Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet"

Transkript

1 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #20 Tisdag 15/ VIP-rummet, Smedjan Kl Paus: kl Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl Val av sekreterare Förslag: att Aretino Siren väljs till sekreterare för mötet Beslut: Aretino Siren valdes till sekreterare för mötet.3 Val av justerare Förslag: att Cecilia Holmgren och Elleonore Lindgren väljs till justerare för mötet Beslut: Cecilia Holmgren och Elleonore Lindgren valdes till justerare för mötet.4 Justering av röstlängd Samtliga styrelseledamöter var närvarande. Emilia har Jonatan s röst efter att han lämnade mötet (kl ). Elleonore har Marcus röst efter att han lämnade mötet (kl )..5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Martin Lagus X X Savas Caliskan X X Elleonore Lindgren X X Cecilia Holmgren X X Emilia Nordlander X X Elin Hellman X X Jonatan Svensson (gick 18.12) X X Linnéa Lord X X Marcus Lilja (gick 19.53) X X Aretino Siren X Kristian Thomasson (kom kl ) X

2 .6 Godkännande av föregående mötesprotokoll Styrelseprotokoll #17 #19 godkändes. Styrelseprotokoll #18 bordlades..7 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkändes med tilläggen till övriga punkter; ; Inriktningskvällen-diskussion och budget och inval till Marskalksämbetet under inspringsmiddag samt ändringen att 8 och 9 byter plats..8 Avrapportering alla ansvarsområden Muntlig avrapportering av samtliga närvarande ledamöter. Elin: Har haft möte med PwC. För diskussioner med Scania samt planerar möte med Prime. Emilia: Jobbar med fördelningsarbetet. Cecilia: MU jobbar med att göra det möjligt för studenter att köpa plagg med föreningens logotyp. Detta har efterfrågats av flertalet studenter. Planerar inför Meet & Greet. Linnéa: SBP utvärderas. Söker nya coordinators. Jobbar vidare med ett nordiskt samarbete. Martin: Medverkade på SPP s official dinner, har medverkat vid U9 och jobbat med föredragningslistan inför föreningsmötet. Elleonore: Förberett för LG-möte, Jobbat vidare med att integrera styrelsen och utskotten. Deltagit vid LG-möte och även planerat kick-off. Också fokuserat på idrottmästeriet. Marcus: Jobbat med extern uthyrning av lokaler. Savas: Deltagit på möte angående fakultetsbidraget. Även deltagit vid U9..9 Beslutspunkt: Val av projektledare till Ekonomernas Dagar 2012 Fyra stycken kandidater intervjuades individuellt av styrelsen. Valberedningen presenterade sina förslag och åsikter. Styrelsen överlade sedan i enrum tillsammans med Valberedningen. Martin yrkade: att Styrelsen godkänner Erika Danielsson och Moa Larsson till projektledare för Ekonomernas Dagar Beslut: Bifall. Styrelsen valde, efter samråd, Erika Danielsson och Moa Larsson till projektledare för Ekonomernas Dagar 2012.

3 .10 Beslutspunkt: U9 policy för SERO Martin redogjorde för U6/U9:s historia. Informerade även om SERO s verksamhet och föreningens förhållningssätt. Martin redogjorde för ett policydokument där U9 s förhållningssätt gentemot SERO påvisas. Martin yrkade: att Styrelsen godkänner U9 policy för SERO. Beslut: Bifall. Styrelsen godkände U9 policy för SERO.11 Beslutspunkt: Projektplan för Modevisningen 24 seven VT11 (Föredragande: Cecilia Holmgren) Cecilia informerade om projektplanen och tidsplanen för projektet. Cecilia yrkade: Att: Styrelsen godkänner projektplanen för Modevisningen 24 seven VT 11 Beslut: Bifall. Styrelsen godkände projektplanen för Modevisningen 24 seven VT Beslutspunkt: Budget för Modevisningen 24 seven VT11 (Föredragande: Cecilia Holmgren) Budgeten diskuterades och argumenteras. Frågor kring marknadsföring, säkerhet, sponsorer, biljettintäkter m.m. behandlades. En kompletterad budget där förtydligande av budgetens poster önskas. Cecilia yrkade: Att: Styrelsen godkänner budget för Modevisningen 24 seven VT 11 Beslut: Bordlades. Styrelsen bordlägger ärendet i väntan på en mer specificerad budget.13 Beslutspunkt: Kontantkort för arbetsmobiler Diskussion kring samtalskostnader, samtalslängd och användandet av mobiltelefoni. Olika personer använder sina telefoner olika mycket i föreningssyfte. Diskussion kring den administrativa biten och ansvar kring detta. En policy bör tas fram innan beslut kan fattas. Savas yrkade: Att: Styrelsen köper in X-antal SIM-kort, vilket laddas vid behov, som koncept är på prövotid tills denna styrelsemandatperiod är över. Beslut: Avslag. Styrelsen avslog kontantkort för arbetsmobiler.

4 .14 Informationspunkt: Fakultetsbidraget Savas informerar om fakultetsbidraget och de möten han har närvarat vid. Diskussion kring fakultetsbidraget och studentnyttan. Anses behandlad..15 Informationspunkt: Avrapportering U9 (Föredragare: Martin Lagus & Savas Caliskan) Anses behandlad..16 Diskussionspunkt: Föreningsmötet Ett extrainkallat föreningsmöte kommer hållas fredagen den 4 mars kl i Smedjan, Kräftriket Hus 8C..17 Diskussionspunkt: Åsiktsdokument Bordlades..18 Övriga Punkter Inriktiningskvällen diskussion och budget. Bordlades Inval till Marskalksämbetet: Under inspringsmiddagen valdes Sanna Nilsson in till Marskalksämbetet. Kristian presenterade motiveringen. I samband med detta inval kliver Sebastian Weil av..19 Planering för veckan som kommer, alla ansvarsområden Muntlig redogörelse från samtliga närvarande styrelseledamöter..20 Nästa möte Nästa styrelsemöte äger rum 14 mars kl i Smedjan, Kräftriket..21 Mötets avslutande Martin Lagus förklarade mötet avslutat kl

5 Vid protokollet Aretino Siren Justerare Cecilia Holmgren Elleonore Lindgren

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #9 Måndag 20/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21:00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17.01..2 Val av sekreterare

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.34..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #6 Torsdag 18/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.30 20.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17:33..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 22/8 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.33..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25 1 (6) Plats: Datum: Tid: Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten 24-25 januari 2015 9.00 17.45 24 januari 2015 9.19 14.00 25 januari 2015 Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA ML Hugo DÜRR

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte 140319

Maskinsektionens styrelsemöte 140319 Maskinsektionens styrelsemöte 140319 Protokoll fört tisdagen den 19/4 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Carl-Johan Fredman, SRM-Ordförande

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-03-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Ordförande Vice Ordförande

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset 22042015 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, Mhuset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige 1 (1) Plats och tid: Skype, kl. 18.29 21.21. Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA Hugo DÜRR (ordinarie ledamot; vice ordförande) Sigrun FAGERFJÄLL (ordinarie ledamot; vice ordförande)

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer