Protokoll sektionsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll sektionsmöte 2013-10-10"

Transkript

1 Sidan 1 av 7 Kl: Mötesnummer: /2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson saadam Kassör Dan Larsson larsdan Sexmästare Victor Nordh nordhv D6-kass. Runa Gulliksson runag DAG ordf. Fredrik Ek ekfr DAG kass. Caroline Strandberg carstra Delta ordf. David Berg Marklund davmarkl Delta kass. Mattias Lundqvist mattilun DNollK ordf. Jennifer Jeryd jeryd DNollK kass. Hampus Bengtsson hamben Rustmästare Johan Becker johbec Rust kass. Max Hansson hamax SND ordf. Johan Bowald bowaldj Revisor Gustav Ehrenborg guserh Revisor Erik Hillbom hierik Justeringsman tillika rösträknare Johan Sjöblom sjoblomj Justeringsman tillika rösträknare Sebastian Weddmark Olsson sebastiw Fanbärare Tobias Tillström tillstro Ceremonimästare Victor Nithander nithande Vapendragare Jakob Boman bjakob Kårledingskontakt Karin Hill Ironiklocka Pling d99pling Gong-gong Gong d08gong Övriga: se [Bilaga 2].

2 Sidan 2 av 7 1 Preliminärer 1.1 Mötets öppnande David Ådvall förklarar mötet öppnat kl Mötets behörighet och beslutsmässighet Mötet är utlyst och sammankallat i god ordning. Mötet konstaterar att mötet är behörigt och beslutsmässigt. 1.3 Godkännande av föredragningslistan Godkänns i sin helhet. 1.4 Val av mötesordförande Sittande, David Ådvall väljs. 1.5 Val av mötessekreterare Sittande, Adam Sandberg Eriksson väljs. 1.6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare Johan Sjöblom och Sebastian Weddmark Olsson väljs. 1.7 Föregående mötesprotokoll Skrivet men ej justerat. 1.8 Adjungeringar Inga adjungeringar

3 Sidan 3 av 7 2 Meddelanden 2.1 Kårledningen meddelar Karin Hill presenterar sig själv och tackar för det hårda jobbet under mottagningen. Den nya läsårsindelning kommer gälla från nästa läsår. Karin Hill ber oss hålla utkik så att inga extra moment adderas kurser. Den extra veckan är till för att få mer tid till befintliga uppgifter. Kår- och sektionsavgiften är fastställd till samma som innan, i kr, ej 3 BTC som sektionen beslutat på sektionsmötet i våras. Efter varje Kåreledningsmöte och FuM-möte dyker upp referat på hemsidan. På kårens hemsida finns en bra genomgång av den nya läsårsindelningen. 2.2 SND meddelar Johan Bowald pratar om den nya läsårsindelning se [Bilaga 3]. 2.3 Revisorerna meddelar Revisorerna presenterar sig för mötet. Revisorerna granskar sektionens ekonomi och verksamhet. Revisorerna meddelar att de kommer skriva en guide för alla som vill bli ansvarsfria i framtiden, för att förenkla allas arbete. Den kommer att finnas på sektionens wiki. 3 Rapporter 3.1 D6 Versamhet och Ekonomi Victor Nordh föredrar D6 verksamhet enligt [Bilaga 4] och Runa Gulliksson föredrar D6 ekonomiska situation enligt [Bilaga 4]. Diverse frågor om ekonomin ställs. 3.2 DAGs Versamhet och Ekonomi Fredrik Ek föredrar DAGs verksamhet enligt [Bilaga 5] samt gör lite reklam för framtida arrangemang. Caroline Strandberg föredrar DAGs ekonomiska situation enligt [Bilaga 5]. 3.3 Deltas Versamhet och Ekonomi David Berg Marklund föredrar Deltas verksamhet enligt [Bilaga 6] och Mattias Lundqvist föredrar Deltas ekonomiska situation enligt [Bilaga 6].

4 Sidan 4 av DNollKs Versamhet och Ekonomi Jennifer Jeryd föredrar DNollKs verksamhet enligt [Bilaga 7] och Hampus Bengtsson föredrar DNollKs ekonomiska situation enligt [Bilaga 7]. 3.5 DRusts Versamhet och Ekonomi Johan Becker föredrar DRusts verksamhet enligt [Bilaga 8] och Max Hansson föredrar DRusts ekonomiska situation enligt [Bilaga 8]. 3.6 Styrelsens Versamhet och Ekonomi David Ådvall föredrar Styrets verksamhet enligt [Bilaga 9] och Dan Larsson föredrar Styrets ekonomiska situation enligt [Bilaga 9]. Mycket frågor ställs om sektionens ekonomi. 3.7 SNDs Versamhet Johan Bowald föredrar SNDs verksamhet enligt [Bilaga 10]. 4 Propositioner 4.1 Proposition: Verksamhetsplan för Sektionsstyrelsen verksamhetsåret 2013/2014 David Ådvall föredrar propositionen enligt [Bilaga 11]. Mötet ajourneras i 40 minuter för mat. Ändringyrkande inkommer: att stryka punkt 7. Styrelsekalas från verksamhetsplanen med bakgrunden Styrelsekalas är ett kul initiativ men hör inte till en styrelseverksamhetsplan. Mötet diskuterar verksamhetsplanen. Mötet godkänner verksamhetsplan för Sektionsstyrelsen 2013/2014 med ändringsyrkandet ovan. 4.2 Proposition: Budget för Sektionsstyrelsen verksamhetsåret 2013/2014 Dan Larsson föredrar budgeten enligt [Bilaga 12]. Mötet diskuterar verksamhetsplanen.

5 Sidan 5 av 7 Dan Larsson inkommer med ett ändringsyrkande: lägg till posten arrangemangsutgifter på 5000 kr under DLat med bakgrunden att den har försvunnit magiskt. DAG inkommer med ett ändringsyrkande: att budgetposten intäkter för DAG ändras från 160 kkr till 130 kkr med bakgrund: Förra året sattes en budget på 110 kkr som DAG skulle lämna tillbaka. De lämnade i slutet tillbaka 170 kkr. Året innan låg det på 50 kkr. De lämnade tillbaka ca 100 kkr. Med en siffra på 160 kkr i år har vi alltså ökat DAGs förväntade intäkter med över 100 kkr på 2 år! Detta är extremt mycket på kort tid. DAG 13 anser att denna summa är orimlig att sätta då vi omöjligt kan veta hur mycket pengar vi kan dra in under året nu. Det enda som går att säga med någon säkerhet är vinsten från DatE-IT, som (i dagsläget) beräknas uppgå till 130 kkr. Hur mycket pengar DAG tjänar utöver det beror mycket på hur arbetsmarknaden ser ut, vad företagen vill ha och vad de är beredda att betala. Det beror alltså på många saker som ligger utanför vår makt och därför kan DAG inte garantera intäkter från detta. Dan Larsson inkommer med ett ändringsyrkande: kapitalfondens utgående saldo minskas med 30 kkr med bakgrunden då det på grund av DAGs ändringsyrkande skulle bli ett hål i budgeten a 30 kkr bör detta plockas från en utgift. Styrelsen jämkar sig med ovan ändringsyrkanden. Mötet ajourneras i 5 minuter. Mötet godkänner budget för Sektionsstyrelsen 2013/2014 med ovan nämnda jämkningar. 5 Bordlagda ärenden 5.1 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007/ Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/ Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/2010

6 Sidan 6 av Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/ Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/ Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/ Motion: Mottagning Jennifer Jeryd föredrar motionen enligt [Bilaga 13] och David Ådvall föredrar styrelsens bemötande enligt [Bilaga 13]. Motionärerna vill uppdatera DNollKs uppdrag som det är specifierat i reglementet till att sköta mottagningen. Mötet diskuterar och går till beslut. Mötet bifaller motionen med minst två tredjedelar av antalet röster. Caroline Strandberg och Sebastian Weddmark Olsson reserverar sig mot sektionsmötets beslut med motiveringen: Vi tycker att beslutet angående att DNollKs uppdrag ändras från att arrangera nollning till mottagning tagits på fel grunder. Därför vill vi reservera oss mot beslutet. 6 Motioner 6.1 Motion: Ansvarsfrihet Motionärerna föredrar motionen enligt [Bilaga 14] och David Ådvall föredrar styrelsen bemötande enligt [Bilaga 14]. Mötet för en diskussion och går till beslut. Mötet bifaller styrelsens yrkande.

7 Sidan 7 av 7 7 Övriga frågor 8 Mötets avslutande David Ådvall förklarar mötet avslutat kl Sekreterare Adam Sandberg Eriksson Mötesordförande David Ådvall Justerare Johan Sjöblom Justerare Sebastian Weddmark Olsson

Kallelse till sektionsmöte

Kallelse till sektionsmöte Datateknologsektionen Chalmers studentkår Sidan 1 av 3 2013-10-06 Kallelse till sektionsmöte Tid: 17:17, Torsdag 2013-10-10 Plats: HB3 Mötesnr: 3-2013/2014 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

CHALMERS STUDENTKÅRS FLIPPERSÄLLSKAP

CHALMERS STUDENTKÅRS FLIPPERSÄLLSKAP CHALMERS STUDENTKÅRS FLIPPERSÄLLSKAP DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 30 NOVEMBER 2010 TID: 17:30 PLATS: FOCUS NÄRVARANDE 1 Preliminärer ORDFÖRANDE: HENRIK ENGMAN SEKRETERARE: TOBIAS SVENSSON MEDLEM: ERIC ERLANDSSON

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Möte 2014/15:STYR-08 Styretmötesprotokoll 2 oktober 2014 Fysikteknologsektionen, Chalmers Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 2 oktober 2014 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Ordförande

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva.

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva. Sektionsmöte LP4 14/15 2015-05-06, kl. 17:30, HA4 Firmatecknare Matilda Rosander, 910808-5482 Viktor Runemalm, 910922-3793 Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 2 december 2013, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anna Bogdanoff Carolina Bertilsson

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april Protokoll fört vid Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april 1. Mötets öppnande Distriktsstyrelsens (DS) ordförande Johnny Molin öppnade mötet. 2. Justering av

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer