SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet klockan 16.15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15"

Transkript

1 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet Annica Marmolin Sexmästare Jimmy Vestlund Ordf. utbildningsutskottet Niklas Janebrink Webmaster Övriga deltagare: André Lima Jimmy Johansson Frida Strömberg Philip Bergstedt Gabriel Knös Amanda Ulvmyr Rezgar Dimasi Ted Olandersson Emma Hellqvist Jennifer Magnusson Adam Egler Julia Carlsson Hanna Söderqvist Joakim Rosendahl Martin Öman Moa Olsson Linnea Bjergestam Marcus Gustafsson Jenny Engman Sophie Jerre Emma Johansson Peder Kjellén Jonas Ohlsson Sarah Larsson Lisa Arkelius Tobias Bretschneider Linus Åkesson Gustav Bergh Antonia Adolfsson Arman Zaman Filip Gustafsson Marcus Stoor Jesper Bengtner Tamara Dragic George Jonsson Jones Talai Helena Lavemark Martin Westdahl Richard Hoorn Linnea Gustafsson Erika Strömvall Malin Fredriksson Henrik Eliason David Nathanson Mette Dahm Eric Birfeldt Johan Ingemarsson Staffan Johansson Oscar Sundberg Odai Al-hamalawi Marcus Gunnarsson Andreas Wärmegård Jennie Jansson Malin Rådberg Daniel Safaee Daniel Eriksson Martina Wahlström Emil Jönsson Nina Jonasson Justeras Vid protokollet Maria Simes Ordförande Linnéa Johnsson Justerare Julia Carlsson Marcus Stoor

2 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 2 av 6 1. Mötets öppnande Linnéa Johnsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Frågan om mötets behöriga utlysande Linnéa Johnsson upplyste om att mötet hade utlysts på SEKE:s anslagstavlor 14 dagar innan mötet i enlighet med föreningens stadgar. att förklara mötet behörigt utlyst. 3. Upprättande av röstlängd att förklara den av mötessekreteraren upprättade listan (första sidan i detta protokoll) som röstlängd för mötet. 4. Godkännande av dagordningen att godkänna dagordningen för mötet. 5. Val av mötesfunktionärer 5.1. Ordförande Christian Lidén föreslog Linnéa Johnsson. att till mötesordförande välja Linnéa Johnsson Sekreterare Julia Carlsson föreslog Maria Simes. att till mötessekreterare välja Maria Simes Val av justerare Marcus Stoor föreslog Julia Carlsson. Christian Lidén föreslog Marcus Stoor. att till justerare välja Julia Carlsson och Marcus Stoor. 6. Verksamhetsberättelser 6.1 Styrelsen Christian Lidén föredrog styrelsens verksamhetsberättelse

3 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 3 av 6 att lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna. 6.2 Arbetsgrupperna Victor Karlsson föredrog motionphöseriets verksamhet. Annica Marmolin föredrog sexmästeriets verksamhet. Niklas Janebrink föredrog PR-utskottets verksamhet. Jimmy Vestlund föredrog utbildningsutskottets verksamhet. att lägga arbetsgruppernas verksamhetsberättelser till handlingarna. 6.3 Ekonomisk redogörelse Malin Ek föredrog bokslutet för Revisorernas berättelse Daniel Eriksson konstaterade att det saknas några kvitton i redovisningen, men att i det stora hela ser det bra ut i föreningen då de flesta punkterna på verksamhetsplanen uppfyllts. Det är positivt inför kommande verksamhetsår att de flesta inbetalningarna kommer att ske via bankgiro, vilket kommer att underlätta bokföringen mycket. 8. Frågan om ansvarsfrihet och fastställande av bokslut för verksamhetsåret 2011 att ge styrelsen ansvarsfrihet och att fastställa bokslutet för verksamhetsåret Val av styrelse fram till nästa årsmöte 9.1. Ordförande Valberedningen redovisade sitt förslag Annica Marmolin. att till ordförande välja Annica Marmolin Vice ordförande Valberedningen redovisade sina förslag, Linnea Gustafsson och Moa Olsson. att till vice ordförande välja Linnea Gustafsson.

4 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 4 av Sekreterare jämte materialförvaltare Valberedningen redovisade sina förslag Philip Bergstedt och Helena Lavemark. att till sekreterare jämte materialförvaltare välja Philip Bergstedt. 10. Val av ordförande för arbetsgrupperna Ordförande för motionsphöseriet Valberedningen redovisade sina förslag, Linus Åkesson och Emil Jönsson. att till ordförande för motionsphöseriet välja Linus Åkesson Sexmästare Valberedningen redovisade sitt förslag, Peder Kjellén. att till sexmästare välja Peder Kjellén Ordförande för utbildningsutskottet Valberedningen redovisade sitt förslag, Jimmy Vestlund. att till ordförande för utbildningsutskottet välja Jimmy Vestlund Ordförande för PR-utskottet Valberedningen redovisade sitt förslag, Linnéa Johnsson. att till ordförande för PR-utskottet välja Linnéa Johnsson Webbmaster Valberedningen redovisade sina förslag, Richard Hoorn och Marcus Gunnarsson. att till webbmaster välja Richard Hoorn Skattmästare Valberedningen redovisade sitt förslag, Malin Ek.

5 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 5 av 6 att till skattmästare välja Malin Ek. 11. Val av revisorer fram till nästa årsmöte Annica Marmolin nominerade Christian Lidén. Emma Hellqvist nominerade Helena Lavemark. att till revisorer välja Christian Lidén och Helena Lavemark. 12. Val till arbetsgrupper Mötet genomförde ett enkelt nomineringsförfarande där var och en som var intresserad fick ge sig till känna. t beslöt att till motionsphöseriet välja Richard Hoorn, Victor Karlsson, Emil Jönsson, Marcus Stoor, Linnéa Johnsson, Malin Ek, Joakim Rosendahl och Oscar Sundberg. att till utbildningsutskottet välja Julia Carlsson, Andreas Wärmegård, Malin Ek, Martin Öman, Joakim Rosendahl, Jennie Jansson, Lisa Arkelius och Amanda Ulvmyr, Richard Hoorn. att till sexmästeriet välja André Lima, Emma Hellqvist, Arman Zaman, Adam Egler, Lisa Arkelius, Ted Olandersson, Gabriel Knös, Philip Bergstedt och Staffan Johansson. att till PR-utskottet välja Christian Lidén, Martin Westdahl, Martin Öman, Arman Zaman, Linnea Gustafsson och Helena Lavemark. 13. Fastställande av medlemsavgift och firmatecknare för verksamhetsåret 2012 Annica Marmolin föredrog förslaget att det för nya studenter ska vara möjligt att betala 300 kr för ett medlemskap som varar i 5 år. Mötesdeltagarna tyckte att det var intressant och det beslutades att styrelsen ska arbeta med att förverkliga förslaget under Emma Hellqvist föreslog att den nuvarande medlemsavgiften skulle vara 100 kronor. Linnéa Johnsson föreslog att utse föreningens ordförande och skattmästare till firmatecknare var för sig. att fastställa medlemsavgiften för 2012 till 100 kronor och att föreningens firma tecknas av ordförande och skattmästare var för sig.

6 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 6 av Nollningskommitté Mötet genomförde ett enkelt nomineringsförfarande där var och en som var intresserad fick ge sig till känna. att till nollningskommité utse Frida Strömberg, Staffan Johansson, Philip Bergstedt, Jonas Ohlsson, Lisa Arkelius, Eric Birkfeldt, Rezgar Dimasi, Jennifer Magnusson, Peder Kjelldén, Gustav Bergh och André Lima. 15. Övriga frågor Inga övriga frågor. 16. Mötets av slutande Linnéa Johnsson förklarade mötet avslutat.

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21 Sidan 1 av 6 Kl: 17.17 Mötesnummer: 1-2012/2014 Plats: HC4 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Datum 2015-03-01 Plats Älvsjö Scoutgård 1 Årsmötets öppnande Ordförande Mikael Ingemyr förklarade mötet öppnat klockan 10.17. 2 Mötesformalia 2.1 Val av mötesordförande

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Tid: tisdag den 24 februari 2015, kl. 18.00 Plats: Kjellbergsalen ing. 10, UAS 1. Årsmötets öppnande Sarah Galien förklarar mötet öppnat. 1.1. Närvarande

Läs mer

Mötet öppnas 11 december 2014 klockan 18.00 av sektionsmötets talman, Maria Bohman.

Mötet öppnas 11 december 2014 klockan 18.00 av sektionsmötets talman, Maria Bohman. PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2 Sektionsmöte 11 december 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående ändring av beslutsförhet i stadgarna Bilaga 3: Proposition angående förändring av

Läs mer

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2 VID PROTOKOLLET /Johan Östh JUSTERAS /Mattias Brynjell-Rahkola /Joakim Brahed /Johan Forslund 1 Inledande formalia Föredragare:

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11.

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Närvarande: Marcus Lindqvist, Patrik Samuelson, Andreas Olsson, Ingemar Boström, Ola Dahllöv, Johan Bergström, Robert Eldrim och Ola Gustafsson,

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE Datum 2013-11-27 Tid 17:15 Plats Beslutande Övriga Närvarande V-Café John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Inga övriga närvarande. 1 Mötets öppnande

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2015-03-18 Plats: Länna Skola

Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2015-03-18 Plats: Länna Skola Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2015-03-18 Plats: Länna Skola Närvarande: ca 50 personer 1 Mötets öppnande Ordförande Andreas Almstedt öppnade mötet och förklarade alla välkomna. 2 Mötets stadgeenliga

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer