Protokoll Fullmäktige 1 18/19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Fullmäktige 1 18/19"

Transkript

1 Protokoll Fullmäktige 1 18/19 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid:, 18:15 Plats: Villa Medici Närvarande ledamöter Olof Sternerson Edvin Helleryd Oliver Schade Farah Fakhri Amanda Karlsson Linnea Söderström Marcus Karlsson Sara Ebadi Mona Habari Elina Johansson Ej närvarande ledamöter Övriga närvarande Josefin Lundgren Sara Karlsson Karl Kilbo Edlund Sandra Karlsson Johanna Bergström, Columna Ada Nyman, Sex Elegans Klara Romare; Sex Elegans Johan Ben Mohammad, mötesordförande Åsa Loodus, sekreterare Sändlista vilken innefattar: SAKS ordförande SAKS vice ordförande SAKS administratör SAKS revisorer SAKS inspektor Organets ledamöter Ev. övriga Sida 1 av 10

2 Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas 18: Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst. 1.3 Justering av röstlängd att justera röstlängden till 10 av 10 ledamöter 1.4 Val av mötesordförande Förslag: Johan Ben Mohammad att välja Johan Ben Mohammad 1.5 Val av mötessekreterare Förslag: Åsa Loodus att välja Åsa Loodus till mötessekreterare 1.6 Val av justeringspersoner Förslag: Elina Johansson och Olof Sternerson att välja Elina Johansson och Olof Sternerson till justeringspersoner tillika rösträknare. 1.7 Föregående mötesprotokoll Fullmäktigemöte /18 Bilaga 1 att bordlägga behandlingen av fullmäktigemötesprotokoll 6 17/ Avstämning av ärendeplan Bilaga 2 att fastslå ärendeplanen. 1.9 Avstämning av beslutsuppföljning Bilaga 3 att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna Godkännande av föredragningslista Sida 2 av 10

3 Edvin Helleryd yrkar på: att lägga till en punkt 2.5 Val och fyllnadsval till Sex elegans styrelse, senaten. att godkänna föredragningslistan med tillägg av punkt 2.5 Val och fyllnadsval till Sex elegans styrelse, senaten Adjungeringar att hålla ett öppet möte 1.12 Avslutningstid Förslag: 21:00 att sätta sluttid senast 21:00 Beslutsärenden ( 2) 2.1 Utlysning av val av valberedning Elina Johansson yrkar på: att bordlägga punkten tills FUM 2 då Val till valberedning inte ska ske för en FUM 3 enligt arbetsordningen. att bordlägga punkten tills FUM 2 då Val till valberedning inte ska ske för en FUM 3 enligt arbetsordningen. 2.2 Motion Extra styrelseplats i IdrU Bilaga 4 Förslag till beslut: att utöka antalet platser i IdrU:s styrelse från 15 till 16. att utlysa val till en övrig ledamotspost i IdrU:s styrelse. att utöka antalet platser i IdrU:s styrelse från 15 till 16. att utlysa val till en övrig ledamotspost i IdrU:s styrelse. Sida 3 av 10

4 2.3 Proposition Åsiktsdokument Bilaga 5 Förslag till beslut: att ge styrelsen i uppdrag att sätta samman grupper av studenter för att utarbeta åsiktsdokument inom olika områden. att presentera förslag till de två första åsiktsdokumenten på Fullmäktiges tredje sammanträde. Mötet ajourneras 19:14 Mötet återupptas 19:34 Mona Habari yrkar på: att ge styrelsen i uppdrag att sätta samman grupper av studenter från olika program genom utlysande på sociala medier och mail att presentera förslag till åsiktsdokument angående: 1. Studieplatser, restauranger och kafeer på campus, studentutrymmen och andra frågor som rör campus utformning. 2. Kursplaner, breddandet av studentaktiverande undervisning, införande av en ny lärplattform och hur vi på ett studentcentrerat sätt bör bemöta de sjunkande studieprestationerna. På fullmäktiges tredje sammanträde att ge gruppen i uppdrag att försöka få så bred representation som möjligt från olika program/institutioner. Karl Kilbo Edlund yrkar på: att ge styrelsen i uppdrag att sätta samman grupper av studenter från olika program genom utlysande på sociala medier och mail samt uppdra åt valberedningen att bereda valet att ge gruppen i uppdrag att inhämta åsikter från så många program som möjligt Sida 4 av 10

5 att presentera förslag till åsiktsdokument angående studiemiljö samt pedagogik och kvalitetssäkring på fullmäktiges tredje sammanträde Mötet ajourneras 19:54 Mötet återupptas 20:00 Mona jämkar sig med Karls yrkande. att ge styrelsen i uppdrag att sätta samman grupper av studenter från olika program genom utlysande på sociala medier och mail samt uppdra åt valberedningen att bereda valet att ge gruppen i uppdrag att inhämta åsikter från så många program som möjligt att presentera förslag till åsiktsdokument angående studiemiljö samt pedagogik och kvalitetssäkring på fullmäktiges tredje sammanträde 2.4 Höstens mötestider Bilaga 6 Förslag till beslut: att den 24/10 hålla FUM 2 att den 6/12 hålla FUM 3 Elina Johansson yrkar på: att den 31/10 hålla FUM 2 Det föreslås av fullmäktige gemensamt: att Edvin, Linnea, Farah, Oliver och Elina har matansvar men Farah och Linnea har huvudansvar för FUM 2. Oliver Schade yrkar på att hålla FUM 3 den 5/12 Sida 5 av 10

6 Mona Habari yrkar på att bordlägg beslut om datum för FUM 3 till FUM 2. att den 31/10 hålla FUM 2 att Edvin, Linnea, Farah, Oliver och Elina har matansvar men Farah och Linnea har huvudansvar för FUM 2. att bordlägg beslut om datum för FUM 3 till FUM Val och fyllnadsval till Sex Elegans styrelse, senasten. Förslag till beslut: att frångå arbetsordningen angående antal platser i senaten för verksamhetsåret 2018/19 att utlysa fyllnadsval för PR-ansvarig i Sex Elegans till och med senast 17/ att utlysa val för en ytterligare ledamotspost i senaten för Sex Elegans till och med senast 17/ Mona Habari yrkar på att ta beslutet i klump att ta beslutet i klump att frångå arbetsordningen angående antal platser i senaten för verksamhetsåret 2018/19 att utlysa fyllnadsval för PR-ansvarig i Sex Elegans till och med senast 17/ att utlysa val för en ytterligare ledamotspost i senaten för Sex Elegans till och med senast 17/ Linnea Söderström Justerar ut sig under beslut för punkt 2.5. Linne Söderström justerar in sig igen 20:27 Sida 6 av 10

7 Diskussions och informationsärenden ( 3) 3.1 Fullmäktiges arbete FUM vill få särskild inbjudan till styrelsemöten. FUM vill att protokoll kommer upp med handlingar på hemsidan mer frekvent. En grupp på Messenger eller Whats-app föreslås. FUM tycker att Facebookgruppen bra forum för diskussion. FUM vill skicka ut en hälsning på exempelvis nyhetsmail. FUM tycker det är svårt att nå ut i befintliga informationskanaler. FUM tycker gratis-kaffe är ett bra sätt att nå ut till studenter. FUM vill eventuellt ha en egen kanal att skicka ut information på. En stor organisationskarta är på g i längan. FUM tycker det är bra att prata med sina utbildningsråd och klasser. FUM tycker det vore bra om SAKS PR-utskott kommer till liv och SAKS FB-sida blir mer för hela SAKS och inte bara för styrelsen. FUM vill synas mer bland annat genom reklam. Förslag ges på att ta en bild här och nu och lägga upp på instagram. FUM vill kanske se ett samarbete med insparkskommitteerna. FUM kanske kan stå på föreningsmässan. FUM vill kanske presentera sig senare på terminen för nya studenter. FUM vill vända sig till befintliga råd och utskott. FUM vill skicka ut paket med protokoll och handlingar på mail till råd och utskott. Rapporter ( 4) 4.1 Styrelsens och KHS rapporter Bilaga 7 Presidiets rapport ger muntligen Styrelsen skickar med till KHS en fråga om vad som planeras göras åt rören i källaren som luktar. att lägga rapporterna till handlingarna Sida 7 av 10

8 att även lägga till de sent inkomna rapporterna till handlingarna. 4.2 Rådens rapporter Bilaga 8 att lägga rapporterna till handlingarna 4.3 Utskottens rapporter Bilaga 9 Gör7k och Columna inkommer med skriftliga rapporter under dagen som läses upp. Gleeacellerna inkommer med muntlig rapport. Vi i Gleea har haft vårt första möte och planerat inför terminen. Deltagit på föreningsmässan och planerat inför inspirationsfikat måndagen 24 september. att lägga rapporterna till handlingarna 4.4 Corpsernas rapporter Muntligen Spexet Har varit finland Baletten har också varit i Finland Det var roligt, mycket folk och jubileumsresa. De blev väl mottagna av såväl deras finska värdar som av köpcentret baletten dansade i. att lägga rapporterna till handlingarna Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor Inga anmälda övriga frågor 5.2 Nästa möte att hålla nästa möte, FUM 2, den 31/10 kl 18:00 i festsalen på Villa Medici. Sida 8 av 10

9 5.3 Mötesutvärdering Mötesutvärdering genomförs med handgester. 5.4 Mötets avslutande Mötet avlutas 21:05 Sida 9 av 10

10 Vid protokollet: Åsa Loodus Mötessekreterare, Administratör. Justeras: Elina Johansson Justeringsperson Olof Sternerson Justeringsperson Johan Ben Mohammad Mötesordförande Sida 10 av 10

Protokoll Styrelsemöte /18

Protokoll Styrelsemöte /18 Protokoll Styrelsemöte 6 2017/18 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:01 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Sara Gabrielsen Sandra Karlsson Sara Blümel Elina Johansson Johan Sjödahl

Läs mer

Protokoll 8. Fört vid sammanträde med styrelsen. Tid: , 18:00 Plats: Biblioteket Villa Medici, Högåsplatsen 6

Protokoll 8. Fört vid sammanträde med styrelsen. Tid: , 18:00 Plats: Biblioteket Villa Medici, Högåsplatsen 6 Protokoll 8 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket Villa Medici, Högåsplatsen 6 Närvarande ledamöter Annie Björklund, ordförande Mattias Kåår Johansson, vice ordförande Fredrik

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte /18

Protokoll Fullmäktigemöte /18 Protokoll Fullmäktigemöte 5 2017/18 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid:, 18:00 Plats: Festsalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Mattias Kåår Mona Habari Amanda Selse Olof Sternersson Annie Björklund

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:1

Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:1 Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:1 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 21 september 2015, 18:00 Plats: Villa Medici, Högåsplatsen 6 Närvarande ledamöter Albin Karlsson Annie Cervin Ellen Kristiansson

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:1

Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:1 Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:1 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 27 september 2010, 18:00 Plats: Festsalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Anders Werner Emma Levin Hannah Svedlund Ingrid

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 01

Protokoll styrelsemöte 01 Protokoll styrelsemöte 01 Fört vid sammanträde med Kårstyrelsen Tid: 2016-08-21 Plats: Medicinaregatan 5A, Konferensen Närvarande ledamöter Mattias Kåår Naemi Regen Zakaria Yehia (via länk) Ej närvarande

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:4

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:4 Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:4 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid:, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Admir Ramadanovic Andreas Sigfridsson Erik Järbur Gustaf Ramsten

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 5

Protokoll Styrelsemöte 5 Protokoll Styrelsemöte 5 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, 18.00 Plats: Villa Medici Rebecca Heimann, ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor (från 3.1) Närvarande ledamöter Samuel Nilsson,

Läs mer

Protokoll Fullmäktige 2014/15:2

Protokoll Fullmäktige 2014/15:2 Protokoll Fullmäktige 2014/15:2 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid:, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Sofia Neergaard-Möller (- 2.4) Samuel Rostøl Anna Rydberg Alexander Almquist

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:4

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:4 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:4 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 6 februari 2014, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anja Björkman Caroline Bohm Erik

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:2

Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:2 Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:2 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 1 november 2010, 18:00 Plats: Festsalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Anders Werner Emma Levin Hannah Svedlund Ingrid

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 2 december 2013, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anna Bogdanoff Carolina Bertilsson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:01

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:01 Protokoll Styrelsemöte 2012/13:01 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 16.00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:4

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:4 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:4 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Fanny Fors, vice ordförande Jessica Pettersson,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2013/14:04

Protokoll Styrelsemöte 2013/14:04 Protokoll Styrelsemöte 2013/14:04 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Jim Collander, ordförande Johanna Börjesson, vice ordförande med

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:2

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:2 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:2 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Fanny Fors, vice ordförande Jessica Pettersson,

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:4

Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:4 Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:4 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 10 februari 2016, 18:00 Plats: Villa Medici, Högåsplatsen 6 Närvarande ledamöter Agnes Dahlström Albin Karlsson Felix Lundin

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:10

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:10 Protokoll Styrelsemöte 2012/13:10 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Gula rummet Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:1

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:1 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:1 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 16:15 Plats: Kårexpeditionen på Hälsovetarbacken Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte /17

Protokoll Styrelsemöte /17 Protokoll Styrelsemöte 3 2016/17 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Medicinaregatan 5A Närvarande ledamöter Admir Ramdanovic Annie Björklund Annika Tängmark Mattias Kåår Johansson Lina

Läs mer

Talman Andreas Pettersson förklarade mötet öppnat kl.18.36

Talman Andreas Pettersson förklarade mötet öppnat kl.18.36 1(6) 82. Mötets öppnande Talman Andreas Pettersson förklarade mötet öppnat kl.18.36 83. Val av justeringspersoner tillika rösträknare Beslutades: att välja Lovisa Berglund och Elin Mattsson till justeringspersoner

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6

Protokoll Styrelsemöte 6 Protokoll Styrelsemöte 6 Fört vid sammanträde med SAKS styrelse Tid:, 12:00 Plats: Villa medici Närvarande ledamöter Simon Persson Karin Libeck Jim Collander Aili Laurusson Lina Hallberg Anna Hjalmarsson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3 Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Gula rummet, Villa Medici Närvarande ledamöter Samuel Nilsson, ordförande Fredrik Nilsson, vice ordförande med

Läs mer

Protokoll GFS StyM /17

Protokoll GFS StyM /17 PROTOKOLL: StyM-1 2016-08-15 Protokoll GFS StyM-1 2016/17 Fört vid sammanträde med GFS styrelse Tid: 2016-08-15, 09.00 Plats: Konferensrummet, Chalmers kårhus Närvarande presidialer Håkan Bernhardsson,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:6

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:6 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:6 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 10:51 (i samband med styrelsehelg) Plats: Kanndalen 17, Öckerö Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Fanny Fors, vice

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:11

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:11 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:11 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Cyssie Hammars bibliotek, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Boris Pendic, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:3

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:3 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:3 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Fanny Fors, vice ordförande Jessica Pettersson,

Läs mer

Protokoll rådssammanträde 1

Protokoll rådssammanträde 1 Protokoll rådssammanträde 1 Fört vid sammanträde med utbildningsråden Tid:, 18:00 Plats: Cyssie Hammars bibliotek Närvarande ledamöter AUR DiUR FhUR OUR ReUR VUR Ej närvarande ledamöter BUR CorpUR DoR

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte /17

Protokoll Styrelsemöte /17 Protokoll Styrelsemöte 2 2016/17 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Medicinaregatan 5A, Närvarande ledamöter Admir Ramdanovic Annie Björklund Annika Tängmark Mattias Kåår Johansson Zakaria

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2011/12:5

Protokoll Fullmäktigemöte 2011/12:5 Protokoll Fullmäktigemöte 2011/12:5 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 26 mars 2012, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Anders Werner Christina Lundqvist Elias Hultberg Emma

Läs mer

Fullmäktigesammanträde protokoll

Fullmäktigesammanträde protokoll 2 verksamhetsåret 2014/15 Sida 1/8 Datum: 2014-10-29 Tid: Kl. 16.31 21.14 Plats: Lingsalen, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Närvarande: Doktorandsektionen: Lina Olofsson* (utjusterad

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 7 december 2015, 18:00 Plats: Villa Medici, Högåsplatsen 6 Närvarande ledamöter Agnes Dahlström Albin Karlsson (lämnade mötet

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Festalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Simon Persson, vice ordförande Boris

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:07

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:07 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:07 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Gula rummet, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

Fullmäktigesammanträde Protokoll

Fullmäktigesammanträde Protokoll 1 Verksamhetsåret 2016/17 Sida 1/7 Datum: 2016-09-20 Tid: Kl. 16.30 20.20 Plats: Lingsalen, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Kallelse@gota.gu.se Närvarande: Göta studentkårs styrelse,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:5

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:5 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:5 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Fanny Fors, vice ordförande Jessica Pettersson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 8 08/09

Protokoll Styrelsemöte 8 08/09 Protokoll Styrelsemöte 8 08/09 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid: 2009-03-18 Plats: Biblioteket, Villa Medici Högåsplatsen 6 Göteborg Närvarande ledamöter Mathias Arvidsson fr.o.m. 8 Claes-Henrik

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:5

Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:5 Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:5 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 28 mars 2011, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Anders Werner Emma Levin Hannah Svedlund Ingrid Edman

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:1

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:1 Protokoll Styrelsemöte 2015/16:1 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter, ordförande, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Ebba

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2014/15:4

Protokoll Fullmäktigemöte 2014/15:4 Protokoll Fullmäktigemöte 2014/15:4 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 9 februari 2015, 18:00 Plats: Academicum, Medicinareg 3 Ingegerd Ericsson Närvarande ledamöter Oskar Dixelius Malin Bengtsson,

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:5

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:5 Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:5 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid:, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Erik Järbur Gustaf Ramsten Jesper Vestlund Jessica

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm Klockan förklarade Jesper Lundqvist styrelsemötet öppnat.

Sektionen för Medieteknik Stockholm Klockan förklarade Jesper Lundqvist styrelsemötet öppnat. Styrelsemöte 19 september 2018 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Klockan 17.32 förklarade Jesper Lundqvist styrelsemötet öppnat. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelsen skickades

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Protokoll Fullmäktige 1 HT07 Protokoll från s Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Närvarande: Kursrepresentanter s Styrelse Erik Kempe T2 Mikael Edström Informationsansvarig

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:8

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:8 Protokoll Styrelsemöte 2015/16:8 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Samuel Nilsson, ordförande Fredrik Nilsson, vice ordförande med

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/6 Tid: Datum: Starttid: 16:30 Sluttid: 18:55 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Studenternas hus, Götabergsgatan 17 Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:06

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:06 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:06 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Gula rummet, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet Styrelsemöte 10 Styrelsen Närvarande ledamöter: Ronja Lundgren kårordförande Oskar Johansson vice kårordförande fr.o.m 13 Viktor Andersson

Läs mer

Protokoll 11/12-3. Consensus fullmäktigesammanträde

Protokoll 11/12-3. Consensus fullmäktigesammanträde Consensus fullmäktigesammanträde Datum: Tid: 17.15-21:12 Lokal: Rönnen, Campus US Närvarande: SG Filippa Göthner Niklas Norberg LOG Elin Jacobsson Johanna Forsberg Larsson Erika Svensson SSK-N Ej närvarande

Läs mer

Fullmäktigeprotokoll

Fullmäktigeprotokoll Sida 1/8 Fullmäktigemöte 1 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-10-06 Tid: Plats: Kl.16.50 21.18 Lindholmen, Patriciahuset, Torg 2 Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Närvarande: Se separat närvarolista

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:7

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:7 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:7 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Fanny Fors, vice ordförande Boris Pendic,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 18 14/15

Protokoll Styrelsemöte 18 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 juli 2015 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 18 14/15 Tid: Måndag den 11 maj 2015 klockan 18.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs universitets studentkårers styrelsemöte 12 februari Geovetarcentrum. 1 Preliminärer

Protokoll fört vid Göteborgs universitets studentkårers styrelsemöte 12 februari Geovetarcentrum. 1 Preliminärer Protokoll fört vid Göteborgs universitets studentkårers styrelsemöte 12 februari Geovetarcentrum Närvarande Styrelsen Martin Persson FFS, t.o.m. 19.20 5.2 Ingemar Svensson FFS, valberedningen Fabian Lundgren

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 8 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-12-14 Tid: Kl. 16.54-21.30 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:2

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:2 Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:2 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 29 oktober 2012, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Erik Järbur Gustaf Ramsten Hilda

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-11-01 Tid: Kl. 17.10-19.47 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 02 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-07-27 Tid: Kl. 16.40 18.27 Plats: Studenternas Hus Kallade: Styrelsen, arvoderade, verksamhetsrevisorerna, Patrik Andersson Närvarande: Ulrika

Läs mer

Protokoll utbildningsråd möte 6 1/3

Protokoll utbildningsråd möte 6 1/3 PROTOKOLL: MÖTE 5 10/11 2011-01-31 Protokoll utbildningsråd möte 6 1/3 Fört vid sammanträde med Tandläkarutbildningsrådet/Tandhygienist- och Tandteknikerutbildningsrådet Tid: Plats: Jörgen Lehmann, Academicum

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 08/09

Protokoll Styrelsemöte 10 08/09 Protokoll Styrelsemöte 10 08/09 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid: 2009-04-27 Plats: Biblioteket, Villa Medici Högåsplatsen 6 Göteborg Närvarande ledamöter Mathias Arvidsson Claes-Henrik Berg Karin

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:02

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:02 Protokoll Styrelsemöte 2012/13:02 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2013-08-28 Tid: Kl. 16.20-17.54 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket på Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Fört vid sammanträde med Biomedicinska analytikerprogrammets utbildningsråd

Fört vid sammanträde med Biomedicinska analytikerprogrammets utbildningsråd 2018-09-19 Protokoll rådsmöte 1 Fört vid sammanträde med Biomedicinska analytikerprogrammets utbildningsråd Tid: 2017-09-19, kl. 17.00 Plats: SAKS expedition, Hälsovetarbacken Närvarande ledamöter Gabriella

Läs mer

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum Datum 2013-02-26 Närvarande: 50, varav 8 styrelsemedlemmar och 3 adjungerade. Se Bilaga 1. Dagordning 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar 00101

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: SAKS expedition på Odontologen Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Protokoll GFS StyM-3. Datum: Tid: Plats: Malmstensvångingen, Handelshöskolan Göteborg

Protokoll GFS StyM-3. Datum: Tid: Plats: Malmstensvångingen, Handelshöskolan Göteborg Protokoll GFS StyM-3 Datum: Tid: 13.15 15.30 Plats: Malmstensvångingen, Handelshöskolan Göteborg Närvarande presidialer Håkan Bernhardsson, ordförande, vice ordförande Närvarande ledamöter Karin Bylund,

Läs mer

Fullmäktigeprotokoll

Fullmäktigeprotokoll Sida 1/10 Konstituerande fullmäktige verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2013-04-18 Tid: Plats: Kl. 16.35-21.53 Margaretha Hvitfeldts sal, hus C, Pedagogen Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Närvarande:

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Protokoll 11/12-6. BMA Sara Svensson (gick 13.5) MF Niklas Westerberg Rasmus Birch Tyrberg. SSK-L Josefin Lindgren. AT Klara Leonardsson

Protokoll 11/12-6. BMA Sara Svensson (gick 13.5) MF Niklas Westerberg Rasmus Birch Tyrberg. SSK-L Josefin Lindgren. AT Klara Leonardsson Consensus fullmäktigesammanträde Datum: Tid: 17.21-22:01 Lokal: K22, Kåkenhus, Campus Norrköping Närvarande: SG Josefin Dahlsten Niklas Norberg BMA Sara Svensson (gick 13.5) LOG Johanna Forsberg Larsson

Läs mer

Protokoll 11/12-8. BMA Sara Svensson Juliet Krantz. MF Sebastian Jarl Niklas Westerberg Rasmus Birch Tyrberg David Olander Patrik Nasr SSK-L

Protokoll 11/12-8. BMA Sara Svensson Juliet Krantz. MF Sebastian Jarl Niklas Westerberg Rasmus Birch Tyrberg David Olander Patrik Nasr SSK-L Consensus fullmäktigesammanträde Datum: Tid: 17.23-20:38 Lokal: Rönnen, Campus US Närvarande: SG Niklas Norberg LOG SSK-N Domfil MedBi Pär Nyquist Emelie Blixt(från 14) BMA Sara Svensson Juliet Krantz

Läs mer

Angelica Gylling Styrelseledamot

Angelica Gylling Styrelseledamot Protokoll GFS StyM-2 Datum: Tid: 16:37 17:54 PAUS 18:05 20:33 Plats: V. Rydberg-rummet, Studenternas hus, Götabergsgatan 17 Mötesordförande: Håkan Bernhardsson Närvarande Presidialer Håkan Bernhardsson

Läs mer

Protokoll. Sara Bergqvist, fullmäktiges sekreterare

Protokoll. Sara Bergqvist, fullmäktiges sekreterare 2010-10-09 Consensusfullmäktigesammanträde Datum:9oktober Tid:13.35 17.23 Lokal:Rönnen,CampusUS Närvarande: MF Linnea Hansson Anna-Karin Sund Olov Åstrand Sofia Mårdén Cecilia Hansson Baas Michaela Jern,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2016-05-10 Tid: Kl. 14:00 17:00 Plats: Studenternas hus/på distans Kallade: Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisorerna samt kallelse@gota.gu.se

Läs mer

Protokoll möte 6 14/15

Protokoll möte 6 14/15 Protokoll möte 6 14/15 Fört vid sammanträde med OUR Tid:, 16.30 Plats: Jörgen Lehman Närvarande Mikael Benserud (sekreterare) Anja Andreasson (ordförande) Elisa Maleki (kassör) Josef Hasan Samuel Nilsson

Läs mer

Närvarande ledamöter Övriga närvarande Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande 1.2 Godkännande av föredragningslista 1.

Närvarande ledamöter Övriga närvarande Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande 1.2 Godkännande av föredragningslista 1. Protokoll Fört vid sammanträde med Läkarutbildningsrådet Tid:, 17.00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Jim Collander (SOL) Martin Hellgren (SLUR) Daniel Jaraj (KLUR) Linn Persson (T10)

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 4

Protokoll Styrelsemöte 4 Protokoll Styrelsemöte 4 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18.00 Plats: Villa Medici Närvarande ledamöter Samuel Nilsson, ordförande Simon Ivarsson, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 2014- Starttid: 16:30 Sluttid: 18:09 AK135, A-huset, Pedagogen GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen Presidium: Simon

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Protokoll IT SEKTIONENS STORMÖTE

Protokoll IT SEKTIONENS STORMÖTE Protokoll IT SEKTIONENS STORMÖTE Närvarande: Luis Mauricio Jakob Sennerby Johan Carlquist Sofia Backman Eric Stenberg Viktor Bostrand Love Lindström Matilda Trodin Sekreterare Kassör Studierådsordförande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: 17.30 på Örat Närvarande: Kårordförande Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar Vice Kårordförande med utbildningsansvar

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:3

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:3 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:3 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket på Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Årsmöte Female Legends 2017 Föredragningslista

Årsmöte Female Legends 2017 Föredragningslista Årsmöte Female Legends 2017 Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av justeringsperson tillika rösträknare 5. Justering av röstlängden 6. Adjungeringar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 1 FEBRUARI 2017 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Maria Bahrami förklarar mötet öppnat klockan 17:34. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse och handlingar till

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Måndag den 8e augusti 2011 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:09

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:09 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:09 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Protokoll LoudUR möte 9

Protokoll LoudUR möte 9 Protokoll möte 9 Tid:, 17.00 Plats: Matsalen, Hälsovetarbacken Närvarande ledamöter Emma Lidskog Rebecca Johansson Hanna Linder Viktoria Front Ida Johansson Ann-Katrin Thulin Kajsa Nilsson Jon Torstensson

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja S. Lahti och A.Backlund till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja S. Lahti och A.Backlund till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Jacob Fredriksson, Ordförande Anton Backlund, Kassör Sara Thorin, Festerichef Sebastian Lahti, Alumniansvarig Magnus Lundgren, Internrevisor Magnus Karlsson, Inspektor Erica Gunhardson, Sekreterare

Läs mer

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar S T Y R E L S E N Närvarande styrelseledamöter: Jonas Boström Kristina Ekholm Caroline Erlandsson Niclas Karlsson Cinna Lagestrand Johan Lundmark Carl Nettelblad Stella Papasotiriou (fr.om 4) Emil Paulsrud

Läs mer