Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:2"

Transkript

1 Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:2 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 1 november 2010, 18:00 Plats: Festsalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Anders Werner Emma Levin Hannah Svedlund Ingrid Edman Laura Pienihäkkinen Linn Persson Linnea Karlsson Lönnberg Martina Widmark Mikael Benserud Stina Fredriksson Toine Berntzen Tove Movérare Närvarande ersättare Peter Alpsten Ej närvarande ledamöter Kajsa Ahlström Tomas Eriksson Carina Larsson (ers) Heidi Ottesen (ers) Övriga närvarande Christina Dackling, mötesordförande Emelie Hultberg, valberedningen Erik Strandmark, kårordförande Fanny Fors, vice kårordförande Hosein Khazaali, kandiderande Jesper Blomqvist, motionerande medlem Jessica Pettersson, styrelseledamot Simon Persson, kandiderande Sofia Eklund, sekreterare Sändlista SAKS styrelse SAKS fullmäktige SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Bilagor till protokollet Bilaga 1: Antagen arbetsordning Bilaga 2: Inkomna rapporter Sida 1 av 6

2 Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Erik Strandmark, kårordförande, öppnar mötet kl 18: Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigen utlyst. 1.3 Justering av röstlängden samt beslutsmässighet Antecknas att 12 av 14 ledamöter är närvarande. att anse röstlängden justerad 1.4 Adjungeringar att hålla ett öppet möte. 1.5 Val av mötesordförande att välja Christina Dackling till mötesordförande. 1.6 Val av justeringspersoner att välja Hannah Svedlund och Stina Fredriksson till justeringspersoner. 1.7 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med ändringar: Tillägg av övrig fråga: Kårmedlemskap som krav för SGS-lägenhet? Flytt av 2.5 Motion om inträde SFS till direkt efter preliminärerna 1.8 Föregående mötes protokoll att lägga protokollet från Fullmäktigemöte 1 till handlingarna. Sida 2 av 6

3 Beslutsärenden ( 2) 2.5 Motion om inträde i SFS att remittera frågan om medlemskap i SFS till Styrelsen 2.1 Fyllnadsval Simon Persson som kandiderar till Vice ordförande med ansvar för information och medlemsrekrytering presenterar sig och meddelar att han inte längre är intresserad av en arvodering, men fortfarande kandiderar till styrelsen. att avslå valberedningens förslag gällande Simon Persson Stina Fredriksson inkommer med följande protokollsanteckning: Fullmäktige vill föreslå att SAKS styrelse tillförordnar Simon Persson som övrig ledamot och att han sedan väljs in i styrelsen på nästa Fullmäktigemöte Hosein Jutiar Khazaali presenterar sig och svarar på frågor. att bifalla valberedningens förslag och välja Hosein Jutiar Khazaali till ledamot i styrelsen med ansvar för studiesociala frågor att bifalla valberedningens förslag och välja Jim Collander till kassör i Läkarutbildningsrådet (LUR) samt John Leander och Alice Andersson till intendentassistenter. 2.2 Utseende av studentrepresentanter att välja studentrepresentanter till institutionsstyrelser enligt nedan Neurovetenskap och Fysiologi Elisabeth Nyström apotekarstudent Anna Winnerstam logopedstudent Odontologi Ordinarie: Mikael Benserud tandläkarstudent Ersättare: Rebecca Andersson tandläkarstudent Sida 3 av 6

4 Vårdvetenskap och hälsa Lars Cronstaaf röntgensjuksköterskestudent Lisa Möller sjuksköterskestudent Mikael Benserud deltog ej i beslutet gällande ordinarie representant i institutionsstyrelsen för odontologi. 2.3 Revidering av arbetsordning Erik Strandmark yrkar att stryka, på s 50 i tre (3) år på Berget, därefter ska de arkiveras att revidera arbetsordningen med Eriks ändring Hannah Svedlund yrkar att låta lämplig person göra redaktionella ändringar i dokumentet att bifalla Hannahs yrkande Ingrid Edman yrkar att språkgranska dokumentet att bifalla Ingrids yrkande Den fastställda arbetsordningen bifogas protokollet, se bilaga Renovering av Villan Ärendet utgår. Kårhusstyrelsen har begärt in offerter för renovering men väntar på fler underlag innan beslut kan fattas. Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Revidering av budget Erik Strandmark föredrar ärendet. Fullmäktige diskuterar möjliga förändringar och saker att satsa på under året. Frågan återkommer som beslutspunkt på nästa möte. Sida 4 av 6

5 3.2 Arvoderingsnivå Fanny Fors föredrar ärendet. Både arvodets nivå och lämplig tidpunkt för en eventuell förändring diskuteras olika åsikter finns. Frågan kommer att återkomma under året. Informationsärenden ( 4) 4.1 Omorganisation på Göteborgs universitet Erik Strandmark informerar om planerna på en omorganisation av fakultetsstrukturen inom GU, till följd av att Högskoleförordningen har förändrats. Syftet är att skapa ett mindre och mer effektivt styre genom att minska antalet fakulteter och tydliggöra rollerna. Utredarna kommer att lämna ett förslag i december. 4.2 GU-kortet Erik Strandmark informerar om det nya GU-kortet som ska samla bland annat mecenatkort, passerkort, kopiering och bibliotekskort i ett och samma kort. GU-kortet ska introduceras på Sahlgrenska akademin i mars/april Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor Kårmedlemskap som krav för SGS-lägenhet? Frågan om huruvida det ska vara obligatoriskt att vara medlem i en studentkår för att få bo hos SGS har nyss dykt upp och Erik Strandmark efterlyser åsikter i frågan. Fullmäktige diskuterar och verkar överens om att den som är kårmedlem bör bli gynnad på något sätt, men att tvång är negativt bättre att ge någon form av bonus. Rapporter ( 5) 5.1 Styrelsens rapport Skriftlig rapport har skickats ut. Erik Strandmark svarar på frågor. 5.2 Rådens rapporter De rapporter som har inkommit har skickats ut skriftligt alternativt delats ut på mötet. Fullmäktige diskuterar kort innehållet i rapporterna samt formen för rapportering. 5.3 Utskottens rapporter Inkomna rapporter har skickats ut med handlingarna. 5.4 Information från Corpserna Hannah berättar att Spexet har haft sin säsong, men välkomnar fortfarande nya medlemmar till det nya spexåret som börjar den 4 december Anders rapporterar att Blåshjuden har Hjulfest på villan den 11 december alla är välkomna och affischer kommer upp inom snart. Sida 5 av 6

6 5.5 Övriga rapporter Kårhusstyrelsens rapport har skickats ut i samband med handlingarna. Jessica tipsar om att det finns gott om utbildningar på Sahlgrenska akademin som studentrepresentanter kan gå på. Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor Inga ytterligare övriga frågor. 5.2 Mötesutvärdering Mötesutvärdering genomförs muntligt 5.3 Nästa möte Den 6 december 18:00 på Villan. Laura, Linnea och Toine ansvarar för maten. 5.4 Mötets avslutande Christina Dackling avslutar mötet 21:50. Vid protokollet: Mötesordförande: Sofia Eklund Christina Dackling Justeras: Hannah Svedlund Stina Fredriksson Sida 6 av 6

Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:1

Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:1 Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:1 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 27 september 2010, 18:00 Plats: Festsalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Anders Werner Emma Levin Hannah Svedlund Ingrid

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:5

Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:5 Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:5 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 28 mars 2011, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Anders Werner Emma Levin Hannah Svedlund Ingrid Edman

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2011/12:5

Protokoll Fullmäktigemöte 2011/12:5 Protokoll Fullmäktigemöte 2011/12:5 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 26 mars 2012, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Anders Werner Christina Lundqvist Elias Hultberg Emma

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:4

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:4 Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:4 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid:, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Admir Ramadanovic Andreas Sigfridsson Erik Järbur Gustaf Ramsten

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:4

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:4 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:4 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 6 februari 2014, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anja Björkman Caroline Bohm Erik

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 2 december 2013, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anna Bogdanoff Carolina Bertilsson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:4

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:4 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:4 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Fanny Fors, vice ordförande Jessica Pettersson,

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:4

Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:4 Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:4 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 10 februari 2016, 18:00 Plats: Villa Medici, Högåsplatsen 6 Närvarande ledamöter Agnes Dahlström Albin Karlsson Felix Lundin

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:1

Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:1 Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:1 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 21 september 2015, 18:00 Plats: Villa Medici, Högåsplatsen 6 Närvarande ledamöter Albin Karlsson Annie Cervin Ellen Kristiansson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:01

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:01 Protokoll Styrelsemöte 2012/13:01 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 16.00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:5

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:5 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:5 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Fanny Fors, vice ordförande Jessica Pettersson,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:11

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:11 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:11 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Cyssie Hammars bibliotek, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Boris Pendic, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:6

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:6 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:6 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 10:51 (i samband med styrelsehelg) Plats: Kanndalen 17, Öckerö Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Fanny Fors, vice

Läs mer

Protokoll Fullmäktige 2014/15:2

Protokoll Fullmäktige 2014/15:2 Protokoll Fullmäktige 2014/15:2 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid:, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Sofia Neergaard-Möller (- 2.4) Samuel Rostøl Anna Rydberg Alexander Almquist

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Festalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Simon Persson, vice ordförande Boris

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:3

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:3 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:3 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Fanny Fors, vice ordförande Jessica Pettersson,

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2014/15:4

Protokoll Fullmäktigemöte 2014/15:4 Protokoll Fullmäktigemöte 2014/15:4 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 9 februari 2015, 18:00 Plats: Academicum, Medicinareg 3 Ingegerd Ericsson Närvarande ledamöter Oskar Dixelius Malin Bengtsson,

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:5

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:5 Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:5 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid:, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Erik Järbur Gustaf Ramsten Jesper Vestlund Jessica

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2013/14:04

Protokoll Styrelsemöte 2013/14:04 Protokoll Styrelsemöte 2013/14:04 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Jim Collander, ordförande Johanna Börjesson, vice ordförande med

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket på Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:2

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:2 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:2 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Fanny Fors, vice ordförande Jessica Pettersson,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:7

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:7 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:7 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Fanny Fors, vice ordförande Boris Pendic,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:02

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:02 Protokoll Styrelsemöte 2012/13:02 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:2

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:2 Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:2 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 29 oktober 2012, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Erik Järbur Gustaf Ramsten Hilda

Läs mer

Fullmäktigeprotokoll

Fullmäktigeprotokoll Sida 1/8 Fullmäktigemöte 1 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-10-06 Tid: Plats: Kl.16.50 21.18 Lindholmen, Patriciahuset, Torg 2 Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Närvarande: Se separat närvarolista

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3 Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Gula rummet, Villa Medici Närvarande ledamöter Samuel Nilsson, ordförande Fredrik Nilsson, vice ordförande med

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid:, 18:00 Plats: Arvid Carlsson Academicum, Medicinareg 3 Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Erik Järbur Gustaf Ramsten

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:3

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:3 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:3 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket på Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2012/13 Utskrift: -14 Tid: Datum: -11 Starttid: 16:30 Sluttid: 18:12 Plats: Lingsalen, Studenternas hus, Götabergsgatan 17 Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:1

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:1 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:1 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 16:15 Plats: Kårexpeditionen på Hälsovetarbacken Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:1

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:1 Protokoll Styrelsemöte 2015/16:1 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter, ordförande, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Ebba

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/6 Tid: Datum: Starttid: 16:30 Sluttid: 18:55 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Studenternas hus, Götabergsgatan 17 Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen

Läs mer

Protokoll 8. Fört vid sammanträde med styrelsen. Tid: , 18:00 Plats: Biblioteket Villa Medici, Högåsplatsen 6

Protokoll 8. Fört vid sammanträde med styrelsen. Tid: , 18:00 Plats: Biblioteket Villa Medici, Högåsplatsen 6 Protokoll 8 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket Villa Medici, Högåsplatsen 6 Närvarande ledamöter Annie Björklund, ordförande Mattias Kåår Johansson, vice ordförande Fredrik

Läs mer

Protokoll Fullmäktige 1 18/19

Protokoll Fullmäktige 1 18/19 Protokoll Fullmäktige 1 18/19 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid:, 18:15 Plats: Villa Medici Närvarande ledamöter Olof Sternerson Edvin Helleryd Oliver Schade Farah Fakhri Amanda Karlsson Linnea

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:6

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:6 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:6 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande Simon

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:10

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:10 Protokoll Styrelsemöte 2012/13:10 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Gula rummet Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2015/16:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 7 december 2015, 18:00 Plats: Villa Medici, Högåsplatsen 6 Närvarande ledamöter Agnes Dahlström Albin Karlsson (lämnade mötet

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:06

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:06 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:06 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Gula rummet, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: SAKS expedition på Odontologen Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Styrelsemöte 08 verksamhetsåret 2008/2009

Styrelsemöte 08 verksamhetsåret 2008/2009 STYRELSEN PROTOKOLL Sida 1/8 Styrelsemöte 08 verksamhetsåret 2008/2009 Tid Datum 2009-05-05 Starttid 17:00 Sluttid 20:24 Plats Stora Skansen, Sprängkullsgatan 19 Kallade GUS styrelse, GUDK, GUST-Representanter,

Läs mer

Göteborgs Universitets Studentkårer

Göteborgs Universitets Studentkårer Sida 1/6 Tid: Datum: 2009- Starttid: 17:14 Sluttid: 20:29 Plats: Lingsalen, Studenternas hus, Götabergsgatan 17 Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen Närvarande:

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 Tid: Datum: Starttid: 16:30 Sluttid: 18:41 Plats: Sal B34, Handelshögskolan, Vasagatan 1 Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen Närvarande: Presidium:

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs universitets studentkårers styrelsemöte 12 februari Geovetarcentrum. 1 Preliminärer

Protokoll fört vid Göteborgs universitets studentkårers styrelsemöte 12 februari Geovetarcentrum. 1 Preliminärer Protokoll fört vid Göteborgs universitets studentkårers styrelsemöte 12 februari Geovetarcentrum Närvarande Styrelsen Martin Persson FFS, t.o.m. 19.20 5.2 Ingemar Svensson FFS, valberedningen Fabian Lundgren

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:1

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:1 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:1 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 23 september 2013, 18:00 Plats: Hälsovetarbacken Matsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anja Björkman Anna Bogdanoff

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 5

Protokoll Styrelsemöte 5 Protokoll Styrelsemöte 5 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, 18.00 Plats: Villa Medici Rebecca Heimann, ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor (från 3.1) Närvarande ledamöter Samuel Nilsson,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 01

Protokoll styrelsemöte 01 Protokoll styrelsemöte 01 Fört vid sammanträde med Kårstyrelsen Tid: 2016-08-21 Plats: Medicinaregatan 5A, Konferensen Närvarande ledamöter Mattias Kåår Naemi Regen Zakaria Yehia (via länk) Ej närvarande

Läs mer

Protokoll Kårstyrelsen

Protokoll Kårstyrelsen Sida 1 Kårstyrelsemöte 5 verksamhetsåret 2016/17 Datum: 2017-01-10 Tid: 17.20 20:33 Plats: Studenternas hus Närvarande: Sofia Ahlberg*, Ellinor Alvesson*, Axel Andersson, Sara Bergh*, Jessica Dahlberg*,

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 2014- Starttid: 16:30 Sluttid: 18:09 AK135, A-huset, Pedagogen GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen Presidium: Simon

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:8

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:8 Protokoll Styrelsemöte 2015/16:8 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Samuel Nilsson, ordförande Fredrik Nilsson, vice ordförande med

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2011/12:6

Protokoll Fullmäktigemöte 2011/12:6 Protokoll Fullmäktigemöte 2011/12:6 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 7 maj 2012, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Anders Werner Catarina Åsberg Christina Lundqvist Elias

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2012/13 Utskrift: -31 Tid: Datum: -23 Starttid: 16:30 Sluttid: 18:52 Plats: Lingsalen, Studenternas hus, Götabergsgatan 17 Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-02-09 Tid: Kl. 16.39-21.08 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:08

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:08 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:08 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

Fullmäktigesammanträde Protokoll

Fullmäktigesammanträde Protokoll 1 Verksamhetsåret 2016/17 Sida 1/7 Datum: 2016-09-20 Tid: Kl. 16.30 20.20 Plats: Lingsalen, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Kallelse@gota.gu.se Närvarande: Göta studentkårs styrelse,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:07

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:07 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:07 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Gula rummet, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 8 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-12-14 Tid: Kl. 16.54-21.30 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Fullmäktigesammanträde protokoll

Fullmäktigesammanträde protokoll 2 verksamhetsåret 2014/15 Sida 1/8 Datum: 2014-10-29 Tid: Kl. 16.31 21.14 Plats: Lingsalen, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Närvarande: Doktorandsektionen: Lina Olofsson* (utjusterad

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:5

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:5 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:5 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Puben, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande Charoula

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte /18

Protokoll Styrelsemöte /18 Protokoll Styrelsemöte 6 2017/18 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:01 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Sara Gabrielsen Sandra Karlsson Sara Blümel Elina Johansson Johan Sjödahl

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2010/11:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 6 december 2010, 18:00 Plats: Festsalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Emma Levin Hannah Svedlund Kajsa Ahlström Laura

Läs mer

Protokoll LogUR 8 Fört vid sammanträde med Logopedutbildningsrådet, LogUR Tid: ,11.45 Plats: HVB, grupprum

Protokoll LogUR 8 Fört vid sammanträde med Logopedutbildningsrådet, LogUR Tid: ,11.45 Plats: HVB, grupprum Protokoll LogUR 8 Fört vid sammanträde med Logopedutbildningsrådet, LogUR Tid:,11.45 Plats: HVB, grupprum Närvarande ledamöter Tove Movérare, ordförande Malin Bergman, sekreterare Anna Winnerstam, kassör

Läs mer

Protokoll utbildningsråd 4 11/12

Protokoll utbildningsråd 4 11/12 Protokoll utbildningsråd 4 11/12 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet Tid: 18.00 Plats: Biblioteket, Villan Närvarande ledamöter Magdalena Maszkowska, T3 Evelyn Hansson, T5 Mikael Zad, T5

Läs mer

Närvarande ledamöter Övriga närvarande Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande 1.2 Godkännande av föredragningslista 1.

Närvarande ledamöter Övriga närvarande Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande 1.2 Godkännande av föredragningslista 1. Protokoll Fört vid sammanträde med Läkarutbildningsrådet Tid:, 17.00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Jim Collander (SOL) Martin Hellgren (SLUR) Daniel Jaraj (KLUR) Linn Persson (T10)

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/8 11- Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: - Starttid: 17:00 Sluttid: 21:21 Handelshögskolan, B34 GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen Presidium: Nathalie

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Protokoll GFS StyM /17

Protokoll GFS StyM /17 PROTOKOLL: StyM-1 2016-08-15 Protokoll GFS StyM-1 2016/17 Fört vid sammanträde med GFS styrelse Tid: 2016-08-15, 09.00 Plats: Konferensrummet, Chalmers kårhus Närvarande presidialer Håkan Bernhardsson,

Läs mer

Protokoll GFS StyM /16

Protokoll GFS StyM /16 Protokoll GFS StyM 3 2015/16 Fört vid sammanträde med GFS styrelse Tid:, 16:00 Plats: Grupprum 2, plan 2, Chalmers kårhus Närvarande presidialer Andreas Sjöö, ordförande (fr. 17.35) Anton Marmelid, vice

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 11 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-03-03 Tid: Kl. 17.00-20.17 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Protokoll möte 6 14/15

Protokoll möte 6 14/15 Protokoll möte 6 14/15 Fört vid sammanträde med OUR Tid:, 16.30 Plats: Jörgen Lehman Närvarande Mikael Benserud (sekreterare) Anja Andreasson (ordförande) Elisa Maleki (kassör) Josef Hasan Samuel Nilsson

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/7 Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2012/13 Utskrift: -09 Tid: Datum: -08 Starttid: 16:30 Sluttid: 21:10 Plats: Villa Medici, Högåsplatsen 6 Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter,

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6

Protokoll Styrelsemöte 6 Protokoll Styrelsemöte 6 Fört vid sammanträde med SAKS styrelse Tid:, 12:00 Plats: Villa medici Närvarande ledamöter Simon Persson Karin Libeck Jim Collander Aili Laurusson Lina Hallberg Anna Hjalmarsson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:09

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:09 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:09 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2016-05-10 Tid: Kl. 14:00 17:00 Plats: Studenternas hus/på distans Kallade: Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisorerna samt kallelse@gota.gu.se

Läs mer

Fullmäktigeprotokoll. Ärende Beslut/åtgärd. Sida 1/11. Fullmäktigemöte 3 verksamhetsåret 2010/11. Datum: Tid: Plats:

Fullmäktigeprotokoll. Ärende Beslut/åtgärd. Sida 1/11. Fullmäktigemöte 3 verksamhetsåret 2010/11. Datum: Tid: Plats: Sida 1/11 Fullmäktigemöte 3 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 20110223 Tid: Plats: Kl.16.3620.55 Humanisten, Sal C364 Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Närvarande: Se separat närvarolista (bilaga 1) Ärende

Läs mer

Protokoll Kårstyrelsen

Protokoll Kårstyrelsen Sida 1 Kårstyrelsemöte 1 verksamhetsåret 2016/17 Datum: 2016-08-31 Tid: 17.22 19:05 Plats: Studenternas hus Närvarande: Sofia Ahlberg*, Ellinor Alvesson*, Axel Andersson (lämnade mötet under 5.1), Jessica

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 8 08/09

Protokoll Styrelsemöte 8 08/09 Protokoll Styrelsemöte 8 08/09 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid: 2009-03-18 Plats: Biblioteket, Villa Medici Högåsplatsen 6 Göteborg Närvarande ledamöter Mathias Arvidsson fr.o.m. 8 Claes-Henrik

Läs mer

Protokoll. Sara Bergqvist, fullmäktiges sekreterare

Protokoll. Sara Bergqvist, fullmäktiges sekreterare 2010-10-09 Consensusfullmäktigesammanträde Datum:9oktober Tid:13.35 17.23 Lokal:Rönnen,CampusUS Närvarande: MF Linnea Hansson Anna-Karin Sund Olov Åstrand Sofia Mårdén Cecilia Hansson Baas Michaela Jern,

Läs mer

Dnr1718.I.B Arbetsordning. Örebro studentkårs fullmäktige 2018/2019

Dnr1718.I.B Arbetsordning. Örebro studentkårs fullmäktige 2018/2019 Arbetsordning Örebro studentkårs fullmäktige 2018/2019 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 1 Allmänt... 3 1.1 Reglemente... 3 1.2 Fullmäktiges ärenden... 3 1.3 Formaliapunkter... 4 1.4 Bordlagda frågor...

Läs mer

MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG 1(8) Föreningsmöte Protokoll FM 1 07/08

MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG 1(8) Föreningsmöte Protokoll FM 1 07/08 MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG 1(8) Tid: 2007-10-08 kl 18.00 Plats: Wallenbergssalen, Villa Medici Närvarande: Ledamöter: Emelie Hultberg, sammanträdesordförande Ida Abrahamsson, styrelseledamot Jenny

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Protokoll LogUr 3. Fört vid sammanträde med Logopedutbildningsrådet, LogUR Tid: ,16.15 Plats: HVB, matsalen

Protokoll LogUr 3. Fört vid sammanträde med Logopedutbildningsrådet, LogUR Tid: ,16.15 Plats: HVB, matsalen Protokoll LogUr 3 Fört vid sammanträde med Logopedutbildningsrådet, LogUR Tid:,16.15 Plats: HVB, matsalen Närvarande ledamöter Tove Movérare, ordförande Malin Bergman, sekreterare Anna Winnerstam, kassör

Läs mer

Fullmäktigesammanträde Protokoll

Fullmäktigesammanträde Protokoll 5 Verksamhetsåret 2015/16 Sida 1/10 Datum: 2015-03-22 Tid: Kl. 16.30 21:30 Plats: Lingsalen, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Kallelse@gota.gu.se Närvarande: Göta studentkårs styrelse,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte /17

Protokoll Styrelsemöte /17 Protokoll Styrelsemöte 3 2016/17 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Medicinaregatan 5A Närvarande ledamöter Admir Ramdanovic Annie Björklund Annika Tängmark Mattias Kåår Johansson Lina

Läs mer

Protokoll årsmöte 17 november 2016

Protokoll årsmöte 17 november 2016 Protokoll årsmöte 17 november 2016 Tid 2016-11-17 kl 16.30-18.00 Plats Stockholmsmässan, Älvsjö Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Ulrika Blom Åsa Berg Västra lokalavdelningen Björn

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-11-01 Tid: Kl. 17.10-19.47 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-11-09 Tid: Kl. 16.30-21.17 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Suzanne Green * Tobias Olausson

Läs mer

Angelica Gylling Styrelseledamot

Angelica Gylling Styrelseledamot Protokoll GFS StyM-2 Datum: Tid: 16:37 17:54 PAUS 18:05 20:33 Plats: V. Rydberg-rummet, Studenternas hus, Götabergsgatan 17 Mötesordförande: Håkan Bernhardsson Närvarande Presidialer Håkan Bernhardsson

Läs mer

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i:

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i: 1 ex sparas av lokalavdelningen. 1 ex skickas tillsammans med valrapporten till Carin Svensson LRF Sydost, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö. Senast inkommen 1 mars. Protokoll för lokalavdelnings årsmöte

Läs mer

Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Ordförande Malin Pasanen öppnar mötet kl Samtliga närvarande presenterar sig kort.

Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Ordförande Malin Pasanen öppnar mötet kl Samtliga närvarande presenterar sig kort. Protokoll LUR-möte 1 Fört vid sammanträde med Läkarutbildningsrådet Tid:, 17:00 Plats: Biblioteket, Hvilla Medici Närvarande ledamöter AU Malin Pasanen, ordförande Matilda Gottlander, vice ordförande Felicia

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Protokoll höststormöte 2016

Protokoll höststormöte 2016 Protokoll höststormöte 2016 Dag: Onsdagen den 7 december 2016 Tid: 17.15 Plats: Björken Närvarande: Natalie Adebjörk, Niclas Olsson, Johanna Widerdal, Matilda Goderlöv, Sophie Hesselgren Roche, Håkan Edler,

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen

Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen PROTOKOLL Tisdag den 3 december 2013, kl 14:00 17:00 Ingegerd Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3 Närvarande ledamöter Kerstin Nilsson, ordförande

Läs mer