Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Styrelsemöte 1 11/12"

Transkript

1 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen Ordförande Axel Andersson Johan Garmer Hanna Carlsson Björn Hansson (t.o.m 21) Josefin Sjöberg Frånvarande ledamöter Sofia Mattsson Kristoffer Berglind Adjungerade Fredrik Ejserholm (t.o.m 16) Tackmästeriordf Jesper Roth (t.o.m 15) Revisor Karim Andersson Petter Söderlund (t.o.m 15) Revisor Johan Bjarnevik Arbetsmarknadsansv. Elin Wennerström (t.o.m 15) Internationell sekr. Maja Bärring (t.o.m 15) Informationsansv. Ellinor Persson (t.o.m 15) Generalsekreterare Daniel Sahlin (t.o.m 15) Pedell Axel Eyton (f.o.m 6) Näringslivsansvarig Erik Ahlmann ( 6-15) Vice Kårordförande Mikael Novén (f.o.m 12) Vice Kårordförande Teresia Olsson (f.o.m 12) 1 OFMÖ Ordförande Axel Andersson förklarade mötet öppnat kl Tid och sätt att godkänna tid och sätt för mötets utlysande. 3 Val av mötessekreterare att välja Linus Svensson till mötessekreterare. 4 Val av justeringsperson att välja Hanna Carlsson till justeringsperson. 5 Eventuella adjungeringar att adjungera samtliga listade under Adjungerade på närvarolistan ovan. Protokoll Styrelsemöte 1-11/12 1 (5)

2 6 Föredragningslistan Axel Andersson yrkade att lägga till en punkt 25.1 ET-slasque budget. att godkänna föredragningslistan med ovanstående ändringar. 7 Datum för justering av protokoll att välja 29 augusti som datum för justering av protokoll. 8 Föregående mötesprotokoll Det förlåg inga gamla mötesprotokoll. 9 Beslutsuppföljning KS att byta redovisningsmöte för punkt 33 till S2 11/12. att byta ansvarig för punkt 33 till Hanna Carlsson. att byta redovisningsmöte för punkt 34 till S2 11/12. att byta ansvarig för punkt 34 till Axel Andersson. att byta redovisningsmöte för punkt 38 till S3 11/12. att stryka punkt Beslutsuppföljning FM Ingenting diskuterades under punkten. 11 Rapport från utskotten Jesper Roth rapporterade att hans utskott skall försöka samordna Kårens olika tackfester så att det blir färre men större tackfester under året. Det uppstod en diskussion om det skall finnas en symbolisk avgift för att få gå på tackfester. Inga övriga rapporter förelåg. 11 Rapport från heltidarna Mikael Novén, Teresia Olsson och Erik Ahlmann hade inkommit med skriftliga rapporter. Styrelsen diskuterade hur rapportförfarandet skall fungera resterande del av verksamhetsåret. Rapporter skall inkomma skriftligen till varje styrelsemöte. Inga utförliga muntliga rapporter önskas under pågående möte. Axel Andersson föredrog en muntlig rapport. Heltidarna har varit på teambuilding och haft semester under sommaren. w-sektionen ska få en egen sektionslokal. Det saknas fortfarande ansvarig för nyårsbalen. Teresia Olsson och Mikael Novén kompletterade sina rapporter muntligt. Maja Bärring föredrog sin rapport muntligt. Biljetterna till höstens Welcome Party är slutsålda. Elin Wennerström föredrog sin rapport muntligt. Antalet företag på ARKAD är bestämt och det kommer 139 betalande företag. Daniel Sahlin föredrog sin rapport muntligt. Daniel tyckte att det var för få personliga överlämningspass med hans förgångare Marc. Axel Eyton föredrog sin rapport muntligt. Axel har satt sig in i sina rutiner udner sommaren. Lophtet har rustats upp under sommaren. Det har uppstått problem när nytt porslin skulle införskaffas till porslinsburen. Ellinor Persson föredrog sin rapport muntligt. Ellinor har gjort en informationsbroschyr och diverse marknadsföringsmaterial under Protokoll styrelsemöte 1-11/12 2 (5)

3 sommaren. Det skall göras en engelsk version av hemsidan. 12 Rapport från kollegierna Ordförandekollegiet har haft två möten. De har diskuterat huvudskyddsombud. Möten är på gång i flera andra kollegier. 14 Meddelanden Johan Bjarnevik meddelade att han och Karim Andersson är årets revisorer. Axel Andersson meddelade att heltidarna har bytt mail-lösning till Google-Apps. Maja meddelade att heltidarna har gjort en film till nollningen. 15 Ordförande- och presidiebeslut att godkänna presidiebeslut 2 11/12 Remissvar: Cirkulär Migration och Utveckling. 16 Äskande av pengar till fotbollsturnering Fredrik Ejserholm yrkade att styrelsen avsätter 6,500 sek till Doktorandsektionen för att anordna en fotbollsturnering. att bifalla Fredriks yrkande. 17 Krishanteringsplan att Axel och Teresia skall inkomma med ett reviderat förslag för Krishanteringsplan till S2 11/ Val av ställföreträdande kårordförande Axel Andersson föreslog styrelsen att utse Mikael Novén till ställföreträdande kårordförande. att utse Mikael Novén till ställföreträdande kårordförande. 19 Datum för styrelse- och fullmäktigemöten Linus Svensson yrkade att datum för styrelsens sammanträden bestäms efter det att datum för fullmäktiges sammanträden är fastställda. att bifalla Linus yrkande. att FM6 kommer hållas den 14 september. att styrelsemöte S2 kommer hållas den 5 september. 20 Sektionskontakter Styrelsen diskuterade vad en sektionskontakt bör göra och kom fram till att utgångspunkten är att vara med på samtliga sektionens styrelsesmöten, men att komma överens med respektive sektion om vad som passar dem bäst. att fastställa uppdelningen för sektionskontakter enligt nedan. f e m Axel Eyton och Sofia Mattsson Mikael Novén och Linus Svensson Axel Andersson och Hanna Carlsson Protokoll styrelsemöte 1-11/12 3 (5)

4 v Axel Andersson och Erik Ahlmann a Maja Bärring och Teresia Olsson k Elin Wennerström och Björn Hansson d Ellinor Persson och Johan Garmer Dokt Mikael Novén Ing Teresia Olsson w Daniel Sahlin och Josefin Sjöberg I Daniel Sahlin och Kristoffer Berglind 21 Profilkläder till UO och KS att det beställs piké-tröjor till kårstyrelsen och alla utskottsordförande som inte är heltidare. 22 SFS SFS diskuterades. 23 Helsingkronas bygge av studentbostäder Kårstyrlesen diskuterade byggnation av studentbostäder på LTH:s campus. 24 Verksamhetsplanen 2011/2012 En diskussion kring upplägget av Kårens mål- och visionsdokument och verksamhetsplan fördes. En lösning för den rådande situationen då Kåren saknar verksamhetsplan diskuterades. att till fullmäktige föreslå att utse en grupp som utarbetar en ny struktur för verksamhetsplan utgående från ett förslag från Utbildningsutskottet och minnesanteckningar från överlämning i Lillsjödal samt skriva en ad-hoc-version av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. Gruppen bör byggas på den grupp som skulle arbetat med verksamhetsplanen i våras. 25 Förslag till projekt för styrelsen Styrelsen bestämde sig för att Linus Svensson skall vara sekreterare på alla styrelsemöten under verksamhetsåret. 25.1ET-slasque budget Styrelsen diskuterade upplägget och uppföljning av verksamhet i Klubbmästeriutskottet under verksahmetsåret. 26 Övrigt Styrelsen diskuterade om danskurser kan genomföras under innevarande verksamhetsår. Kårens investering i nytt porslin som fullmäktige beviljat medel för har stött på problem. Tallriksmodellen som Kåren använder har utgått. Efter diskussion kom styrelsen fram till att man avaktar med att ta ställning i frågan om porslinsbeställning till dess att provexemplar för en ny serie har anlänt. Styrelsen avslutade med att diskutera vilka försäkringar Kåren har och vilken veckodag som är lämpligast för lunchmöten. 27 OFMA Ordförande Axel Andersson förklarade mötet avslutat kl Protokoll styrelsemöte 1-11/12 4 (5)

5 Vid protokollet Justeras Justeras LINUS SVENSSON AXEL ANDERSSON HANNA CARLSSON Mötessekreterare Ordförande Justeringsperson Protokoll styrelsemöte 1-11/12 5 (5)

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 2/4 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Victor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 2 december 2013, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anna Bogdanoff Carolina Bertilsson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande:

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande: Mötesprotokoll Datum: 2015-05-20 Tid: 12:15 Plats: R19 Närvarande: Amund Lindgren, Terese Eriksson, Sophie Sandberg, Viktor Eriksson, Hanna Ericson, Carl Westin, Cecilia Skalk, Simon Berntsson, William

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 9/år 2015 Datum: 31/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 9/år 2015 Datum: 31/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Dagordning FM1 / 2014

Dagordning FM1 / 2014 DAGORDNING FM1 / 2014 Kårhuset Lund, 3 februari 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress:

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 15/år 2015 Datum: 12/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 15/år 2015 Datum: 12/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den kl. 13.30 i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare Ordförande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19 Protokoll styrelsemöte S05 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös Albin Rosberg Studierådsordförande, t.o.m. 13 Fredrik

Läs mer

Inledning. Augusti 2012 Kårhuset, Lund Dokumentet färdigställdes i augusti 2012

Inledning. Augusti 2012 Kårhuset, Lund Dokumentet färdigställdes i augusti 2012 Verksamhetsberättelse 2011/2012 Inledning Denna verksamhetsberättelse är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2011/2012 på Teknologkåren vid Lunds Tekniska

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2012-03-22 Tid 12:00 Plats Beslutande Adjungerande Styret Ordf. Ove Hagelstedt Sekr. Magnus Norberg Ida Svensson Tobias Mörtlund Åsa Andersson Victor Kvamme Filip

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 PROTOKOLL 1011-KF-04 Närvarande VÄLLINGBY 2011-03-03 j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade ledamöter

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens andra Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 4:e mars i Marie Curie-rummet. Dagordning Ärende Åtgärd

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer