Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet"

Transkript

1 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 11/ Styrelserummet, Smedjan Kl Mötets öppnande Mötet öppnades 18:02..2 Val av sekreterare Emilia Nordlander valdes till sekreterare..3 Val av justerare Elin Hellman och Savas Caliskan valdes till justerare..4 Justering av röstlängd.5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Martin Lagus Savas Caliskan Elleonore Lindgren Jonathan Svensson Elin Hellman Cecilia Holmgren Emilia Nordlander Leo Scherwin Jonas Wärnegård Daniel Truedsson.6 Godkännande av föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll 1 och 2 godkänns. 3:an bordläggs..7 Godkännande av föredragningslista Listan godkänns med följande ändringar: Ordförandearvodet löper från aug juni till sept - juni Policydokumenten godkänns var för sig..8 Avrapportering alla ansvarsområden. Elin berättade om sin kontakt med Mecenat och berättade om de tryckta studentkorten

2 Savas problemet med larmningen, garantin har gått ut för en månad sedan. Tekniker inkallades vid två tillfällen. Problemet gäller främst uppkopplingen mot Niscaya. SU var över och bytte brandsläckare samt informerade om att utrymningsplanen ska uppdateras. Elleonore har fortsatt jobba med Fadderiet och ska ha möte med dem. De har lyckats förhandla ner priset på biljetterna för kryssningen. Jonathan har börjat titta på budgeten samt kollat igenom alkoholpolicydokumentet. Emilia har börjat sätta sig in i rollen som vice Skattmästare Martin har arbetat med hemsidan. Den nya hemsidan lanserades i måndags. Medlemsskapssystemet verkar nu fungerar bra. Säkerhetsavtalet med Niscaya är bundet på ett år. Har varit i kontakt med European Notebooks och diskuterat utdelningen av anteckningsblocken vid terminsstart. Martin inväntar besked från SATS vad gäller erbjudanden. Cecilia har satt sig in i hemsidan samt skrivit en historia om föreningen..9 Beslutspunkt: Välkomstdagens Budget HT 2010 (Föredragande: Leo Scherwin) (Bilaga 1) Leo Schewin och Jonas Wärnegård presenterade sig och sin tanke kring budgeten. Datum för Välkomstdagen är ej ännu satt. Pristaket för företag sattes till 9.000kr (min 7.000kr). Pristaket för organisationer sätts till 4.500kr (min 3.500kr). En förhandling med dessa kommer hållas. Antingen broschyrer eller flyers kommer finnas (posterna slås ihop) till 1.500kr. En oförutsedda utgifter post kommer läggas till i budgeten på 2.000kr. Mat för totalt 15 personer. Budgeten med justeringar godkänns. Paus mellan 19:30 och 19:40.10 Beslutspunkt: Arvode till ordförande (Föredragande: Martin Lagus) (Bilaga 2) Arvode godkänns med 3.500kr/månad. Gällande perioden september 2010 till juni Beslutspunkt: Policys (Föredragande: Martin Lagus) (Bilaga 3) Tillägg/ändringar läggs till som bilaga. a) Alkoholpolicy godkänns av styrelsen b) Ekonomipolicy godkänns av styrelsen c) Extern uthyrningspolicy godkänns av styrelsen d) Fadderichecklista godkänns av styrelsen e) Fadderipolicy godkänns av styrelsen f) Krishanteringspolicy godkänns av styrelsen g) Likabehandlingspolicy godkänns av styrelsen h) Marknadsföringspolicy godkänns av styrelsen i) Policy för bonuspoäng och intyg bordläggs j) Projektchecklista godkänns av styrelsen k) Projektledningspolicy godkänns av styrelsen

3 l) Sponsringspolicy godkänns av styrelsen m) Uppförandepolicy bordläggs n) Övergripande policy godkänns av styrelsen Cecilia Holmgren lämnar mötet kl 20:25. Röstlängd överlämnas till Elin Hellman..12 Beslutspunkt: Rollups (Föredragande: Martin Lagus och Elleonore Lindgren) (Bilaga 4) Inköp av två stycken rollups till ett totalt värde av 5.000kr inkl. moms godkänns..13 Informationspunkt: Hemsida och medlemsskapssystem (Föredragande: Martin Lagus) (Bilaga 5) Hemsidan är klar för att gå in och betala sitt medlemskap på..14 Informationspunkt: Larmleverantör (Föredragande: Martin Lagus) (Bilaga 6) Kort information om läget gällande larmleverantör..15 Diskussionspunkt: ST AD utbildning, alkohol/utskänkningstillstånd (Föredragande: Jonatan Svensson) (Bilaga 7) Serveringstillståndet bör kollas upp krävs det STAD utbildning? PRU bör skickas på STAD utbildning. Beroende på om externa uthyrningar görs krävs ytterligare. Kostnaden för utbildningen är 350kr/pers och hålls en gång under hösten och två gånger under våren. Tillståndet bör utfärdas till föreningen och inte en person. Tillgång till tillståndet bör finnas tillgänglig vid utskänkning. Gästleg vs Stödmedlemmar diskuterades. Jonatan Svensson försöker räta ut frågetecknen. Martin Lagus kontaktar bl. a Uppsala och Handels..16 Diskussionspunkt: Vakanta poster inom Föreningen (Föredragande: Savas Caliskan) (Bilaga 8) Förvaltningsansvarig, ordförande för marknadsföringsutskottet samt sakrevisor är för tillfället vakanta. Förvaltningsansvarig Martin Lagus har en person som kommer tillfrågas. Ordförande för MU styrelsen söker intresserade personer. Sakrevisor utlyses, men väljs på Föreningsmötet. Valberedningen uppsöks..17 Diskussionspunkt: Fest Feat. (Föredragande: Elleonore Lindgren) (Bilaga 9) Projektledare samt grupp söks. Elleonore letar vidare..18 Ö vriga Punkter Förmåner för medlemmar SvD, DN Jonathan kollar upp DI Elin kollar upp Tidningskungen Martin kollar upp

4 SATS inväntar vi svar ifrån Klädkollektion diskuterades. Diskussion kring om att ha litteraturförsäljning information bör gå ut till medlemmar..19 Planering för veckan som kommer, alla ansvarsområden.20 Nästa möte.21 Mötets avslutande Mötet förklaras avslutas 22:13. Bilaga 1 Beslutspunkt: Välkomstdagens Budget HT 2010 : Styrelsen godkänner budgeten för Välkomstdagen VT 2010 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Beslutspunkt: Arvode till O rdförande Styrelsen godkänner arvoderingsperiod för Martin Lagus till augusti 2010 till juni 2011 Beslutspunkt: Policys Styrelsen godkänner alkoholpolicy, ekonomipolicy, extern uthyrningspolicy, fadderichecklistan, fadderipolicy, krishanteringspolicy, likabehandlingspolicy, marknadsföringspolicy, policy för bonuspoäng och intyg, projektchecklistan, projektledningspolicy, sponsringspolicy, uppförandepolicy och övergripande policy. Beslutspunkt: Rollups Den nya logotypen kräver uppdateras på vissa områden, där den gör sig märkbar. ha rollups med nya logotypen till terminsstart för alla olika evenemang, kommer det finnas behov av, även under hela det kommande året. Därför yrkar jag Styrelsen godkänner inköp av två stycken rollups till marknadsmässigt värde. Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Informationspunkt: Hemsida och medlemskapssystem Med glädje har den nya hemsidan lanserats med integrerat medlemskapssystem, hittills till ett fullgott resultat. Information kring den vidare kommande processen för medlemskapssystemet, och integreringen av betalningen delges. Informationspunkt: Larmleverantör Situationen med den nuvarande larmleverantören har givit att byte till SU-säkerhet kommer att föregå vid första möjlighet. Diskussionspunkt: STAD utbildning, alkohol/utskänkningstillstånd

5 Diskussion bör föras kring - Vilka som skall gå STAD utbildningen, och när det är möjligt. - Alkohol/utskänkningstillståndet - Tidsperspektiv för förändring - Konsekvenser för förändring - Frekvensen av användandet av tillståndet Bilaga 8 Bilaga 9 Diskussionspunkt: V akanta poster inom Föreningen Ekonomerna Flera vakanta poster finns inom föreningen Ekonomerna. Diskussion bör föras kring. - Marknadsföring av posterna. - Rekryteringsprocessen av posterna Diskussionspunkt: Fest Featuring. Då F.E.ST featuring är ett viktigt event inom föreningen, som ständigt är objekt för diskussion, är det av högsta vikt att riklinjer, utforming samt projektgrupp diskuteras vidare under detta möte. Tanken är att vi tillsammans diskuterar strukturen kring eventet, hur projektledare ska tillsättas samt hur vi vill att eventet ska profileras och marknadsföras.

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #20 Tisdag 15/02 2011 VIP-rummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00 Paus: kl. 19.41-19.50.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 17.02.2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.34..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #1 Tisdag 8/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat 18:46..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 22/8 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.33..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #9 Måndag 20/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21:00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17.01..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #6 Torsdag 18/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.30 20.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17:33..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #18 Måndag 9/2 2015 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 21.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:01..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #5 Onsdag 21/8 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric förklarade mötet öppnat 18.03.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #14 Onsdag 3/12 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:38..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 25/11 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric öppnar mötet 17.04.2 Val av sekreterare Johanna

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #9 Onsdag 17/10 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet. Val av sekretera Styrelsemöte #1 Måndag 7/7 2008 Styrelserummet Smedjan Kl 18:05-21:57.1 Mötets öppnande Jakob Stuart öppnade mötet 18:05..2 Val av sekreterare

Läs mer

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare).

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare). Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-10-08 Plats: Grupprum 1D321 KAU Närvarande: Sofia Melin, Simon Strid, Ronnie Jonsson, Helena Engström, Anthon Crona, Patrik Sjöstedt, Ludvig Gabrielii, Karl-Axel

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 16.15 18.00, torsdag, 2014-12- 11 Plats: DG35 Närvarande: Emma Rydén, Linnea Fällström, Martina Kraff, Sandra Sjölander, Petra Landestål. Sofia Lindblad samt gästande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #24 Onsdag 29/5 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:01..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Firmatecknare: William Sundelin, ordförande; Rebecka Sjölund, vice ordförande; Emilie Tilstam, kassör.

Firmatecknare: William Sundelin, ordförande; Rebecka Sjölund, vice ordförande; Emilie Tilstam, kassör. Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117.

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den kl. 13.30 i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare Ordförande

Läs mer