Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår"

Transkript

1 Sid 1(5) fört vid styrelsemöte 1 14/15 Datum: Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F14-1 FORMALIA F Mötets öppnande Ordförande Emil Samuelsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan F Avstängning av mobiltelefoner På ordförandens uppmaning stängs samtliga mobiltelefoner av eller sätts på ljudlöst. F Justering av röstlängd Bilaga stsf14-1.1a Röstlängden justeras. Mötet finnes behörigt med 9 närvarande ledamöter. F Mötets behöriga utlysande Mötet finnes behörigt utlyst. F Anmälan av övriga frågor Följande frågor önskas tas upp i övriga frågor Kick off, fotokarta, Anders träffa styrelsen, stormöte. F Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänne med ändringen att uppdaterad bilaga stsf14-1.1a läggs till handlingarna. F Val av två justerare tillika rösträknare samt justeringsdatum Till justerare tillika rösträknare väljs Amanda Engman samt Caroline Prost. Justeringsdatum fastställs till F Adjungeringar Inga adjungeringar.

2 Sid 2(5) M14-1 MEDDELANDEN M Rapport från Sektionsordförande Föredragande: Sektionsordförande Emil Samuelsson Sektionsordförande Emil har planerat och ordnat inför stormöte samt handlingar inför stormöte och styrelsemöte. M Rapport från Kassör Föredragande: Kassör Elisabeth Bergman Kassör Elizabeth informerar styrelsen om att den har kr till sitt förfogande och att pengar från preppmatten inte ännu har betalats ut. Från preppmatten skall 4000 kr erhållas. M Rapport från Arbetsmarknadsansvarig Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Amanda Engman Arbetsmarknadsansvarig Amanda har mottagit information från tidigare aktiva arbetsmarknadsansvarig och bekantar sig med uppgiften att anordna en alumnkväll. M Rapport från Informationsansvarig Föredragande: Informationsansvarig Catrie Lennartsson Informationsansvarige Catrine har fått tillgång till sektionens maillistor och ska uppdatera dessa. M Rapport från Studiesocialt ansvarig Föredragande: Studiesocialt ansvarig Erik Melin Inget att rapportera. M Rapport från Utbildningsansvarig Föredragande: Utbildningsansvarig Susanne Kadelbach Utbildningsansvarige har säkerställt schemat för fjärde års studenterna inom bioteknik. Arbetar på att tillgänglighetsgöra hemsidor för studenter relaterat till deras kurser och studier.

3 M Övriga meddelanden Inför nästa möte skall Vice Ordförande Rasmus lägga till två punkter för meddelanden. En för basenansvarige samt en för BTD. Mail för Basengruppen skall skickas samt en städdag skall anordnas. Koden till Basen skall uppdateras. Sid 3(5) D14-1 DISKUSSION D Diskussion om sektionströjor Sektionsordförande Emil Samuelsson Intressekoll på hurvida styrelsen vill ha sektionströjor för styrelsen. Intresse finnes och Ordförande Emil skall höra efter med instutitionerna Kemi och Molbi om bidrag för sektionströjor för styrelsen. D Diskussion om verksamhetsplan Bilaga stsd14-1.2a Föredragande: Ordförande Emil Samuelsson Förarbete för en möjlig studienämd för sektionen diskuteras och utvärderas. Sektionen skall arbeta på strukturer för en studienämd för sektionen. Vidare diskussioner behövs. Sektionens stadgar behöver uppdateras. Styrelsen skall ta en kväll för att gå igenom sektionens stadgar och renskriva dessa. Datum för detta förblev obestämt. Samtliga styrelse medlemmar föreslås läsa igenom stadgarna på egen hand och komma med förslag på uppdateringar av dessa. Eventuella förslag skall tas upp på nästa styrelsemöte. En märkesansvarige för sektionen skall utses. Den märkesansvarige förväntas bli ansvarig för inventering av sektionens märken, försäljning av sektionens märken minst en gång i månaden (t ex den första tisdagen) och framställning av nya sektions märken. Märkesansvarige föreslås även ha en undergrupp som hjälper denne med försäljning samt framställning av nya märken. Eventuella nya märken skall godkännas av sektionens styrelse innan märkesansvarige får börja producera.

4 Sid 4(5) SNAPS (Swedish National Association of Pharmaceutical Students) lokala grupp i Luleå försvinner nästa år och det diskuteras hur värdefullt det är att skapa en local SNAPS grupp I Umeå. Styrelsen önskar ha en representant från receptarierna i SNAPS. D Diskussion om det kommande året Föredragande: Sektionsordförande Emil Samuelsson Vad vill vi göra i år? Sektionsordförande undrar vad styrelsen vill göra under verksamhets året. Styrelsen önskar förbättra relationen mellan sektionens program. Lagda förslag på hur relationerna inom sektionen skall förbättras är att anordna sektions event för att skapa en större gemenskap och vi-känsla inom sektionen. Ytterligare förslag är att anorda ett 2-årskalas för sektionen. B14-1 BESLUT B Beslut om material till sektionsdagen Föredragande: Sektionsordförande Emil Samuelsson Styrelsen föreslås besluta att betala kostnaden på 64 kr för material till sektionsdagen. Styrelsen beslutar att betala en kostnad på 64 kr för material till sektionsdagen. A13-12 AVSLUTANDE FORMALIA A Övriga frågor Kick off Styrelsen föreslås göra något gemensamt för att stärka kontakten inom styrelsen. Styrelsen diskuterar att ha middag hemma hos någon. En allergilista skall samanställas för eventuell middag och en doodle för att bestämma datum föreslås. Gemensam middag hos någon. Allergi lista för eventuell middag. En doodle görs för att bestämma datum för kick off. Johannes Virenfeldt NTK:s styrelse gör en utredning av bostadssituationen för studenter i Umeå. Enkäter skall delas ut till studenter som går år 1,2 eller 3.

5 Träffa Anders Anders vill träffa styrelsen och berätta om hans vision av sektionen och programmen. Styrelsen diskuterar möjligheten att bjuda in samtliga program ansvariga till ett styrelsemöte. Sid 5(5) Fotokarta Fotokarta för styrelsen diskuteras. Bra att ha dessa då de kan delas ut till ofta besökta instutitioner och ger kontaktinformation till styrelsen. Bilder till fotokarta föreslås att tas vid passande tillfälle t ex i samband med nästa styrelsemöte eller vid styrelsens Kick Off. Stormöte Det planerade stormötet 15/9-14 kunde inte hållas då bokslutet för styrelseår inte ännu kunde redovisas. Nästa stormöte estimeras bli om om 1.5 vecka. Äskan Äskan för mottagningen. Kan pengar erhållas innan mottagninen? Nej inte enligt stadgarna. Kvitton behöver redovisas för att pengar skall erhållas. A Nästa möte Styrelsen beslutar att låta presidiet besluta datum för nästa styrelsemöte. A Mötets högtidliga avslutande Sektionsordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat klockan Vid protokollet, Rasmus Hedensjö Vice sektionsordförande Emil Samuelsson Sektionsordförande Carolina Prost Justeringsperson Amanda Engman Justeringsperson

6 Närvarolista Bilaga stsf14-1.3a Sid 1(1) Närvarolista till styrelsesammanträde 1 14/15 Närvarande styrelseledamöter och tjänstgörande suppleanter Förnamn Efternamn Titel Anmärkning Emil Samuelsson Sektionsordförande Rasmus Elisabeth Hedensjö Bergman Vice sektionsordförande Kassör Susanne Amanda Kadelbach Engman Utbildningsansvarig Arbetsmarknadsansvarig Erik Melin Studiesocialt ansvarig Catrine Lennartsson Kommunikationsansvarig Carolina Prost Ledamot Gick Sara Ölmelid Ledamot Gick Nathalie Panasco Suppleant Gick Åsa Hallberg Suppleant Övriga närvarande Övriga medlemmar Sektion Anmärkning Isabel Edström Revisor Frida Nora Linnea Carolina Åström Ingebrand Kyrö Stenlund Eriksson Astrid Råberg Johannes Virenfeldt SLEM

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #4 som ägde rum 2014 10 08 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #14 som ägde rum 2014-04-22 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum 2014 09 22 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer