Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet"

Transkript

1 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte 10/11 #1 Onsdag 15/ Loungen, Smedjan Kl Val av sekreterare Förslag: att välja Linda Kihlberg till sekreterare Beslut: att välja Linda Kihlberg till sekreterare.2 Mötets öppnande Talman Therese Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat Mötets röstberättigade personer uppgår till 22 st..3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare Förslag: att Olcay Konuskan och Elin Hellman väljs till justeringsmän tillika rösträknare. Beslut: att välja Olcay Konuskan och Elin Hellman till justeringsmän tillika rösträknare..4 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande Föredragande: Ordförande Martin Lagus Martin informerade om hur, när och var sammanträdet har utlysts. Detta har gjorts enligt Föreningens stadgar. Förslag: att anse föreningsmötet stadgeenligt utlyst. Beslut: att föreningsmötet är stadgeenligt utlyst..5 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslog att.13 flyttas till efter.34, det vill säga ny.35 Styrelsen föreslog även att flytta.12 till efter.35, det vill säga ny.36 Sara Bohlin önskade lägga till punkten Medlemshantering under övriga punkter. Förslag: att fastställa föredragningslistan med dessa ändringar och följdändringar. Beslut: att fastställa föredragningslistan med dessa ändringar och följdändringar.

2 .6 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår Föredragande: f d ordförande Sara Bohlin, f d skattmästare Gustav Kihlberg och f d vice skattmästare Sanna Nilsson Sara, Gustav och Sanna redogjorde för verksamhetsberättelsen det gångna verksamhetsåret. Kristian Thomasson önskade att det skall protokollföras att det är en stor gest av avgående styrelse att avskrivningarna förs på deras verksamhetsår. Detta visar på stort ansvarstagande och prestigelöshet. Efter frågor och kommentarer ansågs verksamhetsberättelsen vara behandlad..7 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår Föredragande: f d skattmästare Gustav Kihlberg och f d vice skattmästare Sanna Nilsson Gustav och Sanna redogjorde för revisionsberättelsen. Enda anmärkning som gjordes var att se till att börja använda kassaregistret enligt den nya kassaregisterlagen. Inga frågor ställdes och verksamhetsberättelsen ansågs behandlad..8 Fastställande av resultaträkning för föregående verksamhetsår Föredragande: f d skattmästare Gustav Kihlberg och f d vice skattmästare Sanna Nilsson Gustav och Sanna redogjorde för resultaträkningen. Inga frågor ställdes. Förslag: att fastställa resultaträkningen för föregående verksamhetsår. Beslut: att fastställa resultaträkningen för föregående verksamhetsår..9 Fastställande av balansräkning för föregående verksamhetsår Föredragande: f d skattmästare Gustav Kihlberg och f d vice skattmästare Sanna Nilsson Gustav och Sanna redogjorde för balansräkningen för föregående verksamhetsår. Noterades att Bo Holmströms underskrift saknades. Martin Lagus intygar att detta har åtgärdats efter att handlingarna gått ut. Förslag: att fastställa balansräkningen för föregående verksamhetsår. Beslut: att fastställa balansräkningen för föregående verksamhetsår. Dokumentet finns tillgängligt i styrelserummet..10 Sakrevisionsberättelse

3 Föredragande: Sakrevisor Piotr Klawinski Piotr redogjorde för sakberättelsen. Inga frågor ställdes. Förslag: att fastställa sakberättelsen. Beslut: att fastställa sakberättelsen. Det noterades under sittande möte att sakrevisor för detta verksamhetsår saknas och att denna bör väljas. Förslag: Att Val av sakrevisor för verksamhetsåret 10/11 läggs till som ny.31 med följdändringar. Beslut: Att Val av sakrevisor för verksamhetsåret 10/11 läggs till som ny.31 med följdändringar..11 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Inga frågor eller kommentarer. Förslag: att mötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Beslut: att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret..12 Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för nästkommande Paragrafen ansågs behandlad..13 Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan för nästkommande Föredragande: Roger Bergdahl Roger redogjorde för verksamhetsplanen. Mötet ges möjlighet att ställa frågor och kommentera. Inga frågor ställdes. Förslag: att fastställa verksamhetsplanen..14 Fastställande av Marknadsföringsutskottets verksamhetsplan för nästkommande Föredragande: Josephine Löfgren Josephine redogjorde för verksamhetsplanen. Mötet ges möjlighet att ställa frågor och kommentera. Inga frågor ställdes. Förslag: att fastställa verksamhetsplanen..15 Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan för nästkommande Föredragande: Jonas Wärngård

4 Jonas redogjorde för verksamhetsplanen. Mötet ges möjlighet att ställa frågor och kommentera. Inga frågor ställdes. Förslag: att fastställa verksamhetsplanen..16 Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för nästkommande Föredragande: Elleonore Lindgren Elleonore redogjorde för verksamhetsplanen. Mötet ges möjlighet att ställa frågor och kommentera. Inga frågor ställdes. Förslag: att fastställa verksamhetsplanen.17 Fastställande av Internationella utskottets verksamhetsplan för nästkommande Föredragande: Pranvera Latifi Pranvera redogjorde för verksamhetsplanen. Mötet ges möjlighet att ställa frågor och kommentera. Inga frågor ställdes. Förslag: att fastställa verksamhetsplanen..18 Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan för nästkommande Föredragande: Elleonore Lindgren Elleonore redogjorde för verksamhetsplanen. Mötet ges möjlighet att ställa frågor och kommentera. Inga frågor ställdes. Förslag: att fastställa verksamhetsplanen..19 Fastställande av Spexets verksamhetsplan för nästkommande Paragrafen anses behandlad..20 Fastställande av Saldos verksamhetsplan för nästkommande Paragrafen anses behandlad..21 Godkännande av IT-utskottets ordförande Paragrafen anses behandlad..22 Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande Roger Bergdahl presenterade sig kort. Mötet ges möjlighet att ställa frågor och kommentera. Förslag: att godkänna Roger Bergdahl som Utbildningsutskottets ordförande. Beslut: att godkänna Roger Bergdahl som Utbildningsutskottets ordförande.

5 .23 Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande Josefin Löfgren presenterade sig kort. Mötet ges möjlighet att ställa frågor och kommentera. Förslag: att godkänna Josephine Löfgren som Marknadsföringsutskottets ordförande. Beslut: att godkänna Josephine Löfgren som Marknadsföringsutskottets ordförande..24 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande Jonas Wärngård presenterade sig kort. Mötet ges möjlighet att ställa frågor och kommentera. Förslag: att godkänna Jonas Wärngård som Näringslivsutskottets ordförande. Beslut: att godkänna Jonas Wärngård som Näringslivsutskottets ordförande..25 Godkännande av Börsrummets ordförande Elleonore Lindgren presenterade Siwen Li kort då Siwen ej var närvarande. Mötet ges möjlighet att ställa frågor och kommentera. Förslag: att godkänna Siwen Li som Börsrummets ordförande i sin frånvaro. Beslut: att godkänna Siwen Li som Börsrummets ordförande i sin frånvaro..26 Godkännande av Internationella utskottets ordförande Pranvera Latifi presenterade sig kort. Mötet ges möjlighet att ställa frågor och kommentera. Förslag: att godkänna Pranvera Latifi som Internationella utskottets ordförande. Beslut: att godkänna Pranvera Latifi som Internationella utskottets ordförande..27 Godkännande av Programutskottets ordförande Elleonore Lindgren presenterade Sebastian Lilljedahl kort då Sebastian ej var närvarande. Mötet ges möjlighet att ställa frågor och kommentera. Förslag: att godkänna Sebastian Lilljedahl som Programutskottets ordförande i sin frånvaro. Beslut: att godkänna Sebastian Lilljedahl som Programutskottets ordförande i sin frånvaro..28 Godkännande av Spexets ordförande Paragrafen anses behandlad..29 Godkännande av Saldos ordförande Paragrafen anses behandlad..30 Val av talman Kristian Kull föreslogs som ny talman och presenterade sig kort.

6 Förslag: att välja Kristian Kull till talman på ett år Beslut: att välja Kristian Kull till talman på ett år..31 Val av sakrevisor Martin Johansson, valberedningens ordförande informerade om nuvarande situation. Inga sökande, efterfrågade kandidater på plats. Sara Bohlin nominerades på plats. Sara Bohlin accepterar nomineringen och avsäger sig därmed posten i valberedningen. Förslag: att välja Sara Bohlin till sakrevisor under verksamhetsåret 10/11. Beslut: att välja Sara Bohlin till sekrevisor under verksamhetsåret 10/11. Förslag: att ta 15 minuter paus. Beslut: att ta 15 minuter paus. Mötet ajourneras Mötet återupptas Röstberättigade fastställs till 20 personer.32 Godkännande av interimistiskt valda styrelseledamöter Föredragande: Martin Lagus Kandidaterna presenterade sig kort. Mötet ges möjlighet att ställa frågor och kommentera. Förslag: att godkänna interimistiskt val av marknadsföringsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas marknadsföring, Cecilia Holmgren, verksamhetsåret 2010/2011 Beslut: att godkänna interimistiskt val av marknadsföringsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas marknadsföring, Cecilia Holmgren, verksamhetsåret 2010/2011 Förslag: att godkänna interimistiskt val av näringslivsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas näringslivskontakter, Elin Hellman, verksamhetsåret 2010/2011. Beslut: att godkänna interimistiskt val av Näringslivsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas näringslivskontakter, Elin Hellman, verksamhetsåret 2010/2011. Förslag: att godkänna interimistiskt val av vice skattmästare med ansvar för den löpande ekonomiska verksamheten, Emilia Nordlander, verksamhetsåret 2010/2011.

7 Beslut: att godkänna interimistiskt val av vice skattmästare med ansvar för den löpande ekonomiska verksamheten, Emilia Nordlander, verksamhetsåret 2010/2011. Förslag: att godkänna interimistiskt val av förvaltningsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas fastighet, Marcus Lilja, verksamhetsåret 2010/2011. Beslut: att godkänna interimistiskt val av förvaltningsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas fastighet, Marcus Lilja, verksamhetsåret 2010/ Informationspunkt: Framtidsdiskussion Föredragande: Martin Lagus och Marcus Lilja Martin och Marcus informerade om en eventuell förändring av situationen gällande lokalen. Föreningen letar tillsammans med FEK:en efter alternativa lokaler, framförallt beroende på det starka ekonomcentrum som planeras i Albano på 3-5 års sikt. När denna fråga blir mer aktuell, kommer det att kallas till nytt föreningsmöte. Frågestund påbörjades..34 Rapportering av Föreningens ekonomiska situation Föredragande: Skattmästare Jonatan Svensson Jonatan redogjorde för den ekonomiska situationen och för hur utförda aktiviteter hittills under terminen gått. Detta inkluderade Fadderiet, SBP och Välkomstdagen. Efter frågor och kommentarer ansågs punkten behandlad..35 Proposition: Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår Föredragande: Skattmästare Jonatan Svensson Jonatan redogjorde för innehållet i budgeten. Förslag: att godkänna budgetdokumentet i liggande skick Beslut: att avslå budgetdokumentet i liggande skick Förslag till ändringar: Punkten Representation sänks med kr, vilket resulterar i en ny total på kr Punkten Utskott och mästerier höjs med 500 kr, vilket resulterar i en ny total på kr Punkten Marskalksämbetet höjs med 500 kr, vilket resulterar i en ny total på kr Ovanstående ändringar medför en ändring i årets resultat, från ursprungliga kr, till ett nytt på kr. Styrelsen jämkar sig med dessa ändringar.

8 Förslag: att godkänna budgeten för verksamhetsåret med ovan ändringar. Beslut: att godkänna budgeten för verksamhetsåret med ovan ändringar..36 Proposition: Interna hyresförhållanden Föredragande: Ordförande Martin Lagus och förvaltningsansvarig Marcus Lilja Martin och Marcus redogjorde för den nuvarande situationen. CMä Kristian Thomasson gav en kort historisk bakgrund. Frågor besvarades och en diskussion om olika handlingsalternativ följde. Styrelsen för Föreningen Ekonomerna 2010/2011 yrkar att föreningsmötet ger styrelsen mandat att enhälligt förhandla fram en förlikning med Ninos Chabo om en omedelbar uppsägning, likaså måste styrelsen vara enhällig gällande förlikningsbeloppet. Detta med ambitionen att sedan ordna en ny aktör som kan inbringa hyresintäkter. Tillägg: Förlikningssumma eller maxtak kan EJ redogöras vare sig muntligen eller skriftligen då detta anses i högsta grad äventyra Föreningen Ekonomernas förhandlingsposition gentemot Ninos Chabo. Styrelsen 2010/2011 yrkar Förslag: att Föreningsmötet godkänner proposition Interna hyresförhållanden Nytt förslag efter jämkning med Kristians förslag: att föreningsmötet ger styrelsen mandat att enhälligt förhandla fram en förlikning med Ninos Chabo om en omedelbar uppsägning, likaså måste styrelsen vara enhällig gällande förlikningsbeloppet. Förlikningssumman måste anses ge Föreningen Ekonomerna en ekonomisk vinning gentemot övriga alternativ. Tillägg: Förlikningssumma eller maxtak kan ej i förväg redogöras vare sig muntligen eller skriftligen då detta anses i högsta grad äventyra Föreningen Ekonomernas förhandlingsposition gentemot Ninos Chabo. Motförslag: att föreningsmötet ger styrelsen mandat att enhälligt förhandla fram en förlikning med Ninos Chabo om en omedelbar uppsägning, innehållande en klausul där förlikningssumman skall godkännas av ett föreningsmöte innan förlikningen villkorat föreningsmötets godkännande träder i kraft. Likaså måste styrelsen vara enhällig gällande förlikningsbeloppet. Votering begärd, 8 personer för motförslaget, styrelsen lade ned sina röster, vilket resulterar i Beslut: att föreningsmötet ger styrelsen mandat att enhälligt förhandla fram en förlikning med Ninos Chabo om en omedelbar uppsägning, innehållande en klausul där förlikningssumman skall godkännas av ett föreningsmöte innan

9 förlikningen villkorat föreningsmötets godkännande träder i kraft. Likaså måste styrelsen vara enhällig gällande förlikningsbeloppet..37 Motion: Kontanta uttag på föreningskort Föredragande: Avgående vice skattmästare Sanna Nilsson Mötet ges möjlighet att ställa frågor och kommentera. Inga frågor ställdes. Förslag: att föreningsmötet godkänner spärr mot uttag på Föreningen Ekonomernas föreningskort (Mastercard/Visa) under verksamhetsåret 2010/2011. Beslut: föreningsmötet godkände spärr mot uttag på Föreningen Ekonomernas föreningskort (Mastercard/Visa) under verksamhetsåret 2010/2011. Byte av talman inför kommande paragraf. Kristian Kull tog över klubban kl Motion: Förändring av stadga.39 CMä Kristian Thomasson presenterade motionen och redogjorde för ämbetets funktion och öppnade upp för debatt och frågor. Förslag: Tredje meningen i stadgans.39 ändras från Vid vakanta platser till Marskalksämbetet efterlysa nomineringar hos föreningens medlemmar till Föreningens medlemmar har alltid rätt att nominera kandidater till Marskalksämbetet och Marskalksämbetet skall beakta inkomna nomineringar före dess att inval av ny Marskalk sker. Sara Bohlin presenterar med anledning av diskussionen ett förslag till tillägg till det ursprungliga yrkandet: Föreningens medlemmar har alltid rätt att nominera kandidater till Marskalksämbetet och Marskalksämbetet skall beakta inkomna nomineringar före dess att inval av ny Marskalk sker. Marskalkämbetet har som skyldighet att lysa nomineringar från föreningens medlemmar minst en gång per termin. Kristian jämkar sig med detta tillägg och detta blir nu den nya motionen. Ytterligare diskussion och debatt. Vilket resulterar i ett:

10 Motförslag 1: Stycke 1 Marskalksämbetet är ett organ som verkar i ceremoniella, traditionsfrämjande och bevarande frågor. Stycke 2 Vid vakanta poster så ska ämbetet efterlysa dessa hos valberedningen. Platsen anses vakant så fort vederbörande person på posten anger sin avgång från ämbetet. Samt att sista meningen stryks. Motförslag 2: Bilaga: Att stryka tredje, fjärde, femte och sista meningen. Att lägga till följande stycke på gamla tredje, fjärde och femte meningens plats: Marskalksämbetet har tio marskalkar. Marskalkar väljs av ordinarie föreningsmöte. Två nya marskalkar väljs per möte efter nomineringar till valberedningen, nomineringsrätt äger ordinarie medlem och marskalksämbetet. Mandatperioden är 2 ½ år. Vid vakanta platser i ämbetet fyllnadsväljs dessa på nästkommande möte. Marskalkar kan ej väljas om en andra. Att nuvarande marskalkars även den sätts till 2 ½ år per dagens datum. Att uppdra åt styrelsen att göra konsekvensändra föredragningslistan i stadgans.15 Att direktjustera punkten Förslag: Att godkänna ändringar i stadgans 39:e paragraf enligt bilaga. Till beslut: Motförslag 1: Avslag Därmed motion mot motförslag 2 Motförslag 2: Avslag Motion (jämkad): Bifall

11 Beslut: att Föreningens medlemmar har alltid rätt att nominera kandidater till Marskalksämbetet och Marskalksämbetet skall beakta inkomna nomineringar före dess att inval av ny Marskalk sker. Marskalkämbetet har som skyldighet att lysa nomineringar från föreningens medlemmar minst en gång per termin..39 Övriga frågor Medlemshantering frågan ansågs redan besvarad under en tidigare punkt av mötet. Rumsfördelning i Smedjan var något som skulle följas upp och diskuteras vidare. Ytterligare fråga om en eventuell flytt från Kräftriket togs upp och diskuterades..40 Mötets avslutande Talman Therese Olsson avslutade mötet kl Vid protokollet Linda Kihlberg Justeringsman Justeringsman Talman Olcay Konuskan Elin Hellman Therese Olsson

Föreningsmöte #1. Verksamhetsåret 2010-2011 13 Oktober 2010. 17:00-22:17

Föreningsmöte #1. Verksamhetsåret 2010-2011 13 Oktober 2010. 17:00-22:17 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Verksamhetsåret 2010-2011 13 Oktober 2010. 17:00-22:17.1 Val av sekreterare.2 Mötets öppnande.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.4

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #20 Tisdag 15/02 2011 VIP-rummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00 Paus: kl. 19.41-19.50.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 17.02.2 Val

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 11/08 2010 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 18:02..2 Val av sekreterare Emilia Nordlander

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014 9 Fastställande av Årsredovisning 2013/2014 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 9 Fastställande av Årsredovisning 2013/2014 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014 Kallelse till vårstämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Kallelse till höststämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte ordinarie #2 - Bilagor Måndag 07/04/2014 Kl. 17.00 22.00, Gröjersalen Kräftriket..6 Bilaga 1 Rapportering av föreningens ekonomiska situation.

Läs mer

Stadga för Studentnätet vid Högskolan i Skövde

Stadga för Studentnätet vid Högskolan i Skövde Stadga för Stadga för Studentnätet vid Högskolan i Skövde Reviderad på stormöte 2001-05-02. Förslag inför stormöte 2004-11-24. Reviderad på stormöte 2005-03-03. Förslag inför höstmöte 2005-11-16. Fastslagen

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS

HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS INNEHÅLL KAPITEL 1 HHGS NATUR OCH ÄNDAMÅL... 4 KAPITEL 2 MEDLEMSKAP... 5 STUDENTMEDLEMMAR... 5 SENIORMEDLEMMAR... 5 STÖDMEDLEMMAR... 5 HEDERSMEDLEMMAR... 5 KAPITEL 3 KAPITEL

Läs mer

Kallelse till Vårstämma 2011. Föredragningslista

Kallelse till Vårstämma 2011. Föredragningslista Kallelse till Vårstämma 2011 Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Onsdag den 27 April 2011 kl. 16:00 Plats: Hörsal 3, Ekonomikum Föredragningslista

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010. 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3

Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010. 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3 Stadga (09/10) Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3 2 kap. Medlemmar sida 3 3 kap. Inspector

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Protokoll Sektionsmöte Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Närvarande: 77 Z-teknologer Bengt-Erik Bengtsson, Hedersmedlem Jonas Fredriksson, Inspektor Andreas Robertsson, Vice ordförande i Utbildningsenheten

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2013. Mötet äger rum den 19 november klockan 17.15 på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning Ärende

Läs mer