Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet"

Transkript

1 Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 22/ Styrelserummet, Smedjan Kl Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl Val av sekreterare. Förslag: Cecilia Anslöv väljs till sekreterare. Beslut: Cecilia Anslöv väljs till sekreterare..3 Val av justerare. Förslag: Vedran Ismaili och Antonia Cruz Olsson väljs till justerare. Beslut: Vedran Ismaili och Antonia Cruz Olsson väljs till justerare..4 Justering av röstlängd. Antonia Frey har Cecilia Lindlöfs röst..5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Elise Winje.. Antonia Cruz Olsson.. Matilda Elf.. Antonia Frey.. på länk. Cecilia Anslöv.. Pedro Alves.. från Vedran Ismaili.. Martin Johansson. Mirja Höjdestrand..6 Godkännande av föredragningslista. Godkänd med tre övriga punkter tillagda: stormöte, representationstillfällen och Membit..7 Uppföljning av föregående mötes beslutslogg..8 Godkännande av föregående mötesprotokoll. Mötesprotokoll för styrelsemöte #3 godkändes..9 Incheckning.

2 .10 Avrapportering alla ansvarsområden. Vedran: Arbete med SBP, löpande kontakt med koordinatorerna. Löpande mail. Cecilia A: Inledande arbete med hemsidan, kontakt och formulering av flertalet avtal. Formulerat projektplansmallen. Löpande kontakt med Anna Leijon och Välkomstdagens projektledare samt möte med Karriärcentret. Möte med Alexander för Börsrummet. Fortsatt arbete angående Nordnet. Diskussionsmöte. Antonia F: Arbetat med preliminära budgeten. Reviderat ekonomipolicyn. Fortsatt arbete med delegationsordningen, assisterat i arbetet med Membit och arbetat med arvoderingsfrågan och projektplansmallen. Matilda: Undersökt MF:s lokaler. Löpande kontakt med faddergeneralerna. Arbetat med delegationsordningen, texten till avierna, tömt spritburen, formulerat riktlinjer och haft möte angående Fadderiet. Diskussionsmöte. Antonia CO: Haft HTML-kurs med Pedro och skrivit ansökan för styrelsesekreterare. Haft möte med Membit, kårens fakultetsföreningenssekreterare, diskussionsmöte, byggnads, kårens studiebevakare, tillståndsmyndigheten, Juridiska Föreningen, flyttfirma och Swedbank. Varit på IKEA, inhandlat kontorsmaterial, haft möte med Börsrummets ordförande. Rensat spritburen, skrivit och designat avin. Utbildning med Membit och satt upp nya systemet. Arbetet med domäner och studentlistor. Elise: Haft möte med Membit, kårens fakultetsföreningenssekreterare, diskussionsmöte, byggnads, kårens studiebevakare, tillståndsmyndigheten, Juridiska Föreningen, flyttfirma, Swedbank, Nova, Leo och enskilda möten med nästan alla i styrelsen. Varit på IKEA, inhandlat kontorsmaterial, haft möte med Börsrummets ordförande. Rensat spritburen och arbetat med kylen och frysen som måste ut på undervåningen..11 Avrapportering L G..12 Anmälningsärenden. Inga anmälningsärenden..13 Beslutspunkt: Projektledare för Brunnsviken runt. (Bilaga 1) Föredragande: Matilda Elf Förslag: styrelsen väljer Marcus Karlsson som projektledare för Brunnsviken runt. styrelsen väljer Elin Eriksson som projektledare för Brunnsviken runt. styrelsen väljer Klevia Kumbaro som projektledare för Brunnsviken runt.

3 Klevia Kumbaro drog tillbaka sin ansökan. Beslut: styrelsen väljer Marcus Karlsson som projektledare för Brunnsviken runt. styrelsen väljer Elin Eriksson som projektledare för Brunnsviken runt..14 Beslutspunkt: E konomipolicy - övriga ersättningsanspråk. (Bilaga 2) Förslag: Beslut: Styrelsen reviderar ekonomipolicyn enligt presenterat förslag. Styrelsen reviderar ekonomipolicyn med föreslagen ändring.. 15 spunkt: Alkoholtillstånd. (Bilaga 3) Föredragande: Antonia Cruz Olsson.16 Beslutspunkt: Revidering budget Fadderiet H T2012. (Bilaga 4) Föredragande: Matilda Elf Förslag: Beslut: styrelsen godkänner den reviderade budgeten för Fadderiet HT2012. styrelsen godkänner den reviderade budgeten för Fadderiet HT Beslutspunkt: Revidering budget SBP H T2012. (Bilaga 5) Föredragande: Vedran Ismaili Förslag: Beslut: styrelsen godkänner den reviderade budgeten för SBP HT2012. Styrelsen godkänner den reviderade budgeten för SBP HT2012.

4 .18 Diskussionspunkt: Preliminär budget. (Bilaga 6) Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Diskussionspunkt: A rvodering. (Bilaga 7).20 Diskussionspunkt: Inventarier. (Bilaga 8) Föredragande: Elise Winje Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl spunkt: Presentationen av varumärket (Bilaga 9) Föreningen E konomerna. Föredragare: Pedro Alves.22 Diskussionspunkt: Varumärket Föreningen E konomerna. (Bilaga 10) Föredragande: Pedro Alves.23 Övriga Punkter. Stormöte Matilda gick igenom upplägget för stormötet. Representationstillfällen Matilda påminde om att alla måste fylla i doodlen för kommande representationstillfällen. Membit Antonia CO informerade om status för Membit-frågan..24 Planering för veckan som kommer, alla ansvarsområden.

5 .25 Beslutslogg. Antonia F kommer föra in beslutade ändringar i ekonomipolicyn. Antonia CO ska försöka hitta intresserade till inredningen av Smedjan..26 Nästa möte. Nästa möte är satt till den 5 september kl Mötets avslutande. Elise Winje förklarade mötet avslutat kl

6 Vid protokollet: Cecilia Anslöv Justerare: Justerare: Vedran Ismaili Antonia Cruz Olsson

7 Bilaga 1 Beslutspunkt: Projektledare för Brunnsviken runt. Föredragande: Matilda Elf Underlag delas ut på plats. Jag yrkar styrelsen väljer Marcus Karlsson som projektledare för Brunnsviken runt. styrelsen väljer Elin Eriksson som projektledare för Brunnsviken runt. styrelsen väljer Klevia Kumbaro som projektledare för Brunnsviken runt. Bilaga 2 Beslutspunkt: E konomipolicy övriga ersättningsanspråk. Se bifogad fil. Jag yrkar Styrelsen reviderar ekonomipolicyn enligt presenterat förslag. Bilaga 3 spunkt: Alkoholtillstånd. Föredragande: Antonia Cruz Olsson ges på plats. Bilaga 4 Beslutspunkt: Revidering budget Fadderiet H T2012. Föredragande: Matilda Elf Bilaga delas ut på plats. Jag yrkar styrelsen godkänner den reviderade budgeten för Fadderiet HT2012.

8 Bilaga 5 Beslutspunkt: Revidering budget SBP H T2012. Föredragande: Vedran Ismaili Bilaga delas ut på plats. Jag yrkar styrelsen godkänner den reviderade budgeten för SBP HT2012. Bilaga 6 Diskussionspunkt: Preliminär budget. Bilaga delas ut på plats. Bilaga 7 Diskussionspunkt: A rvodering. Bakgrund Föreningsmötet har gett styrelsen möjlighet att arvodera Ordföranden och Vice ordföranden för att ge dessa poster möjlighet att lägga mer fokus på föreningen. Om detta ska ske och i vilken utsträckning bör diskuteras för att i ett senare skede fatta beslut som ska föras in i budgeten och verkställas. Under diskussionen bör man ha den preliminära presenterade budgeten i åtanke. Diskussionsfrågor: - Varför arvoderar man? - Vad ställs för motkrav om man får arvodering? - Vem/vilka ska arvoderas? - Om arvodering till båda posterna, ska beloppet vara lika stort? - Hur mycket får det kosta föreningen med tanke på att vi redan har ett stort negativt resultat? - Hur uppfattas arvoderingen utåt? Bilaga 8 Diskussionspunkt: Inventarier. Föredragande: Elise Winje

9 Bakgrund Med anledning av att vi får färre lokalutrymmen i och med att ett nytt café öppnar i Smedjan under hösten har vi varit tvungna att tömma förråd vi tidigare haft tillgång till. Dessa innehåller en hel del inventarier vi bör diskutera huruvida vi har ett behov av att ha kvar eller inte. F rågor att diskutera - Har vi i föreningen ett behov av inventarier såsom exempelvis ljudanläggning och porslin? - Vill vi sälja något? - Var ska sakerna förvaras? - Hur går vi vidare framöver? Bilaga 9 spunkt: Presentationen av varumärket Föreningen E konomerna. Föredragare: Pedro Alves Bakgrund I samband med terminsstarten är det viktigt för alla aktiva inom föreningen att ha en klar bild av vad föreningen står. Det kommer att underlätta alla beslut som tas (stora som små) att vara medveten om hur vi vill uppfattas. Därför har jag förbered en presentation som kommer att visas till båda LG och Fadderiet. Denna presentation, som just nu är än enbart ett utkast, kommer först att presenteras inför styrelsen för diverse input innan det tas vidare. F rågor som kommer att tas upp är: Vad är ett varumärke? Varför är det viktigt att ha ett varumärke? Vad gör vi på Föreningen Ekonomerna? Varför är det viktigt för Föreningen Ekonomerna att ha ett starkt varumärke? Vad kan vi göra för att förstärka varumärket? Bilaga 10 Diskussionspunkt: Varumärket Föreningen E konomerna. Föredragare: Pedro Alves Bakgrund I ljuset av presentationen vill jag uppmana till diskussion om varumärket Föreningen Ekonomerna. F rågor som kan diskuteras är följande: Hur vill vi uppfattas av våra närmsta intressenter: studenter och samarbetspartners. Vad kan vi göra för att implementera det? (båda praktiska och teoretiska förslag kan tas upp)

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.34..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #9 Måndag 20/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21:00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17.01..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #6 Torsdag 18/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.30 20.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17:33..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19 Protokoll styrelsemöte S05 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös Albin Rosberg Studierådsordförande, t.o.m. 13 Fredrik

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor HöstFUM II 2012-11-27 Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1: Periodrapport HöstFUM I 2013 HöstFUM II 2013 s. 3 Bilaga 2: Proposition Periodplan HöstFUM II 2013 - VårFUM I 2014 s. 4 Bilaga 3: Proposition

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #4 som ägde rum 2014 10 08 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer