Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009"

Transkript

1 Datum: Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare 4 Adjungeringar 5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 6 Mötets behöriga utlysande 7 Fastställande av dagordningen 8 Val av Inspektor 9 Val av Alumniansvarig 09/10 10 Val av Näringslivsansvarig 09/10 11 Val av Arbetsmiljöombud 09/10 12 Styrelsen informerar 13 Kretsn Årsredovisning för verksamhetsåret HT08-VT09 15 Revisionsberättelse 16 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 08/09 17 Fastställande av budget för verksamhetsåret HT09-VT10 18 Val av General och kassör för Kretsn Val av valberedning 20 Diskussion om framtida stadgeändring 21 Förslag om att köpa in ED tröjor 22 Övriga frågor 23 Mötet Avslutas Protokoll 1 Mötet öppnas Mötet öppnades av ordförande Dimitrios Serakis. 2 Val av ordförande Sittande ordförande, Dimitrios Serakis, valdes till mötesordförande. 3 Val av sekreterare Sittande sekreterare, Staffan Sjöqvist, valdes till mötessekreterare. 4 Adjungeringar Kjersti Claesson, Utbildningsansvarig på Lintek adjungeras. 5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare Joakim Lindh ED4 och Niklas Norin ED2 valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

2 6 Mötets behöriga utlysande Mötet har utlysts med mailutskick två veckor innan mötet, samt anslagits på sektionshemsidan. Mötet anses därför behörigt utlyst. 7 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes. 8 Val av inspektor Måns Östring, programkoordinator för elektronikdesignprogrammet, valdes i sin frånvaro till inspektor. 9 Val av alumniansvarig för verksamhetsåret 09/10 Peter Faltpihl ED3 valdes till alumniansvarig för verksamhetsåret 09/ Val av näringslivsansvarig för verksamhetsåret 09/10 Leith Al-Saaigh ED3 valdes till näringslivsansvarig för verksamhetsåret 09/ Val av arbetsmiljöombud för verksamhetsåret 09/10 Henrik Andersson valdes till arbetsmiljöombud för verksamhetsåret 09/ Styrelsen informerar Styrelsen informerar om verksamheten under verksamhetsåret 09/10. Kjersti Claesson från Lintek informerar kort om kårobligatoriets avskaffande. 13 Kretsn 08 informerar Victor Klangeryd, kassör för Kretsn 08, informerar kort om Kretsn:s verksamhet och resultat för verksamhetsåret 08/09. För resultaträkning se bilaga 2 14 Årsredovisning för verksamhetsåret HT08-VT09 Jesper Svanfeldt, kassör för elektronikdesignsektionen 08/09, berättar om sektionens resultat och balans efter verksamhetsåret 08/09. Resultat och balansräkning finns i bilaga 3 15 Revisionsberättelse Revisor Tobias Brodén godkänner föregående års resultat- och balansräkning. 16 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 08/09 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen 08/09 17 Fastställande av budget för verksamhetsåret HT09-VT10 Se bilaga 4 för budget för verksamhetsåret 09/10. Budgeten fastställdes av mötet. 18 Val av general och kassör för Kretsn -10 Valberedningen som består av Kretsn 09 presenterar sina kandidater. Som general föreslår man Christoffer Torstensson ED1, och som kassör föreslår man Johan Gustafsson ED2. Dessa håller korta anföranden och efter att ha svarat på några besvärliga frågor om skäggväxt enas mötet om att välja dem till de föreslagna posterna.

3 19 Val av valberedning Ola Olsson ED2 och David Kantzon ED2 valdes till valberedning och skall presentera förslag på nya styrelsemedlemmar under vårmötet Diskussion om framtida stadgeändring Diskussionen gällde främst sektionens sk. framtidsfond och vad den skall användas till. För närvarande står det ingenting i stadgarna om vad den är tänkt att användas till och vad som krävs för att få röra pengarna. Det kom upp några förslag på vad man skulle kunna använda dessa pengar till: Man skulle kunna arvodera någon som gör en bättre hemsida till sektionen. Pengarna skall kunna användas till projekt eller andra saker kan gagna ED-sektionen ur till exempel rekryteringssynpunkt. Man instiftar en stipendiefond. Styrelsen kommer att diskutera vidare i denna fråga och förhoppningsvis komma fram till ett bra förslag till vårmötet Om någon har idéer eller förslag så kontakta gärna någon i styrelsen med dessa! 21 Förslag om att köpa in ED-tröjor Jens Moser och Emil Andersson från ED2 har beställt hood-tröjor med ED-tryck. De kommer att finnas tillgängliga för provning onsdagen den 18 november i fiket under lunchen för den som vill prova. Om intresse finns kan även T-shirts beställas. 22 Övriga frågor Hemsideutskott Sektionens hemsida är i stort behov av en uppfräschning. Därför söks ett hemsideutskott. Informationsansvarige kommer att utannonsera det i nästa nyhetsbrev. Sektionssida i Lithanian? Joakim Lindh ED4 anmäler intresse att skriva en sektionssida i Lithanian. Styrelsen skall undersöka möjligheten att ha en sida med i vårens nummer och vilka kostnader som är förenade med detta. Förslag om att byta ut ED:s maskot Helgonet Ett förslag kom upp om att byta ut Helgonet mot Uppfinnarjockes medhjälpare då denne skulle vara mer lämplig för en ingenjörslinje som ED. Förslaget får både anhängare och motståndare på mötet. 23 Mötet avslutas Mötet avslutades av ordförande Dimitrios Serakis. Demitrios Serakis, Ordförande Staffan Sjöqvist, Sekreterare Joakim Lindh, Justeringsperson Niklas Norin, Justeringsperson

4 Bilaga 1, närvarolista höstmöte Namn: Klass: Emil Andersson ED2 Jens Moser ED2 Daniel Josefsson ED2 Patrik Dahlström ED2 Victoria Kaustinen ED2 Victor Klangeryd ED2 Peter Faltpihl ED3 Leith Al-saaigh ED3 Henrik Andersson ED3 Jesper Svanfeldt ED3 Tobias Brodén ED5 Joakim Lindh ED4 Andreas Wallin ED4 Ola Olsson ED2 Niklas Norin ED2 Rikard Israelsson ED2 Victor Ivarsson ED2 Magnus Lundgren ED1 Amanda Arvidsson ED1 Daniel Svedlund ED1 Dan Helgesson ED1 Erik Jansson ED1 Fredric Hedberg ED1 Kent Andersson ED1 David Kantzon ED2 Christoffer Torstensson ED1 Daniel Wikfors ED1 Stefan Sundin ED1 Peter Wallin ED1 Mattias Lagerqvist ED1 Markus Janis ED4 Erik Vedin ED4 Niklas Carlsson ED4 Martin Härnwall ED1 Mattias Juhlin ED1 Sebastian Lahti ED1 Dennis Lundell ED1 Johan Gustafsson ED2 Johan Molin ED1 Rickard Hedlund ED2 Johan Höög ED2 Staffan Sjöqvist ED2 Dimitrios Serakis ED4 Kjersti Claesson Lintek

5 Bilaga 2, resultaträkning för Kretsn 08 Resultatrapport Räkenskapårets början: Senaste vernr: 54 Intäkter 3111 Biljettintäkter 3 326,23 kr 3112 Nollepeng ,00 kr 3113 Sponsring ,00 kr 3114 Bidrag Lintek 6 270,00 kr 3115 Övriga inkomster - kr 4012 Märken 1 500,00 kr S:a intäkter ,23 kr Kostnader 4010 Inköp materiel och varor 1 348,02 kr 4011 Inköp diverse 1 296,90 kr 4015 Telefon - kr 4110 Klädsel 444,00 kr 4111 Nollningsaktiviteter 344,00 kr 4112 Nollesittning ,50 kr 4113 Gasque-sittning 3 170,00 kr 4210 Deltagaravgifter 5 423,50 kr 5010 Lokalhyra - kr 6110 Trycksaker 629,00 kr 6390 Övriga kostnader 5 375,74 kr S:a kostnader ,66 kr Resultat före avskrivningar Resultat efter avskrivningar Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdisposition Resultat före skatt Nettoresultat -2334,43 kr

6 Bilaga 3, Balans och resultaträkning för verksamhetsåret 08/09

7

8 Bilaga 4, Budget för verksamhetsåret 09/10

9

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer