MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund"

Transkript

1 Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny Hadorn Skmästare Andreas Edlund Sexmästare Elin Holm Øverphøs Louise Jonsson Lantmästare Linus Odell Brandmästare Pernilla Lindau 1 TFMÖ Talman Adam Andersson förklarade mötet öppnat kl Val av mötesfunktionärer godkänna Niklas Uhlin som protokollförare. Godkänna Andreas Edlund, Linus Odell och Line Wänglund Forsberg som justeringspersoner. Godkänna Jenny Hadorn, Louise Jonsson och Maria Lindahl som rösträknare. 3 Adjungeringar Adjungeringar saknas. 4 Mötets utlysande a) Utlysande vårterminsmötet har utlysts på korrekt sätt. b) Föredragningslista

2 godkänna föredragningslistan i föreliggande skick. 5 Genomgång av mötesprocedur 6 Meddelanden Talman Adam Andersson går igenom mötesproceduren. a) Rapport från styrelsen Ordförande Johanna Hallberg läser upp en sammanfning av vad styrelsen och de olika utskotten hittills har gjort under året. b) Övriga meddelanden Inga övriga meddelanden 7 Budgetförslag verksamhetsåret 15/16 Skmästare Andreas Edlund läste upp budgeten för verksamhetsåret 15/16 (se bilaga 2). Då webbsidan kommer kosta mindre än de tänkta 10000:- yrkar styrelsen på ändra denna post till 6000:- och lägga till en post på 4000:- för köpa in Branschdagsflaggor. Styrelsen yrkar också på ändra namn på posten Tandem till Tandem övrigt. Tobias Mörtlund yrkar på ändra sektionsbidraget från de 10:- som ska gå till L-tek och BIIF per lantmäteri- respektive brandstudent till 15:-. godkänna ändringen av hemsideposten och lägga till post om Branschdagsflaggor. godkänna förslaget på ändra namn på posten Tandem till Tandem övrigt. godkänna förslaget om ändra sektionsbidraget från de 10:- som ska gå till L-tek och BIIF per lantmäteri- respektive brandstudent till 15:-.

3 godkänna budgeten med ovanstående ändringar. 8 Sektionens verksamhetsberättelse Ordförande 2014 Adam Andersson ger en sammanfning av sektionens verksamhetsberättelse 2014 (se bilaga 3). 9 Ansvarsfrihet för sektionens avgående styrelse a) Sexmästeriets bokslut 2014 Redovisas av Elsa Wingårdh, sexkassör Se bilaga 5. b) Sexmästeriets revisionsberättelse 2014 Johanna Hallberg läser upp en sammans revisionsberättelse för 2014 (se bilaga 5). c) V-cafés bokslut 2014 Redovisas av Karna Zerne, cafémästare Se bilaga 5. d) V-cafés revisionsberättelse 2014 Johanna Hallberg läser upp en sammans revisionsberättelse för 2014 (se bilaga 5). e) Sektionens bokslut 2014 Redovisas av Marcus Anneroth, skmästare Se bilaga 5. f) Sektionens revisionsberättelse 2014 Johanna Hallberg läser upp en sammans revisionsberättelse för 2014 (se bilaga 5). bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2014 samt avgående sexkassör Elsa Wingårdh för verksamhetsåret 2014.

4 10 F.I.K.A. från sexet Sexmästeriet 2015 bjuder närvarande på fika. 11 Beslutsuppföljning Se bilaga 4 (Motion) Ärende 2 - stadga om den ekonomiska fördelningen av Branschdagen lästes upp av ordförande Johanna Hallberg. godkänna (Motion) Ärende 2 i stadgarna. (Motion) Ärende 4 stadga om den ekonomiska fördelningen av Branschdagen lästes upp av ordförande Johanna Hallberg godkänna (Motion) Ärende 4 i stadgarna. (Motion) Ärende 5 stadga om Överphös alltid ska ingå i sektionens styrelse lästes upp av ordförande Johanna Hallberg. godkänna (Motion) Ärende 5 i stadgarna. (Proposition) Ärende 5 stadga om posten Vice Cafémästare byter namn till Cafékassör lästes upp av ordförande Johanna Hallberg. godkänna (Proposition) Ärende 5 i stadgarna. 12 Val av Valberedning Talman Adam Andersson går igenom valproceduren (se bilaga 6). a) Valberedningsordförande Under denna punkt tar ordförande Johanna Hallberg över som talman.

5 välja Adam Andersson som Valberedningsordförande. b) Valberedningsrepresentanter välja Trang Huynh som valberedningsrepresentant. 13 Val av inspektor välja Karin Jönsson som inspektor för. 14 Propositioner Se bilaga 7. Ändringsförslag 1) Ett tillägg i samt namnändring av stadgan, kapitel 14 Övriga funktionärer, lästes upp av Ordförande Johanna Hallberg. godkänna ändringsförslag 1 i stadgarna. Ändringsförslag 2) Förslag på stryka 6:12 Avsättning samt 6:13 Vakant post i stadgarna då dessa flyttats till kapitel 14 Funktionärer, enligt ändringsförslag 1, lästes upp av Ordförande Johanna Hallberg. godkänna ändringsförslag 2 i stadgarna. Ändringsförslag 3) Förslag på skriva in Vice Sexmästare i stadgan 11:2 Sammansättning lästes upp av Ordförande Johanna Hallberg. godkänna ändringsförslag 3 i stadgarna.

6 Ändringsförslag 4) Förslag på ändring i reglementet 2:8 Infochef d) lästes upp av Ordförande Johanna Hallberg. godkänna ändringsförslag 4 i reglementet. Ändringsförslag 5) Förslag angående phøsets budget och årets nolla i reglementet 3:2 Phøset lästes upp av Ordförande Johanna Hallberg. godkänna ändringsförslag 5 i reglementet. Ändringsförslag 6) Förslag angående val av hufvudphaddrar i reglementet 3:5 Hufvudphaddrar lästes upp av Ordförande Johanna Hallberg. godkänna ändringsförslag 6 i reglementet. Ändringsförslag 7) Förslag angående val av studierådsmedlemmar i reglementet 3:8:1 Studierådsmedlemmar samt ändring av reglementet 3:8:6 Likabehandlingsansvarig lästes upp av Johanna Hallberg. godkänna ändringsförslag 7 i reglementet. 15 Motioner Se bilaga 8. Ärende 1) Förslag på ändra sektionens verksamhetsår i stadgarna 18:1 Verksamhetsår lästes upp av Ordförande Johanna Hallberg. godkänna ärende 1, ändring i stadgarna.

7 Ärende 2) Förslag på lägga till en Sociala aktiviteter-policy i reglementet lästes upp av Ordförande Johanna Hallberg. godkänna ärende 2, lägga till en Sociala aktiviteter-policy i reglementet. 16 Övrigt Inget tas upp under denna punkt. 17 TFMA Talman Adam Andersson förklarade mötet avslutat kl

8 Vid protokollet Niklas Uhlin Justeringspersoner Andreas Edlund Linus Odell Line Wänglund Forsberg

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-03-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Martin Sigvardsson Julia Lennartsson Sofia Majtorp Andreas Stagnebo Erika

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0 Stadgar Datateknologsektionen Organisationsnummer Version: 1.0 Versionshistorik Version Datum Anmärkning Första Andra läsning läsning Ansvarig 0.1 1998-04-07 Första versionen Fredrik Claesson 0.2 1998-04-12

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2 VID PROTOKOLLET /Johan Östh JUSTERAS /Mattias Brynjell-Rahkola /Joakim Brahed /Johan Forslund 1 Inledande formalia Föredragare:

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer