Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna."

Transkript

1 Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm , kl Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka kommun Jönköpings kommun Jönköpings kommun Jönköpings kommun Karlstad kommun Ljungby kommun Ljungby kommun Norrköpings kommun Sandvikens kommun Sandvikens kommun Storumans kommun Uddevalla kommun Verva Föreningen Sambruk Föreningen Sambruk Öhrlings PricewaterhouseCoopers Dan Gustafsson Jan Kylhammar Janne Dicander Ola Henriksson Lotta Ruderfors Inge Hansson Katrin Jönsson Peter Wiman Roger Eriksson Lars Flintberg Stefan Hedin Peter Åberg Staffan Cronholm Bo Frändén Claes-Olof Olsson Gunilla Hallqvist Pär Månsson 1 Stämmans öppnande Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. 1(7)

2 3 Ordförande och sekreterare för stämman, godkännande av röstlängd Till ordförande för stämman valdes Ola Henriksson, Jönköpings kommun. Till sekreterare för stämman valdes Lotta Ruderfors, Jönköpings kommun. Röstlängd upprättades och godkändes. Röstlängd vid årsstämma i den ideella föreningen Sambruk i Sverige , bifogas detta protokoll. 4 Protokolljusterare Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs: Jan Kylhammar, Botkyrka kommun Roger Eriksson, Norrköpings kommun 5 Årsstämman behörigen utlyst Stämman fastslog att årsstämman var behörigen utlyst enligt gällande stadgar. 6 Föredragning av verksamhet, årsredovisning och revisionsberättelse Stefan Hedin informerade om att årsredovisningens original har förkommit. Redovisningen var ej underskriven av alla styrelseledamöter. Nytt original har tagits fram för undertecknande. Ordförande, Ola Henriksson, föredrog föreningens verksamhet Stämmans deltagare framförde inga synpunkter. Lotta Ruderfors föredrog föreningens ekonomi Föredragningen godkändes av stämmans deltagare. Föreningens revisor, Pär Månsson, intygade att revision för föreningen är slutförd och att årsredovisning som gått ut med handlingarna, är senaste version som är granskad. Pär Månsson föredrog revisionsberättelse med förutsättning att ny originalhandling skrivs under av hela styrelsen Föredragningen godkändes av stämmans deltagare. 2(7)

3 7 Godkännande av verksamhet, resultat- och balansräkning Stämman godkände årsredovisningen, under förutsättning i enlighet med 6. 8 Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att årets förlust om kronor balanseras i ny räkning. 9 Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade, under förutsättning i enlighet med 6, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter gällande räkenskapsåret Det antecknades till protokollet att styrelsens ledamöter ej deltog i beslutet. 10 Fastställande av årsavgift och medlemsinsats Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, oförändrade medlemsinsatser och årsavgifter. Följande medlemsinsatser gäller intill stämman 2008: kr för organisationer kr för kommuner med färre än invånare kr för kommuner med mellan och invånare kr för kommuner med fler än invånare Följande årsavgifter gäller intill stämman 2008: kr för organisationer kr för kommuner med färre än invånare kr för kommuner med mellan och invånare kr för kommuner med fler än invånare 11 Fastställande av arvoden åt revisorerna Föreningen Sambruk har ett hängavtal via Sandvikens kommun med Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Gävle. Revisorerna arvoderas enligt Sandvikens avtal. Stämman beslutade att revisorernas arvoden godkänns. 3(7)

4 12 Behandling av Motioner Förekom inga motioner. 13 Val av ordförande till styrelsen Stefan Hedin, Sandvikens kommun, föreslogs av valberedningen som styrelsens ordförande under 2 år. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att utse Stefan Hedin, Sandvikens kommun till styrelsen ordförande för en tid av två år. 14 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen Sambruks valberedning representerades av ordförande Lars Flintberg, Sandvikens kommun. Informerades om att fler medlemmarna valt att nominera denna gång, därför utgörs kommande styrelseledamöter av ordinarie och suppleant från olika medlemskommuner. Förslaget som presenterades innehöll följande kriterier som utformat styrelsens sammansättning: - Medlemmarna har nominerat fler än antalet styrelseplatser - Medlemmarna har nominerat färre kvinnor än män - Medlemmarna i de mindre kommunerna har avstått från att nominera 4(7)

5 Valberedningens förslag över nominerade presenterades innehållande 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare: Efternamn Förnamn Organisation Hedin Stefan Sandvikens kommun Ordförande Omval Åberg Peter Storumans kommun Suppleant Omval Malmquist Anders Malmö stad Ordinarie Nyval Bendroth Niclas Lunds kommun Suppleant Nyval Kylhammar Jan Botkyrka kommun Ordinarie Omval Wiman Peter Ljungby kommun Suppleant Nyval Green Mats Jönköpings kommun Ordinarie Nyval Lagerqvist Elin Jönköpings kommun Suppleant Nyval Sagström Christian Verva Ordinarie Omval 2008 Fränden Bo Verva Suppleant Omval 2008 Eriksson Roger Norrköpings kommun Ordinarie Omval Hallberg Annika Kumla kommun Suppleant Nyval Svensson Bengt SKL Ordinarie Omval 2008 Östling Mats SKL Suppleant Omval 2008 Cronholm Staffan Uddevalla kommun Ordinarie Sittande 2008 Karlsson Patrik Mölndals kommun Suppleant Fyllnadsval 2008 Hansson Inge Karlstads kommun Ordinarie Wiberg Carina Karlstads kommun Suppleant Sittande Sittande Nilsson Sträng Olle Bollnäs kommun Ordinarie Sittande 2008 Degerman Evy Bollnäs kommun Suppleant Sittande 2008 Nyberg David Skellefteå kommun Ordinarie Sittande 2008 Boman Torbjörn Skellefteå kommun Suppleant Sittande 2008 Stämman beslutade att anta valberedningens förslag. 15 Val av revisor och revisorssuppleant Föreslogs fortsätta via Sandviken kommuns hängavtal med Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Gävle under 1 år. Ordinarie revisor, Pär Månsson (omval) Revisorssuppleant, Jan-Olov Lindberg (omval) Stämman beslutade att anta förslaget. 5(7)

6 16 Val av valberedning Stämman beslutade att välja följande medlemmar att ingå i valberedningen för tiden intill nästa stämma: 3 kommuner fick i uppdrag att utse varsin representant till valberedningen Karlstad kommun, utsågs att vara sammankallande i valberedningen Lycksele kommun Uddevalla kommun 17 Fastställande av arbetsprogram och budget för verksamhetsåret Verksamhetsplanen för 2007 och budgetförslag presenterades av Sambruks verkställande tjänsteman, Claes-Olof Olsson. Informerades om att den administrativa basen flyttas från Jönköpings kommun till Sandvikens kommun. Verkställande tjänsteman föreslog att genomföra samma extra uttaxering för projektsamordnare som Föreslogs lägga uttaxeringen som en separat post vid fakturering i samband med debitering av årsavgift 2008 och att samma nivåer som 2007 ska gälla. Följande uttaxering gäller: kr för organisationer kr för kommuner med färre än invånare kr för kommuner med mellan och invånare kr för kommuner med fler än invånare Stämman beslutade, enligt verkställande tjänstemans förslag, att anta verksamhetsplan, budget och extra uttaxering av projektsamordnare i samband med fakturering Övriga frågor Janne Dicander informerade om kommande möte med Näringsdepartementet. Sambruk har varit remissorgan gällande 2006:36 och föreningen Sambruks material ligger till grund för hearing. Inga övriga frågor presenterades. 6(7)

7 Styrelsens ordförande Stefan Hedin, Sandvikens kommun, tackade för förtroendet att fortsätta som ordförande och förklarade stämman avslutad med orden att e-förvaltning och e-tjänster är en del av den verksamhetsutveckling som ger medborgarna tillgång till kommunal verksamhet. Vid protokollet Lotta Ruderfors Justeras Ola Henriksson Justeras Justeras Jan Kylhammar Roger Eriksson 7(7)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund

Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Nils Olof Björk. 2. Val av ordförande

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Inlandsinnovation AB org nr 556819-2263, måndagen den 28 april 2014 i Kanslihuset, A4 Campus, Östersund. Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(7) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Karlsson och Irene Morgan Styrelsens ordförande Hans Tilly

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

3 Val av två justeringsmän. Till att justera protokollet från denna stämma valdes Barbro Isaksson C09 och Klas Kingström, D02.

3 Val av två justeringsmän. Till att justera protokollet från denna stämma valdes Barbro Isaksson C09 och Klas Kingström, D02. 1 Inledning. Namn Mötet öppnas. Mats Garle Har kallelsen till föreningsstämman annonserats i tid enligt stadgarna? Bifölls av stämman Dagordning till stämman har funnits tillgänglig i brevlådan vid anslagstavlan

Läs mer

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORRA FRIHETEN Org nr 769617-6200 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2010 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av Håkan Johansson 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR,

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer