Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: Tid: Plats: TP43 Org:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529"

Transkript

1 Styrelsemöte Studentfiket Campus Norrköping Datum: Tid: Plats: TP43 Org: Närvarande: Thomas Martinsson, Victor Ivarsson, Dan Helgesson, Niklas Wigertz, Martin Härnwall, Daniel Svedlund, Kaisa Gustavsson, Piia Kallaste, Linn Ljungdahl, Sebastian Lahti. Mötets öppnande. Val av mötesordförande: Thomas Martinsson Val av mötessekreterare: Victor Ivarsson Val av justerare: Dan Helgesson Justering av röstlängd Röstlängden justeras till 9 personer. Thomas Martinsson, Victor Ivarsson, Dan Helgesson, Niklas Wigertz, Martin Härnwall, Daniel Svedlund, Kaisa Gustavsson, Piia Kallaste, Linn Ljungdahl Veckans nyckelansvariga: Thomas Martinsson, Martin Härnwall Veckans kaffebeställningar: BAM Beställningen är klar och genomförd. Piia skickar faktura. EDGB och Login Summan blev totatalt 3609 för allt kaffe under inför eventet och dagarna. Fiket sponsrar med 2000 kr. Bankning: Gjordes i tisdags, nästa bordläggs till nästa möte. Sponsorfrågor Inget nytt. Ny revisor Hans Asterhult går i pension och kan då inte vara revisor längre. Vi behöver därför hitta en ny, helst innan höstmötet. Behöriga revisorer är ganska dyra. Det finns eventuellt en typ av förening i Linköping som är revisorer gratis. Det då de har det som del i en kurs. Beslut: Piia kontaktar föreningen i Linköping och kollar om de vill vara revisorer.

2 Styrelsemöte Studentfiket Campus Norrköping Datum: Tid: Plats: TP43 Org: Motioner till höstmötet Motion: Ändring i 4.10, Kassör ger budgetförslag vid vårmötet Beslut: Styrelsen tycker att det är ett bra förslag och yrkar bifalla den. Motion: Sänkt gräns för vitt kaffekort från 12 till 8 pass. Siffror lades fram (bilaga 1) som visade hur mycket fiket tjänar på respektive pass och hur mycket fiket tjänar då hänsyn tas till personalförmånerna. En del tyckte det verkade mycket att sänka från 12 pass till 8 pass och därför lades alternativet 10 pass till i uträkningen. Styrelsen kom dock överens om att något måste göras då det är väldigt tomt i schemat. Vidare diskuterades hur det påverkar hur många pass man ska jobba för att få gå på aktivitetsdagen. Denna diskussion avslutades utan komma fram till någon slutsats då tiden inte räckte till. Det påpekades även att det är viktigt att försöka förmå höstmötet att tidsbestämma hur länge deras beslut ska gälla då höstmötets beslut står över styrelsens beslut. Omröstning skedde på 2 förslag. Förslag 1: Yrka på att bifalla motionen med tillägg att testa under vårterminen och utvärdera på vårmötet. Förslag 2: Yrka på att bifalla motionen med ändring att jobba 10 pass för vitt kaffekort och testa under vårterminen och utvärdera på vårmötet. Omröstning: 5 röstar för förslag 1. 4 röstar för förslag 2. Förslag 1 fick majoritet. Beslut: Godkänna förslag 1 i dess helhet. Övriga Inga övriga motioner har inkommit. Propositioner till höstmötet Tillägg 4.15 (skifte innan juni) och ändring av 3.8 Förslag: Proposition skrivs där styrelsen yrkar på att vårmötet skall hållas senast 30-april och överlämningen skall ske innan 31-maj. Detta kommer inte påverka verksamhetsåret. Beslut: Godkänna förslaget i dess helhet. Övrigt Fel ordning på siffror och grammatiska fel. Det finns stavfel och underrubriksnumreringen är fel från 7 och framåt i stadgarna. Förslag: Styrelsen skriver proposition angående problemet där styrelsen yrkar på att få att ändra alla redaktionella fel i stadgarna. Beslut: Godkänna förslaget i sin helhet 4.2 sammansättning Styrelsen har insett att om det blir kärvare tider kan det bli svårt att tillsätta alla poster som nu står ska ingå i styrelsen. Förslag: Styrelsen skriver proposition angående problemet där styrelsen yrkar på att få skriva ett verksamhetsdokument och få stryka alla poster utom de 3 första i 4.2 i stadgarna. Beslut: Godkänna förslaget i sin helhet

3 Styrelsemöte Studentfiket Campus Norrköping Datum: Tid: Plats: TP43 Org: ändras till 2 veckor att skriva protokoll. Under hösten har inte protokollen inte varit färdiga på 1 veck som det står i staga 4.8. Förslag: Styrelsen skriver proposition angående problemet där styrelsen yrkar på att förlänga tiden för protokoll ökas till 2 veckor. Beslut: Godkänna förslaget i sin helhet Nytt avtal med Loomis Vi har fått ett nytt avtal med Loomis. I det nya avtalet är det tillåtet att ha upp till Sek i påsen och kostnaden blir 388,50 Sek/månad. I övrigt är det samma regler som tidigare. Ekonomi Bordläggs till nästa möte Personalfesten Kostnad Bordläggs till nästa möte Festens tema, kort diskussion Bordläggs till nästa möte Marknadsföring Bordläggs till nästa möte Nya stängt-skyltar? Bordläggs till nästa möte. Övriga frågor Inga övriga frågor. Nästa möte: Onsdag den 28:e november kl 12:15. Plats meddelas via SMS. Mötet avslutas.

4 Bilaga 1 Dag Summa in Antal pass Datum Vad Summa ut 03- sep Loomis okt sep Loomis värdehantering sep Loomis Sep sep Loomis värdehantering sep Loomins aug sep Loomis värdehantering sep Servera sep Servera sep Servera sep Servera sep Servera sep Servera sep Servera sep Servera sep Servera sep Servera sep Servera sep Servera sep Servera sep Servera okt Wa- Pa Serviceboxpåsar okt ?? Delicato okt Delicato okt Delicato okt Delicato okt Delicato okt Delicato del av fakturan okt ?? CocaCola 2828

5 Bilaga okt CocaCola okt CocaCola okt CocaCola okt CocaCola okt CocaCola okt Gymvaruhuset okt Gymvaruhuset nov nov nov nov nov nov nov nov nov nov nov Inkomst/pass Utgift/pass Vinst krysskort Total vinst/pass 823,76 583,03 240, ,72

6 Bilaga 1 Personalfest/pers kaffekort/pers aktivitetsdagen/pers jobbat 3 pass Jobbat 12 pass jobbat 25 pass 2 terminer kostnad dragit in Vinst/arbetare vinst/arbetare/pass ,17 222,17 74, , ,68 119, , ,07 95,32 jobbat 8 pas ,78 625,78 78,22 jobbat 10 pas , ,23 102,72

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Tid: Torsdag 2015-03-19, kl. 18.00-20.40 Plats: Klacken, Bromsgatan 20 Deltog: Annica Jonsson Karppinen Aase Olsson Ulrika Hesselstål Kaisa Edvinsdotter Carina Björnfot

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer