BTS Höstmöte Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista"

Transkript

1 ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista

2 Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande Jenny Nilsson, vice ordförande samt mötessekreterare Bea Bengtsdotter, justeringsperson Mikael Andersson Schönn, justeringsperson

3 Kallelse till BTS Höstmöte Tid: Lördag 5:e oktober kl Plats: Sal C2, Linköpings tekniska högskola Kallade: Föreningens medlemmar Preliminär föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 5. Justering av röstlängden 6. Adjungeringar 7. Fastställande av föredragningslista 8. Mötets stadgeenliga utlysande 9. Rapporter och meddelanden 10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 11. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår (bilaga 1) 12. Fastställande av arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna Fyllnadsval av ledamot 14. Val av projektledare för BTD Val av kassör för BTD Val av styrelserepresentanter från a. Chalmers tekniska högskola b. Uppsala universitet c. Kungliga tekniska högskolan d. Lunds tekniska högskola e. Linköpings tekniska högskola 17. Val av styrelseposter 18. Preliminärt val av arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna Interpellationer 20. Övriga frågor 21. Mötets avslutande

4 Beslutsunderlag 10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår att fastställa medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår till 0 kronor. 11. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår (bilaga 1) att fastställa budgeten för nästkommande verksamhetsår enligt bilaga Fastställande av arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna 2015 att till arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna 2015 fastställa Umeå. 14. Val av projektledare för BTD 2015 att till projektledare för BTD 2015 välja Umeås förslag Susanne Kadelbach. 15. Val av kassör för BTD 2015 att till kassör för BTD 2015 välja Umeås förslag Linnea Kyrö Stenlund. 16. Val av styrelserepresentanter från a. att till styrelserepresentanter för Chalmers välja Chalmers förslag vakant och vakant b. att till styrelserepresentanter för Uppsala välja Uppsalas förslag vakant och vakant c. att till styrelserepresentanter för KTH välja KTHs förslag vakant och vakant d. att till styrelserepresentanter för Lund välja Lunds förslag vakant och vakant e. att till styrelserepresentanter för Linköping välja Linköpings förslag vakant och vakant 17. Val av styrelseposter att lämna valet av styrelseposter till styrelsen inbördes 18. Preliminärt val av arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna 2016 att till arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna 2016 preliminärt välja Chalmers tekniska högskola

5 Bilaga 1: Budgetförslag Exkl. moms Intäkter Källa Intäkt Antal Summa Bidrag från progamledning Anmälningsavgift Genvägen Biljetter till sittningar Totala intäkter: Utgifter Källa Kostnad Antal Summa Mat Frukost (3 dagar) Lunch (3 dagar) Finsittning Fulsittning Alkoholtillstånd Engångsartiklar Totalt Mat: Övrigt Sovlokal Annan lokalhyra Kläder till projektgrupp Tygmärken Tygpåsar Bil till btd Pr, broschyrer Studiebesök Buffert nödfall Totalt Övrigt: Totala utgifter: Balansräkning: 0

6 Tid: , Plats: Sal C2, Linköpings tekniska högskola Närvarande: Se närvarolista Protokoll 1. Mötets öppnande Mötet förklarades öppet av Ken Braesch-Andersen Val av mötesordförande Ken Braesch-Andersen valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Jenny Nilsson valdes till mötessekreterare. 4.Val av justeringspersoner tillika rösträknare Mikael Andersson Schönn och Bea Bengtsdotter valdes till justeringspersoner tillika rösträknare. 5.Justering av röstlängden Röstlängden justerades till fem då KTH inte var närvarande. 6.Adjungeringar Inga adjungeringar. 7.Fastställande av föredragningslista Dagordningen fastställdes efter att punkt 13 (fyllnadsval av ledamot) lagts till. 8.Mötets Stadgeenliga utlysande Kallelsen skickades ut den 6 september och mötet anses vara behörigt utlyst.

7 9.Rapporter och meddelanden Linnéa Nilsson, projektledare BTD, berättar om vad styrelsen har arbetat med sedan vårmötet. Bioteknikstudenternas blogg som skapades i våras har uppdaterats kontinuerligt. Projektet med en alumniportal har lagts ner då problem stöttes på och då lärosätena redan har egna fungerande system. Styrelsen arbetar istället med att skapa en exjobbsportal med länkar till annonser och till företag som erbjuder exjobb, på förslag är även att gamla exjobb ska finnas tillgängliga för att kunna inspirera studenter. Styrelsen har också arbetat med att hitta samarbetspartners till BTS. Projektgruppen har arbetat kontinuerligt med BTD. 10.Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår Medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår fastställdes till 0 kr. 11.Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår (bilaga 1) Emily Andersson inledde med att berätta att organisationen momsregistrerats och kort om vad det innebär. Eftersom budgeten är lagd exklusive moms kommer detta inte att påverka budgeten, med undantag för differens mellan ingående och utgående moms. Detta ingår just nu i buffertposten eftersom det är ytterst osäkert hur stor denna budgetpost är. Emily presenterade ett budgetförslag. Budgeten för kommande verksamhetsår fastställdes. I budgeten ingår inte den budgetpost på kronor som ska finnas med som uppstartskapital, men då dess existens kräver en motpost på kostnadssidan för nästkommande år kommer det här inte att påverka rådande balansräkning. 12.Fastställande av arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna 2015 Mötet beslutade att fastställa Umeå som arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna Fyllnadsval av ledamot Mötet valde in Linnea Kyrö Stenlund som ledamot i BTS 2014.

8 14.Val av projektledare för BTD 2015 Mötet valde in Susanne Kadelbach som projektledare för BTD Val av kassör för BTD 2015 Mötet valde in Linnea Kyrö Stenlund som kassör för BTD Val av styrelserepresentanter från a.chalmers tekniska högskola b.uppsala universitet c.kungliga tekniska högskolan d.lunds tekniska högskola e.linköpings tekniska högskola Styrelsen yrkade på att val av styrelserepresentanter åläggs respektive sektion. Mötet biföll yrkandet. 17.Val av styrelseposter Styrelsen yrkade på att val av styrelseposter åläggs BTS-styrelsen Mötet biföll yrkandet. 18.Preliminärt val av arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna 2016 Styrelsen yrkade att preliminärt välja Chalmers som arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna Mötet biföll yrkandet. 19.Interpellationer Inga interpellationer. 20.Övriga frågor Inga övriga frågor. 21.Mötets avslutande Mötet avslutades av Ken Braesch-Andersen

9 Närvarolista Linköping: Linnéa Nilsson, Emily Andersson Chalmers: Jenny Nilsson, Bea Bengtsdotter, Adam Niklasson, Jimmie Hofman, Julia Gutman, Victor Bjärknemyr Uppsala: Ken Braesch-Andersen, Christoffer Andersson, Linnea Zillén, Matilda Niemi, Erik Gioeli, Emma Borg, Martina Nilsson, Mikael Andersson Schönn, Inés Varela, Josefin Ågren, Linnea Westberg LTH: Kajsa Nilsson, Sofia Wijk, Ida Lindström Umeå : Dennis Svedberg, Simon Larsson, Linnea Kyrö Stenlund, Susanne Kadelbach, Emil Samuelsson, Catrine Lennartsson, Erik Melin, Hans Stenlund, Johan Olovsson, Rasmus Hedensjö KTH :

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014 - sektionens Verksamhetsberättelse 2014 Författare: SFINX styrelsemedlemmar under 2014. Innehållsförteckning Inledning Ord till nästa års verksamhet Ledning och samordning Styrelsen Revisorer Valberedningen

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Datum 2015-03-01 Plats Älvsjö Scoutgård 1 Årsmötets öppnande Ordförande Mikael Ingemyr förklarade mötet öppnat klockan 10.17. 2 Mötesformalia 2.1 Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2 VID PROTOKOLLET /Johan Östh JUSTERAS /Mattias Brynjell-Rahkola /Joakim Brahed /Johan Forslund 1 Inledande formalia Föredragare:

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 2 december 2013, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anna Bogdanoff Carolina Bertilsson

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva.

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva. Sektionsmöte LP4 14/15 2015-05-06, kl. 17:30, HA4 Firmatecknare Matilda Rosander, 910808-5482 Viktor Runemalm, 910922-3793 Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE Datum 2013-11-27 Tid 17:15 Plats Beslutande Övriga Närvarande V-Café John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Inga övriga närvarande. 1 Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer