Nr 278, Tyresö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 278, Tyresö 2014-11-19"

Transkript

1 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd , kl STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna. 2 VAL AV STÄMMANS ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE Till ordförande för stämman valdes Stefan Johansson, HSB Stockholm. Till mötessekreterare utsågs Åsa Lifbom. 3 UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 32 närvarande medlemmar varav 30 röstberättigade antecknades. Förteckningen bifogas protokollet. Not: Från 12 noteras 32 närvarande röstberättigade medlemmar. 4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN Den upprättade dagordningen fastställdes. 5 JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE Till protokolljusterare, tillika rösträknare, utsågs Eva Holm och Thomas Åberg att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 6 FRÅGA OM KALLELSE BEHÖRIGEN SKETT Stämman anser sig kallad i behörig ordning. Sida 1 av 5

2 7 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING Stämman godkänner ordförandens förslag om att rubrikerna i årsberättelsen läses upp och att ordet lämnas fritt för frågor vid varje rubrik. Årsredovisningen bifogas. Frågor och synpunkter som kommer upp: Resultaträkning, sidan 1: Vad ingår i kostnaden för planerat underhåll? - Styrelsens ordförande Totte Kahn redogör för vad som ingår i denna kostnad och till nästa årsredovisning beslutas att denna punkt specificeras i verksamhetsberättelsen. Varför är styrelsens arbete 100 timmar mer än föregående år? - Totte Kahn redogör för vad som tillkommit detta året. Exempelvis HSB:s förvaltare, extra byggmöten till följd av stora projekt, bl.a. byte av undercentralen, byte av panel och ommålning. Det förs tidrapporter över alla timmar som debiteras och ligger till grund för utbetalningarna. Varför läggs det så många timmar för punkten Miljörum? - Totte Kahn redogör för vad som ingår i detta; Det sker en daglig tillsyn av miljörummen, vi har tagit bort de gamla komposteringsmaskinerna samt tillser att det finns plats i tunnorna etc. Miljörumsansvariga har en fast ersättning för det arbete de utför. Bör det inte tillkomma någon kostnad för om en medlem har en laddstolpe till elbil mot om denna endast används till motorvärmare? - Det finns ett styrelsebeslut på att de medlemmar som vill ladda sina el-bilar dels debiteras 100 SEK per månad för extra elförbrukning, dels får bekosta utrustning och installation av densamma själva. Innan styrelsen binder upp lånen på nya räntor, jämför de då olika räntor på marknaden? - Styrelsens vice ordförande David Helmers sitter centralt på Handelsbanken och får därmed bra avtal på räntorna. För övrigt gjorde styrelsen en upphandling för cirka fyra år sedan för att jämföra räntorna, där Handelsbanken var konkurrenskraftigast. En upphandling är ett omfattande arbete varför det inte genomförs varje år. Laura Punkkinen erbjuder sig att genomföra dessa upphandlingar. 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE Ordförande för stämman, Stefan Johansson, fann att stämman godkände revisorernas berättelse och beslutade lägga den till handlingarna. Föreningens revisor har varit Rolf Solem, som revisor suppleant Eva-Lena Lindroos. 9 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för föregående räkenskapsår. 10 BESLUT I FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN Stämman beslutade enhälligt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Sida 2 av 5

3 11 BESLUT ANGÅENDE FÖRENINGENS RESULTAT Stämman beslutade att behandla fritt eget kapital samt fonden för yttre underhåll i enighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade också att fastställa den resultatdisposition som styrelsen tillsammans med revisorerna föreslagit samt överföra den till det nya räkenskapsåret. 12 ARVODE FÖR STYRELSE OCH REVISORER Medlem Svante Edqvist yrkar på att styrelsens arvode ska minskas till två (2) prisbasbelopp att fritt fördela inom styrelsen. Medlem Thomas Åberg yrkar på att styrelsens arvode ska vara oförändrat, det vill säga fyra (4) prisbasbelopp att fritt fördela inom styrelsen. Stämman röstade enligt Thomas Åbergs förslag och beslutade att styrelsens arvode ska förbli oförändrat för kommande verksamhetsår, det vill säga fyra (4) prisbasbelopp att fritt fördela inom styrelsen. Även revisornas arvode beslutades vara oförändrat, det vill säga 22 % av ett prisbasbelopp. Medlem Lars Åsberg yrkar på att timersättningen för av medlem utfört arbete ska höjas till 200 SEK per timme. Medlem Svante Edqvist yrkar på att timersättningen för detsamma ska förbli oförändrat, det vill säga 125 SEK per timme. Stämman röstade enligt Lars Åsbergs förslag och beslutade att ersättningen för av medlem utfört arbete ska höjas till 200 SEK per timme. Notering för protokollet är att valberedningens arbete ersätts enligt det normala arvodet för av medlem utfört arbete, det vill säga till dags dato 125 SEK per timme, för kommande verksamhetsår 200 SEK per timme. 13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER Valberedningen nominerade en ny person till styrelsen, Ari Svensson. I övrigt föreslås att sittande medlemmar omväljs, med undantag för de styrelsemedlemmar som tackat nej till fortsatt styrelseengagemang. Justering från valberedningens förslag till att ledamöterna Totte Kahn och Kerstin Ring omväljs om två år istället för ett. Detta med hänsyn till att en helt ny styrelse inte riskerar att tillsättas samtidigt. Ordinarie ledamöter: Torsten Kahn David Helmers Kerstin Ring Anton Jaksetic Lennie Wallberg Anders Linder Cecilia Alm Suppleanter: Åsa Lifbom Omval 2 år Omval 2 år 1 år kvar 1 år kvar HSB ledamot HSB Förvaltare Sida 3 av 5

4 Anton Drane Ari Svensson Veikko Melakari Nyval 1 år HSB representant 14 VAL AV REVISOR OCH REVISORSUPPLEANT Stämman beslutade att välja sittande Rolf Solem till ordinarie föreningsrevisor och till revisorsuppleant väljs Eva-Lena Lindroos. Omval på båda om ett (1) år. 15 VAL AV DISTRIKTSOMBUD OCH SUPPLEANTER Stämman beslutade att styrelsen inom sig väljer distriktsombud och suppleanter. 16 VAL AV VALBEREDNING Stämman beslutade att välja sittande valberedning med ytterligare ett tillägg omval respektive nyval på ett (1) år. Valberedningen består nu av Eva Åsberg (som sammankallande), Eva Lemberg, Susanna Balogh samt Laura Punkkinen. 17 MOTIONER OCH ÖVRIGA ANMÄLDA ÄRENDEN Till styrelsen har inlämnats tre (3) motioner, samtliga av medlem Börje Olsson. 1) Trädavverkning (se motionen i sin helhet i bilaga) Motionen innehåller inte en uppenbart definierad frågeställning eller förslag, och då motionären saknas på mötet enas stämman om att andemeningen i motionen är Avverka inte fler träd i området. Styrelsen har svarat på motionen, se bilaga. Stämmans deltagare diskuterar ärendet och lämnar ett förslag, via Lars Åsberg, om att styrelsen får besluta vilka träd och grenar som får avverkas, men det får endast ske vid stort behov. Återplantering är signifikant. Stämman röstar för Lars Åsbergs förslag. 2) Grovsoprummens öppettider (se motionen i sin helhet i bilaga) Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag (se svaret i bilaga). 3) Intresse för styrelseuppdrag (se motionen i sin helhet i bilaga) Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag (se svaret i bilaga). 18 STÄMMANS AVSLUTANDE Ordförande tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 21:15. Sida 4 av 5

5 Vid protokollet: Åsa Lifbom Justeras: Stefan Johansson, ordförande Eva Holm, justerare Thomas Åberg, justerare Sida 5 av 5

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORRA FRIHETEN Org nr 769617-6200 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2010 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av Håkan Johansson 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR,

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Protokoll för ordinarie årsstämma kl. 19.00 den 19 maj 2008. Plats Dagislokalen inom fastigheten

Protokoll för ordinarie årsstämma kl. 19.00 den 19 maj 2008. Plats Dagislokalen inom fastigheten Träklotsen 2 1/5 Protokoll för ordinarie årsstämma kl. 19.00 den 19 maj 2008 Plats Dagislokalen inom fastigheten 1. Stämmans öppnande Ordföranden öppnar stämman och hälsar alla hjärtligt välkomna 2. Val

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Stämmoprotokoll, TGEF 2013. Torsdagen den 21 mars Plats Bygdegården Tynningö Stämman öppnas Ordförande Johan Bohman hälsade deltagarna välkomna. 1. Val av ordiorande och

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista.

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista. Föreningsstämma Datum: 2011-05-26 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Grimm. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Därefter förklarar ordföranden stämman för öppnad.

Läs mer

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats!

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats! MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har våren kommit till Marmorn, både krokus och andra blommor har tittat fram! Vår trädgårdsgrupp kommer under våren att planetera mer blommor

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer