Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad."

Transkript

1 Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. 2 Val av kongressordförande Mats Einarsson valdes att leda kongressen. 3 Val av kongressekreterare Cecilia Carpelan valdes till kongressekreterare. 4 Val av två justerare/rösträknare Till justerare tillika rösträknare valdes Kim Höglund och Yvonne Jandrèus. 5 Upprop och fastställande av röstlängd Vid ankomst hade alla röstberättigade fått ett röstkort och totalt hade det utdelats 118 kort. Kongressen fastställde röstlängden i enlighet med utdelade kort. 6 Fastställande av dagordning Kongressen fastställde dagordningen. Ordförande förklarade därmed nomineringarna till valen av styrelse med mera för avslutade. 7 Fråga om kongressens behöriga utlysande Kongressen fastslog att densamma utlysts i behörig ordning. 8 Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse Mia Sydow Mölleby presenterade styrelsens berättelse avseende Republikanska föreningens verksamhet år Ulla Holm presenterade Uppsala lokalavdelnings verksamhet 2014 och Kim Höglund gjorde detsamma gällande avdelningen i Stockholm. Kongressen beslutade att lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna. 1/5

2 9 Presentation av årsredovisningen Mia Sydow Mölleby och kassör Anna Steele presenterade föreningens årsredovisning för räkenskaperna år 2014 samt svarade på frågor. Kongressen beslutade att fastställa bokslutet. Årets resultat balanseras i ny räkning. 10 Revisorernas berättelser Republikanska föreningens auktoriserade revisor Jessica Semb redogjorde för revisionsberättelsen. Verksamhetsrevisor Jesper Svensson berättade om arbetet med verksamhetsrevisionen. Med utgångspunkt i sina granskningar tillstyrker de att kongressen fastställer bokslut och verksamhetsberättelse. De avstyrker kongressen från att bevilja Tommy Wiking ansvarsfrihet men tillstyrker att övriga styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för perioden. Jessica Semb svarade på frågor från auditoriet. Kongressen beslutade lägga revisionsberättelserna till handlingarna. 11 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden Kongressen beslutade att inte bevilja Tommy Wiking ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kongressen beslutade att bevilja övriga ledamöter av styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden. Jonas Lundgren, ordförande för Unga republikaner, framförde en hälsning till kongressen. 12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens propositioner a) Proposition om stadgeändring Mia Sydow Mölleby redovisade styrelsens förslag till stadgeändring avseende ny lydelse av första stycket under 8 Revisorer och revision. Kongressen beslutade enhälligt att fastställa den föreslagna stadgeändringen. b) Proposition om ekonomiska satsningar Anna Steele meddelade att propositionen dras tillbaka. Förslagen behandlas i ärendet om budget c) Motion om medlemsavgiften Ulf Nilsson, Malmö, hade föreslagit att medlemsavgiften höjs till 250 kronor från och med Anna Steele yrkade för styrelsen avslag på motionen. Kongressen beslutade i enlighet med styrelsens yrkande att avslå motionen. 2/5

3 d) Motion om vitbok Lennart Torstensson, Fjärdhundra, hade föreslagit att Republikanska föreningen initierar en granskning av hur läroböckerna i skolan skildrar monarkin. Jenny Grenander yrkade för styrelsen avslag på motionen. Kongressen beslutade i enlighet med styrelsens yrkande att avslå motionen. e) Motion om forskarpris Kicki Stridh och Roger Nyström, lokalavdelningen Östergötland, hade föreslagit att Republikanska föreningen inrättar ett "forskarpris för akademiska studier som genom saklig genomlysning främjar republikens sak" à totalt kronor med förslag på fördelning samt att vinnare utses av en jury med representanter för Republikanska föreningens styrelse samt några namnkunniga personer som ej behöver vara medlemmar. Kicki Strid föredrog motionen och yrkade bifall på densamma. Erik Nordblad yrkade för styrelsen avslag på motionen. Diskussion följde. Kicki Stridh föreslog därefter bifall till ett alternativt yrkande med lydelse att inrätta ett 'forskarpris' principiellt, även om prissumman inte går att besluta om i år på grund av bristande ekonomi. Erik Nordblad föreslog avslag även på detta yrkande. Kongressen beslutade efter votering och i enlighet med styrelsens yrkande att avslå motionen samt det alternativa yrkandet. f) Motion om namninsamling och dekal Bengt Hall, Lund, hade motionerat om att föreningen ska starta en namninsamling för republik samt trycka upp dekaler med budskap om nej till monarki - ja till republik och demokrati. Anne-Lie Elfvén yrkade för styrelsen bifall till motionen. Kongressen beslutade i enlighet med styrelsens yrkande att bifalla motionen. Mia Sydow Mölleby presenterade Årets Republikan. Utmärkelsen gick till Pehr G Gyllenhammar. Gunnar L Brevig, ordförande i Norge som Republikk, framförde en hälsning till kongressen från systerföreningen i Norge. 13 Fastställande av verksamhetsplan Mia Sydow Mölleby redovisade styrelsens förslag tillverksamhetsplan för Planen hade avsiktligt hållits kortfattad och bara tagit upp de områden som föreningen skulle arbeta inom under verksamhetsåret. Kongressen beslutade att fastställa den föreslagna verksamhetsplanen för /5

4 14 Fastställande av budget och medlemsavgift Republikanska föreningens kassör Anna Steele redovisade ett reviderat förslag till budget för verksamhetsåret 2015 (bilaga) med anledning av att fordran som upptagits i balansräkningen inte längre riskerar att beläggas med kvarstad. Förslaget gällande medlemsavgift för år 2016 kvarstår. Kongressen beslutade att fastställa den föreslagna reviderade budgeten avseende 2015 samt att fastställa medlemsavgiften för år 2016 till 200 kronor och därmed bekräfta avslag på motionen från Ulf Nilsson under 12 a. 15 Val av ordförande och vice ordförande acklamation att till ordförande välja Yasmine Larsson, Helsingborg (nyval) att till vice ordförande välja Anna Steele, Tyresö (omval). 16 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare acklamation att till styrelseledamöter välja Jenny Grenander, Skarpnäck (omval) Bengt Hall, Lund (nyval) Johan Kaluza, Karlstad (nyval) Erik Nordblad, Bagarmossen (omval) Anders Nordström, Uppsala (omval). acklamation att till ersättare välja Erland Eriksson, Piteå (omval), som inträder som första ersättare Ulla Holm, Uppsala (omval), som inträder som andra ersättare. 17 Val av revisorer och personliga ersättare för dessa acklamation att till revisorer välja Jessica Semb, auktoriserad revisor, Umeå (omval) Magdalena Streijffert, verksamhetsrevisor, Stockholm (nyval). acklamation att till revisorsersättare välja Åsa Dahlgren, Umeå (nyval), som personlig ersättare för Jessica Semb Inga-Lill Larsson, Stockholm (omval), som personlig ersättare för Magdalena Streijffert. 4/5

5 18 Val av valberedning Till valberedning valde kongressen enhälligt och med acklamation Rasmus Jonlund, sammankallande, Stockholm (nyval) Eva Ek Josefsson, Ulricehamn (omval) Sara Karlsson, Eskilstuna (omval). 19 Övriga frågor Inga övriga frågor framfördes. 20 Kongressens avslutande Anna Steele tackade avgående ordförande Mia Sydow Mölleby och styrelseledamoten Anne-Lie Elfvén. Yasmine Larsson tackade för kongressens förtroende att välja henne till ordförande för Republikanska föreningen. Hon överlämnade blommor till avgångna styrelseledamöter samt till sittande presidium. Yasmine Larsson tackade för deltagarnas engagemang och förklarade kongressen avslutad. Mats Einarsson Kongressordförande Cecilia Carpelan Kongressekreterare Justeras: Kim Höglund Yvonne Jandrèus 5/5

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den 23-24 april 2010, i Karlstad Före öppnandet av förbundsmötet hälsades alla deltagare välkomna till

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 13 november 2010 Innehållsförteckning 1. Dagordning... 2 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen 2009-2010... 3 3. Ekonomisk berättelse... 8

Läs mer

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm STÄMMAN 2015 protokoll sid 1 (8) Avd/sekt Datum Tid Riksstämma Stockholm 8-9 maj 2015 8 maj 13.30 18.00 och 9 maj 11.00 12.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1-23 Börje Carlsson Protokoll Plats Birger

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Röstlängd Antal Ombud Distrikt/Klubb Röster Namn Blekinge TF 1 Sven Karlsson Bohuslän-Dals TF 2 Percy

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås STÄMMAN 2009 protokoll sid 1 (7) Avd/sekt Datum Tid Stämma Västerås 9 10 maj 2009 9 maj 14.00 15.00 10 maj 09.00 13.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1 22 Beryl Kleresjö Protokoll Plats Kyrkbacksgården

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Ronneby den 4 juni 2006.

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Ronneby den 4 juni 2006. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Ronneby den 4 juni 2006. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Datum 2015-03-01 Plats Älvsjö Scoutgård 1 Årsmötets öppnande Ordförande Mikael Ingemyr förklarade mötet öppnat klockan 10.17. 2 Mötesformalia 2.1 Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer