Protokoll sektionsmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll sektionsmöte"

Transkript

1 Protokoll sektionsmöte Sidan 1 av Mötesnr /2014 Kl: Mötesnummer: /2014 Plats: HC3 Kallelse: se bilaga 1 Protokoll sektionsmöte Funktionärer: Funktion Namn Ordförande David Ådvall advall Vice ordförande Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson saadam Kassör Dan Larsson larsdan Sexmästare Victor Nordh nordh Kassör D6 Runa Gulliksson runag Ordf. Delta David Berg Marklund davmarkl Kassör Delta Mattias Lundqvist mattilun Ordf. DRust Johan Becker johbec Kassör DRust Max Hansson hamax Ordf. DNollK Jacob Jonsson jacobjo Kassör DNollK Henrik Fahlgren henfah Ordf. SND Johan Bowald bowaldj Ordf. DAG Fredrik Ek ekfr Kassör DAG Caroline Strandberg carstra Revisor Gustav Ehrenborg gusehr Revisor Erik Hillbom hierik Justerare och rösträknare Pontus Johansson Berg pontusr Justerare och rösträknare Niklas Liljegren niklil Fanbärare Tobias Tillström tillstro Ceremonimästare Victor Nithander nithande Ironiklocka Pling d99pling Gong-gong Gong d08gong Övriga närvarande se bilaga 2. 1 Preliminärer 1.1 Mötets öppnande David Ådvall förklarar mötet öppnat kl Sekr. Ordf. Justerare

2 Protokoll sektionsmöte Sidan 2 av Mötesnr / Mötets behörighet och beslutsmässighet Mötet är utlyst och sammankallat i god ordning. Mötet konstaterar att mötet är behörigt och beslutsmässigt. 1.3 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns i sin helhet. 1.4 Val av mötesordförande David Ådvall väljs. 1.5 Val av mötessekreterare Adam Sandberg Eriksson väljs. 1.6 Val av två justerare tillika rösträknare Pontus Johansson Berg och Niklas Liljegren väljs till justerare tillika rösträknare. 1.7 Föregående mötesprotokoll Skrivet, justerat och anslaget. 1.8 Adjungeringar Linnea Andersson adjungeras in med närvaro och yttranderätt. 1.9 Fastställande av mötesordning Mötesordning fastställs i enlighet med reglementet. Sekr. Ordf. Justerare

3 Protokoll sektionsmöte Sidan 3 av Mötesnr / Meddelanden 2.1 SND meddelar om studentrösten och ändringar i programplanen Johan Bowald meddelar om studentrösten nu på fredag. Johan Bowald meddelar om ändringar i programplanen för de som kommer börja trean i höst. Mer reglerteknik! Mötet insåg till slut att det var 1 april, mötet var väldigt lurat väldigt länge. Spontana applåder hörs i lokalen. 3 Bordlagda ärenden 3.1 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007/2008 Inget nytt att redovisa. Frågan bordläggs. 3.2 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/2009 Inget nytt att redovisa. Frågan bordläggs. 3.3 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/2010 Inget nytt att redovisa. Frågan bordläggs. 3.4 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/2012 Inget nytt att redovisa. Frågan bordläggs. 3.5 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013 Inget nytt att redovisa. Frågan bordläggs. Sekr. Ordf. Justerare

4 Protokoll sektionsmöte Sidan 4 av Mötesnr / Propositioner 4.1 Preliminär verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014/2015 David Ådvall föredrar propositionen enligt bilaga 3. Fråga: Vad är idéfonden? Svar: Det är en budgetpost som medlemmar kan äska ifrån för genomförande av sektionsnyttiga projekt. Mötet fastställer den preliminära verksamhetsplanen för sektionsstyrelsen 2014/ Preliminär budget för verksamhetsåret 2014/2015 Dan Larsson föredrar propositionen enligt bilaga 4. Följande ändringsyrkanden inkommer. Att DAGs utgifter och inkomster ökar med 10 kkr, då DAG behöver ha ett större lån inför DatE-IT. Styrelsen jämkar sig. Att det förtydligas att budgeten gäller tusentals kronor. Styrelsen jämkar sig. Att databussens intäkter bara ökar med 15 kkr i jämförelse med föregående års budget. Mötet avslår ändringsyrkandet. Att Lekmannarevisorer (1 kkr) flyttas in i Styrets verksamhet : Aspning och överlämning. Mötet bifaller ändringsyrkandet. Att marginellt stryks ut bakgrunden. Mötet bifaller ändringsyrkandet. Mötet fastställer den preliminära budgeten för sektionsstyrelsen 2014/2015 enligt bilaga 5. 5 Motioner Inga motioner har inkommit till styrelsen. 6 Val till Presidiet 6.1 Sektionsordförande Edvin Stalin Tobiasson och Jennifer Nasa Jeryd ställer sig upp som sökande till sektionsordförande och presenterar sig själva. Mötet ställer relevanta frågor till de sökande och ber de sökande lämna mötet. Robert Kemi föredrar valberedningens nomineringar enligt bilaga 6 och mötet diskuterar sedan de sökande. Sekr. Ordf. Justerare

5 Protokoll sektionsmöte Sidan 5 av Mötesnr /2014 Edvin Tobiasson väljs till sektionsordförande för verksamhetsåret 2014/2015. Mötet ajourneras för mat i 30 minuter. 6.2 Vice sektionsordförande Jennifer Nasa Jeryd ställer sig upp som sökande till vice sektionsordförande och presenterar sig själv. Mötet ställer relevanta frågor till den sökande och ber den sökande lämna mötet. Robert Kemi föredrar valberedningens nomineringar enligt bilaga 6 och mötet diskuterar sedan den sökande. Jennifer Jeryd väljs till vice sektionsordförande för verksamhetsåret 2014/ Sektionskassör Inga sökande. 6.4 Sekreterare Jesper Radio Ivarsson ställer sig upp som sökande till sekreterare och presenterar sig själv. Mötet ställer relevanta frågor till den sökande och ber den sökande lämna mötet. Robert Kemi föredrar valberedningens nomineringar enligt bilaga 6 och mötet diskuterar sedan den sökande. Jesper Ivarsson väljs till sekreterare för verksamhetsåret 2014/ övriga ledamöter Melinda Fülöp och Johannes Magnusson ställer sig upp som sökande till övriga ledamöter och presenterar sig själva. Mötet ställer relevanta frågor till de sökande och ber de sökande lämna mötet. Robert Kemi föredrar valberedningens nomineringar enligt bilaga 6 och mötet diskuterar sedan de sökande. Melinda Fülöp och Johannes Magnusson väljs till övriga ledamöter för verksamhetsåret 2014/2015. Sekr. Ordf. Justerare

6 Protokoll sektionsmöte Sidan 6 av Mötesnr / Val till sektionsföreningar 7.1 DAG Ordförande Emil Kristiansson ställer sig upp som sökande till ordförande i DAG och presenterar sig själv. Mötet ställer relevanta frågor till den sökande och ber den sökande lämna mötet. Robert Kemi föredrar valberedningens nomineringar enligt bilaga 7 och mötet diskuterar sedan den sökande. Emil Kristiansson väljs till ordförande i DAG för verksamhetsåret 2014/ Kassör Dan Viking Larsson ställer sig upp som sökande till ordförande i DAG (mötet applåderar) och presenterar sig själv. Mötet ställer relevanta frågor till den sökande och ber den sökande lämna mötet. Robert Kemi föredrar valberedningens nomineringar enligt bilaga 7 och mötet diskuterar sedan den sökande. Dan Viking Larsson väljs till kassör i DAG för verksamhetsåret 2014/ övriga medlemmar Patrik Ingmarsson, Erik Hillbom, Christoffer Ackelman, Lukas Kikuchi, Alexander Jaballah, Daniel Andersson ställer sig upp som sökande och presenterar sig själva. Mötet ställer relevanta frågor till de sökande och ber de sökande lämna mötet. Robert Kemi föredrar valberedningens nomineringar enligt bilaga 7 och mötet diskuterar sedan de sökande. Daniel Andersson, Patrik Ingmarsson, Erik Hillbom, Christoffer Ackelman och Lukas Kikuchi väljs till övriga medlemmar i DAG för verksamhetsåret 2014/2015. Sekr. Ordf. Justerare

7 Protokoll sektionsmöte Sidan 7 av Mötesnr / Val till studienämnden 8.1 Ordförande Alexander Lissenko ställer sig upp som sökande till ordförande i SND och presenterar sig själv. Mötet ställer relevanta frågor till den sökande och ber den sökande lämna mötet. Robert Kemi föredrar valberedningens nomineringar enligt bilaga 8 och mötet diskuterar sedan den sökande. Alexander Lissenko väljs till ordförande i SND för verksamhetsåret 2014/ Vice ordförande Ingen sökande. 8.3 Upp till 4 övriga medlemmar Niklas Ogeryd Nordholm och Magnus Hagmar ställer sig upp som sökande och presenterar sig själva. Mötet ställer relevanta frågor till de sökande och ber de sökande lämna mötet. Robert Kemi föredrar valberedningens nomineringar enligt bilaga 8 och mötet diskuterar sedan de sökande. Niklas Ogeryd Nordholm och Magnus Hagmar väljs till övriga medlemmar i SND för verksamhetsåret 2014/ Val av revisorer lekmannarevisorer Hampus Bengtsson ställer sig upp som sökande och presenterar sig själv. Mötet ställer relevanta frågor till den sökande och ber den sökande lämna mötet. Robert Kemi föredrar valberedningens nomineringar enligt bilaga 9 och mötet diskuterar sedan den sökande. Hampus Bengtsson och d98vakant väljs till lekmannarevisorer för verksamhetsåret 2014/2015. Sekr. Ordf. Justerare

8 Protokoll sektionsmöte Sidan 8 av Mötesnr / Sektionsavgift för de kommande två terminerna Mötet yrkar på följande som sektionsavgift för de kommande två terminera: 40 kr 50 kr 4 btc 1 kg guld 1 tratt 3 kameler 20 dogecoin Mötet fastställer sektionsavgift för de två kommande terminerna till 3 kameler. 11 Mötets avslutande David Ådvall förklarar mötet avslutat kl Sekreterare Adam Sandberg Eriksson Mötesordförande David Ådvall Justerare Pontus Johansson Berg Justerare Niklas Liljegren Sekr. Ordf. Justerare

9 Lista över beslut Mötet konstaterar att mötet är behörigt och beslutsmässigt Föredragningslistan godkänns i sin helhet David Ådvall väljs Adam Sandberg Eriksson väljs Pontus Johansson Berg och Niklas Liljegren väljs till justerare tillika rösträknare... 2 Linnea Andersson adjungeras in med närvaro och yttranderätt Mötesordning fastställs i enlighet med reglementet Mötet fastställer den preliminära verksamhetsplanen för sektionsstyrelsen 2014/ Mötet fastställer den preliminära budgeten för sektionsstyrelsen 2014/2015 enligt bilaga Edvin Tobiasson väljs till sektionsordförande för verksamhetsåret 2014/ Jennifer Jeryd väljs till vice sektionsordförande för verksamhetsåret 2014/ Jesper Ivarsson väljs till sekreterare för verksamhetsåret 2014/ Melinda Fülöp och Johannes Magnusson väljs till övriga ledamöter för verksamhetsåret 2014/ Emil Kristiansson väljs till ordförande i DAG för verksamhetsåret 2014/ Dan Viking Larsson väljs till kassör i DAG för verksamhetsåret 2014/ Daniel Andersson, Patrik Ingmarsson, Erik Hillbom, Christoffer Ackelman och Lukas Kikuchi väljs till övriga medlemmar i DAG för verksamhetsåret 2014/ Alexander Lissenko väljs till ordförande i SND för verksamhetsåret 2014/ Niklas Ogeryd Nordholm och Magnus Hagmar väljs till övriga medlemmar i SND för verksamhetsåret 2014/ Hampus Bengtsson och d98vakant väljs till lekmannarevisorer för verksamhetsåret 2014/ Mötet fastställer sektionsavgift för de två kommande terminerna till 3 kameler Bilagor 1 Kallelse Närvarolistor Proposition: Preliminär verksamhetsplan för Sektionsstyrelsen Verksamhetsåret Proposition: Preliminär budget för Sektionsstyrelsen Verksamhetsåret Preliminär budget för Sektionsstyrelsen Verksamhetsåret Valberedning Presidiet Valberedning DAG

10 Protokoll sektionsmöte Sidan 10 av Mötesnr / Valberedning SND Valberedning Revisorer Sekr. Ordf. Justerare

11 Sidan 1 av Kallelse till extra sektionsmöte Tid: 17:17, Tisdag Plats: HC4 Mötesnr: /2014 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer Mötets öppnande Mötets behörighet och beslutsmässighet Godkännande av föredragningslistan Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justerare och tillika rösträknare Föregående mötesprotokoll Adjungeringar Fastställande av mötesordning 2. Meddelanden 3. Bordlagda ärenden 3.1 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007/ Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/ Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/ Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/ Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/ Propositioner 4.1 Proposition: Preliminär Verksamhetsplan för Verksamhetsåret 2014/ Proposition: Preliminär Budget för Verksamhetsåret 2014/ Motioner 6. Val till Presidiet 6.1 Sektionsordförande 6.2 Vice Sektionsordförande Epost: Hemsida:

12 Sidan 2 av Sektionskassör 6.4 Sekreterare Övriga Ledamöter 7. Val till Sektionsföreningar 7.1 DAG Ordförande Kassör 4-5 Övriga medlemmar 8. Val till Studienämnden 8.1 Ordförande 8.2 Vice Ordförande 8.3 Upp till fyra övriga medlemmar 9. Val av Revisorer 9.1 Två lekmannarevisorer 10. Sektionsavgift för de kommande två terminerna 11. Övriga frågor 12. Mötets avslutande David Ådvall Ordförande Epost: Hemsida:

13 Närvarolista Namn Adam Sandberg Eriksson Adéle Siitova Agnes Rohlin Alexander Lissenko Alexander Ågren Alexandra Lazic Andrea Buchholz Andreas Hagesjö Anton Danielsson Caroline Strandberg Christoffer Ackelman Christoffer Karlsson Christoffer Sandlund Dan Larsson Daniel Toom David Berg Marklund David Lindbom David Torbjörnsson David Ådvall Denise Glansholm Edvin Tobiasson Emanuel Snelleman Emelie Svensson Emil Kristiansson Eric Borgsten Erik Hillbom Fabian Sörensson Felix Hallqvist Filip Lindahl Fredrik Ek Fredrik Kjellberg Gustav Ehrenborg Gustav Freij Gustav Öhman Hampus Bengtsson Henrik Fahlgren CID saadam siitova agnesr lissal agrena lazica buchholz hagesjo daanton carstra ackelman chrika chrsand larsdan toom davmarkl davl todavid advall deniseg edvint emasne emesven emilkr borgsten hierik sfabian felixha fillin ekfr frekjel gusehr fgustav ohmang hamben henfah

14 Jacob Hagstedt Persson Suorra Jacob Johnsson Jacob Nilsson Jean-Philippe Green Jennifer Jeryd Jesper Ivarsson Joakim Olsson Johan Angséus Johan Becker Johan Bowald Johan Sjöblom Johannes Jansson Johannes Magnusson Kristofer Hansson Lukas Kikuchi Lukas Ögnelod Magnus Hagmar Magnus Åkerstedt Bergsten Manne Engelke Marc Jamot Maria Larsson Martin Sigvardsson Mattias Lundqvist Max Hansson Melinda Fülöp Mikael Gordani Shahri Niklas Liljegren Oscar Edvinsson Oskar Jiang Patrik Ingmarsson Peter Hoff Philip Dahlstedt Pontus Johansson Berg Robert Kemi Robert Silverflod Robert Stigsson Runa Gulliksson Simon Wijk suorra jacobjo jacnilss jgreen jeryd ijesper joakolss angseus johbec bowaldj sjoblomj johjans jmagnuss krihan kikuchi ognelod hagmarm magbergs engelke jmarc marl marsig mattilun hamax fulopm shahrim niklil oscedv oskarji ipatrik hoffp philipd pontusr kemi robsil robsti runag simonwi

15 Simon Österberg Stefan A Marton Sven Hellsten TRAN NGHIEM NGHI Tobias Andersson Tobias H Tillström Victor Nithander simonos d00mast svenhe trann tobande tillstro nithande

16 Sidan 1 av Proposition: Preliminär Verksamhetsplan för Sektionsstyrelsen Verksamhetsåret Bakgrund Sektionsstyrelsen har som uppgift att föreslå en preliminär verksamhetsplan för sina efterträdare som sektionsmötet nu ska ta ställning till. Verksamhetsplanen fastställs sedan slutgiltigt av sektionsmötet efter förslag från den nya sektionsstyrelsen under början av nästa verksamhetsår. I processen med att ta fram den preliminära verksamhetsplanen har vi utgått från två underlag: För att skapa kontinuitet och säkerställa att viktigt arbete inte blir ogjort har vi utvärderat verksamhetsplanen för nuvarande verksamhetsår och tagit med saker som behöver utvärderas eller arbetas vidare med i förslaget till ny preliminär verksamhetsplan. För att få in nya idéer på saker att arbeta med och utveckla har vi fört diskussioner med de som aspirerat till Presidiet. Yrkande Med ovan som bakgrund yrkar vi: att Preliminär Verksamhetsplan för Sektionsstyrelsen Verksamhetsåret fastställs enligt bilaga. David Ådvall Sektionsordförande Epost: Hemsida:

17 Preliminär Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen 2014/2015 Sida 1 av 3 26 mars 2014 Styrelsereform Preliminär Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen 2014/2015 Under verksamhetsåret 2013/2014 implementerades en utökning av sektionsstyrelsen. Sektionsstyrelsen 2014/2015 skall Kontinuerligt utvärdera hur det är att arbeta enligt den nya styrelsestrukturen. Utveckla SAMO-rollen på sektionen utefter de förbättrade förutsättningarna. Öka trivseln i sektionslokalen Basen börjar bli sliten och ser tråkig ut, det är dags för en uppfräschning. Sektionsstyrelsen 2014/2015 skall Utreda Basens brister. Åtgärda Basens brister. Öka engagemanget på sektionen En ganska liten del av sektionens medlemmar tar del i sektionens verksamhet just nu. Dessutom är det ofta fler sökande till sektionens föreningar än som väljs in. Sektionsstyrelsen 2014/2015 skall Utreda hur man kan få fler medlemmar att engagera sig i existerande och ny verksamhet. Få fler medlemmar att engagera sig i existerande och ny verksamhet. Engagera fler medlemmar i Sektionsmötet. Stadigvarande serveringstillstånd De senaste styrelseåren har det arbetats hårt för att återinföra det permanenta serveringstillstånd som en gång funnits i Basen. Sektionen får idag söka tolv tillfälliga serveringstillstånd per år, vilket inte är tillräckligt då ambitionen är att ha fler arrangemang än så i Basen. Sektionsstyrelsen 2014/2015 skall Slutföra arbetet med att återinföra ett permanent serveringstillstånd i Basen.

18 Preliminär Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen 2014/2015 Sida 2 av 3 26 mars 2014 D-Lat Under verksamhetsåret 2013/2014 utökades D-Lat som en del av ett större arbete för en pubverksamhet med tydligare struktur på sektionen. Sektionsstyrelsen 2014/2015 skall Fortsätta utveckla D-Lat och de två nya posternas roll i verksamheten. Utvärdera den förändring Sektionsstyrelsen 2013/2014 gjort. Intern kommunikation De senaste åren har det funnits vissa problem i den interna kommunikation mellan sektionens föreningar vilket skapat osämja och ett dåligt klimat. Sektionsstyrelsen 2014/2015 skall Jobba för en konstruktiv och tydlig kommunikation mellan sektionens föreningar. Hjälpa samarrangerande föreningar att skapa tydlighet i ansvarsfördelningar. Destruktiva betéenden På sektionen finns en del destruktiva beteenden. Incidenter i form av skador på personer, lokaler och föremål inträffar titt som tätt i samband med sektionsrelaterad verksamhet. Destruktiva handlingar leder också till att många medlemmar skräms bort från sektionsverksamheten och väljer att inte engagera sig i sektionen. Sektionsstyrelsen 2013/2014 har börjat se över hur man kan påverka verksamhet och attityder i rätt riktning, men mycket arbete återstår. Sektionsstyrelsen 2014/2015 skall fortsätta arbetet med att verka för en trevligare kultur och miljö på sektionen genom att Utreda och verka för en sundare festkultur inom och omkring sektionens föreningar. Skapa medvetenhet kring betéenden och festkultur hos sektionens aktiva tidigt under verksamhetsåret för att bygga en god grund för det fortsatta arbetet.

19 Preliminär Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen 2014/2015 Sida 3 av 3 26 mars 2014 Kontinuerligt arbete Sektionsstyrelsen 2014/2015 skall Bevaka studenternas intressen vid utvecklingen av D-programmet och arbeta för ett förbättrat studentinflytande. Arbeta för trivsam studiemiljö och värna om studenternas hälsa. Hålla god och regelbunden kontakt med programledningen, kårledningen och våra utbildningsområdesrepresentanter. Arbeta med kontinuitet och ekonomiska rutiner inom sektionens föreningar. Värna om s varumärke. Informera om och verka för större utnyttjande av Idéfonden.

20 Sidan 1 av Proposition: Preliminär Budget för Sektionsstyrelsen Verksamhetsåret Bakgrund Sektionsstyrelsen har som uppgift att föreslå en preliminär budget för sina efterträdare som sektionsmötet nu ska ta ställning till. Budgeten fastställs sedan slutgiltigt av sektionsmötet efter förslag från den nya sektionsstyrelsen under början av nästa verksamhetsår. I processen med att ta fram den preliminära budgeten har vi framförallt tittat på förra årets budget och gjort förändringar för att den nya ska stämma bättre överens med verkligheten just nu. Ett exempel på detta är höjningar av några utgifter i styrelsens budget för att reflektera utökningen av styrelsen med två personer. Vi har också gjort några förändringar som påverkar verksamheten. Ett exempel på detta är budgeten för Databussen, där vi valt att budgetera för ett nettoresultat på noll SEK förutsatt att reparations- och servicekostnader hamnar på en rimlig utfallsnivå. Detta kommer förmodligen att innebära att hyrpriserna behöver höjas marginellt. Yrkande Med ovan som bakgrund yrkar vi: att Preliminär Budget för Sektionsstyrelsen Verksamhetsåret fastställs enligt bilaga. Dan Larsson Sektionskassör Epost: Hemsida:

21 Preliminär Budget 2014/ / /2015 STYRETS VERKSAMHET INTÄKTER UTGIFTER INTÄKTER UTGIFTER Mötesmat Teambuilding Kläder Representation Kontorskostnader Bankkostnader Aspning och överlämning TOTALT SEKTIONSFÖRENINGAR INTÄKTER UTGIFTER INTÄKTER UTGIFTER DLat DAG Delta D DRUST DNollK SND idrott D-Foto dhack Datas Ludologer D-lirium Lekmannarevisorer TOTALT SEKTIONSGEMENSAM VERKSAMHET INTÄKTER UTGIFTER INTÄKTER UTGIFTER Databussen Sunfleet Mottagning Sektionsmöten Underhåll basen Städmaterial Bidrag Programledningen Sektionsavgifter Idéfond Övrigt Verkställande av äskningar TOTALT DLAT INTÄKTER UTGIFTER INTÄKTER UTGIFTER Alkohol Hyra av transport Tillståndsenheten Utbildning Arrangemangskostnader Driftkostnader

22 Preliminär Budget 2014/2015 TOTALT DATABUSSEN INTÄKTER UTGIFTER INTÄKTER UTGIFTER Drivmedel Service och reparationer Försäkring Skatt Försäkring och skatt Trängselskatt Parkering Hyra ( km) TOTALT KAPITAL INGÅENDE SALDO UTGÅENDE SALDO INGÅENDE SALDO UTGÅENDE SALDO DStyret Lokalfond Kapitalfond Databussen TOTALT RESULTAT 70-13

23 Preliminär budget 2014/2015 KKR STYRETS VERKSAMHET INTÄKTER UTGIFTER Mötesmat 0 10 Teambuilding 0 8 Kläder 0 9 Representation 0 3 Kontorskostnader 0 5 Bankkostnader 0 3 Aspning och överlämning 0 5 TOTALT 0 43 SEKTIONSFÖRENINGAR INTÄKTER UTGIFTER DLat DAG Delta D DRUST DNollK SND 0 10 idrott 0 10 D-Foto 0 8 dhack 0 10 Datas Ludologer 0 10 D-lirium 0 2 TOTALT SEKTIONSGEMENSAM VERKSAMHET INTÄKTER UTGIFTER Databussen Sunfleet 0 19 Mottagning 0 85 Sektionsmöten 0 15 Underhåll basen 0 50 Städmaterial 0 15 Bidrag Programledningen 85 0 Sektionsavgifter 50 0 Idéfond 0 20 Övrigt 0 20 Verkställande av äskningar 0 12 TOTALT DLAT INTÄKTER UTGIFTER

24 Alkohol Tillståndsenheten 0 4 Utbildning 0 3 Driftkostnader 0 2 TOTALT DATABUSSEN INTÄKTER UTGIFTER Drivmedel 0 30 Service och reparationer 0 45 Försäkring och skatt 0 15 Trängselskatt 0 4 Parkering 0 6 Hyra ( km) TOTALT KAPITAL INGÅENDE SALDO UTGÅENDE SALDO DStyret Lokalfond Kapitalfond TOTALT

25 Presidiet Ordförande: Edvin Tobiasson Edvin Tobiasson ger ett lugnt och samlat intryck samtidigt som han visar ett starkt engagemang. Han har god insikt i vad det innebär att vara sektionsordförande samt god kännedom om övriga föreningars arbete. Edvin förstår vikten av att representera på ett bra sätt. Övriga sökande har uttryckt att de har förtroende för honom som sektionsordförande. Valberedningen anser att han på ett gott sätt kan driva sektionen framåt. Vice Ordförande: Anders Nordin Anders Nordin gav oss ett avslappnat och seriöst intryck. Han har bra erfarenheter av sektionsföreningar och ger intryck av att vara en bra lagspelare. Anders visar intresse för att öka gemenskapen mellan sektionsföreningar och att aktivt arbeta för att stärka sektionens varumärke. Valberedningen tror att han kommer att stärka gruppen och främja goda interna relationer på sektionen. Övriga sökande: Jennifer Jeryd Kassör: Mattias Lundqvist Mattias visar på god insikt i sektionskassörens arbete. Han har tidigare erfarenhet av kassörbete, vilket vi ser som väldigt positivt. Under detta år verkar han ha skött sin bokföring på ett korrekt sätt. Valberedningen tror att Mattias på ett gott sätt kommer att sköta sektionens ekonomi under nästa år. Övriga sökande: Anders Nordin

26 Sekreterare: Jesper Ivarsson Jesper Ivarsson visade stort intresse för sekreterararbetet. Han har sedan tidigare erfarenheter av sekreterar och styrelsearbete. Utöver rollen som sekreterare verkar han ha bra idéer om styrelsesarbetet i stort och visar stort intresse för detta. Valberedningen tror att Jesper kommer förvalta sektionens dokument och latex mallar på ett bra sätt. Övriga sökande: Alexander Ågren Ledamot: Melinda Fülöp Melinda Fülöp visar stort intresse för styrelsearbetet och speciellt rollen som SAMO. Hon verkar vara lätt att arbeta tillsammans med vilket styrks av att samtliga andra sökande har uttryckt att de vill se henne i styrelsen. Melinda är omtänksam och värnar för studenternas studiemiljö vilket kan främja studenternas trivsel och trygghet. Valberedningen tror att hon på ett stabilt sätt kan leda arbetet med att utveckla SAMO rollen på sektionen. Ledamot: Johannes Magnusson Johannes Magnusson visar på ett stort intresse och engagemang för att föra sektionen framåt. Hans erfarenheter från SND tror vi kan bidra med nyttig kunskap och nya perspektiv till gruppen. Johannes vill arbeta med att öka intresse och engagemang för samtliga sektionsmedlemmar. Valberedningen anser därför att han är en ypperlig kandidat att axla den nya ledamotrollen. Övriga sökande: Jennifer Jeryd, Alexander Ågren

27 DAG Ordförande: Emil Kristiansson Emil Kristiansson ser valberedningen som en given nästa ordförande för DAG. Han har bra erfarenheter från tidigare föreningar som kan vara en stor tillgång för föreningens arbete. Vi ser honom som en bra och demokratisk ledare som på ett gott sätt kan leda gruppens arbete framåt. Emil förstår vikten av DAG s arbete och är ekonomiskt kunnig. Valberedningen tror att han kan främja en god företagskontakt med sektionen. Övriga sökande: Erik Hillbom Kassör: Vakant Brist på sökande Övrigt: Erik Hillbom Erik Hillbom har en god insyn i DAG s verksamhet och visade stort engagemang för arbetet. Han har erfarenhet från tidigare ansvarsposter och valberedningen ser honom som en tillgång i gruppen. Erik är beredd att lägga ner den tid som krävs och har en sund inställning till samarbetet inom föreningen. Valberedningen anser att dessa egenskaper gör honom väl lämpad för DAG s arbete. Christoffer Ackelman Christoffer Ackelman vill hjälpa andra teknologer att få en god kontakt med företag under deras studietid. Han vill även knyta nya företagskontakter och utveckla DAGs event, han hade även konkreta idéer på nya event. Valberedningen tror Christoffer kommer vara lätt att samarbeta med och vara en tillgång för DAG.

28 SND Ordförande: Alexander Lissenko Alexander Lissenko är väl informerad om arbetet inom Studienämden och har konkreta idéer för det fortsatta utvecklingsarbetet. Han vill öka Studienämdens synlighet hos medlemmarna på sektionen och informera om hur de kan hjälpa gemene teknolog med sina studierelaterade ärenden. Alexander vill även öka medvetenheten om studenternas rättigheter inom studierna samt se till att föreläsarna följer de regler som är uppsatta. Valberedningen tror att Alexander kan vara en stark kraft för att säkra att våra kurser håller en hög standard. Vice Ordförande: Vakant Valberedningen valde att vakantsätta posten då ingen sökande visade tillräckligt intresse. Övriga sökande: Niclas Ogeryd Nordholm Övrigt: Magnus Hagmar: Magnus Hagmar har goda idéer och engagemang för att driva kvalitétsutvecklingen i våra kurser framåt. Han är driven för att föra fram studenters åsikter på ett bra sätt och få det att leda till faktiska resultat. Valberedningen tror att han kan vara en stor tillgång i studienämnden. Niclas Ogeryd Nordholm Niclas Ogeryd Nordholm vill arbeta med att åtgärda brister i de kurser där det behövs. Han vill även fortsätta arbeta med att digitala anteckningar ska finnas i de kurser där det är relevant. Valberedningen anser att detta är åtråvärda egenskaper hos en övrigt post i studienämnden.

29 Revisor Hampus Bengtsson Valberedningen väljer att nominera Hampus Bengtsson till posten som lekmannarevisor. Han har god insikt i vad arbetet innebär och hur det ska skötas på ett korrekt sätt. Hampus uttryckte stort intresse för att dela med sig av den erfarenhet han fått som kassör i två föreningar, både på sektions och kårnivå. Han hade också idéer för att kontinuerligt gå igenom bokföringen tillsammans med kassörerna för att det ska bli korrekt från början. Valberedningen har starkt förtroende för Hampus.

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21 Sidan 1 av 6 Kl: 17.17 Mötesnummer: 1-2012/2014 Plats: HC4 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Protokoll sektionsmöte

Protokoll sektionsmöte Protokoll sektionsmöte Sidan 1 av 22 2015-03-31 Mötesnr. 6-2014/2015 Protokoll sektionsmöte 2015-03-31 Kl: 17:17 Mötesnummer: 6-2014/2015 Plats: HC4 Kallelse: se bilaga 1. Funktion Namn E-mail Ordförande

Läs mer

Protokoll sektionsmöte

Protokoll sektionsmöte Sidan 1 av 9 Kl: 17:17 Mötesnummer: 6-2012/2013 Plats: HC4 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Vice Oscar Carlsson coscar Sekreterare Caroline Strandberg carstra Kassör Sebastian Weddmark

Läs mer

Valberedning Stora invalsmötet 2013-04-16

Valberedning Stora invalsmötet 2013-04-16 Valberedning Stora invalsmötet 2013-04-16 DAG Valberedningen Alla poster DRust Valberedningen Ordförande Kassör Övrigt D6 Valberedningen Ordförande Kassör Övrigt Delta Valberedningen Ordförande Kassör

Läs mer

Mötet är utlyst och sammankallat i god ordning. Mötet konstaterar att mötet är behörigt och beslutsmässigt.

Mötet är utlyst och sammankallat i god ordning. Mötet konstaterar att mötet är behörigt och beslutsmässigt. Sidan 1 av 6 Kl: 17:17 Mötesnummer: 4-2011/2012 Plats: HC1 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Amanda Ohlson aohlson Vice Alvean Ekman alvean Sekreterare Alexandra Angerd angerd

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Sidan 1 av 6 Kl: 12.03 Mötesnummer: 09-2015-2016 Plats: Styretrummet Funktion Namn E-mail Ordförande Jacob Jonsson jacobjo Vice ordförande David Berg Marklund davmarkl Sekreterare Max Hansson hamax Kassör

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Sidan 1 av 8 Kl: 12.00 Mötesnummer: 3-2014/2015 Plats: Styretrummet Funktion Namn E-mail Ordförande Edvin Tobiasson edvint Vice ordförande Jennifer Jeryd jeryd Sekreterare Jesper Ivarsson ijesper Kassör

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Sidan 1 av 7 Kl: 12.00 Mötesnummer: 10-2014/2015 Plats: Styretrummet Funktion Namn E-mail Ordförande Edvin Tobiasson edvint Vice ordförande Jennifer Jeryd jeryd Sekreterare Jesper Ivarsson ijesper Kassör

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Sidan 1 av 6 Kl: 12.00 Mötesnummer: 11-2013/2014 Plats: Styretrummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson saadam Kassör

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Sidan 1 av 6 Kl: 12.00 Mötesnummer: 6-2014/2015 Plats: Styretrummet Funktion Namn E-mail Ordförande Edvin Tobiasson edvint Vice ordförande Jennifer Jeryd jeryd Sekreterare Jesper Ivarsson ijesper Kassör

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-12-05

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-12-05 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 17-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Vice Oscar Carlsson coscar Sekreterare Caroline Strandberg carstra

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2013-08-28

Protokoll styrelsemöte 2013-08-28 Sidan 1 av 5 Kl: 12.00 Mötesnummer: 5-2013/2014 Plats: Styretrummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson saadam Kassör

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-08-31

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-08-31 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 5-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Vice Oscar Carlsson coscar Sekreterare Caroline Strandberg carstra

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 7-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Sekreterare Caroline Strandberg carstra Kassör Sebastian Weddmark

Läs mer

Reglemente för Datateknologsektionen

Reglemente för Datateknologsektionen Sida 1 av 18 för Chalmers, Göteborg Sida 2 av 18 Innehåll 1 Sektionsmötet 3 1.1 Kallelse...................................... 3 1.2 Mötesplats.................................... 3 1.3 Mötesordning...................................

Läs mer

Reglemente för Datateknologsektionen

Reglemente för Datateknologsektionen Sidan 1 av 14 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 14 Innehåll 1 Sektionsmötet 3 2 Sektionsstyrelsen 5 3 Studienämnden 7 4 Sektionsföreningar 8 5 Intresseföreningar 11 6 Valberedning

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Sidan 1 av 8 Kl: 12.00 Mötesnummer: 23-2014/2015 Plats: Styretrummet Funktion Namn E-mail Ordförande Edvin Tobiasson edvint Sekreterare Jesper Ivarsson ijesper Kassör Jan Qvick qvick SAMO Melinda Fülöp

Läs mer

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge.

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge. Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår 2008-12-05 Sida 1 (6) F-TEKNOLOGSEKTIONEN PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2008-11-25 Tid: 15:30-00:30 Plats: HB1 1 MÖTETS ÖPPNANDE Något försenat öppnades sektionsmötet

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Årsmöte 14/15 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-27 Tid: 15:15 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Filip Åhlander Ordförande Alexandra Eriksson Vice ordförande Pontus

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

1. Preliminärer. 2. Hänt i veckan. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar. Uppföljning av beslut.

1. Preliminärer. 2. Hänt i veckan. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar. Uppföljning av beslut. Sidan 1 av 5 Kl: 12:00 Mötesnummer: 9-2010/2011 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Martin Hardselius hardseli Vice Kristofer Hansson krihan Sekreterare Daniel Axman axman

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17 s första ordinarie höstmöte Plats: HA1 HA1 Tid: 12:00 13:00 och 17:15 à Tisdagen den 17 September kl. 12:00 1 Mötets öppnande Erik Hansson förklarar mötet öppnat 12.05. 2 Adjungeringar Lisa Hanse, Lisa

Läs mer

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1.

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1. Datum: 2014-03-26 Närvarande: 50, varav 9 styrelsemedlemmar och 5 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Viktor Mellgren (IT08) väljs som mötets ordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare.

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Protokoll Februarimötet

Protokoll Februarimötet Protokoll Februarimötet 1. Preliminärer a) Mötet öppnades kl. 17:59. b) Mötet ansågs stadgeenligt utlyst. c) Amanda Reinsjö, Carl Stenbratt och David Thiringer adjungerades in med närvaro- och yttranderätt.

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7) Sektionsmöte 2015-04- 21 18:30 A117 1(7) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel Smirat,

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

1. Preliminärer. 2. Hänt i veckan. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar. Uppföljning av beslut.

1. Preliminärer. 2. Hänt i veckan. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar. Uppföljning av beslut. Sidan 1 av 5 Kl: 12:00 Mötesnummer: 8-2011/2012 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Amanda Ohlson aohlson Vice Alvean Ekman alvean Sekreterare Alexandra Angerd angerd Kassör

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Vårterminsmötesprotokoll

Vårterminsmötesprotokoll Vårterminsmötesprotokoll Närvaro: Mattias Axelsson D96 Talman Christian Berling D00 Sekreterare Jonas Hörström D99 Anders Rangevall D98 (tom 20) Fredrik Salomonsson D98 Johan Persson D99 Torbjörn Eklund

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :00 C305 1(6)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :00 C305 1(6) Sektionsmöte 2 2014-11- 19 18:00 C305 1(6) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklarar mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande väljs Daniel Smirat,

Läs mer

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 1. SOFMÖ 2. Val av mötesordförande Rasmus Kjellén, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Rasmus Kjellén till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Amanda Oskarsson

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 E632 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 E632 1(5) Sektionsmöte 2016-09- 28 18:30 E632 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Alexander Bergström förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Alexander

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Mathias Forssén (IT10) väljs som mötets ordförande. 3 Val av

Läs mer

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum Datum 2013-02-26 Närvarande: 50, varav 8 styrelsemedlemmar och 3 adjungerade. Se Bilaga 1. Dagordning 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar 00101

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2

Protokoll från Sektionsmöte 2 Protokoll från Sektionsmöte 2 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund.

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:41 den 12 maj 2015 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Mattias

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte

Kallelse till sektionsmöte Datateknologsektionen Chalmers studentkår Sidan 1 av 3 2013-10-06 Kallelse till sektionsmöte Tid: 17:17, Torsdag 2013-10-10 Plats: HB3 Mötesnr: 3-2013/2014 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld.

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld. 1 Inledande formalia Föredragare: Martin Svensson 1.1 Mötet öppnas Martin Svensson förklarar mötet öppnat klockan 17:07 den 20:e maj 2014 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Martin

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Medlemsmöte Piratpartiet Stockholm, Stockholm. 09-05-12 1. Mötets öppnande Johan Karlsson förklarar mötet för öppnat kl 18:51 2. Fastställande av röstlängd Johan Karlsson yrkar på att mötet fastställer

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

6 Godkännande av mötets föredragningslista

6 Godkännande av mötets föredragningslista Protokoll för IT-sektionens stormöte 2015-05-07 Närvarande styrelsemedlemmar: Andreas Lelli (Ordförande), Mikaela Eriksson (Vice Ordförande), Filip Gölander (Sekreterare), Tim Svensson (Sportchef), Patrik

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte

Kallelse till sektionsmöte Datateknologsektionen Chalmers studentkår Kallelse till sektionsmöte Sida 1 av 3 3 maj 2017 Tid: 17:17, 2017-05-11 Plats: HB3 Mötesnr: 1-2017/2018 Kallelse till sektionsmöte Preliminär föredragningslista

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

Protokoll, D-sektionens vintermöte 2017

Protokoll, D-sektionens vintermöte 2017 Protokoll, D-sektionens vintermöte 2017 Plats: C2, C-huset Datum: 2017-01-30 Tid: 17:15 Firmatecknare verksamhetsår 16/17 (20160701 20170630) Ordförande - Sofie Eskilsson Kassör Christoffer Nilsson 1.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4 s styrelsemöte 2014-09-08 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 8:e september Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Erik Kvarnström, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren 1 Mötets öppnande

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Årsmöte Tillkom under mötets gång: David Christensen William Breiwald. Dagordning

Årsmöte Tillkom under mötets gång: David Christensen William Breiwald. Dagordning Årsmöte 2015-02-15 Närvarande: Anders Jibbefors Söderström Christoffer Otter Elin Jibbefors Felix Agborg Kenneth Mellkvist Kenny Svensson Max Renberg Simon Rosenkvist Tobias Högström Veronica Thunberg

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Årsmöte :00 A117 1(6)

Art Datum Tid Plats Sida Årsmöte :00 A117 1(6) Årsmöte 2014-09- 29 18:00 A117 1(6) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklaras mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande väljs Daniel Karlsson, till

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 02 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-07-27 Tid: Kl. 16.40 18.27 Plats: Studenternas Hus Kallade: Styrelsen, arvoderade, verksamhetsrevisorerna, Patrik Andersson Närvarande: Ulrika

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare. 1. SOFMÖ Klockan 17:30 2. Val av mötesordförande Björn Hansson, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Björn Hansson till mötesordförande. Björn Hansson har en noggrann

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

1. Formalia. Övrigt närvarande Se namnlistor. 1.1 Mötets öppnande Ordförande Carl Flogvall öppnar mötet 17:50

1. Formalia. Övrigt närvarande Se namnlistor. 1.1 Mötets öppnande Ordförande Carl Flogvall öppnar mötet 17:50 Sida 1(7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE 2 2015 NÄRVARANDE (UR STYRELSEN): 20 Carl Flogvall,, Alexander Eriksson, Linnea Jonsson, Josefin Kron, Linn Öström, Anders Sivertsson, Yasmin Chaoui El Kaid, Tobias Bolin,

Läs mer

BRINN Protokoll Årsmöte

BRINN Protokoll Årsmöte BRINN Protokoll Årsmöte Datum: 2016-01-26 Plats: E632 Närvarande: Se Bilaga 1. Dagordning: 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Fastställande av

Läs mer

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8 Sid. 1 av 8 Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Tisdag 03 Tid: 17:17 Plats: M1 Närvarande: Jonathan Cressell (Mötesordförande) Tim Hallor (Koordinator) Övriga se bilaga. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnades 17:24

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Protokoll IT SEKTIONENS STORMÖTE

Protokoll IT SEKTIONENS STORMÖTE Protokoll IT SEKTIONENS STORMÖTE Närvarande: Luis Mauricio Jakob Sennerby Johan Carlquist Sofia Backman Eric Stenberg Viktor Bostrand Love Lindström Matilda Trodin Sekreterare Kassör Studierådsordförande

Läs mer

PROTOKOLL EXTRA ÅRSMÖTE

PROTOKOLL EXTRA ÅRSMÖTE PROTOKOLL EXTRA ÅRSMÖTE 2015-10-21 1) Formalia a) Mötets öppnande Mötet förklarades öppnat kl. 18:17. b) Val av mötessekreterare Gustav Lundin valdes till mötessekreterare. c) Val av mötesordförande Alexander

Läs mer

Seriespel div2 Herr Dag Lag Spelform Spelare Resultat Dag 1 Dag 2 Total 1 Fre Fre 149 Fre Fre 129 278 Lör Lör 148 Lör Lör Lör Lör 302 450 728 Fre

Seriespel div2 Herr Dag Lag Spelform Spelare Resultat Dag 1 Dag 2 Total 1 Fre Fre 149 Fre Fre 129 278 Lör Lör 148 Lör Lör Lör Lör 302 450 728 Fre Dag Lag Spelform Spelare Resultat Dag 1 Dag 2 Total 1 Fre Värnamo GK Foursome Tobias Rommeskog/Carl-Oskar Sandén 76 Fre Värnamo GK Foursome Linus Olsson/Christoffer Palfi 73 149 Fre Värnamo GK Bästboll

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Kongliga Bergssektionen

Kongliga Bergssektionen Protokoll för sektionsmöte den 29 april 2012 (Vår-SM) Styrelsen: Ordförande Vice ordförande SNO PAS Sekreterare Ettans Post Klubbmästare Femten KOMMA Oscar Hessling Leo Carlsson Tomas Romson Fia Vikman

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 4 2014-04-23 18:30 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 4 2014-04-23 18:30 C305 1(5) Sektionsmöte 4 2014-04-23 18:30 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Axelina Flote förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Axelina Flote,

Läs mer

1. Preliminärer. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar. Uppföljning av beslut

1. Preliminärer. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar. Uppföljning av beslut Sidan 1 av 5 Kl: 12:00 Mötesnummer: 3-2011/2012 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Amanda Ohlson aohlson Vice Alvean Ekman alvean Sekreterare Alexandra Angerd angerd Kassör

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Fastställning av röstlängd. 2.2 Val av mötesordförande. 2.3 Val av mötessekreterare. 2.4 Val av protokolljusterare

1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Fastställning av röstlängd. 2.2 Val av mötesordförande. 2.3 Val av mötessekreterare. 2.4 Val av protokolljusterare Datum: 2016-11-15 Tid: 17:15 Plats: Klassrum 1111 ITC Närvarande: Aleksander Lundqvist, Simon Lövgren, Fredrik Svensson, Daniel Ahlbom, Jakob Mattsson, Marcus Granberg, Benjamin Ek, Erik Fransson, Mika

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 11 maj 2015 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.35 av styrelsens ordförande Emma Wiesner

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM (Fylle-SM) 2004-11-08 1(5) Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Tidpunkt 2004-11-08, 17:28 18:38 Plats E31, KTH Närvarande Ordförande Frej

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat.

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. Rickard Nilsson går igenom

Läs mer

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla Namn Förening Omg. 3 1 Oliver Blad Bärfendal 182 2 Annie Andersson Harestad 182 3 Oscar Hansson Bärfendal 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Jesper Linsten Kville 175 6 Filip Forsberg Bärfendal 174 7 Gabriel

Läs mer