Pedro jobbar vidare med en strategi för Föreningen Ekonomernas varumärke..21 Nästa möte. Nästa möte är satt till den 21 september kl

5 .22 Mötets avslutande. Elise Winje förklarade mötet avslutat kl Vid protokollet Antonia Frey Justerare Justerare Antonia Cruz Olsson Elise Winje

6 Bilaga 1 Beslutspunkt: Budget för E konomernas dagar Föredragande: Antonia Frey och Cecilia Lindlöf Information Se bifogad fil. Vi yrkar Att styrelsen godkänner den föreslagna budgeten för Ekonomernas Dagar. Bilaga 2 Diskussionspunkt: E konomernas Dagar H T2013. Då ansökningsdatum i vissa fall passerats till utannonserade sommartjänster och praktikplatser, som deltagande företag på Ekonomernas Dagar (ED) erbjuder har frågan lyfts huruvida ED bör ligga som ett projekt under höstterminen. - Vilka fördelar finns med att ha en arbetsmarknadsdag under hösten respektive våren? - Vilka nackdelar finns med att ha en arbetsmarknadsdag under hösten respektive våren? - Är det möjligt att under 2013 anordna två arbetsmarknadsdagar, en under vårterminen och en annan under höstterminen? - Hur går vi vidare framöver? Bilaga 3 Diskussionspunkt: Interaktion företag och organisationer. Ekonomernas Dagar har blivit kontaktade av ett företag i tobaksbranschen som vill delta. De är noga med att poängtera att de är intresserade av våra ekonomer och inte att marknadsföra produkterna. - Ska företaget tillåtas att delta? - Vilken är styrelsens ståndpunkt i frågan baserat på policys, varumärke etc.? - Är detta en bedömningsfråga från fall till fall? - Bör det sättas upp generella riktlinjer?

7 Bilaga 4 Diskussionspunkt: Skrivare. Föreningen är i behov av en ny skrivare där aktiva kan skriva ut material kopplat till vår verksamhet. - Vilka behov behöver skrivaren uppfylla? - Hur går vi tillväga? - Vem ansvarar för upphandlingen? Bilaga 5 Diskussionspunkt: Case. Föredragande: Vedran Ismaili och Elise Winje Intresset för case är stort inom föreningen och ses som ett komplement till den teoretiska utbildningen. Många casetävlingar finns tillgängliga hos företag och universitet. Institutionen är mån om att bygga upp en framtida casetradition, gärna i samarbete med föreningen. Frågor gällande föreningens caseverksamhet bör därför diskuteras. - Bör föreningen driva caseverksamhet? - Vilka casetävlingar kan föreningen inspireras av/delta i?

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX PARAPLYUTREDNINGEN Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX Förord och bakgrund Paraplyutredningen handlar om hur Förbundet Unga Forskare på ett bra sätt kan stödja

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer