2. Till ordförande utses Sören Liljebrand att leda kvällens förhandlingar.

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Till ordförande utses Sören Liljebrand att leda kvällens förhandlingar."

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening.hemskogen Datum: Öppnande Stämman öppnas av.sören Liljebrand 2. Val av stämmoordförande Till ordförande utses Sören Liljebrand att leda kvällens förhandlingar. 3. Anmälan av Det antecknas att stämman uppdragit till Per-Arne Olsson att vara protokollförare. 4. Närvarande med- Innan stämmans öppnande har en förteckning över närvarande medlemmar lemmar och röst- upprättats. längd (Bilaga) Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman. 5. Fastställande av dagordning Styrelsens förslag till dagordning fastställs av stämman med tillägg på punkten med hänskjutna frågor med punkten Trädgårdsytan samt på punkten övriga frågor med punkterna: a. HSB-portalen b. Målning av sophuset c. Sommarfest 6. Protokolljusterare Att jämte ordförande justera protokollet utses Fredrik Fahlén och Jens Sundsström. 7. Föreningsstämma Brf Hemskogen (5)

2 Kallelse Kallelse till stämman har skett genom annonsering vid sophuset samt papper i varje brevlåda. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad. 8. Styrelsens årsredovisning Sören Liljebrand föredrar styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för år 2013 och lämnar ordet fritt efter varje underrubrik. Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. 9. Revisions- Sören Liljebrand föredrar revisorernas berättelse över granskningen av berättelse förvaltningen och räkenskaperna för år Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 10. Resultat- och balansräkning Stämman fastställer den i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningen. 11. Resultatdisposition Årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. 12. Ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. 13. Arvoden Sören Liljebrand redogör för de arvoden som för närvarande utgått till styrelsens ledamöter och till den av föreningen valda revisorn Stämman för brf Hemskogen beslutar att följande arvoden ska utgå: Ordförande årsarvode 5000 kronor Sekreterare årsarvode 3300 kronor Studieorganisatör årsarvode 2500 kronor Miljöansvarig Årsarvode 2500 kronor Revisor, Föreningsstämma Brf Hemskogen (5)

3 föreningsvalda årsarvode 2400 kronor Styrelsen Styrelsens ledamöter och suppleanter per protokollfört Studie- och fritidskommitté Ledamot per protokollfört Valberedning Ledamot per protokollfört 350 kronor 320 kronor 320 kronor 14. Val av ledamöter och suppleanter Följande ledamöter är i tur att avgå vid föreningsstämman samt suppleant/erna Till styrelseledamöter beslutar stämman välja enligt nedan Namn: Omval/Nyval Fyllnadsval T o m år Ordinarie: Per-Arne Olsson 2016 Stefan Rylander 2016 Suppleant: Stefan Käll 2015 Jens Sundström 2016 HSB Gävleborg har utsett Urban Persson som ledamot. Styrelsens sammansättning efter val: Ledamot Sören Liljebrand tom år 2015 Ledamot Fredrik Fahlén tom år 2015 Föreningsstämma Brf Hemskogen (5)

4 Ledamot Per-Arne Olsson tom år 2016 Ledamot Urban Persson tom år 2015 Ledamot Stefan Rylander tom år 2016 Suppleant Stefan Käll tom år 2015 Suppleant Jens Sundström tom år Val av revisor och suppleant Stämman väljer Ronny Lundberg till revisor och Johanna Gustavsson till revisorsuppleant på ett år. Till detta anlitas även BoRevision AB 16. Val av valberedning Till valberedning för inför nästa års föreningsstämma väljer stämman Tiina Palm. 17. Val av fullmäktige Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att utse fullmäklige 18 Val av kommitté Stämman väljer styrelsen till studie- och fritidskommitté. Det finns inga inkomna motioner men det finns ett ärende som styrelsen vill ta upp och det är den sk trädgårdsytan. Stämman beslutar att föreningen ska göra gräsmatta på den sk trädgårds- ytan. Stämman uppdrar åt styrelsen att fortsätta sitt arbete med färdigställa gräsmattan. Styrelsen kommer att ta in offerter för detta. 19. Inkomna motioner och av styrelsen hänskjutna ärenden. 20. Övriga frågor 21. a. HSB-portalen. Sören Liljebrand och Fredrik Fahlén redogör för vad man kan göra på HSB-portalen samt hur man kan logga in. b. Sophuset behöver målas klart, färg kanske behöver köpas in. c. Fredrik Fahlén kommer att anordna en sommarfest. Mer information kommer senare. Föreningsstämma Brf Hemskogen (5)

5 Avslutning Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar årets stämma. Vid protokollet: Mötesordförande Justeras: Justeras: Föreningsstämma Brf Hemskogen (5)

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2018

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2018 PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2018 Bostadsrättsföreningen Borgmästaren i Skövde. Dag: Onsdagen den 18 april 2018 Plats: Konferensrummet, Skövde Golfklubb Tid: Klockan 18.00 19.30 Paragraf Anteckning Benämning

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 19 april 2016

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 19 april 2016 PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 19 april 2016 1 Föreningsstämmans öppnande Styrelsens ordförande, Anton Fröidstedt, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Löpande uppdatering av Bostadsrätternas mönsterstadgar genom ändringar, tillägg och förtydliganden; Nuvarande stadgar för Brf Fyren antagna

Löpande uppdatering av Bostadsrätternas mönsterstadgar genom ändringar, tillägg och förtydliganden; Nuvarande stadgar för Brf Fyren antagna 15 1 st byts ut mot följande; På ordinarie föreningsstämma ska förekomma: 1. Öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av dagordningen 5.

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Tid: 2016-11-15 kl. 18.30 21.50 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: 78 personer, varav 63 röstberättigade inklusive

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma i HSB:s brf Kristinebergshöjden nr 245, org.nr

Ordinarie föreningsstämma i HSB:s brf Kristinebergshöjden nr 245, org.nr Ordinarie föreningsstämma i HSB:s brf Kristinebergshöjden nr 245, org.nr 716417 8183. Protokoll: 1 19 Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 19.00 Plats: Föreningslokalen i HSB brf Örnar, Love Almqvists väg

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Brf Flottiljen. Årsredovisning Foto Lena Malmborg 76

Brf Flottiljen. Årsredovisning Foto Lena Malmborg 76 Brf Flottiljen Årsredovisning 2017 Foto Lena Malmborg 76 Att bo i en bostadsrättsförening vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2004-06-01 i Lillhagaskolan 1 Stämman öppnas. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 5 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.30 1 Föreningsstämmans

Läs mer

Tid: Anders Lago håller ett anförande om verksamheten och HSBs framtida visioner.

Tid: Anders Lago håller ett anförande om verksamheten och HSBs framtida visioner. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2012 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.35 Stämman inleds med musik framförd av duon Två Förvirrade Pojkar. 1 Öppnande HSB Umeås ordförande

Läs mer

5 Fastställande av dagordningen Stämman beslutar att fastställa den upprättade dagordningen.

5 Fastställande av dagordningen Stämman beslutar att fastställa den upprättade dagordningen. Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma hos HSB:s brf Gustavsberg, den 17 maj 2017. Plats: Växjö domkyrkocentrum. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Bengt-Arne, Benke, Bengtsson, inleder

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Protokoll Föreningsstämma HSB Österöd Söndagen den 20 November 2016

Protokoll Föreningsstämma HSB Österöd Söndagen den 20 November 2016 Protokoll Föreningsstämma HSB Österöd Söndagen den 20 November 2016 1.Öppnande av stämman. Patrik Johansson förklarar årets stämma för öppnad och hälsar alla välkomna. 2. Val av ordförande vid stämman

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 13 februari år 2018 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 13 februari år 2018 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 5 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 13 februari år 2018 kl. 18.30 1 Föreningsstämmans

Läs mer

2 Val av ordförande. stämman Till ordförande för stämman valdes Henry Stålnacke. 3 Protokollförare. 4 Förteckning över närvarande.

2 Val av ordförande. stämman Till ordförande för stämman valdes Henry Stålnacke. 3 Protokollförare. 4 Förteckning över närvarande. PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s brf Borgmästaren, Vallsängens gemensamhetslokal, Hentorp onsdagen den 15 april 2015 kl 19.00 1 Föreningens vice ordförande Owe Olsson hälsade de närvarande

Läs mer

Protokoll Föreningsstämma (5) Mötesdatum Tid 19:00. Vid protokollet. Mats Klingberg. Justeras.

Protokoll Föreningsstämma (5) Mötesdatum Tid 19:00. Vid protokollet. Mats Klingberg. Justeras. Protokoll Föreningsstämma 2011 2011-05-22 1 (5) Protokoll HSB:s Bostadsrättsföreningen Stureby i Stockholm Slag av sammanträde Föreningsstämma Mötesdatum 2011-05-17 Tid 19:00 Plats Föreningslokalen Skönviksvägen

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s Bostadsrättsförening Ada i Göteborg

Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s Bostadsrättsförening Ada i Göteborg PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s Bostadsrättsförening Ada i Göteborg Datum 2012-05-23 Tid 19.00 21.00 Plats Föreningslokalen, Ada-gården Närvarande Se bilaga närvarolista och röstlängd

Läs mer

0? BRF SJÖBERG. Protokoll. Nät K&M

0? BRF SJÖBERG. Protokoll. Nät K&M 0? BRF SJÖBERG m.m». se Protokoll Fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB:s bostadsrättsförening Sjöberg i Sollentuna tisdagen den 18 maj 2017 i föreningslokalen, Lomvägen 649, Sollentuna. 5 1. Stämmans

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s Bostadsrättsförening Ada i Göteborg

Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s Bostadsrättsförening Ada i Göteborg PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s Bostadsrättsförening Ada i Göteborg Datum 2014-05-27 Tid 19.00 20.30 Plats Föreningslokalen, Ada-gården Närvarande Se bilaga närvarolista och röstlängd

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

ÅRSMÖTE I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MORKULLAN 22 APRIL 2009

ÅRSMÖTE I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MORKULLAN 22 APRIL 2009 1(4) ÅRSMÖTE I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MORKULLAN 22 APRIL 2009 1 Öppnande av stämman Bostadsrättsföreningen Morkullans ordförande, Marie Carlsson, öppnade stämman. 2 Val av stämmoordförande Till mötesordförande

Läs mer

Förslag till stadgeförändringar för Bostadsrättsföreningen Runhällen

Förslag till stadgeförändringar för Bostadsrättsföreningen Runhällen Förslag till stadgeförändringar för Bostadsrättsföreningen Runhällen Styrelsen för Brf Runhällen förslår följande stadgeändringar att behandlas på extra föreningsstämma 2017-02-22 samt ordinarie föreningsstämma

Läs mer

KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hugin kallar härmed föreningens medlemmar till

KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hugin kallar härmed föreningens medlemmar till 2017-05-15 Bostadsrättsföreningen Hugin, Lund KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hugin kallar härmed föreningens medlemmar till FÖRENINGSSTÄMMA TID: Tisdagen den 30 maj 2017, kl 19.00 PLATS:

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmarna i Brf Volontären kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats 28 januari 2019 kl 18.00 på Västra Berga Skola, matsalen. Anmälan Meddelande

Läs mer

Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE 3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE 3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE Protokoll - Ordinarie föreningsstämma HSB, Brf Lindeborg, i Malmö Tid: 2016-04-04 kl.19.00-21.30 Plats: S:t Mikaels kyrka Lindeborg 1 ÖPPNANDE Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 PROTOKOLL (Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 Tid: Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-ca 19.00 Plats: Kungsholmen,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf Spåret

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf Spåret 1 (6) Ordinarie föreningsstämma HSB Brf Spåret Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Spåret Datum/tid: 2019-04-24, kl 18.00-20.00 Plats: Trälhavet, Folket hus i Åkersberga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan 19.00 Närvarande: Lgh nr: 5, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 24, 26, 32, 33, 39, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Stenmården i Malmö onsdagen den 3 februari 2016 i Stadionkyrkan

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Stenmården i Malmö onsdagen den 3 februari 2016 i Stadionkyrkan Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Stenmården i Malmö onsdagen den 3 februari 2016 i Stadionkyrkan 1. Föreningsstämmans öppnande Styrelsens ordförande Håkan Werner hälsar deltagarna

Läs mer

Mötets öppnande 1 Ordföranden Torbjörn Thyr hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande 1 Ordföranden Torbjörn Thyr hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 (4) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Brf HSB 78 Sävja i Uppsala torsdagen 10 maj 2007 Mötets öppnande 1 Ordföranden Torbjörn Thyr hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Leif Forsell anmälde att valet av protokollförare var Gunnel Larsson.

Brf Kungsängsliljan. Leif Forsell anmälde att valet av protokollförare var Gunnel Larsson. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2007-06-04 i Lillhagaskolan 1 Stämman öppnas. Brf Kungsängsliljans ordförande Åke Sjödin hälsade samtliga välkomna

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

Brf Björkbacken STÄMMOPROTOKOLL HSB Stockholm Föreningsstämma Samlingssalen Kvarnhjulet kl

Brf Björkbacken STÄMMOPROTOKOLL HSB Stockholm Föreningsstämma Samlingssalen Kvarnhjulet kl Samlingssalen Kvarnhjulet kl 19.00 1 Årsstämmoprotokoll för brf Björkbacken Verksamhetsperioden 2009 05 01 2010 04 30 Paragrafer 1-18 Mötesordförande.. Stefan Johansson Justerare Amie Hemmen Justerare.

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA HSB Södertälje Blankett 29A Version 01 2006.07 C:\Users\Rolle\Desktop\Föreningsstämma 2011.doc PROTOKOLL 2011-05-28 1(5) ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Viksäng

Läs mer

Brf Kanngjutaren, protokoll ordinarie föreningsstämma Mikael Grönvoll föreslås av styrelsen som stämmoordförande.

Brf Kanngjutaren, protokoll ordinarie föreningsstämma Mikael Grönvoll föreslås av styrelsen som stämmoordförande. PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Kanngjutaren nr 296 i Stockholm, på Ceremoni Garden, Grimstagatan 17, Vällingby, den 6 april 2017, kl 19:00. 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Brf Gullvivan Protokoll årsstämma 2014 14 Protokoll årsstämma Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: 2015-04-20 Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Plats: Skyddsrummet, Växthusvägen 1 Öppnande

Läs mer

I samband med årsmötet finns även möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Inkomna motioner skall behandlas av stämman.

I samband med årsmötet finns även möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Inkomna motioner skall behandlas av stämman. Inbjudan Föreningens årsstämma kommer i år att hållas på Mornington Hotell, Norrbyvägen 30, Tisdagem den 21 Maj 2018. Det kommer att vara affischerat i entrén. Konferenslokalen är högst upp! Agenda för

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20

Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20 PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20 Plats: Kungsholmen, Fleminggatan Stockholm Trygg Hansa-huset

Läs mer

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 20 februari 2014 för HSBs i Stockholm bostadsrättsförening Metern

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 20 februari 2014 för HSBs i Stockholm bostadsrättsförening Metern HSBs brf Metern 2014-02-20 sida 1 Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 20 februari 2014 för HSBs bostadsrättsförening Metern Tid och plats Kl. 19 i bostadsrättsföreningen Meterns fritidslokal,

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Ordföranden Lise Bergström hälsar medlemmarna välkomna till stämman och förklarar densamma för öppnad.

1. Föreningsstämmans öppnande Ordföranden Lise Bergström hälsar medlemmarna välkomna till stämman och förklarar densamma för öppnad. PROTOKOLL fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA 2014-04-08 i IOGT:s lokaler Godtemplargården för Bostadsrättsföreningen Skutskepparen 52 Brunnsgatan 10, 611 32 Nyköping 1. Föreningsstämmans öppnande Ordföranden

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik

Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 19 maj år 2016 klockan 19.00

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal HSB Bostadsrättsförening Pålsundet Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pålsundet i Stockholm kallas härmed

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

SJA. Stadgar. För. Sveriges Jordbruks- Arrendatorers Förbund. Antagna , ändrade , och

SJA. Stadgar. För. Sveriges Jordbruks- Arrendatorers Förbund. Antagna , ändrade , och SJA Stadgar För Sveriges Jordbruks- Arrendatorers Förbund Antagna 1980-11-20, ändrade 1995-11-23, 2003-11-26 och 2008-11-25 STADGAR För Sveriges Jordbruksarrendatorers förbund 1 Firma Förbundets firma

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Bd Kolarängen 1 Folkets Hus, Kallhäll. Järfälla den 8 maj 2014. 1 Föreningsstämmans öppnande

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Bd Kolarängen 1 Folkets Hus, Kallhäll. Järfälla den 8 maj 2014. 1 Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Tommy Karlson 1 Föreningsstämmans öppnande Järfälla den 8 maj 2014 årsredovisningen, bilaga 3 till protokollet). Stämman beslutar att fastställa förelagd

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Tisdagen den 30 juni 2009 klockan 19.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB Timrå Ven AB 2016-04-12 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Datum Tid Plats Folkets Hus Göteborg, lokal Ellös. Närvarande Se bilaga närvarolista och röstlängd

Datum Tid Plats Folkets Hus Göteborg, lokal Ellös. Närvarande Se bilaga närvarolista och röstlängd 1(6) PROTOKOLL Datum 2010-05-26 Tid 19.00 21.00 Plats Folkets Hus Göteborg, lokal Ellös Närvarande Se bilaga närvarolista och röstlängd Föreningsstämma, Brf ADA 1 Stämmans öppnande Föreningsstämman öppnades.

Läs mer

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA Du och övriga medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening Vilunda i Upplands Väsby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Dag: Måndag den 25 april 2016 Tid: 18:45 (registrering

Läs mer

Länsbygderådet Blekinge Protokoll

Länsbygderådet Blekinge Protokoll Länsbygderådet Blekinge Protokoll Art: Årsstämma för Länsbygderådet Tid: Tisdagen den 21 april 2009 Plats: Kreativum, Karlshamn Öppning Ordföranden Bengt Grönblad inleder Länsbygderådets årsstämma med

Läs mer

KALLELSE TILL HSB RIKSFÖRBUNDS ORDINARIE HSB-STÄMMA 2019

KALLELSE TILL HSB RIKSFÖRBUNDS ORDINARIE HSB-STÄMMA 2019 KALLELSE TILL HSB RIKSFÖRBUNDS ORDINARIE HSB-STÄMMA 2019 Som fullmäktige för din HSB-förening kallas du till ordinarie HSB-stämma Dag: 15-16 maj 2019 Tid: 15 maj kl. 10.00-17.00, middag 19.00 16 maj kl.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Göken i Stockholm. Handlingar till ordinarie föreningsstämma

HSB Bostadsrättsförening Göken i Stockholm. Handlingar till ordinarie föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening Göken i Stockholm Handlingar till ordinarie föreningsstämma 2017-02-09. HSB Bostadsrättsförening Göken i Stockholm 2017-01-20 KALLELSE Härmed kallas föreningsmedlemmarna i HSB

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma Lokal: Roasjö Bygdegård, Svenljunga kommun Datum: Fredagen den 20 april 2018 Tid:

Ordinarie föreningsstämma Lokal: Roasjö Bygdegård, Svenljunga kommun Datum: Fredagen den 20 april 2018 Tid: PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2018-04-20 Ordinarie föreningsstämma Lokal: Roasjö Bygdegård, Svenljunga kommun Datum: Fredagen den 20 april 2018 Tid: 13.30 14.30 Närvarande: Styrelsen Ragnar Nilsson Marks kommun

Läs mer

För din bostadsrättsförening

För din bostadsrättsförening För din bostadsrättsförening Årsredovisning 2016 Kallelse till stämma för Brf Enavallen i Enköping Enköpings kommun Dag: Torsdagen den 15 juni 2017, kl. 18.00 Plats: Kompassen, Enköping Dagordning: 1.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 21 maj 2013

HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 21 maj 2013 HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 21 maj 2013 Plats: Forumkyrka n, Serenadvägen 25 1. Öppnande av föreningsstämma Stämman öppnades av föreningens sekreterare

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Välkommen till Brf Bågens B. stämma 2010

Välkommen till Brf Bågens B. stämma 2010 Välkommen till Brf Bågens B stämma 2010 Dagordning 1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

PROTOKOLL från ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten

PROTOKOLL från ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten 1(4) PROTOKOLL från ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten 2013-04-25 Plats Föreningens klubblokal l Stämmans öppnande Stämman öppnas av styrelsens ordförande Olle Hagernäs, som

Läs mer

PROTOKOLL från Brf Bofinkens ordinarie årsstämma den 26 april 2017 som hölls i Restaurang Terra, Solna Gate

PROTOKOLL från Brf Bofinkens ordinarie årsstämma den 26 april 2017 som hölls i Restaurang Terra, Solna Gate PROTOKOLL från Brf Bofinkens ordinarie årsstämma den 26 april 2017 som hölls i Restaurang Terra, Solna Gate Bilagor: 1. Röstlängd 2. Ombudsfullmakter 1 Föreningsstämmans öppnande Brf Bofinkens ordförande

Läs mer

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015 Bostadsrättsföreningen Sida 1 av 7 Tid 2015-05-06, kl 19:00 Plats Aulan, Åsö gymnasium Stämman öppnas Bostadsrättsföreningens ordförande Martin Samuelsson öppnar stämman och lämnar ordet till Ove Schramm.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf Hammarshus i Malmö Organisationsnummer 746000-5932 KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmarna i HSB Brf Hammarshus i Malmö kallas härmed till extra föreningsstämma. Stämman ska ta första beslutet

Läs mer

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 8 maj 2014 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman öppnades

Läs mer

STADGAR för Tor 46 Ekonomisk Förening organisationsnummer

STADGAR för Tor 46 Ekonomisk Förening organisationsnummer STADGAR för Tor 46 Ekonomisk Förening organisationsnummer 769618-5185 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap 3 Medlems skyldigheter 4 Insats 5 Medlemsavgift 6 Uteslutning 7 Avgång 8 Styrelse 9 Firmateckning

Läs mer

1. Stämmans öppnade Föreningens tf. ordförande Carina Holm hälsade all välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. Stämmans öppnade Föreningens tf. ordförande Carina Holm hälsade all välkomna och förklarade stämman öppnad. BRF SÖDRA HAGA Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 juni 2015. Plats: Föreningslokalen, Engelbrektsvägen 157 1. Stämmans öppnade Föreningens tf. ordförande Carina Holm hälsade all välkomna

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm 1 HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 18 maj 2011 på Debaser Restaurang AB,

Läs mer

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:45 08:50 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Siw Karlsson, ekonomichef Avesta

Läs mer

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S) Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:0 08: ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande Karin Perers (C) Örjan Bengs, ekonomichef Siw Karlsson, ekonomichef Avesta kommun Christina

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

Registrerades av Bolagsverket 2018-

Registrerades av Bolagsverket 2018- 1(5) Registrerades av Bolagsverket 2018- Stadgar för Orgnr 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 18 maj 2015

HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 18 maj 2015 HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 18 maj 2015 Plats: Storängssalen, Ga Värmdövägen 176, Nacka l. Öppnande av föreningsstämma Stämman öppnades av föreningens

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S) Årsstämma 2016-0-2 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:1 08:20 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Lennart Palm (S) Göran Johansson, ordförande Örjan Bengs, ekonomichef Christina Hardyson,

Läs mer