MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund"

Transkript

1 Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny Hadorn Skmästare Andreas Edlund Sexmästare Elin Holm Øverphøs Louise Jonsson Lantmästare Linus Odell Brandmästare Pernilla Lindau 1 OFMÖ 2 Protokollförare Ordförande Johanna Hallberg förklarade mötet öppnat kl godkänna Niklas Uhlin som protokollförare. 3 Justeringspersoner godkänna Maria Lindahl och Elin Holm som justeringspersoner. 4 Adjungeringar adjungera kårkontakt Christian Hernvall samt s likabehandlingsombud Eleonora Grönlund, Patrik Gustafsson, Camilla Hedell och Hanna Järpedal

2 5 Dagordning godkänna dagordningen i föreliggande skick 6 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll är ej justerat och anslaget, tidfristen går ut imorgon. 7 Runda bordet Andreas Edlund får ofta förklara vad skillnaden på kvitton och orderbekräftelser är. Har betalat fakturor och fakturerat. Har ringt till banken. Elin Holm haft möte med SexK och ÖPK. Bokat biljetter till Göteborg och V-konferensen för styret 15. Har planerat datum för temasläpp, eventuellt den 25 april, och phaddderkickoff tillsammans med Louise. Har gått igenom nollningsschemat för sittningar och lokaler. Jenny Hadorn kollar runt på datum för paintball. Har haft möte med Gunnar i phöset om nollningen och vilka aktiviteter AktU ska vara delaktiga i. Diskuterat en brunch innan regan för locka fler till eventet. AktU höll som vanligt löparkväll igår Johanna Hallberg har kollat igenom stadgar och reglementen för kunna planera framtagandet av propositioner. Har också kollat på andra sektioners stadgar och reglementen för se hur de ser ut på dessa sektioner. Sammanställer en funktionärslista med alla sektionens funktionärer. Har varit på möte med Pernilla, Linus och Louise tillsammans med respektive företrädare där styrelsens roll under nollningen diskuterades. Planerade Tour de styrelse, speciellt maten till sittningen. Har hållit kontakt med Chalmers angående helgens V-konferens i Göteborg. Skickat mejl till styrelsen med information om vad som händer i mars.

3 Louise Jonsson meddelar alla phaddergrupper är bestämda. Planerar våren med bl.a. phadderkickoff och temasläpp. Har tillsammans med phöset diskuterat nollningsschema och hur det ska se ut. Line Wänglund Forsberg har planerat lunchföreläsning tillsammans med Trang. Möte med arbetsgruppen och diskuterat vad Ramböll ska få för paket som huvudsponsor. Har varit på Tour de styrelse. Linus Odell har haft möte med Johanna, Louise och Pernilla samt respektive företrädare angående styrelsens roll under nollningen. Har diskuterat med Fredrik Rost om vårterminsmöte och meddelar L- teks VT-möte sker efter sektionens VT-möte. Ska på möte på torsdag med programledningen om nollningen Maria Lindahl. Mingelgruppen kallas numera mastergruppen och mingelkvällen för masterkvällen. Meddelar programledningen bjuder på kaffe under kvällen. Diskuterar hur man ska marknadsföra masterkvällen. Har varit på programledningsmöte. Gjort en sammanfning på alla CEQ-utvärderingar från 2003 och kan berätta det blir bättre och bättre. Niklas Uhlin var inte på kårens hemsidetest i torsdags då det blev inställt. Har gjort en månadsplansch där det står vad styrelsen har arbetat med under februari. Ska ha sångbokskommittémöte imorgon tillsammans med likabehandlingsgruppen. Under mötet ska hela sångboken ses igenom och kommittén ska diskutera vilka sånger som ska vara kvar eller kan tas bort. Pernilla Lindau var på Tour de styrelse igår, var kul. Har haft överlämning med företrädare. Möte med programledningen och studievägledarna. Har tillsammans med BIIF anordnat en hälsokostföreläsning. Börjat framtagandet av hoodies som ska kunna säljas. Berättar BIIFs hemsida fortfarande är ur funktion. Trang Huynh har jobbat tillsammans med Line om Svevias lunchföreläsning. Planerar ha hemmagjorda röror i caféet och har träffat det surdegsbageri som caféet ska gå över till. Har gjort klart en cafépärm som innehåller information till jobbare. Meddelar V-café håller stängt vecka 11 och 12 på grund av tentaperioden. Christian Hernvall har varit på Tour de styrelse.

4 8 Likabehandling Patrik Gustavsson från L-tek, Eleonora Grönlund från BIIF samt Camilla Hedell och Hanna Järpedal från SRV är sektionens likabehandlingsombud. Likabehandlingsombuden har haft möte med varandra och kåren och diskuterat vad posten innebär och vad man kan göra med den. De har även tagit fram en lista på vad de vill jobba med under året där mycket inspiration kommer från andra sektioner och hur deras likabehandlingsarbete fungerar. Ett mål är arbeta mycket tillsammans med K- och W-sektionen då dessa, liksom V, håller till på Kemicentrum. Likabehandlingsgruppen vill kolla igenom sångboken tillsammans med Infochefen och Sångbokskommittén för se vilka sånger som är passande och vilka som inte är det inför nytrycket av boken. Gruppen vill även sammarbeta med AktU och sexet för diskutera olika sorters evenemang som skulle kunna hållas för lyfta fram likabehandlingsfrågor och för visa medlemmarna sådant arbete pågår på sektionen. Det förs även fram önskemål om ha en utbildning för phaddrarna om likabehandling inför årets nollning. Styrelsen berättar de alltid står bakom likabehandlingsombuden och diskuterar ifall det finns pengar man kan hämta från kåren för likabehandlingsarbete. Patrik informerar om Veckans rättighet vilket innebär kåren varje vecka släpper en rättighet som vi har som studenter. Diskussion förs om hur veckans rättighet kan spridas på sektionen där ett förslag är via veckobrevet. Gruppen har kommit fram till Hanna kommer fungera som kontaktperson till styrelsen, Camilla till phöset, Eleonora till BIIF och Patrik till L-tek. 9 Skiphtespolicy Mötet diskuterar de skiften som finns på sektionen och hur man kan göra för dessa ska fokusera mer på gemenskap och lära känna övriga funktionärer då det idag inte fungerar optimalt. Som det ser ut i nuläget är det lätt det blir dålig stämning och det kan uppstå utanförskap under skiften. Detta vill såklart styrelsen motverka. Ett förslag är styrelsen kan skriva en policy för hur skiften ska gå till och vad de är till för. Denna policy är också tänkt fungera under alla sociala aktiviteter som sektionen håller i. Kåren har en liknande socialaktivitetspolicy och inspiration kan hämtas från denna. Ifall en sådan här policy ska in i reglementet måste en proposition börjas ta fram ganska omgående. Ett förslag är också arbeta fram en motion tillsammans med likabehandlingsgruppen

5 10 Stormöte funktionärer I reglementet står det skrivet det kontinuerligt ska hållas ett stormöte med alla funktionärer på sektionen. Detta har dock inte följts upp under de senaste åren. Detta möte är till för sprida information till funktionärerna om hur sektionen fungerar. Diskussion förs om det här är något styreslen vill ta tag i. Istället för möte skulle man kunna hålla teambuilding. Både för locka fler till mötet och för göra det mer givande. Ska mötet vara till för berätta om poster eller mer om hur sektionen är uppbyggd? Ett förslag är göra mötet mer till en kul grej gå på, tillexempel genom AktU och/eller sexet har ett event efter mötet. Detta skulle också locka fler delta. Johanna ska kolla med andra sektioner som har liknande möten för se hur det fungerar och återkomma till styrelsen 11 Chalmers Johanna kontrollerar så alla har koll på vad som händer under helgen. På lördag är det konferens med på Chalmers och på söndag är det gemensam brunch innan hemfärd. Mötet diskuterar om liknande konferenser borde hållas i framtiden, tillexempel även tillsammans med KTH och Luleå. 12 Information från TLTH Christian informerar om puben Puben imorgon i Cornelis där temat är tapas. 13 Beslutsuppföljning Se bifogad bilaga Bilaga 4 Beslut 1, 3 och 4 har åtgärdats. Beslut 2 och 5 kvarstår.

6 14 Övrigt Pernilla: Pingisklubben hälsar det nya rummet inte passar för pingisspel och det finns bättre rum. Styrelsen anser de andra rummen behövs för studieplatser. Maria frågar om det går bra sätta upp på planscher på kylskåpen i V-huset. Mötet anser det går bra. Likabehandlingsgruppen undrar om det finns en publiceringspolicy på sektionen, vilket det i nuläget inte gör. 15 Nästa möte nästa möte hålls den 10/3 kl i styrelserummet, Kemicentrum, Lund. 16 Beslutssummering 17 OFMA Ordföranden repeterar alla mötets beslut. Ordförande Johanna Hallberg förklarade mötet avslutat kl

7 Vid protokollet Niklas Uhlin Justeringspersoner Maria Lindahl Elin Holm

8

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 6/år 2015 Datum: 10/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 6/år 2015 Datum: 10/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 11/år 2015 Datum: 14/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 11/år 2015 Datum: 14/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 15/år 2015 Datum: 12/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 15/år 2015 Datum: 12/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-03-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Martin Sigvardsson Julia Lennartsson Sofia Majtorp Andreas Stagnebo Erika

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-04-03 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens andra Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 4:e mars i Marie Curie-rummet. Dagordning Ärende Åtgärd

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2012-03-22 Tid 12:00 Plats Beslutande Adjungerande Styret Ordf. Ove Hagelstedt Sekr. Magnus Norberg Ida Svensson Tobias Mörtlund Åsa Andersson Victor Kvamme Filip

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 7-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Sekreterare Caroline Strandberg carstra Kassör Sebastian Weddmark

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2012-02-02 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Ove Hagelstedt Sekr. Magnus Norberg Ida Svensson Tobias Mörtlund Åsa Andersson Victor Kvamme Filip Lindvall Per

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: tis 19 maj 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: tis 19 maj 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: tis 19 maj 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19 Protokoll styrelsemöte S05 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös Albin Rosberg Studierådsordförande, t.o.m. 13 Fredrik

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Möte 2014/15:STYR-08 Styretmötesprotokoll 2 oktober 2014 Fysikteknologsektionen, Chalmers Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 2 oktober 2014 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Ordförande

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE Datum 2013-11-27 Tid 17:15 Plats Beslutande Övriga Närvarande V-Café John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Inga övriga närvarande. 1 Mötets öppnande

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer