Konstituerande Fullmäktige 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konstituerande Fullmäktige 2014"

Transkript

1 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga utlysande 6. Godkännande av föredragningslistan 7. Avsägelser 8. er a. Val till Talmanspresidie och Revisorer för 14/15 b. Ekonomisk Revisor Arvoderade poster c. Arbetsmarknadsordförande d. Vice Kårordförande e. Kårhusgeneral Kårstyrelsen f. Evenemangsordförande g. Kassör Sexmästeristyrelsen h. Sexmästare i. Vice Sexmästare j. Barmästare k. Bläckmästare l. Festmästare m. Musikmästare n. Plakatmästare o. Skattmästare Övriga funktioner p. Datum och tider för ordinarie Fullmäktigemöten 9. Mötets avslutande c/o

2 Ärende: Val till Talmanspresidie och Revisorer för 14/15 Eftersom det inte finns några valbara kandidater till posterna föreslår Valberedningen att lämna samtliga poster i Fullmäktiges Talmanspresidie och posterna som verksamhetsrevisorer vakanta. - Att lämna posten som Talman vakant i Fullmäktiges Talmanspresidium tills vidare - Att lämna posten som Vice Talman i Fullmäktiges Talmanspresidium vakant tills vidare - Att lämna posten som Sekreterare i Fullmäktiges Talmanspresidium vakant tills vidare - Att lämna posten som verksamhetsrevisor för vakant tills vidare c/o

3 Ärende: Val till Arbetsmarknadsordförande för 14/15 Valberedningen föreslår att välja Anna Karlsson till posten som Arbetsmarknadsordförande för Anna har varit engagerad i Framtidsgruppen som mässområdesansvarig och vi i Valberedningen anser att hon gjorde ett bra jobb på den posten. Anna är ganska ny inom Studentkåren men vi i Valberedningen tror att hennes engagemang blir ett välkommet tillskott till Kårstyrelsen. - Att, enligt valberedningens förslag välja Anna Karlsson till posten som Arbetsmarknadsordförande för - Att välja Karl-Kristoffer Johnsson till posten som Arbetsmarknadsordförande för - Att lämna posten som Arbetsmarknadsordförande vakant tills vidare c/o

4 Ärende: Val till Vice Kårordförande för 14/15 Valberedningen föreslår att välja Simon Hall till posten som Vice Kårordförande för Simon har varit väldigt engagerad i Studentkåren under flera år och har visat en stor passion för studenternas rättigheter och förutsatt att han tar han om sig själv under sin mandatperiod tror vi i Valberedningen att han kommer att göra ett väldigt bra jobb. - Att, enligt valberedningens förslag välja Simon Hall till posten som Vice Kårordförande för - Att välja Karl-Kristoffer Johnsson till posten som Vice Kårordförande för verksamhetsåret 14/15 - Att lämna posten som Vice Kårordförande vakant tills vidare c/o

5 Ärende: Val till Kårhusgeneral för 14/15 Valberedningen föreslår att välja Mattias Pernebrink till posten som Kårhusgeneral för Mattias har varit engagerad i både Sexmästeriet och Studentkåren under flera år och sitter nu sedan årsskiftet som fylnadsvald Bläckmästare. Vi i Valberedningen tror att Mattias kommer att göra ett bra jobb som Kårhusgeneral och kommer att fortsätta att utveckla posten till det bättre. - Att, enligt valberedningens förslag välja Mattias Pernebrink till posten som Kårhusgeneral för - Att välja Michael Sjödin till posten som Kårhusgeneral för - Att lämna posten som Kårhusgeneral vakant tills vidare c/o

6 Ärende: Val till Evenemangsordförande för 14/15 Valberedningen föreslår att välja Nina Karnfält till posten som Evenemangsordförande för För oss i valberedningen var det här inte ett lätt beslut. Vi bestämde oss för Nina på grund av hennes engagemang i föreningar utanför Studentkåren och för att vi tror att hon kan föra med sig nya idéer och tankar in i såväl Kårstyrelsen som organisationen i helhet. - Att, enligt valberedningens förslag välja Nina Karnfält till posten som Evenemangsordförande för - Att välja Aiat Almansour till posten som Evenemangsordförande för verksamhetsåret 14/15 - Att lämna posten som Evenemangsordförande vakant tills vidare c/o

7 Ärende: Val till Kassör för 14/15 Valberedningen föreslår att välja Irina Ericson till posten som Kassör för av följande anledning: Irina är ett helt nytt tillskott till Kårstyrelsen och är en stark kandidat tack vare sina arbetslivserfarenheter inom ekonomi. Nya perspektiv och starka erfarenheter anser vi i Valberedningen är väldigt viktigt i rollen som Kassör och Kårstyrelseledamot. - Att, enligt valberedningens förslag välja Irina Ericson till posten som Kassör för - Att välja Jenny Söderberg till posten som Kassör för - Att lämna posten som Kassör vakant tills vidare c/o

8 Ärende: Val till Sexmästare för 14/15 Valberedningen föreslår att välja Linnea Pernebrink till posten som Sexmästare för Linnea har tidigare erfarenhet av Sexmästeriets-styrelse och upplevs av oss i Valberedningen vara en utåtriktad och lugn person. Vi tror att Linnea kommer att kunna växa in i ledarrollen som Sexmästare och använda sina tidigare erfarenheter för att driva Sexmästeriet frammåt. - Att, enligt valberedningens förslag välja Linnea Pernebrink till posten som Sexmästare för - Att lämna posten som Sexmästare vakant tills vidare c/o

9 Ärende: Val till Vice Sexmästare för 14/15 Valberedningen föreslår att välja David Johansson till posten som Vice Sexmästare för David är en erfaren sexare och har varit aktiv under flera år. Vi i Valberedningen tror att om David kan axla bördan det innebär att ytterst vara ansvarig för Sexmästeriets personal kommer han vara ett bra tillskott till Sexmästeriets-styrelse. - Att, enligt valberedningens förslag välja David Johansson till posten som Vice Sexmästare för - Att lämna posten som Vice Sexmästare vakant tills vidare c/o

10 Ärende: Val till Barmästare för 14/15 Valberedningen föreslår att välja Joakim Pettersson till posten som Barmästare för Joakim har varit aktiv i Sexmästeriet under en lång tid och har mycket erfarenhet att hämta från. Vi i Valberedningen ser Joakim som en lugn och stabil person som kommer att fungera bra i både styrelsearbetet och i rollen som serveringsansvarig. - Att, enligt valberedningens förslag välja Joakim Pettersson till posten som Barmästare för - Att välja David Opseth till posten som Barmästare för - Att välja Jens Nilsson till posten som Barmästare för - Att lämna posten som Barmästare vakant tills vidare c/o

11 Ärende: Val till Bläckmästare för 14/15 Valberedningen föreslår att välja David Opseth till posten som Bläckmästare för Valet mellan kandidaterna till Bläckmästare var ett svårt val. Vi i Valberedningen fastnade tillslut för David som är ganska ny inom Sexmästeriet men vi tror att David kan fungera som Bläckmästare trots detta. Rollen som Bläckmästare är inte alltför betungande och vi ser David som en utåtriktad person som kan klara av rollen som serveringsansvarig. - Att, enligt valberedningens förslag välja David Opseth till posten som Bläckmästare för - Att välja Jens Nilsson som Bläckmästare för - Att lämna posten som Bläckmästare vakant tills vidare c/o

12 Ärende: Val till Festmästare för 14/15 Valberedningen föreslår att välja Mimmi Ditz till posten som Festmästare för verksamhetsåret 14/15 av följande anledning: Mimmi är en aktiv sexare som länge visat ett intresse för att engagera sig i Sexmästerietsstyrelse. Valberedningen hoppas att Mimmi kommer att växa med uppgiften och göra ett bra jobb som Festmästare. - Att, enligt valberedningens förslag välja Mimmi Ditz till posten som Festmästare för - Att lämna posten som Festmästare vakant tills vidare c/o

13 Ärende: Val till Musikmästare för 14/15 Eftersom inga kandiderade personer finns till posten som Musikmästare föreslår Valberedningen att Fullmäktige lämnar posten vakant. - Att enligt Valberedningens förslag lämna posten som Musikmästare vakant tills vidare c/o

14 Ärende: Val till Plakatmästare för 14/15 Valberedningen föreslår att välja Mattias Ljungmark till posten som Plakatmästare för Mattias har tidigare suttit som både Bläckmästare och nu senast som Musikmästare. Vi i Valberedningen ser Mattias som en driven och engagerad person som vill göra allt och lite till och vi hoppas att det ska vara ett gott tillskott till styrelsen. - Att, enligt valberedningens förslag välja Mattias Ljungmark till posten som Plakatmästare för - Att lämna posten som Plakatmästare vakant tills vidare c/o

15 Ärende: Val till Skattmästare för 14/15 Valberedningen föreslår att välja Joakim Olsson till posten som Skattmästare för Joakim har varit engagerad som sexare länge och har nu suttit som heltidsarvoderad Kårhusgeneral under det senaste året. Den rollen har bland annat inneburit en hel del ekonomiskt ansvar och utifrån vad vi i Valberedningen har sett har Joakim axlat det utan några problem. - Att, enligt valberedningens förslag välja Joakim Olsson till posten som Skattmästare för - Att lämna posten som Skattmästare vakant tills vidare c/o

16 Datum: Från: Kårstyrelsen Ärende: Val till Ekonomisk Revisor för 14/15 Kårstyrelsen föreslår att välja Revisorscentrum som ekonomisk revisor för verksamhetsåret 14/15 av följande anledning: Revisorscentrum har vi haft tidigare i flera år och de känner organisationen väl. Det är Kårstyrelsens mening att det inte finns några anledningar att byta revisor i dagsläget. - Att, enligt Kårstyrelsens förslag välja Revisorscentrum som ekonomisk revisor för Kårstyrelsen genom Emil Forslund Kårordförande 2014 c/o

17 Datum: Från: Kårstyrelsen Ärende: Datum och tider för ordinarie Fullmäktigemöten Ambitionen i förslaget är att hålla mötena med jämnt avstånd och alltid på en torsdag klockan 18. Enda undantaget är det första höstmötet som enligt stadgan skall ligga i september, men då introduktionen tar upp hela första veckan i september måste det fortfarande finnas lite tid att hålla fyllnadsval. Därför ligger mötet så sent som möjligt. - Att Första Höstmötet 14/15 ska hållas klockan 18:00 tisdagen den 30e september Att Andra Höstmötet 14/15 ska hållas klockan 18:00 torsdagen den 6e november Att Tredje Höstmötet 14/15 ska hållas klockan 18:00 torsdagen den 18e december Att Första Vårmötet 14/15 ska hållas klockan 18:00 torsdagen den 29e januari Att Andra Vårmötet 14/15 ska hållas klockan 18:00 torsdagen den 5e mars Att Konstituerande Fullmäktige ska hållas klockan 18:00 torsdagen den 23e april Att Tredje Vårmötet 14/15 ska hållas klockan 18:00 torsdagen den 21e maj Kårstyrelsen genom Emil Forslund Kårordförande 2014 c/o

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

4 Kaan Korkmaz och Anna Takman väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.

4 Kaan Korkmaz och Anna Takman väljs till protokolljusterare tillika rösträknare. Protokoll för ÅRSMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, tisdagen den 7 februari 2012, 18.00, Nordenskiöldsalen, plan 3 hus U, Stockholms universitet 1 Årsmötet öppnas kl.18.34 av Johan Turell. 2 Johan

Läs mer

Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015

Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015 Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015 Valberedningen 2014 består av Vide Bergenholtz (sammankallande), Oskar Nordström, Stina Odlingson och Petronella Tillö. Enligt stadgarna ska styrelsen

Läs mer

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor HöstFUM II 2012-11-27 Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1: Periodrapport HöstFUM I 2013 HöstFUM II 2013 s. 3 Bilaga 2: Proposition Periodplan HöstFUM II 2013 - VårFUM I 2014 s. 4 Bilaga 3: Proposition

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-09-08, kl. 16.00 Plats: Blå Rummet, EC Ordförande: arlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga närvarande:

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum 2015 04 13 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen

Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen Sidan 1 Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen Plats: Sal E632, Luleå Tekniska Universitet Tid: Onsdag 27 november 2013 kl. 18:30 Närvarande: 45 medlemmar, varav 7 ur Geosektionens styrelse. Se bilaga 1

Läs mer

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande:

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande: Mötesprotokoll Datum: 2015-05-20 Tid: 12:15 Plats: R19 Närvarande: Amund Lindgren, Terese Eriksson, Sophie Sandberg, Viktor Eriksson, Hanna Ericson, Carl Westin, Cecilia Skalk, Simon Berntsson, William

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Frågor och svar från kandidater till HTM2

Frågor och svar från kandidater till HTM2 Frågor och svar från kandidater till HTM2 Felix Aronsson, Sektionsordförande g tror helt enkelt att jag skulle passa bra. g har lätt att arbeta med andra och jag tror att jag ger ett bra första intryck.

Läs mer