Protokoll för IT-sektionens stormöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02"

Transkript

1 Protokoll för IT-sektionens stormöte Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund (PR-chef), Andy Ishak (Informationsansvarig), Bawer Calli (Kassör), Pouya Ashraf (Klubbmästare), Linnar Billman (Studierådsordförande) Även närvarande: Ordförande för Tekniska Fysikers styrelse: Per Hedbrant, UTN: Joakim Lindqvist, Studievägledare: Sara Rosenquist Mötet öppnas: 17:18 1 Fastställande av mötets behörighet Punkterna för mötet skickades ut i god förväg och det finns tillräckligt med personer närvarande. Mötet godkänns som behörigt. 2 Val av mötesordförande Per Hedbrant väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Adam Wendelin väljs till mötessekreterare. 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare Katja Lundqvist och Martin Björling väljs till justeringsmän tillika rösträknare. 5 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs till 46 kl 17:47. Röstlängden uppdateras till 47 kl 18:11. Röstlängden uppdateras till 43 kl 18:46. Röstlängden uppdateras till 42 kl 19:35. Röstlängden uppdateras till 37 kl 20:30. Röstlängden uppdateras till 36 kl 20:51.

2 sida 2 Protokoll för IT-sektionens stormöte, Röstlängden uppdateras till 35 kl 21:10. Röstlängden uppdateras till 34 kl 21:32. Röstlängden uppdateras till 33 kl 22:31. 6 Godkännande av föregående stormötesprotokoll Föregående stormötesprotokoll godkänns. 7 Godkännande av mötets föredragningslista Föredragningslistan godkänns. 8 Information från utomstående UTN med Joakim Lindqvist Joakim är från UTN:s styrelse och är vår styrelsekontakt. Joakim berättar om UTN och vad de sysslar med. Det som händer just nu på UTN är att kårbilen har blivit lagad och diskuterar om ett gemensamt medlemsregister med nationer och Uppsalas studentkår. Programansvarig ej här. Studievägledare Sara Rosenquist Sara berättar om sitt arbete och att det går jättebra att boka tid med henne. Arbetar med programansvarig och även på flera andra områden. Finns på hyllan ovanför Siegbahnsalen. 9 Presentation av förlöpt verksamhet Matilda Trodin informerar om vad styrelsen jobbat med sedan senaste stormötet. Några exempel: Gasquen med IT från Stockholm. Beställt overaller, de är på väg finns tillgängligt för alla på IT och används främst som pluggrum. Paintball.

3 Protokoll för IT-sektionens stormöte, sida 3 10 Diskussionsstund om förlöpt verksamhet Stormötet diskuterar om den förlöpta verksamheten. Fråga om sektionens ekonomi: Bawer Calli svarar att ekonomin ser bra ut. 11 Revisionsberättelse från 2013 Åke Lagercrantz berättar om revisionsberättelse för verksamhetsåret Revisorerna har granskat protokoll och räkenskaper. Vissa protokoll saknar underskrifter och några saker i ekonomin behöver klaras upp. I övrigt har arbetet skötits med bravur. Efter diskussion beslutar stormötet att ansvarsfriheten bordläggs till nästa stormöte. Matilda Trodin ska ordna fram underskrifter till protokoll och Jakob Sennerby ska fixa de ekonomiska frågetecknen. 12 Val av styrelse Matilda berättar om hur ett val går till. Ordförande Andreas Lelli kandiderar till ordförande. Andreas Lelli väljs till ordförande. Vice ordförande Mikaela Eriksson kandiderar till vice ordförande. Anders Hamfeldt kandiderar till vice ordförande. Mikaela Eriksson väljs till vice ordförande. Kassör Karolin Gjöthlén kandiderar till kassör. Karolin Gjöthlén väljs till kassör. Studierådsordförande Karolina Nikamo kandiderar till studierådsordförande. Pouya Ashraf kandiderar till studierådsordförande. Marcus Norström kandiderar till studierådsordförande. Karolina Nikamo väljs till studierådsordförande. Sportchef

4 sida 4 Protokoll för IT-sektionens stormöte, Tim Svensson kandiderar till sportchef. Tim Svensson väljs till sportchef. Informationsansvarig Adam Woods kandiderar till informationsansvarig. Patrik Larsson kandiderar till informationsansvarig. Adam Woods väljs till informationsansvarig. PR-chef Patrik Larsson kandiderar till PR-chef. Rebecca Oskarsson kandiderar till PR-chef. Patrik Larsson väljs till PR-chef. Klubbmästare Anna Normark kandiderar till klubbmästare. Johan Hullberg kandiderar till klubbmästare. Anna Normark väljs till klubbmästare. Sekreterare Filip Gölander kandiderar till sekreterare. Filip Gölander väljs till sekreterare. 13 Mötet ajourneras Mötet ajourneras 21:16. Mötet återupptas 21: Val av FUM-ledamöter varav två ledamöter samt två suppleanter Kort diskussion om vad FUM är för något. FUM-ledamöter Lina Vänglund kandiderar till FUM-ledamot. Jeff Jonasson kandiderar till FUM-ledamot. Andreas Lelli kandiderar till FUM-ledamot. Matilda Trodin kandiderar till FUM-ledamot. Matilda Trodin väljs till FUM-ledamot. Jeff Jonasson väljs till FUM-ledamot.

5 Protokoll för IT-sektionens stormöte, sida 5 Suppleanter Lina Vänglund kandiderar till suppleant. Andreas Lelli kandiderar till suppleant. Lina Vänglund väljs till suppleant. Andreas Lelli väljs till suppleant. 15 Val av två revisorer samt två suppleanter Revisorer Bawer Calli kandiderar till revisor. Matilda Trodin kandiderar till revisor. Bawer Calli väljs till revisor. Matilda Trodin väljs till revisor. Suppleanter Jakob Sennerby kandiderar till suppleant. Lina Vänglund kandiderar till suppleant. Jakob Sennerby väljs till suppleant. Lina Vänglund väljs till suppleant. 16 Fyllnadsval IT-sektionens valberedning. Tre ledamöter varav en sammankallande. Erik Engervall kandiderar till ledamot. Desiree Björkman kandiderar till ledamot. Bawer Calli kandiderar till ledamot. Erik Engervall väljs till ledamot. Desiree Björkman väljs till ledamot. Bawer Calli väljs till sammankallande ledamot. UTN:s valberedning Sara Frisk kandiderar till ledamot. Sara Frisk väljs till ledamot. 17 Fastställande av årsavgift Årsavgiften fastställs till att fortsätta vara 0 kr.

6 sida 6 Protokoll för IT-sektionens stormöte, Propositioner från styrelsen Stadgerevideringsgrupp Yrkande att styrelsen för verksamhetsåret 2015 utser en stadgerevideringsgrupp på ca 2-4 personer som ser över IT-sektionens stadgar för att se om någonting behöver ändras, läggas till eller tas bort. Detta arbete ska sedan redovisas på nästa stormöte, VT15. Propositionen om stadgerevideringsgruppen antas av stormötet. Proposition om PR-chef Yrkande om att IT-sektionens stadgar kapitel 5 1 ändras till Styrelsen består av följande ledamöter: Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, Kassör, Grafiskt ansvarig, Studierådsordförande, Klubbmästare, Sportchef och Informationsansvarig. Propositionen om PR-chef antas av stormötet. 19 Motioner Inga inkomna motioner. 20 Övriga frågor Fråga om inköpet av ny soffa: Matilda Trodin svarar att det är omtvistat. 21 Deltagare IT14 IT13 IT12 IT11 Karolin Gjöthlén, Tor Berglind, Patrik Larsson, Adam Woods, Desiree Björkman, Fredrik Söderberg, Filip Gölander, Karolina Nikamo, Tim Svensson, Axel Hellman, Edvin Lundberg, Hambir Mariwani Pouya Ashraf, Lina Vänglund, Linnea Dahl, Joel Åstrand, Tobias Andersson, Albin Sundqvist, Mikaela Eriksson, Johan Hullberg, Anders Hamfeldt, Markus Norström, Linnar Billman, Jeff Jonasson, Andy Ishak, Bawer Calli, Rebecca Oskarsson, Adam Wendelin, Anna Normark. Matilda Trodin, Erik Engervall, Babak Toghiani, Adam Ruul, Erik Stenberg, Marcus Håkansson, Anton Carlsson.

7 Protokoll för IT-sektionens stormöte, sida 7 IT10 IT09 IT06 Adam Olevall, Johan Carlquist, Katja Lundqvist, Andreas Lelli, Victor Bostrand, Jakob Sennerby, Åke Lagercrantz,. Niklas Forsmark, Farshid Besharati, Sara Frisk Martin Björling Mötet avslutas: 22:41 Per Hedbrant, ordförande Adam Wendelin, sekreterare Katja Lundqvist, justerare Martin Björling, justerare

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 2 december 2013, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anna Bogdanoff Carolina Bertilsson

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva.

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva. Sektionsmöte LP4 14/15 2015-05-06, kl. 17:30, HA4 Firmatecknare Matilda Rosander, 910808-5482 Viktor Runemalm, 910922-3793 Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE Datum 2013-11-27 Tid 17:15 Plats Beslutande Övriga Närvarande V-Café John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Inga övriga närvarande. 1 Mötets öppnande

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2 VID PROTOKOLLET /Johan Östh JUSTERAS /Mattias Brynjell-Rahkola /Joakim Brahed /Johan Forslund 1 Inledande formalia Föredragare:

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer