PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA Brf Rosenfeldt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt"

Transkript

1 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: kl STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de närvarande välkomna. 2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE Siv Elofsson utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. 3 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE Ordföranden utser Inger Gidner till att föra dagens protokoll. 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Genom upprop upprättas förteckning över närvarande medlemmar (se bilaga 1). Antal röstberättigade medlemmar 22 st. Ej röstberättigade närvarande var 5 st. Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman. 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Stämman beslutar fastställa för stämman upprättad dagordning. 6 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET Lars Ehnbom och Pernilla Lindgren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 7 FRÅGA OM KALLELSEN BEHÖRIGEN SKETT Medlemmarna har kallats till stämman genom individuella kallelser och anslag har satts upp i samtliga trappuppgångar i föreningens fastigheter. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad. 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING Styrelsens årsberättelse med däri intagen resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2010 behandlas genom att ordföranden föredrar underrubrikerna och vid varje sådan lämnar ordet fritt.

2 Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE Ordföranden hänvisar till revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna år Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen. 11 BESLUT I ANLEDNING AV FÖRENINGENS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN Stämman beslutar att föreningens fria kapital får följande disposition. Uttag ur underhållsfond motsvarande årets kostnad ,00 Överföring till underhållsfond enligt underhållsplan ,00 Förändring av underhållsfond ,00 Avsättning till balanserat resultat ,25 Summa ,25 12 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning. 13 FRÅGA OM ARVODEN Stämman beslutar i enlighet med tidigare stämmobeslut att arvoden ska uppräknas enligt förändring i inkomstbasbeloppet. För reseersättning och förlorad arbetsförtjänst tillämpas samma regler som gäller för HSB Sydost. 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER Ordförande erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Willert Ekelund, Inger Gidner och Kurt-Ivan Sonatin samt suppleanterna Åsa Ehnbom och Ingrid Swärdh. Valberedningen föreslår omval av Willert Ekelund, Inger Gidner och Kurt-Ivan Sonatin som styrelseledamöter. Stämman beslutar att välja, som styrelseledamöter, Willert Ekelund, Inger Gidner och Kurt-Ivan Sonatin för två år.

3 Valberedningen föreslår omval, som suppleant, av Ingrid Swärdh samt nyval, som suppleant, av Patrik Lindgren.. Stämman beslutar att välja, som suppleanter, Ingrid Swärdh och Patrik Lindgren för ett år. 15 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANT Stämman beslutar nyval av Conny Persson som revisor och Anna Meijer Sunnergård som suppleant fram till ordinarie stämma VAL AV VALBEREDNING Stämman beslutar nyval av Åsa Ehnbom (sammankallande) och omval av Raili Cannerström att ingå i valberedningen fram till ordinarie stämma VAL AV FULLMÄKTIGELEDAMOT OCH SUPPLEANT Stämman beslutar att välja styrelsens ordförande till ordinarie fullmäktigeledamot i HSB Sydost samt styrelsens v ordförande till suppleant fram till ordinarie stämma VAL AV FESTKOMMITTÉ OCH UNDERHÅLLSKOMMITTÉ Stämman beslutar att välja Stig Nilsson, Ingrid Swärdh, Pernilla Lindgren, Anette Algerstedt Persson och Kurt-Ivan Sonatin att ingå i festkommittén fram till ordinarie stämma V värd Kurt-Ivan Sonatin är sammankallande. Stämman beslutar att välja Lars Ehnbom och Daniel Johansson att ingå i underhållgruppen fram till ordinarie stämma BESLUT OM FÖRSÄKRING Styrelsen har lämnat förslag till beslut på årsstämman 2011 (enligt bilaga 2). Stämman beslutar att tecknar en gemensam bostadsrättsförsäkring för samtliga lägenheter samt att föreningen står för kostnaden fr o m STÄMMANS AVSLUTNING Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad. Vid protokollet Inger Gidner sekreterare

4 Justeras Siv Elofsson Stämmoordförande Lars Ehnbom Justerare Pernilla Lindgren Justerare

5 Bilaga 1. RÖSTLÄNGD FÖRENINGSSTÄMMA Lägenhet nr Namn 1 Britt Karlsson 5 Inger Gidner 8 Marianne Gustavsson 9 Birgitta Larsson 10 Göran Husberg 18 Ingrid Swärdh 20 Raili Cannerström 21 Gunvor Johansson 24 Ruth Westerlund 26 Inga Fagerström 27 Ann-Kristin Karlsson 36 Conny Persson 39 Marit Johansson 45 Hans Westerlund 46 Willert Ekelund 49 Daniel Johansson 51 Patrik Lindgren 53 Mats Narvefors 55 Pernilla Lindgren 58 Alice Thernström 60 Lars Ehnbom 61 Kurt-Ivan Sonatin Röstlängd 22 Dessutom deltog ej röstberättigade: Lägenhet 10 Annie Husberg 24 Bo Westerlund 58 Stefan Grönqvist 60 Åsa Ehnbom HSB Siv Elofsson

6 Bilaga 2 Styrelsens förslag till beslut på årsstämman 2011 Brf.Rosenfeldt är försäkrad i Länsförsäkringar Blekinge. Detta innebär att våra fastigheter är försäkrade till de delar som enligt lagar och stadgar föreningen ansvarar för. Däremot ansvarar varje bostadsrättsinnehavare för den del som enligt stadgarna 36 tillhör hans eller hennes ansvar. Bostadsrättsinnehavaren bör enligt samma paragraf i stadgarna även teckna en försäkring som omfattar underhålls- och reperationsansvar som följer av detta. De flesta medlemmar i vår förening har en sådan tilläggsförsäkring till sin hemförsäkring. Kostnad för denna tilläggsförsäkring är c:a kronor per år. HSB Sydost har gjort en överenskommelse med Länsförsäkringar som innefattar bättre villkor för vår fastighetsförsäkring samt också ett erbjudande att teckna en gemensam bostadsrättsförsäkring för alla bostadsrättsinnehavarna. En sådan gemensam försäkring kostar 120 kronor per år och lägenhet. Det vill säga för hela BRF Rosenfeldt, 64 lägenheter =7680 kronor per år, som kommer att betalas av föreningen. Detta innebär att alla som har en tilläggsförsäkring till sin hemförsäkring skall säga upp tilläggsförsäkringen, men ej hemförsäkringen, om stämman fattar beslut att teckna en gemensam bostadsrättsförsäkring. En fördel är, förutom att det blir ett billigare alternativ, att det också blir bättre villkor. Vid skador är det lättare att få reglerat genom att det är samma bolag som hanterar alla skadorna i huset. - Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut att teckna en gemensam bostadsrättsförsäkring för samtliga lägenheter samt att föreningen står för kostnaden fr om

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Årsredovisning 2012 2013

Årsredovisning 2012 2013 Årsredovisning 2012 2013 HSBs Bostadsrättsförening Krönet Göteborg DAGORDNING: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

1. Stämmans öppnade Föreningens ordförande Kjell Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. Stämmans öppnade Föreningens ordförande Kjell Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. FRITIDSSTUGEFÖRENINGEN KOPPARMORA, EKONOMISK FÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 29 maj 2005, Värmdö bygdegård 1. Stämmans öppnade Föreningens ordförande Kjell Samuelsson hälsade alla

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20

Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20 PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20 Plats: Kungsholmen, Fleminggatan Stockholm Trygg Hansa-huset

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning 2010 2011

Årsredovisning 2010 2011 Årsredovisning 2010 2011 HSBs Bostadsrättsförening Krönet Göteborg 3 KALLELSE Välkomna till föreningsstämman för HSB Bostadsrättsföreningen Krönet Datum: ONSDAGEN DEN 23 NOVEMBER 2011 Tidpunkt: 18:00

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening...

GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... Föreningen

Läs mer