Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Styrelsemöte 2 13/14"

Transkript

1 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande Styrelsen Kårordförande Styrelseordförande Björn Hansson Christoffer Cronström Sara Gunnarsson Felix Mörée Rickard Möller Cesar Ojeda Frånvarande ledamöter Ebba Gröndahl Cecilia Fagerros Adjungerade Sakrevisor Omar Chaudry Näringslivsansvarig Staffan Olsson t.o.m. 12 Projektledare ARKAD Emilia Sterner t.o.m. 11 VKOu Daniel Lundell Pedell 20.0 Alexandra Schönbeck t.o.m. 18 Generalsekreterare Gabriel Persson t.o.m. 18 Infoansvarig Johan Förberg KO 10/11 Erik Iveroth 16 VKOi Nistiman Yilmaz från 12 Nollegeneral Sofia Brehm t.o.m SOFMÖ Styrelseordförande Christoffer Cronström förklarade mötet öppnat klockan Tid och sätt att godkänna tid och sätt för mötets utlysande. 3 Val av mötessekreterare att välja Sara Gunnarsson till mötessekreterare. 4 Val av justeringsperson att välja Cesar Ojeda till justeringsperson. 5 Eventuella adjungeringar att adjungera samtliga listade under Adjungerade på närvarolistan ovan. Protokoll Kårstyrelsen 1 (6)

2 6 Föredragningslistan att godkänna föreliggande föredragningslista. Mötet återkom till punkten klockan att lägga till 25.5 LTHs valberedning. 7 Datum för justering av protokoll att välja 14 oktober 2013 till datum för justering av protokoll. 8 Föregående mötesprotokoll Inga föregående mötesprotokoll. 9 Beslutsuppföljning att ändra slutdatum för Inkludera utskottsordföranden i verksamhetsplanen till S3. att sätta styrelsen till ansvarig för Inkludera utskottsordföranden i verksamhetsplanen. Möte Beslut Uppdraget åt Redovisas S9 Arbetsgrupp för organisationsutveckling Johan Förberg S6 S16 Ny arbetsgrupp för tackverksamhet Cesar Ojeda S6 S1 Arbetsgrupp för utredande av kårens Cesar Ojeda S3 medlemsnytta S1 Inkludera utskottsordföranden i Styrelsen S3 verksamhetsplanen 10 Meddelanden Björn meddelade att Cecilia har migrän och Ebba har fått plötsligt förhinder. Emilia meddelade om ARKAD Award där årets bästa student ska utses. Uppmanade alla att nominera sig själva och andra. Priset är och urvalet sker baserat på engagemang och meriter samt intervju. Felix, Johan och Daniel ska se över hemsidan. Björn meddelade att kårens dag är inställd tills vidare. 11 Rapport från heltidare/ deltidare att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda hur nollningen ska utvärderas. Rickard är sammankallande för gruppen som även består av Felix, Sofia och Johan. Redovisningsdatum är S4. * Ordningsfråga att ajournera mötet mellan och att lägga rapporterna till handlingarna. Protokoll Kårstyrelsen 2 (6)

3 12 Rapport från arbetsgrupperna Arbetsgruppen för organisationsutveckling har fått ut en doodle och när de bestämt tid så ska de ha sitt första möte. Ny arbetsgrupp för tackverksamhet kommer att ligga på is tills arbetet med medlemsnytta är färdigt. Arbetet i arbetsgruppen för utredande av kårens medlemsnytta går framåt och de kommer att presentera vad de kommit fram till under nästa möte men kommer förmodligen att vilja jobba vidare med det även efter det. 13 Konkretisering av Verksamhetsplan 14 Diskussion angående Fullmäktigevalet Mötet återkom till punkten klockan att under Utbildning, övergripande mål 7, delmål 2, sätta konkretiseringen till Bevaka och agera under övergången till den nya terminsindelningen med ansvarig VKOu. att fastställa konkretiseringarna under Utbildning med ovanstående tillägg. Felix föredrog punkten Diskussion om hur vi ska göra med fullmäktigevalet. Förslag på tillvägagångssätt; sektionskontakter kan informera sina styrelser, ta hjälp av Johan, konsultera fullmäktige, öppna nomineringarna. 15 Lunds kommun/ LUS: Remiss angående kulturpolitisk handlingsplan 2014/2016 att Erik och Björn ska svara på remissen. 16 Civilingenjörsringen Erik Iveroth föredrog punkten. Christoffer yrkade på att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda hur det ligger till med ringen och då ta med alternativ hur man kan gå vidare, välja det förslag som är bäst och fortsätta kontakt med Nordbro. att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda hur det ligger till med ringen och då ta med alternativ hur man kan gå vidare, välja det förslag som är bäst och fortsätta kontakt med Nordbro. att Felix ska vara sammankallande för gruppen samt att Christoffer, Gabriel och Rickard ska vara med. att redovisning ska ske på S3. 17 FM: Proposition angående Jubileumsgeneral Björn föredrog propositionen. Mötet återkom till punkten att ersätta andra attsatsen med lydelsen att i reglementet införa Jubileumsgeneral med lydelsen Jubileumsgeneralen ansvarar för att arrangera lämpligt firande av Teknologkårens och Kårhusets jubiléer, när sådana föreligger. Jubileumsgeneralen bör hålla god kontakt med alumner så att dessa kan inkluderas i jubiléer på ett positivt sätt. Protokoll Kårstyrelsen 3 (6)

4 att bifalla Johans yrkande. att bifalla första attsatsen. att lyfta den framvaskade propositionen till fullmäktige och att Björn ska formulera denna. 18 FM: Proposition angående översyn av lokaler Felix föredrog propositionen. Björn och att tillsätta en arbetsgrupp under styrelsen med uppgift att hämta input från lämpliga personer, ta fram ett visionsdokument för kårhuset samt en plan med konkreta förslag. att inte lyfta motionen till fullmäktige. att bifalla Björn och Johans yrkande. att Felix ska vara sammankallande och gruppen ska även bestå av Björn Rickard och Johan. * Ordningsfråga att ajournera mötet mellan och Motion angående inköp av Prideflagga 20 Motion angående Teknologkårens standar Mötet återkom till punkten att bifalla motionen. att bordlägga motionen till S3. 21 Motion angående riktlinjer för SFS/ESU-poster Daniel föredrog motionen. att avslå motionen. Motionären drog tillbaka motionen. 22 Motion angående funktionärshandbok Johan föredrog motionen. Björn yrkade på att tillåta budgetavsteg på upp till r och att hur det bokförs överlämnas till KO och GS. Johan jämkade sig med yrkandet. att bifalla motionen. 23 FM: Motion angående sektionstillhörighet för mastersprogrammen Nistiman föredrog motionen. att ersätta sista attsatsen med lydelsen att i reglementet sist under 6.5 VKOi införa lydelsen att årligen se över sektionstillhörigheten för mastersprogrammen Protokoll Kårstyrelsen 4 (6)

5 att bifalla Johans yrkande. att bifalla motionens övriga attsatser. att lyfta motionen till fullmäktige och att Sara formulerar motionssvaret. 24 FM: Motion angående inköp av ny bil Det bör tillsättas en arbetsgrupp som undersöker hur mycket Rulle används idag och under vilka perioder. Skulle ett leasingavtal kunna vara aktuellt? Skulle man kunna köpa en bil som kan användas för att utöka verksamheten? Använda kollegierna som remissinstanser för att ta reda på vad Rulle används till idag. att avslå motionen att lägga till att undersöka kårens behov av en bil till. Björn yrkade på att gruppen baserat på resultatet eventuellt ska ta fram ett förslag på nyinköp. att bifalla Johans yrkanden. att bifalla Björns yrkande. att lyfta motionen till fullmäktiga samt att Sara formulerar motionssvaret. 25 FM: Motion angående passiva medlemmars tillträde till Teknologkårens aktiviteter Daniel föredrog motionen. att lyfta motionen till fullmäktige och att Sara formulerar motionssvaret. 25.5LTHs valberedning Daniel föredrog punkten. att delegera åt presidiet att tillsätta representanter i LTHs valberedning. 26 Övrigt Omar spånar på hur vi kan få en bättre verksamhetsplan. Man skulle kunna bygga upp det med en fyraårig strategisk plan och ett mål- och visionsdokument och sedan dela ner det i årsplaner. Nistiman undrar när heltidarvalen öppnar. Det sköts av valberedningen. Nistiman upplyste även om att det är en ny terminsindelning från och med nästa år och att man därför borde se över mandatperioder och överlämningar. Frågan kommer att tas upp på ett senare styrelsemöte. Johan jobbade på Welcome Party på grund av att de hade för få jobbare. Han fick lön för det här och det finns en policy om att han måste informera styrelsen om detta. Styrelsen tyckte att det här var okej. Björns ledarskapsutbildning nästa vecka sammanfaller med fullmäktigemötet. Styrelsen tycker att Björn ska gå på ledarskapsutbildningen. Protokoll Kårstyrelsen 5 (6)

6 27 SOFMA Styrelseordförande Christoffer Cronström förklarade mötet avslutat klockan Vid protokollet Justeras Justeras Sara Gunnarsson Mötessekreterare Christoffer Cronström Mötesordförande Cesar Ojeda Mötesjusterare Protokoll Kårstyrelsen 6 (6)

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Dagordning FM1 / 2014

Dagordning FM1 / 2014 DAGORDNING FM1 / 2014 Kårhuset Lund, 3 februari 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress:

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 2/4 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Victor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #4 som ägde rum 2014 10 08 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor HöstFUM II 2012-11-27 Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1: Periodrapport HöstFUM I 2013 HöstFUM II 2013 s. 3 Bilaga 2: Proposition Periodplan HöstFUM II 2013 - VårFUM I 2014 s. 4 Bilaga 3: Proposition

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 3/12 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Niklas Ingemansson, INFU Axel Philipson,

Läs mer

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva.

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva. Sektionsmöte LP4 14/15 2015-05-06, kl. 17:30, HA4 Firmatecknare Matilda Rosander, 910808-5482 Viktor Runemalm, 910922-3793 Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer