Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009"

Transkript

1 Protokoll Sveriges s kongress till Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Fastställande av röstlängd 5. Fastställande av dagordning 6. Val av mötesjusterare 7. Val av rösträknare 8. Mötets stadgeenliga utlysande 9. Fastställande av arbetsordning 10. Fastställande av nomineringsstopp 11. Fastställande av styrelsens storlek 12. Verksamhetsberättelse 13. Propositioner 14. Motioner 15. Bokslut och revisionsberättelse 16. Ansvarsfrihet för de förtroendevalda 17. Val av presidium 18. Val av styrelse 19. Val av revisorer 20. Val av valberedning 21. Övriga frågor 22. Kongressen avslutas Bilagor: 1. Röstlängd 2. Dagordning 3. Arbetsordning 4. Verksamhetsberättelse 5. Proposition 1: Stadgeändringar 6. Proposition 2: Verksamhetsplan 7. Proposition 3: Medlemsavgift 8. Motion 1: Botkyrka Ungdomsfullmäktige 9. Motion 2: Youth Gone Wild. Övertårneå 10. Motion 3: Malmös Unga 11. Revisionsberättelse från interna revisorerna 12. Årsredovisning samt revisionsberättelse från auktoriserad revisor Underskrifter: Toni Jonathan Pietarila Emil Svensson Sara Jonsson Mötesjusterare Mötesjusterare Mötessekreterare Anna Bergmark Fluff Abrahamsson Rebecka Carlsson Mötessekreterare Mötesordförande Mötesordförande Ölandsg. 49A, Stockholm / tel: / /www.sverigesungdomsrad.se / org.nr / Bankgiro: (9)

2 1. Kongressen öppnas Ordförande Theresia Silander Hagström öppnar mötet 2. Val av mötesordförande Rebecka Carlsson och Fluff Abrahamsson valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Anna Bergmark och Sara Jonsson valdes till mötessekreterare 4. Fastställande av röstlängd Bil.nr: 1 Kongressen valde att ge närvarande ungdomsråd rösträtt, även de ungdomsråd som inte ännu betalat sin medlemsavgift för Röstlängden fastställdes till 26 st ungdomsråd. 5. Fastställande av dagordning Bil.nr: 2 Kongressen valde att lägga till 22- övriga frågor till dagordningen. Dagordningen fastställdes med gjorda ändringar. 6. Val av mötesjusterare Kongressen valde Toni Jonathan Pietarila och Simon Klein som mötesjusterare. Simon Klein valde att dra tillbaka sin kandidatur. Kongressen valde Emil Svensson till mötesjusterare. 7. Val av rösträknare Kongressen valde Toni Jonathan Pietarila och Simon Klein till rösträknare. Simon Klein valde att dra tillbaka sin kandidatur. Kongressen valde Emil Svensson till rösträknare. Protokollets äkthet garanteras 2(9)

3 8. Mötets stadgeenliga utlysande Theresia från styrelsen föredrog utlysandet. Kongressen förklarade mötet stadgeenligt utlyst. 9. Fastställande av arbetsordning Bilaga : Nr 3 Styrelsen föredrog förslaget och kongressen valde att godkänna arbetsförslaget med av styrelsen, samt ombud nr 3, föreslagna ändringar. Kongressen valde att riva upp arbetsordningen Styrelsen yrkade på följande: Att man i arbetsordningen lägger in att styrelsen är ett redaktionellt utskott som får göra språkliga ändringar. Kongressen valde att bifalla yrkandet och godkände arbetsordningen med gjorda ändringar. Kongressen valde att riva upp arbetsordningen Styrelsen yrkade på följande: Att yrkandestoppet hävdes under genomgång av förslagen från utskotten. Kongressen valde att bifalla yrkandet. Kongressen valde att riva upp arbetsordningen Silvia Kakembo från styrelsen yrkade följande: Att alla närvarande personer i plenum skulle få yrkanderätt. Kongressen valde att bifalla yrkandet. Kongressen valde att riva upp arbetsordningen. Protokollets äkthet garanteras 3(9)

4 Styrelsen yrkade på följande: Att yrkandestoppet hävdes under genomgång av punkten övriga frågor. Kongressen valde att riva upp arbetsordningen. 10. Fastställande av nomineringsstopp Styrelsen föredrog valberedningens förslag till nomineringsstopp. Valberedningens förslag till nomineringsstopp var den 14:e mars kl 09:00. Kongressen valde att fastställa valberedningens förslag. 11. Fastställande av styrelsens storlek Valberedningen föreslog att styrelsens storlek ska vara 7 ledamöter bestående av en ordförande, en vice ordförande och fem ledamöter. Kongressen biföll valberedningens förslag. 12. Verksamhetsberättelse Bil.nr: 4 Styrelsen föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. Kongressen valde att fastställa yrkandestopp. 13. Propositioner Bilaga : Nr 5-7 Propositionerna behandlades i utskott och utskottens förslag behandlades som huvudförslag i plenum. Yrkanden som avslogs i utskotten kunde sedan lyftas i plenum. Proposition 1: Stadgeändringar Propositionen om stadgeändringar behandlades kapitelvis. Utskottets huvudförslag var att anta följande att-satser: Ändringar i 1 kap. organisation Att ändra från och andra motsvarande ungdomsforum i Sverige till Ett ungdomsråd är ett Protokollets äkthet garanteras 4(9)

5 lokalt inflytandeforum för och av unga. Syftet är alltid att öka inflytandet och skapa en bättre miljö för unga i sin kommun, stad eller stadsdel. Ändringar i 2 kap. organisationens syfte Att 4, 5, 6 samt 7 ändras till Sveriges ungdomsrådssyfte är att verka för att ungdomsråd ska ha bästa möjliga förutsättningar att uppfylla sina syften. Kongressen valde att bifalla dessa attsatser och anta ändringarna. Proposition 2: Verksamhetsplan Utskottets huvudförslag var att anta följande att-sats: Att kongressen antar styrelsens proposition angående verksamhetsplan för med gjorda ändringar i sin helhet. Kongressen valde att bifalla attsatsen. Proposition 3: Medlemsavgift Utskottets huvudförslag var att anta följande att-satser: Att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret till 500 kronor per år för ordinarie medlem. Att fastställa medlemsavgiften för det första året som ordinarie medlem till 0 kronor. Att fastställa medlemsavgiften för observatörsmedlemmar till 500 kronor per år. Kongressen valde att bifalla dessa attsatser. 14. Motioner Bilaga Nr 8-10 Motioner behandlades av utskotten. Utskottets huvudförslag var att anta följande att-satser: Motion 1 Att Sveriges ska hjälpa ungdomsråd att ta vara på och använda sina ungdomslotsar på bästa sätt. Att ge Sveriges i uppdrag att med sina medlemmar ta fram riktlinjer för hur en ungdomsrådssamordnare borde stödja ungdomsrådet och dess verksamhet på bästa sätt. Protokollets äkthet garanteras 5(9)

6 Att Sveriges anordnar en träff eller en utbildning för ungdomslotsar. Att Sveriges ska samarbeta med nätverket NUNI. Kongressen valde att bifalla samtliga attsatser. Motion 2 Att lägga till raden Sveriges ska under det kommande verksamhetsåret aktivt arbeta för att få den egna organisationen och ungdomsråd att synas och uppmärksammas mer i media under rubriken Få ungdomsråd att synas. Kongressen valde att bifalla motionen i sin helhet. Motion 3 Att fastställa medlemsavgiften till en grundavgift på 1000 kronor per år. Medlemsavgiften höjs beroende på medlemsungdomsrådets budget. För varje kronor över kronor som ungdomsrådet har i budget så höjs avgiften med 100 kronor. Taket för medlemsavgiften ligger på 5000 kronor. Kongressen valde att avslå motionen i sin helhet. 15. Bokslut och revisionsberättelse bilaga nr Bokslut och revisionsberättelse föredrogs av Silvia Kakembo från styrelsen. Kongresserna beslutade att lägga den auktoriserade revisorns och de interna revisorernas berättelser till handlingarna. Kongressen beslutade att lägga bokslutet för räkenskapsåret o till handlingarna. 16. Ansvarsfrihet för de förtroendevalda De interna revisorerna yrkade att kongressen skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Kongresserna beviljade styrelsen ansvarsfrihet med total enhetlighet. Protokollets äkthet garanteras 6(9)

7 17. Val av presidium Valberedningens förslag till presidium; Theresia Silander-Hagström till ordförande och Daniel Kåreda till vice ordförande, ställdes mot avslag och avslogs. Ombud nummer 32 åternominerade Silvia Kakembo till ordförande. Ombud nummer 32 åternominerade Gustav Johansson till vice ordförande. Kongressen valde genom personval Silvia Kakembo till ordförande och Gustav Johansson till vice ordförande. 18. Val av styrelse Valberedningens förslag på styrelses ledamöter; Madeleine Liljedahl, Manuela Fredriksson, Marcus Strinäs, Marie Klawitter och Simon Klein, ställdes mot avslag och avslogs. Övriga kandidater till styrelseledamöter var Algidas Palanskis, Elin Gustafsson, Hans Dohlner, Johanna Svanelind, Linnéa Fransson, Linus Hannedahl, Rafet Sijaric, Taner Yavuz och Veronika Elradas. Till styrelseledamöter åternominerades Madeleine Liljedahl, Manuela Fredriksson, Marcus Strinäs, Marie Klawitter, Simon Klein, Algidas Palanskis, Elin Gustafsson, Hans Dohlner, Johanna Svanelind, Linnéa Fransson, Linus Hannedahl, Rafet Sijaric, Taner Yavuz och Veronika Elradas. Kongressen valde genom personval Marie Klawitter, Rafet Sijaric, Madeleine Liljedahl, Marcus Strinäs och Simon Klein till styrelseledamöter 19. Val av revisorer Valberedningens förslag till interna revisorer; Mathilda Wärmark och Linus Hannedahl, ställdes mot avslag och bifölls. 20. Val av valberedning Styrelsens förslag till valberedning; Sanna Johansson, Miro Hristov och Emma Waara, ställdes mot avslag och bifölls. Övriga kandidater var Taner Yavuz. 21. Övriga frågor bilaga nr 13 Styrelsen och valberedningen yrkar följande: Att valberedningens förslag om förtroendevalda ska presenteras 4 veckor innan datum för kongressen. Protokollets äkthet garanteras 7(9)

8 Kongressen valde att anta yrkandet i sin helhet. 22. Kongressen avslutas Tillträdande ordförande Silvia Kakembo avslutade kongressen. Protokollets äkthet garanteras 8(9)

9 Protokollets äkthet garanteras 9(9)

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Datum 2015-03-01 Plats Älvsjö Scoutgård 1 Årsmötets öppnande Ordförande Mikael Ingemyr förklarade mötet öppnat klockan 10.17. 2 Mötesformalia 2.1 Val av mötesordförande

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april Protokoll fört vid Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april 1. Mötets öppnande Distriktsstyrelsens (DS) ordförande Johnny Molin öppnade mötet. 2. Justering av

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR STADGAR 1. ORGANISATIONENS NAMN OCH SÄTE 1.1. Serbernas Riksförbund i Sverige. Савез Срба у Шведској. 1.2. Serbernas Riksförbund i Sverige (vidare benämnt SRF) har

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer