Stormöte. Dag: 21/2-11. Tid: Plats: Konferensrummet, Örat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stormöte. Dag: 21/2-11. Tid: 17.00. Plats: Konferensrummet, Örat"

Transkript

1 Stormöte Dag: 21/2-11 Tid: Plats: Konferensrummet, Örat Närvarande: Mårten Berg, Linda Hageström, Emelie Allenius, Frida Johnson, Therese Björn Johansson, Peter Mähler, Minna Juntura, Cecilia Lindgren, Linus Hultqvist och Erika Holmér Övriga: Madeleine Adler, Jenny Timgren, Viktoria Lagestig Rasmussen, Emelie Backlund, Sofie Lennerlund, Hanna Tuvesson, Johanna Holmström, Liza Hejdeman, Karin Angvik, Johanna Kvarnström, David Waldén, Per Stigsson och Cecilia Stahre. 1. Mötets öppnande Mårten Berg, Ordförande, förklarar mötet öppnat. 2. Val av justerare Förslag att välja Erika Holmér till mötets justerare Att välja Erika Homér 3. Mötet behörigen utlyst Stormötet anser mötet vara behörigt utlyst. 4. Godkännande av dagordning Förslag att godkänna dagordningen Att godkänna dagordningen 5. Granskning av årsredovisning 09/10 (bilaga 1) Förslag att godkänna årsredovisningen 09/10 Att godkänna årsredovisningen 09/10

2 6. Revisionsberättelse 09/10 (bilaga 2) Förslag att godkänna revisionsberättelsen 09/10 Att godkänna revisionsberättelsen 09/10 7. Ansvarsfrihet för styrelsen 09/10 Förslag att godkänna ansvarsfrihet för styrelsen 09/10 Att godkänna ansvarsfrihet för styrelsen 09/10 8. Godkännande av budgetförslag för 10/11 (bilaga 3) Förslag att sänka budgetposten examenshögtid från 8000 kr till 6000 kr som det tidigare har varit. Det är bara de som är medlemmar i sektionen som har rätt att äska om pengar, och då det är ett mindre antal som är medlemmar i sektionen nu än tidigare ses 8000 kr vara för mycket för posten. Förslaget är att flytta 2000 kr från posten Examenshögtid till posten Övriga utgifter. Förslag att godkänna förslaget att flytta 2000 kr från posten examenshögtid Att godkänna förslaget att flytta 2000 kr från posten examenshögtid Diskussion förs över hur styrelsen arbetar för att få mer medlemmar till sektionen och hur studenterna skall bli mer insatta i SSK-L s arbete. Vidare diskuteras Kårkorrespondenternas roll och hur de skall förmedla och nå ut till alla studenter på bästa sätt. Posten SSKål-arrangemang har ökat mot tidigare, och då SSKål inte har behov av den summa diskuteras vad som kan göras med överskottssumman så att den inte försvinner från SKKåls post då verksamhetsåret är slut. Vidare diskuterades posten akuten då det har varit otydligt vart pengarna kommer från. Efter samtal med kassören ledde diskussionen fram till att posten inte är ett lån utan ett bidrag. Förslag att godkänna budgetförslaget med revidering Att godkänna budgetförslaget med revidering.

3 9. Val av valberedning Från gamla sektionsstyrelsen väljs Erika, Frida, Johanna, Elina, Minna och Emelie A ut för att ingå i valberedningen. Vi har valt deltagare till valberedningen ur den nuvarande styrelsen då vi vill att de personer som är intresserade av sektionsarbete skall nomineras till sektionen istället för att ingå i valberedningen. Förslag att godkänna valberedningen Att godkänna valberedningen. 10. Val av FUM-ledamot Då avtalet har ändrats så har SSK fem rösträtter i FUM. Peter har tidigare varit suppleant och förslaget är att välja in Peter som ledamot i FUM Förslag att godkänna Peter som FUM-ledamot Att godkänna Peter som FUM-ledamot 11. Motioner Motion om stadgeändring (bilaga 4 och 5) Alla medlemmar av sjuksköterskesektionens styrelse och dess utskott skall vara medlemmar i SSK-L s sektion och Consensus Förslag att godkänna motionen Att godkänna motionen SKKåls motion (bilaga 6 och 7) SKKål önskar att få sin del av budgeten utbetalad i en klumpsumma i början av varje verksamhetsår för att på så sätt undvika att ligga ute med privata pengar. Förslag från sektionsstyrelsen är att avslå motionen för att istället godkänna motionssvaret. Med ändring i den första att-satsen. Att stormötet ger sektionsstyrelsen ansvar att ändra sjuksköterskesektionens stadgar så att det står inskrivet att en utbetalning av halva SKKåls budgetpost, som fastslagits i budgetförslaget under vårstormötet Förslag att godkänna motionssvar med revidering av den första att-satsen Att godkänna motionssvaret med revidering av den första att-satsen

4 12. Övriga frågor Faddrarna har upplevt att kommunikationen med sektionsstyrelsen har varit bristfällig under Nolle-p. Consensus har informerat faddrarna om att halva summan för fadderverksamheten skall betalas ut innan Nolle-P och hälften efter, och att kvittona skall lämnas till Consensus, vad som gäller är att de skall äska om pengarna till sektionsstyrelsen. Medlemmar ur sektionsstyrelsen har druckit vin när de medverkat under Nolle-P trots att de skulle varit nyktra. Faddrarna önskar att informationen om hur många biljetter, till flamman och kravall styrelsen ville ha skulle ha gått ut tidigare för att underlätta arbetet. Riktlinjerna angående lambo har varit oklara under Nolle-P och faddrarna har inte fått tillräcklig information över vad som gäller. Sektionen bör vara mer insatt i mottagningspolicyn för att motverka oklarheter. Erika har varit på ett möte där Simon från Consensus diskuterat kring mottagningspolicy. Där framgick det att Nolle-P pågår så länge Consensus säger att det pågår, vilket i dagsläget innebär i två veckor fram till kl natten mellan söndag och måndag. Vidare informerades det om att Lambo inte får förekomma över huvud taget under Nolle-P. Under fadderutbildningen skall det vara tydligt att lambo inte får förekomma under Nolle-P. 13. Mötets avslutande Ordförande Mårten avslutar mötet Vid protokollet Frida Johnson, sekreterare Justerare Erika Holmér Vice ordförande Mårten Berg, ordförande

5 Bilaga 1

6 Bilaga 2

7 Bilaga 3

8 Bilaga 4

9 Bilaga 5

10 Bilaga 6

11 Bilaga 7

Erika Holmér, Vice Ordförande, förklarar mötet öppnat.

Erika Holmér, Vice Ordförande, förklarar mötet öppnat. Sektionsmöte Dag: 1/3-11 Tid: 16.00 Plats: Konferensrummet, Örat Närvarande: Linda Hageström, Johanna Malmgren, Anna Lillieros, Emelie Allenius, Frida Johnson, Therese Björn Johansson, Peter Mähler, Minna

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

STADGAR STADGEÄNDRINGAR

STADGAR STADGEÄNDRINGAR Stadgar för Student-TV Sida 1 Version 1.1.1 Student-TV vid Luleå tekniska universitet STADGAR STADGEÄNDRINGAR och STADGAR med ändringar Stadgar för Student-TV Sida 2 Version 1.1.1 Stadgar för Student-TV

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2 VID PROTOKOLLET /Johan Östh JUSTERAS /Mattias Brynjell-Rahkola /Joakim Brahed /Johan Forslund 1 Inledande formalia Föredragare:

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman Protokoll från Årsstämma 2011-06-30 Antal fastigheter: 66 av 132 representerade (inkl fullmakter) Antal fullmakter: 14 Antal andelar: 187,4 av 360,1 representerade (inkl fullmakter) 1 Val av ordförande

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Möte 2014/15:STYR-08 Styretmötesprotokoll 2 oktober 2014 Fysikteknologsektionen, Chalmers Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 2 oktober 2014 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Ordförande

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer