Dagordning FM2 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning FM2 / 2014"

Transkript

1 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: Dagordning FM2 / 2014 Fullmäktigemöte den 18 mars 2014 Kl i Kårhusets Hörsal Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom FM 2 bil. GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: Ärende Åtgärd Bilaga Kommentar 1 TFMÖ 2 Tid och sätt Beslut 3 Justering av röstlängden Beslut 4 Val av tvenne justerare Beslut 5 Adjungeringar Beslut 6 Fastställande av föredragningslista Beslut 7 Föregående mötesprotokoll a FM9 / 13 Beslut FM2 / A b FM10 / 13 Beslut FM2 / B c FM1 / 14 Beslut FM2 / C 8 Datum för justering av protokoll Beslut 9 Meddelanden a Rapport från Styrelsen Information FM2 / 1 b Arbetsgrupp för rambudget 14/15 Information FM2 / 2 c Rapport från Presidiet Information d Redovisning av styrelsens arbetsgrupper Information FM2 / 3 Kommer sent e Rapport från KFS styrelse Information f Ny praxis kring handlingsstopp Information FM2 / 4 g Utvärdering av Kårhusservice Förvaltare Information FM2 / 5 h Framtida äskning avseende inköp av bord Information i Revidering av SOUP Information FM2 / 6 j Utredning av behovet av ny bil Information k Övriga meddelanden Information 10 Beslutsuppföljning Beslut FM2 / 7 11 Delegationsbeslut Beslut 12 Avsägelser Beslut 13 Valärenden Beslut 14 Stadfästande av LSE stadgar Beslut FM2 / D 15 Medlemsavgift för internationella studenter Beslut FM2 / Avslut av verksamhetsåret 12/13 a Verksamhetsberättelse Information FM2 / E b Årsredovisning Information FM2 / F Känslig handling c Ekonomisk rapport Information FM2 / G Känslig handling d Bokslutsdisposition Beslut FM2 / F Se nedan e Revisorsberättelse Information FM2 / 10 f Fråga om ansvarsfrihet Beslut FM2 / 10 Fortsättning på nästa sida...

2 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: Ärende Åtgärd Bilaga Kommentar 17 Rekrytering av kanslist Beslut FM2 / 11 Se nedan 18 Inköp av kamerautrustning Beslut FM2 / 12 Se nedan 19 Instiftande av styrelseordförande Beslut FM2 / Utvärdering av presidiets konstellation Beslut FM2 / Se nedan 21 Förlängd arvodering av KO och GS Beslut FM2 / Alkoholprojekt Beslut Övriga ärenden Diskussion 24 TFMA Kommentarer och beslutsförslag 16d Bokslutsdisposition Styrelsens 12/13 förslag är alltså att hela överskottet förs till eget kapital. Se FM2 / F sida 3 om du vill försäkra dig om detta (känslig handling). 17 Rekrytering av kanslist Därest förslaget bifalles, föreslås Fullmäktige besluta att sätta datum för uppföljning till FM6 / Inköp av kamerautrustning Styrelsen sköter uppföljningen av det här ärendet. 20 Utvärdering av presidiets konstellation Därest förslaget bifalles, föreslås Fullmäktige besluta I tjänsten, att sätta datum för uppföljning till FM5 / 14. näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: Johan Förberg Talman informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: Dagordning: FM2 / (2)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: PROTOKOLL FM Teknologkårens Fullmäktige Lund, 3 mars 2014 Nistiman Yilmaz, Fullmäktiges sekreterare Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom FM 2 bil. C KårordFÖrAndE tel: Mail: Protokoll fört vid FM1 måndagen den 10 februari i Hollywood, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Förberg förklarade mötet öppnat klockan GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: 2 Val av mötessekreterare Fullmäktige beslutade att välja Nistiman Yilmaz till mötessekreterare. VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: 3 Justering av röstlängden se protokollsbilaga 1 Fullmäktige beslutade att finna röstlängden justerad. 4 Tid och sätt Fullmäktige beslutade att godkänna tid och sätt. 5 Val av tvenne justeringspersoner 6 Adjungeringar se protokollsbilaga 1 Fullmäktige beslutade att uppdra åt Erik Molin och Rasmus Kjellén att jämte talman justera sammanträdets protokoll. Fullmäktige beslutade att adjungera samtliga icke ständigt adjungerade listade i protokollsbilaga 1 på närvarolistan nedan med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt. 7 Föredragningslistan Talman Johan Förberg yrkade att byta plats på 9 a) och 9 b) att lägga till 9 e ) Rapport från valberedningen att lägga till 14 b) Proposition: Förhandlingsmandat kring civilingenjörsringen att lägga till 22 Är intern lokalhyra rimligt? Generalsekreterare Gabriel Persson yrkade att flytta 20 Ingenjörstävlingen EBEC till 14 a) Fullmäktige beslutade att bifalla Johan Förbergs yrkande att bifalla Gabriel Perssons yrkande att fastställa föredragningslistan med dessa ändringar 8 Datum för justering av protokoll Mötesprotokollet ska vara färdigt för justering den 17 februari. Mötesprotokollet ska vara färdigt för underskrift den 24 februari. Mötesprotokollet ska vara justerat och färdigt den 3 mars. Protokoll FM (12)

24 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: 9 Meddelanden a) Rapport från Presidiet Närvarande heltidare presenterades. Kårordförande presenterade de frånvarande heltidarna. Kårordförande berättar om januari: Överlämning med heltidarna har gått bra, de flesta har kommit in i sitt jobb. Teambuilding med heltidarna var lyckad. Alla har lärt känna varandra, de har utvärderat den och såg vad som behövde ändras. Planering för våren spikades innan jul. De har planerat utskott under överlämningen samt diskuterat verksamhetsplanen (VP). Det har varit många Reftec möten. Reftec är ett samarbetsorgan mellan de sju största teknologkårerna i Sverige. De har även jobbat mycket med mottagningspolicyn från LTH. Kårordförande säger det kommer bli ett fantastiskt år! Det målas om i heltidarnas bås. De får även nya kontorsmöbler. Styrelsen och heltidarna ska ha en workshop imorgon om marknadsföring av valfullmäktige. Ledarskapsutbildning på torsdag. Heltidarna ska avsluta sina principdiskussioner snart. Fullmäktige bad om skriftliga rapporter från presidiet i framtiden. b) Rapport från Styrelsen Christoffer Cronström meddelade: Det har arbetats mycket med nollningssamarbetet, vilket kommer tas upp senare på dagordningen. De jobbar för fullt med rekrytering av funktionärer de har planerat hur man ska fylla utskotten och att de ska ha verksamhet. Styrelsen har diskuterat kårens image. Det har diskuterats om man ska införa nya loggor för alla utskott. Eventuellt att anlita en PR byrå för hjälp har kommit på tal. De håller på att välja en ny inspektor. Posten har varit vakant i 1,5 år. Beslutet kommer förhoppningsvis vara klart till FM3. Styrelsen håller på att planera JFFen. Det kommer vara en JFShow i år, stort live event. Fullmäktige bad om en redovisning av styrelsens arbetsgrupper till nästa möte. c) Rapport från KFS styrelse Rasmus Kjellén rapporterar: Första styrelsemötet kommer att vara nästa vecka. En handlingsplan för service har delats ut. De ska börja titta på en webshop. Nästa möte kommer Rasmus Kjellén att ha med ägardokument samt en ekonomisk rapport. d) Rapport från arbetsgrupperna Utvärdera hur posten Kårhusservice förvaltare fungerat Har inget att rapportera Utredning av bostadssituationen Hade en powerpoint presentation, se protokollsbilaga 2. Protokoll FM (12)

25 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: Fullmäktige bad om ett ekonomiskt underlag för eventuella kostander. Fullmäktige tog upp frågan om företagsspons och hur man organiserar ett så stort projekt. Ingen diskussion i frågorna skedde. Utredning av behovet av ny bil Gruppen har varit inaktiv och bad om uppskjutning för uppföljningen. e) Handlingar Talman Johan Förberg informerar: Han vill ha alla handlingar digitalt i pdf-format i framtiden. Det är självklart möjligt att lämna in i pappersformat, men det underlättar talmans arbete om det är digitalt. Känsliga handlingar kommer inte upp på hemsidan. Man kan få ut dem genom att be generalsekreteraren (GS). Dessa handllingar mejlas ut till fullmäktige ledamöter. e ) Rapport från valberedningen Ordförande för valberedningen, Caroline Vernet meddelar: Nomineringsperioden för att söka poster till kåren öppnar 17:e februari. Valberedningens mål för året är att få fler sökande till kårens poster, samt att ha minst en kandidat från varje sektion. Valberedningen tror att marknadsföring är första steget till att nå sitt mål. Valberedningen vill att fullmäktige ska läsa på om posterna, prata med sina kompisar om de känner någon som passar till en post. a poster kommer att finnas listade på hemsidan. De kommer eventuellt att mejla ut posterna till fullmäktige. Hur valen ska markandsföras kommer att diskuteras på workshopen om marknadsföring av posterna imorgon. *Mötet ajournerades för mat kl f) Ekonomisk rapport Generalsekreterare (GS) Gabriel Persson inleder med att säga till fullmäktige att om de vill ha fika och varm mat till mötena så kommer deras budget att kosta 50 kr/person istället för 30 kr/person. Fullmäktige tyckte att detta var rimligt. GS presenterar halvårsrapporten: Siffrorna i rapporten beror på hur det går med faktureringen. Kåren ligger i fas med faktureringen just nu, även i fas med budget. Förtydligande sida 3 Näringsliv: Intäkter ska vara lägre än det står, då vissa summor inte har flyttats till nollningensbudget, där de kostnaderna ska ligga. Husutskottet (HUT): Alla tre lokaler bär sig själva bra och når sina budgetmål. Man har inte behvövt stänga ner någon lokal. Rulle kostanderna är från september och alltså inte uppdaterade ännu. Aktivitetsutskottet (AktU): Enda stora saken som gick ekonomiskt dåligt var Sångarstriden (SåS). GS meddelar att man behöver se över detta, om vi t ex borde flytta upp eventet till TLTH igen, istället för att vara i AFborgen. Hyran för AF-borgen och tekniken är de stora kostnaderna. En av ledamöterna säger att servering av dricka/öl kanske hade höjt intäkterna. GS informerar att det säljs för få biljetter jämfört med hur många som är budgeterat för. SåS frågan borde tas upp, GS ska diskutera senare om vem som borde ta tag i frågan. Det var ingen nyårsbal och det kommer inte vara en Corneliusbal, men kommer ha en jubileumsbal till höst istället. Balerna är de största ekonomiska ovissheterna på kåren. Protokoll FM (12)

26 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: g) Utfallsrapport ARKAD 2013 h) Utfallsrapport Nollningen 2013 Kåren i allmänhet hade högre intäkter än det var budgeterat för under Detta beror dels på att vi har fler helårsstudenter än vi hade budgeterat för. Vi fick alltså ett större bidrag (ca 60 70tkr mer) än vi trodde. Vi har även fått in fler medlemmar än tidigare. Detta beror dels på den internationella nollningen, både i höstas och i våras. KFS (bokhandeln) ska överföra pengar som inte har kommit in än, ca 3.7 miljoner. Rasmus Kjellén kommer att presentera varför under FM2. Vi kommer inte få problem med skatteverket för att vi har mer inkomster, då detta inte går emot några regler. Vi har alltid haft pengarna på kåren, de har bara varit bundna till KFS. Anledningen till att resultaten i rapporten inte börjar på 0 kr är pga löner. GS har i rapporten presenterat hur resultatet är i slutet av månaden. GS informerar: Ligger just nu bra till i budget. Det kommer tillkomma lite kostander under våren som inte är inräknade. Bland annat kostnader så som hemsidan vi har tillsammans med Reftec, där anmälan till mässan sker och möten. ARKAD har haft högre intäkter i år. En av orsakerna är att det var vissa företag som avanmälde sig för sent och var tvungna att betala för sin plats ändå, samtidigt som vi kunde ta in nya företag istället. GS informerar: Det var stora satsningar i år, mycket som expanderade jämfört med året innan. Allting gick mycket bättre än budgeterat i år. Alla hambrugare såldes slut och det såldes tygmärken (à 10 kr st) för kr på en dag. Prognosen är att nollningen kommer gå plus istället för minus. Allting har kostat så mycket som det var budgeterat, inget har ställts in men försäljning har gått väligt bra. GS tror att detta var ett rekordår och att det kommer stabilisera sig i fortsättningen. Man borde tänkas på om detta är en engångsföreteelse eller om vi kan sänka priserna i framtiden. GS ska diskutera med NollU. Om FM vill ha rapporter för enskilda evenemang så är det bara att be om det från GS. ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: 10 Delegationsbeslut a) Presidiebeslut 5 Externa Representanter Vice Kårordförande för utbildningsfrågor (VKOu) Daniel Lundell informerar: Anledningen till att vi har suppleanter men inte ordinarie ledamöter är pga att sektionerna inte har meddelat sina ordinarie representanter i tid. Nomineringarna kommer dock att vara öppna längre så att sektionerna kan rapportera in sina representanter senare. Om detta inte sker så kommer suppleanter att bli ordinarie istället. Fullmäktige beslutade att stadfästa presidiebeslut 5, Externa Representanter 11 Beslutsuppföljning Arbetsgruppen för behovet av ny bil yrkade på att skjuta upp beslutsuppföljningen till FM2 Fullmäktige beslutade att bifalla arbetsgruppens yrkande. Protokoll FM (12)

27 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: 12 Avsägelser Fullmäktige beslutade att entlediga Kasper Ornstein Mecklenburg och Erik Söderberg som fullmäktige suppleanter. 13 Valärenden a) Fullmäktiges sekreterare Talman Johan Förberg nominerade Nistiman Yilmaz till posten. Talman Johan Förberg föreslog att välja en tillfällig mötessekreterare under punkten. Fullmäktige beslutade att att välja Sara Gunnarsson som mötessekreterare under 13 a). välja Nistiman Yilmaz till Fullmäktiges sekreterare. GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: b) Externa Representanter för Dokt sektionen Doktorandsektionens studieråd inkom med skriftlig nominering. Fullmäktige beslutade att välja Johan Simonsson till ordinarie i Forskningsnämnd 1 för mandatperioden VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: c) Val av øverstar Nollegeneral Anny Eriksson-Bernholtz inkom med ett skriftligt yrkande att Fullmäktige beslutade att till Överste i Nollningsutskottet välja Hugo Hjertén Hanna Scheibenpflug Charles Mäkelä Marcus Peterson Hanna Wilander Marie Petersen Nistiman Yilmaz Lars Gustafson Astrid Sundström Anders Persson Oskar Jönsson Jessica Lundström Sandra Olsson Magdalena Sandung John Alvén Erik Molin för resterande av 2014 bifalla Anny Eriksson-Bernholtz yrkande. d) Val av SFS-Fum delegater för TLTH VKOu Daniel Lundell informerar: Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) är en paraplyorganisation för 51 kårer i Sverige. De har ett fullmäktige varje är där SFS ordförande och vice ordförande väljs, man bestämmer hur SFS ska arbeta mm. Vi har rätt till 3+3 (3 ordinarie och 3 suppleanter) delegater till Protokoll FM (12)

28 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: fullmäktige, som kommer vara i Norrköping i år. I Lund har vi samarbetsorganet Lunds Universitets Allians (LUA), vilket innefattar alla kårer vid Lund Universitet, förutom Juridiska Föreningen (JF). I SFS så är vi LUA och inte TLTH. Daniel Lundell inkom med ett skriftligt yrkande att fullmäktige väljer 3 ordinarie delegater samt 3 suppleanter. Daniel Lundell nominerade Sara Gunnarsson Micaela Bortas Mikael Novén Rickard Möller Samuel Butler Erik Molin till TLTHs delegater för SFS Fum VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: Rasmus Kjellén yrkade att ändra Daniels yrkande till 6 delegater till SFS Fum där VKOu väljer vilka som är ordinarie och suppleanter. Fullmäktige beslutade att att bifalla Rasmus Kjelléns ändringsyrkande. välja SFS Fum delegater enligt Daniel Lundells nomineringar. VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: e) Val av funktionärer till AktU Aktivitetessamordnare Nina Castor inkom med ett skriftligt yrkande att att att till F1 Röj Boss i Aktivitetsutskottet välja Johan Westerlund för verksamhetsåret 2014/2015 till F1 Röjare i Aktivitetsutskottet välja Marcus Ågren Julia Ripa Matilda Hjälle Mattias Josefsson Måns Fällman Magdalena Sandung Sara Månsson Linus Hamlin Susanna Haglund för verksamhetsåret 2014/2015 till Pubmästare i Aktivitetsutskottet välja Simon Lundegaard Erika Björck Elsa Hallin Arvid Svahn Maja Olsson Maja Lundberg för återstoden av verksamhetsåret 2013/2014 Protokoll FM (12)

29 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: att Fullmäktige beslutade att till ledamot i Aktivitetsutskottet välja Cecilia Olsson Björn Sanders Sara Fredriksson Elin Nyberg Darja Lind Isabell Magnusson Oliver Sänneskog för återstoden av verksamhetsåret 2013/2014 bifalla Nina Castors yrkande. GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: 14 Datum för vårens fullmäktigemöten Talman Johan Förberg yrkade att ha FM1 den 10 februari kl 18(..) att ha FM2 den 17 mars kl 18(..) att ha FM3 (Val-FM) den 31 mars kl 18(..) att ha FM4 (Vår-FM) den 7 april kl 18(..) att ha FM5 den 12 maj kl 18(..) Ledamot Tobias Mörtlund yrkade att ha FM3 (Val-FM) den 29 mars Ledamot Gustav Seemann yrkade att att att att att att ha FM1 den 10 februari ha FM2 den 18 mars ha FM2 den 20 mars ha FM3 (Val-FM) den 30 mars ha FM4 den 9 april ha FM5 den 21 maj Ledamot Ramus Kjellén yrkade att ha FM3 (Val-FM) den 2 april Ledamot Oskar Nygren yrkade att ha FM5 den 22 maj Ledamot Rasmus Kjellén yrkade att börja samtliga möten kl Ordningsfråga är det okej att ha möten som sträcker sig över mer än en dag? Fullmäktige beslutade att tolka stadgarna så att man kan fortsätta ett möte en annan dag. Talman frågade fullmäktige om de ville ha en diskussion om mötesdatumen efter varje beslut. Fullmäktige beslutade att inte ha en ny diskussion efter varje beslut om mötesdatum Votering begärdes och genomfördes. Protokoll FM (12)

30 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: Fullmäktige beslutade att ha en ny diskussion efter varje beslut om mötesdatum att börja varje möte vid att ha FM2 den 18 mars att påbörja FM3 (Val-FM) den 30 mars att inte spika ett extra datum för Val-FM Det diskuterades om vilken tid Val-FM skulle börja. Följande förslag föreslogs: Kl 9(..) Kl 10(..) Kl 11(..) Fullmäktige beslutade att börja FM3 (Val-FM) kl 10(..). Diskussionen om datum fortsatte och det sades att Lunds Universitets Studentkårer (LUS) har sitt valting den 7 april. Fullmäktige beslutade att ha FM4 den 9 april Följande förslag för datum för FM5 yrkades på 20 maj 23 maj Det sades att det är bal den maj Fullmäktige beslutade att ha FM5 den 20 maj näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: * Mötet ajournerades för kaffepaus klockan :04 a) Ingenjörstävlingen EBEC GS och BEST representant Kristin Davidsson föredrar punkten: Kristin berättar lite om vad EBEC är. Lund vann den europeiska finalen förra året. Syftet med EBEC är att förena företag med studenter. Man vill ha ett företag som kan hålla i ett lunchföredrag och utforma deltävlingarna. BEST har pratat med Näringslivsgruppen och har arbetat med att få fram en sponsor sedan november Det är tyvärr inget företag som har nappat. Intäkterna som BEST har, enligt budgeten, är för det mesta från företagsspons. Detta ska täcka upp EBEC samt några andra utgifter. BEST ledamot Kristin Davidsson jämkade sig med styrelsens yrkande. Fullmäktige beslutade att bifalla styrelsens yrkande att med dessa ändringar bifalla motionen b) Proposition: Förhandlingsmandat kring civilingenjörsringen Kårordförande Björn Hansson föredrar propositionen. Berättar lite om problematiken och förslag på handlingar. Protokoll FM (12)

31 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: Fullmäktige diskuterar propositionen. Följande saker kom upp: Det är viktigt att behålla samma design på ringen som den har idag. Ringen har väldigt mycket tradition, har mer värde. Borde behålla samma design pga detta. Man borde ändra designen på ringen för att den är för stor och klumpig. Man borde be om ursäkt till Birger Pellas på ett snyggt sätt. Kan man kanske be LTH om hjälp med att få rättigheterna till ringen, eftersom att det var de som utlyste tävlingen om designen.. Vill man lägga medlemmarnas pengar på något som bara en klick av studenterna utnyttjar. Det har varit 2 olika smeder som har tillverkat ringen. Pellas får royalties för ringen. De konstnärliga rättigheterna försvinner ca 70 år efter konstnärens död. Ringen uppfanns på 60-talet genom en tävling som LTH utlyste. Canada gör ringar i järn för att man ska bli påmind om ens tunga uppgift för samhället. Ledamot Rasmus Kjellén yrkade att ringen ska behålla sin originaldesign I handlingarna står det att det skrivs 40 ringintyg per år. GS nämnde ca 200 st per år. De vet inte vilket som stämmer. Arbetsgruppen vill ha mandat att agera gentemot Pellas. De vill veta vilka spelregler de har. Det påpekades att om vi vill designa en ny ring utan att prata med Pellas så kan vi förmodligen inte få ha vår logga på ringen, då Pellas äger de konstnärliga rättigheterna för ringen. Det togs även upp att vi kanske inte vill göra en gammal man arg, som inte vill ha pengarna egentligen. Kan hända att vi blir av med ringen helt. Ledamot Filippa de Laval yrkade att dra streck i debatten Fullmäktige beslutade att dra streck i debatten. Det påpekades att vi inte har instiftat en högskoleingenjörsring, men enligt stadgarna så kan de som avlagt en högskoleingenjörsexamen få en ingenjörsring. Ledamot Daniel Zahedi svarar att ING-sektionen har gjort en ring själv till de som velat ha en. Rasmus Kjellén drog tillbaka sitt yrkande om designen. Ledamot Oskar Hansson yrkade att Pengarna som (ev.) används till att vinna rättigheterna till ringen senare vinns tillbaka till kåren i form av en avgift. Fullmäktige beslutade att avslå Oskar Hanssons yrkande att bifalla styrelsens yrkande Protokoll FM (12)

32 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: Stadfästande av M-sektionens stadgar Det påpekades att det endast hade ändrats några ord i stadgarna. Ledamot Filip Thor hade velat veta exakt vilka ändringar som skett. Det sades att vi borde be sektionerna om att de ska markera ändringarna när de skickar upp det till fullmäktige. Ledamot Daniel Milve tyckte att sektionerna borde uppmuntras att använda Malcolm-modellen vid uppdatering av stadgar och reglemente. Fullmäktige beslutade att stadfästa Maskinsektionen inom TLTHs nya stadgar KårordFÖrAndE tel: Mail: GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: 16 Stadfästande av K-sektionens stadgar Oskar Hansson skickade in stadgeändringarna till Fullmäktiges sekreterare Nistiman Yilmaz, se protokollsbilaga 3. Fullmäktige beslutade att stadfästa Kemi- och Biotekniksektionens nya stadgar VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: 17 Stadfästande av D-sektionens stadgar Fullmäktige beslutade att stadfästa Datatekniksektionen inom TLTHs nya stadgar VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: 18 Aktivitetssamordnare i styrdokumenten Ledamot Martin Persson yrkade att ändra arbetsmarknadsansvarig till Projektledare ARKAD Martin Persson drog tillbaka sitt yrkande och såg det som en redaktionell ändring. Det yrkades att lyfta orginalmotionen Fullmäktige beslutade att bifalla styrelsens ändringsyrkande att med dessa ändringar bifalla motionn ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: 19 Nollningssamarbetet Ledamot Gustav Seemann föredrog motionen. Gustav Seemann jämkade sig med styrelsens förslag, men han tycker att vi borde se över samarbetet i framtiden för att försäkra oss om att det är vår nollning och inte LTHs. Det togs upp att vi borde vara oberoende LTH samtidigt som vi borde hålla en dialog med dem. Ledamot Filip Thor vill ha en rapportering om nollningen. Om diskussionen fortsätter i framtiden är det bra om fullmäktige är informerade om alla aspekter för att kunna fatta ett beslut. Frågan ställdes till styrelsen om hur kårens åsikt är i frågan. Styrelsen svarade att policyn inte har någon verkan på oss. Fullmäktige vill ga rapportering till varje möte om vad som pågår kring frågan. VKOu Daniel Lundell påpekade att det är bra att läsa igenom avtalet vi skriver på med LTH för att veta exakt vad det är vi förbinder oss till, mer än pengar. Protokoll FM (12)

33 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: Teknologkårens strategiska tacosåsreserv Fullmäktige beslutade att lämna punkten Det påstods att motionären eventuellt hade gömt tacosås i Kårhuset. Det sades att det som är bra med motionen är att man visar studenterna att man kan motionera till fullmäktige om vad som helst. Fullmäktige beslutade att avslå motionen KårordFÖrAndE tel: Mail: GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: 22 Är intern lokalhyra rimligt? Ledamot Filippa de Laval föredrog motionen Motionärerna jämkade sig med styrelsens motionssvar. Ledamot Rasmus Kjellén tycker att utskotten ska kunna gå back hur mycket de vill på internhyra. Samt att styrelsen borde se över PPsystemet (Kårhusservice). VKOu Daniel Lundell påpekade att det är administrationen kring budgetavsteg mm som gör det svårt. Kårordförande Björn Hansson tycker att förslag till tillvägagångssätt eller om man bör tillsätta en arbetsgrupp får gärna diskuteras i fullmäktige, men att detta annars är en operativ fråga som styrelsen bör hantera. Talman Johan Förberg läste upp Pedell 18.0s svar till motionen. Ledamot Erik Molin sa att internhyra inte är specifierat i budgeten. Ledamot Martin Persson yrkade att dra streck i debatten Fullmäktige beslutade att dra streck i debatten Ledamot Rasmus Kjellén uppmanade utskottsordföranden att det inte finns riktlinjer för budgetavsteg och att köra på så länge det går. Fullmäktige beslutade att uppdra åt styrelsen att utreda frågan om internhyra. informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: 23 Övrigt Kårordförande Björn Hansson meddelade att fullmäktige får gå gratis på Jesperspexetsföreställning den 15 februari. GS Gabriel Persson meddelade att det finns en nötallergiker på kåren och att det är absolut förbjudet att ha jordnötter, nötter eller något med spår av nötter i kårens lokaler. AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: 24 TFMA Talman Johan Förberg förklarade mötet avslutat kl Protokoll FM (12)

34 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Vid protokollet Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: NISTIMAN YILMAZ Mötessekreterare JOHAN FÖRBERG Talman KårordFÖrAndE tel: Mail: Justeras GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: RASMUS KJELLÉN Justerare ERIK MOLIN Justerare VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: Protokoll FM (12)

35 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: SBILAGA 1 FM Lund, 3 mars 2014 Nistiman Yilmaz, Fullmäktiges sekreterare Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: Protokollsbilaga 1 Närvarande ledamöter och adjungerade Ledamöter Oskar Appelberg Philip Dahlström Oliver Flink Elsa De Geer Lars Gustafsson Erik Hansson Oskar Hansson Martina Jostrup Rasmus Kjellén Carolina Koronen Filippa de Laval Linda Martinsson Emanuel Mettmann Sara Mikaelsson Daniel Milve Erik Molin Tobias Mörtlund Oskar Nygren Martin Persson Alexander Rundlöf Tilda Sandin Gustav Seemann Frida Sjöstedt Filip Thor Daniel Zahedi Ahrami Adjungerade Nistiman Yilmaz Mötessekreterare Johan Förberg Talman Caroline Vernet Ordförande för valberedningen, tom punkt 9 e Alexandra Schönbeck Pedell 20.0, tom punkt 9.b Gabriel Persson GS Viktor Sturegård STLTH Ledamot Samuel Butler STLTH Emeritus Mikel Novén SFS-Fum delegatkandidat, tom punkt 14 Nina Castor Aktsam Micaela Bortas Vice ordförande UtbU Sara Gunnarsson STLTH Daniel Lundell VKOu Maria Persson Informationsansvarig, tom punkt 9.b Christoffer Cronström Ordförande STLTH Elaine Åkslund Arbetsgrupp bostäder, tom punkt 9.d Victor Bergkvist Representant från F-sektionen, tom kaffespaus Kristin Davidsson Representant från BEST, tom punkt EBEC Björn Hansson KO, från punkt 14 sbilaga 1 FM (1)

36 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: Bostadsutredningen FM GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: Vad är bostadsutredningen? Utredning om huruvida TLTH ska bygga studentbostäder Förutsättningslöst utreda möjligheterna VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: Vad har hänt tills nu? Akademiska hus släpper mark runt LTH Intresseanmälan har lämnats in AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: 1

37 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: Var står vi nu? Akademiska hus tittar på intresseanmälan Återkoppling inom kort Börja kontakta banker förutsättningslöst Hur kan en finansieringsmodell se ut? Inleda kontakt med universitetet Kan vi hitta någon typ av samarbete? GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: Vad behöver FM göra? Vilket typ av underlag ska vi ta fram för beslut? VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: 2

38 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail: Generellt Redaktionella ändringar Interna hänvisningar Stavfel Mindre byråkratiskt språkbruk Stadgar Bilaga Z; Sammanfattning av Förändringar i Styrdokument Höstterminsmöte 2013 Flyttat till Reglemente Utskottsbeskrivningar Fondbeskrivningar Attesträttbeskrivningar Policyer Riktlinjer Förändrat Enbart allmän Utskottsbeskrivning och lista över Utskotten (ej beskrivning) Eget kapitel för Mötesprocedurer och Protokoll Flyttat val av Revisorer och TLTHs valnämnd (FM) från VT till HT. Tagit bort Internationell Sekreterare från Vice Ordförande/Internationell Sekreterare (endast namnbyte, ansvaret ligger kvar). Tagit bort en etta bör sitta i styrelsen och ändrat till En styrelse bestående av medlemmar från en bred spridning av årskurser förordas. Revisorer får vara funktionärer, men ej med ekonomiskt ansvar. Revisorer har en mandatperiod på 1,5 år (HT till VT+1) Tillagt Medlem har rätt att ta upp Ärenden samt uttrycka Missnöje Sektionsmöte och Styrelsemöte har rätt att bevilja funktionärsstatus för icke-medlemmar om det anses lämpligt. Lagt till Valberedningen som ett utskott Lagt till att Valberedningen och Medaljkommittén är underordnade sektionsmötet (ej Styrelsen). Borttaget Studenter som läser Riskhantering är inte medlemmar på K-sektionen. Studiereseföreningen KRUT (senast aktiv 2008) Val till TLTHs valberedning (förtroendeposter)

39 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: Reglemente Förändrat Vice Ordförandes uppgifter o Lagt till kontaktperson för Medaljkommittén o Tagit bort ansvar för att informera om utlandsstudier o Tagit bort ansvar för att skicka adresslistor till vänsektioner. Vice Källarmästare har tagit över vissa ansvarsområden som tidigare låg på Källonomen. Listan över funktionärer är uppdaterad och antal funktionärer per post har förändrats. Tillagt Ur Stadgarna; Utskottsbeskrivningar, Fondbeskrivningar, Attesträttbeskrivningar, Policyer, Riktilinjer Inledning med beskrivning av sektionens verksamhet Syftesbeskrivning för alla utskott Krav på alkoholutbildning har lagts till på Phös, Sexmästeri och Phaddrar. VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: Borttaget Vilka poster som valbereds av Studierådet (hanteras från Kåren). Beskrivning av sektionsfärg och ordensband (finns i policyn för Grafisk Profil) Studiecirkelfonden (används ej) VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail:

40 FULLMÄKTIGEHANDLING Rapport från Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 4 mars 2014 Christoffer Cronström, styrelsens ordförande Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom 4 / 3 14 FM 2 bil. 1 Rapport från Kårstyrelsen Perioden till Strategiskt arbete för kårens fortsatta awesomeliciousness 1 Kårstyrelsen har identifierat en del brister i kåren och tagit fram en strategisk plan för hur dessa ska åtgärdas. Specifikt har styrelsen identifierat att kåren har en oklar organisation, med brister i internkommunikation och otydlig ansvarsfördelning i många frågor. Vi har höga trösklar för utomstående att engagera sig, och är därmed en överlag ganska oattraktiv organisation att engagera sig i. För att reda ut dessa problem har styrelsen tagit fram de specifika områden som vi vill prioritera att genomföra: vi vill ha en tydlig och transparent organisation med ett enkelt arbetssätt som är attraktiv för engagemang. Styrelsen har redan nu vidtagit åtgärder för att uppfylla dessa mål, en del av detta är lyft till detta fullmäktigemöte, och kommer också låta denna strategi genomsyra all vår fortsatta verksamhet. Organisationsöversyn Styrelsen har sedan föregående verksamhetsår haft en arbetsgrupp med uppgift att se över organisationen (vilket av en händelse ligger i linje med ovan nämnda strategi) och denna grupp har nu gjort klart fas två av sitt arbete. Den motion om återinförandet av en expeditionskanslist som ligger har mynnat ur denna grupp. Arbetet kommer också fortsätta. Värdegrundsarbete Kåren har i dagslägget inget värdegrundsdokument, vilket styrelsen nu har börjat jobba på att åtgärda. Styftet med ett värdegrundsdokument är att ha tydliga nedskrivna värderingar som allt vårt övriga politiska tyckande kan vila på. Nytt åsiktsprogram Kårens Studiesociala och utbildningspolitiska program (SOUP ) är idag en enda soppa. VKOu och Styrelsen har nu börjat jobba med att ta fram ett klarare åsiktprogram som faktiskt ska kunna fungera som ett arbetsdokument. I tjänsten, dag som ovan, CHRSTOFFER CRONSTRÖM Styrelsens ordförande 1 Uttrycket awesomelicious användes av Björn tre gånger under gårdagens styrelsemöte. Fullmäktigehandling 1 (1)

41 FULLMÄKTIGEHANDLING Information om rambudget 14/15 Kårhuset Lund, 4 mars 2014 Christoffer Cronström, styrelsens ordförande Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom 4 / 3 14 FM 2 bil. 2 Information om arbetsgrupp för rambudget 14/15 Det åligger varje styrelse att lägga en budgetproposition till Fullmäktige för nästkommande verksamhetsår. Kårstyrelsen har med anledning av detta tillsatt en arbtetsgrupp under ledning av generalsekreterare Gabriel Persson att ta fram ett förslag på rambudget för verksamhetsåret 14/15. Gabriel har uttryckt en önskan att ha två eller tre personer från fullmäktige med i denna arbetsgrupp för att få en tydligare demokratisk förankring. Därför undrar styrelsen om det finns några frivilliga att sitta med i arbetsgruppen för rambudget 14/15. I tjänsten, dag som ovan, CHRSTOFFER CRONSTRÖM Styrelsens ordförande Fullmäktigehandling 1 (1)

42 EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: FM2, bilaga 3 Redovisning av styrelsens arbetsgrupper Handlingen kommer sent VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail:

43 MEDDELANDE Handlingsstopp Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom Ny praxis kring handlingsstopp I stadgarna återfinns följande tidsgränser: FM 2 bil. 4 KårordFÖrAndE tel: Mail: GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: 1. Kallelse senast 13 läsdagar innan möte, 2. Motionsstopp precis 12 läsdagar innan möte, 3. Handlingar och föredragningslista senast sju kalenderdagar och fyra läsdagar innan möte. VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: I princip behöver inte alla handlingar komma in 13 läsdagar i förväg eftersom alla handlingar inte behöver tas upp på styrelsemöte först. Jag anser att detta lätt skapar problem då det öppnar för godtycke i hanteringen av sena handlingar. Jag kommer därför i fortsättningen att hantera handlingar på följande sätt: 1. Precis 13 läsdagar innan möte är deadline för ärenden som är förslag till beslut. Detta för att styrelsen ska hinna kalla till möte och besluta om motionssvar, 2. Cirka 2 läsdagar innan handlingsdatum är deadline för övriga ärenden som inte behöver komma upp på styrelsemöte (valärenden, meddelanden diskussionspunkter, stadfästande av stadgar och beslut, etc.) Exakt datum meddelas i kallelse. näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: Om du är osäker på om ditt förslag behöver tas upp till styrelsen, eller om du har andra frågor, kontakta alltid I tjänsten, informationsansvarig tel: Mail: Johan Förberg Talman PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail:

44 Utvärdering KHS förvaltare Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom 19 / 2 14 FM 2 bil. 5 Generellt Jag har personligen upplevt att det har fungerat väldigt bra för att vara en ny post. Uppenbarligen är samarbetet med Pedellen, KHS och HUT inte helt finslipat och det har förbättrats under året. Jag tycker att jag har utfört mer eller mindre det jag ville att posten skulle göra, och formulering är på ett sådant sätt så att det lämnar utrymme för nästa att forma den efter sina tankar och önskemål. Arbetet med Pedellen Jag har lyckats avlasta Pedellen en del, även om det självklart finns mycket kvar att avlasta, och bara det känns mycket bra. Jag har tagit över en del uppgifter som jag själv gjorde som Pedell förra året, och Alexandra har sagt att hon tycker det har varit bra när jag har avlastat henne. Kommunikationen mellan oss har inte alltid varit optimal, inte så att dubbelarbete har gjorts men mer att Alexandra har gjort saker som jag kunde ha gjort, detta är något vi har diskuterat och jag ska ta mer ansvar för detta. Detta har ju såklart inte något direkt med posten som sådan att göra utan måste lösas mellan varje KHS förvaltare och Pedell för varje år. Arbetet med KHS Detta arbete har i stort gått bra, dock har alla inte varit helt med på vem jag är och vad jag gör men detta har vi redan kommit på en lösning på. Det har också varit lite oklart hur mycket beslut jag kan ta utan att konsultera resten av KHS men detta har också diskuteras och lösts. Arbetet med HUT Så fort jag har varit delaktig i HUT har jag pysslat med KHS grejer och det har fungerat bra. Jag har som person redan funnit en plats i gruppen så har inte haft några problem där, och det gäller att om nästa person kommer från KHS och inte är så bekant med HUT ska personen fort känna sig bekväm med att delta. Jag har själv inte heller haft något problem med att syssla ideellt med KHS som annars är ett betalt jobb. Jag ser min post som likadan som Rulleförman eller Superintendent eller liknande. Slutsatser Mycket bra post, ha kvar den! Varför? 1. Posten avlastar Pedellen 2. KHS är en seriös och viktig del av Kårens uthyrningsverksamhet och det är viktigt att den tas om hand 3. Har fått positivt gehör från alla som jag har jobbat med / Ylva Teleman, Kårhusservice Förvaltare (Talmans anm.)

45 FULLMÄKTIGEHANDLING Meddelande: Revidering av det Studiesocial och Utbildningspolitiska programmet Kårhuset Lund, 5 mars 2014 Daniel Lundell, Vice Kårordförande 2013/14 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom 5 / 3 14 FM 2 bil. 6 Meddelande: Revidering av det Studiesociala- och Utbildningspolitiska programmet Studiesociala och Utbildningspolitiska programmet Det Studiesociala- och Utbildningspolitiska programmet (SOUP) är Teknologkåren vid LTHs (TLTH) åsiktsprogram. Åsiktsprogrammet behandlar åsikter om det utbildningspolitiska, studiesociala och internationella arbete som TLTH bedriver. Arbetet kommer genomföras av en arbetsgrupp ledd av Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor. Process Arbetet med SOUP:en består av två delar. Den första delen är revidering av dokumentet och den andra delen tillgänglighet av dokumentet. Revidering För att kunna vara det levande dokument SOUP:en borde vara måste det revideras konstant. Nu har det gått 3 år sen de senast uppdaterades. Vilket gör att åsikterna till stor del är utdaterade. För att kunna revidera dokumentet ordentligt behöver TLTH samla sina åsikter. För att bäst samla in åsikterna har vi valt att tillfråga de grupper som konstant jobbar med påverkansarbete. För att samla det generella perspektivet har vi valt att skicka en fråga till alla TLTHs medlemmar. Tillgänglighet Arbetet med tillgänglighet kommer att bedrivas parallellt med remissutskicket. Arbetet består i att ta fram ett dokument som går att använd av TLTHs funktionärer. Det skall vara lättöverskådligt och tillgängligt. Det skall gå att använda i sitt påverkansarbete. Förenklad tidsplan 2014 mars Skicka ut remiss 2014 april Sammanställ material 2014 april slutet Inlämning av förslag till fullmäktige(sen handling) maj Antas av fullmäktige på FM5 Meddelande: Revidering av det Studiesocialaoch Utbildningspolitiska programmet 1 (2)

46 FULLMÄKTIGEHANDLING Meddelande: Revidering av det Studiesocial och Utbildningspolitiska programmet Kårhuset Lund, 5 mars 2014 Daniel Lundell, Vice Kårordförande 2013/14 Remissinstanser Följande instanser kommer att användas för remissutskick: Ledningsgruppen för Utbildning(LeG) Arbetsgruppen för likabehandling(libe) Gemensamma Studierådet(SRKår) Internationella Arbetsgruppen tillika Internationella Studierådet(SRInt) Strategigruppen Skyddsombudskollegiet(SkX) Studierådskollegiet(SRX) Utbildningsnämndskollegiet(UNX) Världsmästarkollegiet(VMX) Vad kan Fullmäktige göra? För att underlätta för arbetsgruppen och för att förankra förslaget behöver vi hjälp av fullmäktige. Det behövs minst två ledamöter från fullmäktige som aktivt kan delta i arbetet med SOUP:en. Det kommer att underlätta att ha fullmäktige med i arbetsgruppen när förslaget sedan skall förankras och klubbas i fullmäktige. I tjänsten, DANIEL LUNDELL, Vice Kårordförande 2013/14 Meddelande: Revidering av det Studiesocialaoch Utbildningspolitiska programmet 2 (2)

47 BESLUTSUPPFÖLJNING FM2 / 2014 Lund, 3 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: Fax: Mail: Web: Öppettider: Läsdagar Besöksadress: John Ericssons väg 3A Lund Postadress: Sölvegatan 22A Lund Bg.: orgnr.: KårordFÖrAndE tel: Mail: GEnErALSEKrEtErArE tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Utbildningsfrågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE internationella frågor tel: Mail: VicE KårordFÖrAndE Studiesociala frågor tel: Mail: Beslutsuppföljning Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom FM 2 bil. 7 Nr. Möte Beslut Uppdraget Redovisas 181 FM2 / 13 Utvärdera hur posten Kårhusservice Kårhusservice förvaltare FM2 / 14 förvaltare fungerat 184 FM6 / 13 Utreda bostadssituationen Arbetsgruppen FM5 / FM7 / 13 Utreda behovet av ny bil Arbetsgruppen FM2 / FM1 / 14 Redovisa styrelsens arbetsgrupper Styrelsen FM2 / FM1 / 14 Utreda frågan om internhyra Styrelsen FM5 / 14 Kommentarer Beslut 187 gavs inget uppföljningsdatum på mötet. Därför sattes FM5 / 14 som uppföljningsdatum. I tjänsten, Johan Förberg Talman näringslivsansvarig tel: Mail: ProJEKtLEdArE ArKAd tel: Mail: informationsansvarig tel: Mail: PEdELL tel: Mail: AKtiVitEtSSAMordnArE tel: Mail:

48 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom 5 / 2 14 Motion angående införandet av medlemsavgift FM 2 bil. D Eftersom föreningen är relativt nystartad har styrelsen inte sett något behov av en medlemsavgift. När föreningen emellertid växer är det styrelsens mening att behovet av en symbolisk sådan finns. Detta främst för att tydliggöra vilka som aktivt är medlemmar i föreningen, men också för att utgöra en grundfinansiering av fika på möten. Eftersom detta kräver en stadgeändring, krävs bifall på två följande föreningsmöten. Finner styrelse och församling att förslaget efter ytterligare ett verksamhetsår inte är aktuellt kvarstår möjlighet att vid nästa årsmöte fälla förslaget. Med hänvisning till ovan yrkar styrelsen stadgeändring gällande 3 MEDLEMMAR med tillägget: Medlem är person som avlagt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår. Summan utgörande medlemsavgift fastställs på årsmötet. Samt ändring av 3.1 Medlem: Person som har avlagt medlemsavgift. Och 3.2 Förtroendemedlem: Uppfyller 3.1 och godkänd av styrelse. Lund / Styrelsen 2012 Styrelsens yttrande över motionen: Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla samtliga yrkanden

49 Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL NAMN MEDLEMMAR ORGANISATION FÖRENINGSMÖTE REVISORERNA FÖRENINGSSTYRELSEN PROJEKTGRUPPER FÖRERNINGSORDFÖRANDEN TIDSBESTÄMNING STADGARNA REGLEMENTE UPPLÖSNING ÄNDAMÅL Förening har som ändamål att väcka intresse för en hållbar utveckling och på så sätt skapa engagemang och förståelse för miljö- och samhällsfrågor hos i första hand studenter vid Lunds Tekniska Högskola. Avsikten är att teknologerna skall engageras så att de i sina framtida yrkesroller ställer och arbetar mot högt uppsatta ekologiska och sociala mål. 1.1 Obundenhet Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 2 NAMN Lund Sustainable Engineers, LSE är en ideell miljöförening inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, (TLTH). 3 MEDLEMMAR Medlem är en person som har avlagt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår. 3.1 Medlem Person som har avlagt medlemsavgift. 3.2 Förtroendemedlem Person som uppfyller 3.1 och är godkänd av styrelsen.

50 4 ORGANISATION 4.1 Högsta beslutande myndighet Föreningens högsta beslutande myndighet är årsmötet. 4.2 Organisation Föreningens verksamhet utövas av de verkställande myndigheterna. Därutöver består föreningen av de kontrollerande myndigheterna. 4.3 Verkställande myndigheter Föreningens verkställande myndigheter är styrelsen, projektgrupperna och funktionärerna. 4.4 Kontrollerande myndigheter Föreningens kontrollerande myndigheter är teknologkåren vid LTH och revisorer. 5 FÖRENINGSMÖTE Föreningsmöte äger rum vid årsmötet eller enligt paragraf 5.4. Föreningens löpande medlemsmöten har ej beslutanderätt att utse ny eller delvis ny styrelse. Likaså ej heller beslutanderätt att ändra stadgarna. 5.1 Befogenhet Föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ. 5.2 Rösträtt Rösträtt tillkommer föreningens ordinarie medlemmar. 5.3 Årsmöte Under läsperiod två skall ett årsmöte hållas. Föreningsmötet får ej äga rum under tentaperiod eller ferietid Beslutsförhet Föreningsmötet äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande röstberättigade överstiger tio (10) Ärenden Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp: i) Val av mötesordförande. ii) Val av mötessekreterare. iii) Val av två justeringsmän tillika rösträknare. iv) Fråga angående mötets behöriga utlysande. v) Fastställande av föredragningslistan. vi) Verksamhetsberättelse vii) Revisionsberättelse viii) Val av styrelse. ix) Val av en eller två revisorer. x) Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller 5.6 och Extra föreningsmöte Extra föreningsmöte skall hållas då föreningsstyrelsen finner detta påkallat eller då föreningens revisor, eller minst 20 medlemmar därom skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket ärende

51 som önskas behandlas. Extra föreningsmöte skall hållas inom 15 läsdagar efter det att anhållan inkommit till styrelsen. Extra föreningsmöte får dock ej äga rum under tentamensperiod eller ferietid. 5.5 Utlysande Kallelse till ordinarie föreningsmöte skall tillställas TLTH samt anslås senast 15 läsdagar, för extra föreningsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. Kallelse till två föreningsmöten får ej föreligga samtidigt. Föredragningslista med tillhörande handlingar skall tillställas TLTH samt anslås 5 läsdagar före mötet. 5.6 Upptagande av motion Varje medlem äger rätt att ta upp motion på föreningsmöte. Sådan motion skall skriftligen ha inkommit till föreningsstyrelsen senast 10 läsdagar före föreningsmötet. 5.7 Val Revisorer kan endast väljas på föreningsmöte. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan väljas av styrelsen 5.8 Protokoll Över besluten vid föreningsmötet förs beslutsprotokoll. Protokoll signeras av mötessekreteraren. Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet av mötets ordförande samt två på mötet valda justeringsmän. 5.9 Övriga ärenden Övriga ärenden från medlemmar skall inkomma senast 5 läsdagar före mötet. Ärenden inkomna senare eller på mötet betraktas som information. 6 REVISORERNA 6.1 Revisorerna Revisorerna skall ha uppfyllt 3.1 samt ha den insikt i de ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver. De får ej inom föreningen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar. 6.2 Åligganden Revisorerna skall, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. 6.3 Rättigheter Revisorerna äger rätt att: A) ta del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar närhelst de så begär. B) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning. C) med yttranderätt närvara vid samtliga föreningsorgans sammanträden. 6.4 Revisionsberättelse Revisorerna har att senast 6 läsdagar innan årsmötet till styrelsen inlämna revisionsberättelse, samt på denna tecknat påskrift med yttrande huruvida den överensstämmer med föreningens böcker. Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående: A) Fastställande av balansräkningen. B) Ansvarsfrihet för styrelsen. C) Styrelsens förslag till resultatdisposition. 7 FÖRENINGSSTYRELSEN

52 7.1 Befogenhet Föreningsstyrelsen är föreningens högsta verkställande organ och äger beslutsmandat i alla föreningsorgan. 7.2 Sammansättning Styrelsen utgörs av Ordförande, Vice Ordförande, Projektgruppssamordnare, Näringslivskontakt och Informationsansvarig, PR-ansvarig. 7.3 Vice ordförande Det åligger vice ordförande att i) I samråd med föreningsordförande och styrelse sammanställa förslag till budget för nästkommande verksamhetsår. ii) Ansvara för kontinuerlig uppföljning av föreningens ekonomi. iii) Ansvara för föreningens bokföring och redovisning. iv) Bistå ordförande i dess ordföranderoll. 7.4 Projektgruppssamordnare Det åligger projektgruppssamordnare att i) Genom kontinuerlig kontakt med förtroendemedlemmar fungera som länk mellan projektgrupper och styrelse. ii) Bistå projektgrupper i sitt arbete. 7.5 Näringslivskontakt Det åligger näringslivsansvarig att i) Upprätta och upprätthålla förbindelser mellan näringsliv och föreningen. ii) Bistå projektgrupperna samt ansvara för sponsring. 7.6 Informationsansvarig Det åligger informationsansvarig att i) Ansvara för allt informationsflöde till LTH:s studenter. 7.7 PR-ansvarig i) Ansvara för all marknadsföring till LTH:s studenter. 7.8 Firmatecknare Föreningens firma tecknas av ordförande och vice ordförande var för sig. 7.9 Konton Personer som får disponera föreningens samtliga konton är föreningsstyrelsens ordförande och vice ordförande var för sig Sammanträde Styrelsen sammanträder på kallelse av föreningens ordförande, dock minst tre gånger per termin, samt i övrigt då föreningens revisorer eller någon av styrelseledamöterna så kräver Beslut Styrelsen är beslutsmässig om minst 3 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

53 7.12 Kallelse Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre läsdagar före sammanträde och tillställas styrelsens ledamöter Åligganden Det åligger föreningsstyrelsen att: i) Inför föreningsmöte ansvara för föreningens hela verksamhet. ii) Förbereda föreningsmöten. iii) Verkställa och övervaka genomförande av föreningsmötets beslut. iv) Tillse att gällande stadgar och förordningar i föreningen efterlevs. v) Ansvara för föreningens medel. vi) Till årsmöte framlägga förslag till budget. vii) Verkställa fortlöpande inventering av föringens kassa och övriga tillgångar. vii) Bereda inkomna förslag, handha förenings korrespondens samt i övrigt sköta löpande ärenden. ix) Till revisorerna senast 3 veckor efter verksamhetsårets slut överlämna verksamhetsberättelse, protokoll, bokslut och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av. x) På alla sätt verka för föreningens bästa. xi) Rapportera om misshälligheter i föreningens verksamhet till TLTH Entledigande Styrelseledamot kan endast entledigas av föreningsmöte Protokoll Sammanträdesprotokoll förs vid alla föreningsorgans sammanträden. Protokoll signeras av mötessekreteraren. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på mötet vald justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträdet. 8 PROJEKTGRUPPER Förslag till projekt samt förtroende skall godkännas och utses av styrelsen. Ytterst ansvarig i varje projektgrupp är projektgruppens förtroendemedlem. 8.1 Definition En projektgrupp avser att utföra en specifik och tidsbestämd aktivitet. 8.2 Projekt Förslag till projekt samt förtroende skall godkännas och utses av styrelsen. 8.3 Ansvar Ytterst ansvarig i varje projektgrupp är projektgruppens förtroendemedlem. 8.4 Projektgruppsmedlem Projektgruppsmedlem är den av förtroendemedlem utsedd. 8.5 Åliggande Det åligger projektgruppmedlemmar att i) Följa föreningens stadgar och reglementen. ii) På alla sätt verka för föreningens bästa.

54 8.6 Överlämning Överlåtande av förtroendepost skall godkännas av styrelsen. Överlämning skall ske så att verksamhetens effektivitet och kontinuitet främjas. 8.7 Entledigande Projektgrupp upplöses genom godkännande av styrelsen. 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN 9.1 Uppgift Föreningsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva ledningen av föreningens verksamhet samt i officiella sammanhang representera föreningen. 9.2 Befogenhet I ärenden som ej tål uppskov utövar föreningsordföranden styrelsens befogenheter. Sådana beslut ska protokollföras och godkännas av styrelsen vid nästföljande sammanträde. 9.3 Rättighet Föreningsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i föreningens verkställande organ. 9.4 Förfall Vid föreningsordförandens förfall träder i dennes ställe föreningsstyrelsens vice ordförande. 9.5 Ansvar Föreningsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet. 10 TIDSBESTÄMNING 10.1 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper första november till sista oktober Mandattider Styrelsens mandattid är första november till sista oktober. 11 STADGARNA 11.1 Tolkning Vid tolkning av stadgarna gäller TLTH:s styrelses åsikt intill dess föreningsmötes beslutat i saken Ändring Förslag till stadgeändring inlämnas till föreningsstyrelsen senast 15 läsdagar före föreningsmötet. Förslaget offentliggörs senast 5 läsdagar före föreningsmötet. För slutligt bifall fordras likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsmöten. Möten där beslut angående ändring av stadgarna tas skall ej äga rum inom ett två månaders intervall Giltighet Dessa stadgar är giltiga då de fastställts av TLTH Delgivning Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH.

55 12 REGLEMENTE 12.1 Innehåll Reglementen är tillägg till stadgarna Ändring Ändring kan ske på föreningsmöte med kvalificerad (2/3) majoritet. Ändringsförslag skall ha inkommit till föreningsstyrelsen senast 10 läsdagar före föreningsmöte Delgivning Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH. 13 UPPLÖSNING 13.1 Upplösning Endast årsmötet får upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna biträder beslutet Tillgångar Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar under en tid av tio år förvaltas av TLTH. Om föreningen inte återuppstått under denna tid så tillfaller tillgångarna TLTH att fritt disponera.

56 FULLMÄKTIGEHANDLING Motion angående: Medlemsavgift för internationella studenter Kårhuset Lund, 5 mars 2014 Rickard Möller, VKOi Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom 20 / 2 14 FM 2 bil. 8 Motion angående: Medlemsavgift för internationella studenter Bakgrund Kåren har under en längre tid haft svårt att få internationella studenter att bli medlemmar i kåren. Detta försvårar det internationella arbetet som kåren bedriver och vi går miste om det engagemang och erfarenheter som de internationella studenterna kan bidra med. Vi har extra svårt att få med just mastersstudenter, som kommer att vara här under 2 år, och det är de som kan bidra till att utvärdera mastersprogram, vilket i dagsläget är ett problemområde. Det är viktigt att det görs från kåren då det inte finns något annat utrymme för studenter att påverka mastersutbildningarna. De internationella studenterna är här under kortare tid än våra programstudenter och får betala samma medlemsavgift, och de internationella studenterna är oftast i en ekonomisk utsatt situation när det kommer hit. Detta i samband med att det kan vara svårt att förstå vad de kan få ut av medlemskapet leder till att få väljer att gå med. Detta är synd då vi vill att alla vara del av kåren. Uppskattningsvis har vi cirka 300 internationella studenter som är medlemmar, med tanke på att det kommer ca 800 per år så är detta ingen bra siffra, och antalet mastersstudenter av dessa är endast en bråkdel Förslag Vi hoppas genom att ge rabatterade priser till alla internationella studenter, samt att VKOi informerar om vad man kan få ut av kåren till de internationella studenterna, uppnå ett högre anslutningsantal. Då kommer fler att ta del av kårens verksamhet, samt bidra med sitt engagemang och sina erfarenheter. Detta kommer att bidra till en mer utvecklande miljö på kåren. Jag yrkar därför på att Att fullmäktige beslutar att sätta medlemsavgiften för internationella studenter till 100kr. I tjänsten, RICKARD MÖLLER, Vice Kårordförande med ansvar för Internationella frågor Motion angående: 1 (1) Medlemsavgift för internationella studenter

57 MOTIONSSVAR Motion angående Medlemsavgift internationella studenter Kårhuset Lund, 4 mars 2014 Sara Gunnarsson, Styrelseledamot Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom 4 / 3 14 FM 2 bil. 9 Motionssvar: Medlemsavgift internationella studenter Styrelsen anser att det här är något som är värt att testa men att man bör utreda ifall ändringen av medlemsavgiften löser problemet som beskrivs i motionen. Styrelsen yrkar därför på att att bifalla motionen. uppdra åt VKOi att på ett fullmäktigemöte under hösten efter nollningens slut redovisa medlemsanslutningen för internationella studenter samt att ta fram statistik från tidigare terminer. I styrelsens tjänst, SARA GUNNARSSON, Styrelseledamot Motionssvar angående Medlemsavgift internationella studenter 1 (1)

58 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom 22 / 2 14 FM 2 bil. E Verksamhetsberättelse 2012/2013

59 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Inledning Denna verksamhetsberättelse har som syfte att sammanfatta verksamhetsåret 12/13 på Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola i ord. Denna berättelse är en produkt och ett beskrivande av det stora engagemang som driver TLTH framåt. Ett stort tack skall ges till de som bidragit till att göra 12/13 till ett av de bästa åren i kåren historia. Verksamhetsberättelsen är uppdelad enligt följande: först en lista över alla som varit valda till funktionärsposter under året, därefter en summering av de stadgeändringar som genomförts under året, följt av en komprimerad sammanfattning kallad Året i korthet. Den faktiska verksamhetsberättelsen innehåller ett kapitel för de centrala delar, som administration och kårstyrelse, följt av tre kapitel som motsvarande Teknologkårens tre verksamhetsområden Utbildning, Näringsliv och Fritid. Avslutande finns en bliga med en ekonomisk analys av året. Det är många som varit med och bidragit till detta dokument och det är än fler som varit med och bidragit med ändlösa timmars slit för att göra Teknologkåren till det den är. Jag hoppas att du som läser detta finner året lika intressant och givande som det varit för oss som genomfört det. Det jag kan sammanfatta året med är ett ord Fantastiskt! RASMUS KJELLÉN Kårordförande

60 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Innehållsförteckning Inledning... 2 Funktionärer inom TLTH 2011/ Funktionärer inom TLTH 2012/ Förändringar av stadgan Året i korthet Kårstödet Studentlund Reftec JFF Medlemshantering Sångboksdebatten Centralt Kårstyrelsen Mötesordförande Verksamhetsplanen Ekonomi och Förvaltning Medlemsutveckling och avgiftsstruktur Medlemskort Anslutningsgrad Medlemsregister Placeringar Upplösning av reserverade medel Resultat Fullmäktige HT Fullmäktige VT Valnämnden HT Valberedningen HT Valberedningen VT Informationsutskottet HT Hemsidan Nollningen Så Funkar Det Övrigt... 31

61 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Informationsutskottet VT Arkivutskottet Arkivet Medaljkommittén Kårfotograferna Utbildningsbevakning Studiesocialt arbete Likabehandlingsgruppen Studenthälsa Studiemedel Arbetsmiljö Hur Mår Teknologen? Projekt Pedagogiskt stöd A-studenternas studiesituation Proud Tech Funktionärsregistret SRKår Sveriges Förenade Studentkårer LUA, Projektet och SFS-FUM Så Funkar Det Skyddsombudskollegiet Utbildningsutskottet samt strategigruppen Utbildningsfrågor Läsårsindelning New Factory - Demola Nedskärningar i undervisningen på matematikcentrums kurser Remiss studentinflytande Rättighetslistan Universitetskanslersämbetets utvärderingar Möjligheten till valfria poäng för Högskoleingenjörer Utbildningsberedningen Forskningsberedningen REFTEC RUBIK Tyngre frågor SUNTU Studierådskollegiet Deltagande i universitets organ Lärosäten syd... 42

62 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Eventuella specifika uppdrag från Lunds Universitet Kårstatus Internationellt arbete HT Internationellt arbete VT Världsmästarkollegiet VT Representation i organ på LTH nivå Styrelsen för Lund Tekniska Högskola Presidietmöten, LTH ledningsgrupp Näringsliv ARKAD HT ARKAD VT Näringslivsutskottet Långsiktig stabil tillväxt Studenternas Karriärmedvetenhet Näringslivsgruppens Varumärke Fritid Verksamhetsberättelse för HUT Inledning Allmänt arbete HUT Gasquesalen Kårhusservice Lophtet Rulle Cornelis Övrigt Aktivitetsutkottet HT Allmänt Cornelis Sexmästarkollegiet Aktukollegiet Nyårsbalen Proud Tech Idrottsutskottet... 61

63 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Samarbete med Teknologkårens IF Student SM, Falun, Innebandy turnering, Viktoriastadion, lördag, Innebandysalen i kårhuset Uniball Slutord Corneliusbalen Nollningsutskottet VT MARK VT Øverphøskollegiet VT Bilaga Ekonomisk rapport verksamhetsåret 12/ Del 1. Intäkter och utgifter Del 2. Resultat Del 3. Ekonomisk fördelning... 73

64 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Funktionärer inom TLTH 2011/2012 Nedan listas de medlemmar som varit funktionärer inom TLTH under 11/12. Det skall dock noteras att även sektionernas funktionärer är funktionärer inom TLTH, men i detta kapitel listas endast TLTH centrala funktionärer. *En reservation är att denna lista är ett utdrag från funktionärsregistret. Detta gör att det kan finnas fel och även att sektioner har missat att rapportera in personer. Funktionärer inom TLTH 2012/2013 Nedan listas de medlemmar som varit funktionärer inom TLTH under 12/13 Studentrepresentanter Aktivitetsutskottet Balmästare, Corneliusbalen Axel Andersson, Wsektionen, Balmästare, Nyårsbalen Hanna Bränfeldt, Fsektionen, F1 Röj Boss Axel Ekman, Fsektionen, Arkivutskottet Arkivutskottets Ordförande Henrik Pettersson, Ing, tlth.se, Arkivarie Alexander Wallin, Dsektionen, tlth.se, Christoffer Cronström, Fsektionen, tlth.se, Mats Risberg, tlth.se, Omar Chaudhry, Ksektionen, tlth.se, Rebecca Allestad, Msektionen, tlth.se, Sarah Törnqvist, Ksektionen, tlth.se, Stefan Alexi, tlth.se, Kårfotograf Martin Rosén, Wsektionen, Medaljkommittéens Ordförande Christer Andersson, Dsektionen, Ledamot i Medaljkommittéen Axel Eyton, Isektionen, Joel Andersson, Fsektionen, Lars Gustafsson, Dsektionen, Lina Brodén, Fsektionen, Forskningsberedningen Elisabeth Joelsson, Doktorandsektionen, Kristian Kallberg, Doktorandsektionen, Olof Hägerstedt, Doktorandsektionen, :a suppleant Kerstin Johnsson, Doktorandsektionen, :a suppleant Malin Jonsson, Doktorandsektionen, :e suppleant

65 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Omar Chaudhry, Ksektionen, Forskningsnämnd 1 1:a suppleant 2:a suppleant KarlMagnus Persson, Doktorandsektionen, KarlMagnus :e suppleant Fullmäktige Talman Joel Andersson Fsektionen, Sekreterare Anna Ekström Fsektionen, Ledamot Oscar Abrahamsson (A) Daniel Almgren (K) Jacob Adamowicz (I) Nils Ahlgren (I) Sofia Brehm (M) Nina Castor (F) Christoffer Cronström (F) Martin Edung (M) Johan Engdahl (ING) Sara Gunnarsson (E) Lars Gustafsson (D) Daniel Lundell (D) Emma Malmtröm (I) Henrietta Mattsson (M) Sara Mikaelsson (F) Erik Molin (F) Tobias Månsson (D) Rickard Möller (K) Martin Persson (V) Sarah Rönnquist (M) Felicia Seemann (F) Gustav Seemann (F) Petter Starlander (K) Madelene Svensson (W) Elaine Åhslund (A) Karin Yip (F) Fysiska institutionens styrelse Malin Jonsson, Doktorandsektionen, Henrik Ekerfelt, Fsektionen, :a suppleant Sara Mikaelsson, Fsektionen, :a suppleant Elin Grånäs, Doktorandsektionen, Husutskottet Datoransvarig Joel Andersson, Fsektionen, DUTChef Robin Ljungkvist, Ledamot Axel Eyton, Isektionen, tlth.se, Christer Andersson, Dsektionen, tlth.se, Jens Olsson, tlth.se, Joakim Sörensen, tlth.se, Johan Garmer, Msektionen, tlth.se, Josefin Sjöberg, Msektionen, tlth.se, Lars Gustafsson, Dsektionen, tlth.se, Lina Brodén, tlth.se, Mats Risberg, tlth.se,

66 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Peter Samuelsson, Msektionen, tlth.se, Simon Kämpe, Dsektionen, tlth.se, Thomas Scheel, tlth.se, Viktor Nybom, Esektionen, tlth.se, Ledamot Datorsystemgruppen Rullechef Oskar Persson, Msektionen, Superintendent Jacqueline Håkansson, Fsektionen, Victor Ahlinder, Fsektionen, Teknikchef Peter Samuelsson, Msektionen, Vice Ordförande Idrottsutskottets ordförande Marcus Tornberg, Fsektionen, Idrottsutskottets vice ordförande Informationsutskottet Vice ordförande Ledamot Infrastrukturoch biblioteksberedningen Rasmus Kjellén, Esektionen, Malin Pettersson, Wsektionen, Institutionsstyrelsen för arkitektur och byggd miljö Jouri Kanters, Doktorandsektionen, Kajsa Lawaczek Körner, Doktorandsektionen, :a suppleant 2:a suppleant 3:e suppleant Institutionsstyrelsen för bygg och miljöteknologi Johanna Sörenssen, Doktorandsektionen, :a suppleant Daniel Honfi, Doktorandsektionen, :a suppleant 3:e suppleant Institutionsstyrelsen för byggvetenskaper Sigfrid Lindén Johansson, Vsektionen, :a suppleant 2:a suppleant 3:e suppleant 9

67 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Institutionsstyrelsen för designvetenskaper Erik Nordin, Doktorandsektionen, Karin Lindmark, Msektionen, :a suppleant 2:a suppleant Christofer Rydenfält, Doktorandsektionen, :e suppleant Sanne Bengtsson, Dsektionen, Institutionsstyrelsen för EIT Sara Gunnarsson, Esektionen, Christian Lindgren, Dsektionen, :a suppleant 2:a suppleant 3:e suppleant Institutionsstyrelsen för energivetenskaper Johan Bergfalk, Msektionen, :a suppleant 2:a suppleant Benjamin Mattsson, Msektionen, Sofia Sparr, Msektionen, :e suppleant Sofia Sparr, Msektionen, Institutionsstyrelsen för immunteknologi Anna Säll, Doktorandsektionen, Lena Nordström, Doktorandsektionen, :a suppleant 2:a suppleant Mattias Levin, Doktorandsektionen, :e suppleant Marianne Sandin, Doktorandsektionen, Institutionsstyrelsen för kemiteknik 1:a suppleant 2:a suppleant 3:e suppleant Institutionsstyrelsen för livsmedelsteknik 1:a suppleant 2:a suppleant Erik Börjesson, Doktorandsektionen, Erik Börjesson, Doktorandsektionen, :e suppleant Institutionsstyrelsen för maskinteknologi Mathias Jönsson, Doktorandsektionen, Hans Andersson, Msektionen, :a suppleant 10

68 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari :a suppleant Sofie Borre, Msektionen, :e suppleant Alexander Sallbring, Msektionen, Institutionsstyrelsen för mätteknik och industriell elektroteknik 1:a suppleant 2:a suppleant 3:e suppleant Oscar Elmqvist Sandvik, Fsektionen, Institutionsstyrelsen för reglerteknik 1:a suppleant 2:a suppleant 3:e suppleant Souzan Meana, Dsektionen, Institutionsstyrelsen för teknik och samhälle Malin Malmström, Vsektionen, Höskuldur Gudjonsson, Doktorandsektionen, Vanessa Stjernborg, Doktorandsektionen, :a suppleant Therese Berndtsson, Vsektionen, :a suppleant Anna Ekman, Doktorandsektionen, :e suppleant David Lindelöw, Doktorandsektionen, Höskuldur Gudjonsson, Doktorandsektionen, Institutionsstyrelsen för teknisk ekonomi och logistik Edi Zulfaj, Isektionen, Linda Rundqwist, Msektionen, :a suppleant 2:a suppleant 3:e suppleant Institutionstyrelsen för datavetenskap Emma Söderberg, Doktorandsektionen, Emma Söderberg, Doktorandsektionen, Peter Seimar, Dsektionen, Oscar Elmqvist Sandvik, Fsektionen, :a suppleant Krzysztof Wnuk, Doktorandsektionen, :a suppleant 3:e suppleant Niklas Welander, Dsektionen, Karriärnämnd Mattias Karlsson, :a suppleant 2:a suppleant Kårstyrelsen Ledamot Anna Ekström, Fsektionen,

69 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Axel Eyton, Isektionen, Charlotte Gunsjö, Ludwig Jacobsson, Mikael Leveau novén, Samuel Butler, Ksektionen, Sofia Henryson, Kemiska institutionens styrelse Cecilia Månsson, Doktorandsektionen, :a suppleant 2:a suppleant Karin Holmqvist, Doktorandsektionen, Kollegium Informationskollegiet Ordförandekollegiet Överphöskollegiet, ÖPK Skyddsombudskollegiet, SkX Studierådskollegiet, SRX Utbildningsnämndskollegiet, UNX Världsmästarkollegiet, VmX LTHs jämställdhetsoch likabehandlingsgrupp Malin Pettersson, Wsektionen, :a suppleant LTHs presidie Rasmus Kjellén, Esektionen, Malin Pettersson, Wsektionen, LTHs styrelse Mikael Leveau novén, Sofia Mattsson, Kerstin Johnsson, :a suppleant Rasmus Kjellén, Esektionen, :a suppleant Omar Chaudhry, Ksektionen, :e suppleant Matematikcentrums styrelse Björn Linse, Fsektionen, Johan Westerborn, Fsektionen, Kerstin Johnsson, Doktorandsektionen, :a suppleant 2:a suppleant Nollningsutskottet Nollegeneral Nolleöverste Jennifer Alvén, Fsektionen, Övriga Förtroendevalda Aktieägarrepresentant KFS Inspektor Ledamot i Karnevalsorganet Ledamot i KFS styrelse Pålsjö Ängsblads redaktör Sakrevisor Christian Nilsson,

70 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Presidiet Generalsekreterare Tobias Mörtlund, Vsektionen, Kårordförande Rasmus Kjellén, Esektionen, Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor Mikael Leveau novén, Omar Chaudhry, Ksektionen, Vice Kårordförande för Internationella frågor Nistiman Yilmaz, Fsektionen Vice Kårordförande för Studiesociala frågor Malin Pettersson, Wsektionen, Näringslivsansvarig Henrik Ojeda, Projektledare ARKAD Informationsansvarig Pedell Ylva Teleman, Aktivitetssamordnare Programledning A August Jansson, Asektionen, Petra Svensson, Asektionen, :a suppleant Ellen Mendelhartvig, Asektionen, :a suppleant Linus Mannervik, Asektionen, Programledning B/K 1:a suppleant 1:a suppleant Programledning BME Adam Urga, Esektionen, Adam Urga, Esektionen, Adam Urga, Esektionen, Adam Urga, Esektionen, Johan Björck, Esektionen, Johan Björck, Esektionen, Johan Björck, Esektionen, :a suppleant Anna Olsson, Esektionen, :a suppleant Programledning Brand Ida Petteresson, Vsektionen, :a suppleant 2:a suppleant Programledning C 1:a suppleant Tim Larsson, Vsektionen, :a suppleant Sigfrid Lindén Johansson, Vsektionen, Programledning D Carolina Sartorius, Dsektionen, Eliza Jing, Dsektionen, :a suppleant Gustav Sällberg, Dsektionen, 13

71 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari :a suppleant Mats Rydberg, Dsektionen, Mats Rydberg, Dsektionen, Programledning E Niklas Claesson, Esektionen, Nina Khayyami, Esektionen, Sebastian Mellström, Esektionen, :a suppleant Thea Välemark, Esektionen, :a suppleant Oscar Sönnergren, Esektionen, Programledning F Henrik Ekerfelt, Fsektionen, Sara Mikaelsson, F, :a suppleant 2:a suppleant 3:e suppleant Malcolm Horal, Fsektionen, :e suppleant Karl Hylén, Fsektionen, Programledning I Linnea Karell, Isektionen, Marcus Witting, Isektionen, :a suppleant Conrad Gerlach, Isektionen, :a suppleant Sara Melin, Isektionen, Programledning ID Joana Holmström, Asektionen, Karl Jönson, Asektionen, :a suppleant Oskar Lundgren, Asektionen, :a suppleant Rebecca Wennberg, Asektionen, Programledning ING Byggteknik 1:a suppleant 2:a suppleant Programledning ING Dataoch Elektroteknik 1:a suppleant 2:a suppleant Programledning Kinainriktningen Thea Välemark, Esektionen, Edward LinderothOlson, Dsektionen, :a suppleant 2:a suppleant Programledning L 1:a suppleant 2:a suppleant 3:e suppleant Programledning Livsmedelsteknik 1:a suppleant 14

72 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari :a suppleant Programledning M 1:a suppleant 2:a suppleant Henrietta Mattsson, M, Henrietta Mattsson, M, :e suppleant 4:e suppleant Programledning N Anton Frisk, Fsektionen, Johanna Nordlander, Fsektionen, Karin Lovén, Fsektionen, :a suppleant 2:a suppleant Mikael Novén, Fsektionen, :e suppleant Marcus Tornberg, Fsektionen, :e suppleant Programledning Pi Ingrid Johansson, Fsektionen, Nistiman Yilmaz, Fsektionen, Samuel Wiqvist, Fsektionen, :a suppleant 2:a suppleant 3:e suppleant Petra Maretic, Fsektionen, :e suppleant Linda Hansson, Fsektionen, Programledning V 1:a suppleant Johanna Hallberg, Vsektionen, hotmail.se, Tim Larsson, Vsektionen, :a suppleant Sigfrid Lindén Johansson, Vsektionen, Programledning W Erik Sönegård, Wsektionen, Johan Liljedahl, Wsektionen, :a suppleant Gabriel Persson, Wsektionen, :a suppleant Ida Arvidsson, Wsektionen, :e suppleant Sofia Carlson, Wsektionen, Rekryteringsnämnd 1:a suppleant 2:a suppleant SFS delegation Suppleant Styrelsen för förbränningstekniskt centrum Studeranderepresentant Tackmästeriutskottet Tackmästeriutskottets Ordförande Tackmästeriutskottets Vice Ordförande Ledamot Malin Sohlmér,

73 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Utbildningsberedningen Angelica Dahlström, INGsektionen, Mats Rydberg, Dsektionen, Sofia Sparr, Msektionen, :a suppleant Omar Chaudhry, Ksektionen, :a suppleant Dara Kader, Msektionen, :e suppleant Malin Pettersson, Wsektionen, Utbildningsnämnd A Daniel Lundell, Dsektionen, Daniel Lundell, Dsektionen, Adam Urga, Esektionen, Sebastian Mellström, Esektionen, Sara Brannefalk, INGsektionen, :a suppleant Jens Elofsson, Dsektionen, Jens Elofsson, Dsektionen, :a suppleant Adam Urga, Esektionen, Sebastian Mellström, Esektionen, :e suppleant Tamara Abdulrazak, INGsektionen, Utbildningsnämnd B Henrik Ekerlfelt, F, Ingrid Johansson, Fsektionen, Adam Risberg, Isektionen, Inanna Lallerstedt, Isektionen, David Lavröd, Fsektionen, Ingrid Johansson, F, :a suppleant Emelie Leht, Fsektionen, Tove Lagström, F, :a suppleant Adam Risberg, Isektionen, Inanna Lallerstedt, Isektionen, :e suppleant Erik Molin, F, Henrik Ekerfelt, Fsektionen, Utbildningsnämnd C Albin Karlberg, Vsektionen, Jessica Blomqvist, Vsektionen, Marianne Olofsson, Ksektionen, Max Hammarfjord, K, Erik Sönegård, Wsektionen,

74 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari :a suppleant Daniel Matsson, Vsektionen, Jessica Blomqvist, Vsektionen, :a suppleant Gustav Rällfors, Ksektionen, Richard Möller, Ksektionen, :e suppleant Erik Sönegård, Wsektionen, Utbildningsnämnd D Elin Schnipper, Asektionen, Freja ElvinNowak, Asektionen, hotmail.com, Therese Heckler, Vsektionen, Emma Nilsson, Vsektionen, Marina Nyman, Vsektionen, Johan Tärnås, INGsektionen, Linus Mannervik, Asektionen, :a suppleant Therese Heckler, Vsektionen, :a suppleant Elin Svensson, Vsektionen, :e suppleant Angelica Dahlström, INGsektionen, Utbildningsnämnd E Astrid Kvist, M, Sofia Sparr, Msektionen, Andreas Hanson, Asektionen, Andreas Hansson, Asektionen, Henrietta Mattsson, Msektionen, Sofie Tapper jansson, Msektionen, :a suppleant Erik Svantesson, Msektionen, Sofia Pettersson Sparr, M, :a suppleant Oskar Lundgren, Asektionen, Oskar Lundgren, Asektionen, :e suppleant Shahad Mohammed, Valberedningen Valberedningens ordförande Karin Lindmark Ledamot Jonathan Ferm Martin Persson Daniel Sahlroth Valnämnden Valnämndens ordförande Felix Mörée, Fsektionen, tlth.se, Ledamot Johan Westerborn, Fsektionen,

75 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Förändringar av stadgan FM Andra läsningen av Proposition Björn Hansson föredrog. Fullmäktige diskuterade kring vem som kring proinspektor ansvarar för att hitta lämpliga kandidater till posten som Proinspektor. Fullmäktige beslutade att i en andra läsning: att enhälligt bifalla propositionen om proinspektor i TLTH:s stadgar lägga till ett nytt kapitel 13 "Proinspektor" att i TLTH:s stadgar lägga till 13.1 "Uppgift" med lydelsen: "Kårens Proinspektor har till uppgift att stödja kårens verksamhet genom sin kunskap." att i TLTH:s stadgar lägga till 13.2 "Val" med lydelsen: "Proinspektor väljs av Fullmäktige för en tid av två kalenderår. Proinspektor väljs från näringslivet, och kan omväljas högst en gång." att göra erforderliga nummerförändringar på efterföljande kapitel. 15 Andra läsningen av Motion: Medicin & Teknik Diskussion om varför originalmotionen inte finns med i handlingarna. Visar sig att det som står i protokollsutdraget är motionen i sin helhet. Fullmäktige beslutade att läsningen: enhälligt bifalla propositionen i andra att i TLTH:s stadga 15.1 ersätta Sektionene för Elektroteknik inom TLTH, E-sektionen till E-sektionen inom TLTH, E-sektionen att i TLTH:s stadga 15.2 b) ersätta medlem av Sektionen för Elektroteknik inom TLTH är kårmedlem som studerar vid: 1) Civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik 2) Mastersprogrammet System-on-Chip med medlem av E-sektionen inom TLTH är kårmedlem som studerar vid: 1) Civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik 2) Civilingenjörsprogrammet i Medicin & Teknik 3) Mastersprogrammet System-on-Chip 16 Andra läsningen av Motion: Valberedningen Erik Schultz föredrog. Fullmäktige beslutade att läsningen: enhälligt bifalla propositionen i andra 18

76 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 att i Kårens stadgar under 11:1 Uppgift ändra lydelsen: Valberedningen har till uppgift att informera om Kårens förtroendeuppdrag, att verka för att lämpliga kandidater rekryteras samt att i övrigt förbereda val som skall förättas i Fullmäktige, i den mån ej annan valberedande instans anges i dessa stadgar eller i reglementet.. till: Valberedningen har till uppgift att förbereda val som skall förättas i Fullmäktige, i den mån ej annan valberedande instans anges i dessa stadgar eller i reglementet. att lydelsen: i Kårens stadgar under 11:2 Sammansättning ändra Valberedningen består av ordförande jämte två av Fullmäktige utsedda ledamöter samt en representant från varje sektion utsedd av respektive sektion. Valberedningen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.. till: Valberedningen består av ordförande jämte fyra av Fullmäktige utsedda ledamöter. Valberedningen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. FM Motion angående sektionsordningen i stadgan Tobias Mörtlund föredrog ärendet Axel Eyton meddelade att styrelsen står bakom motionen Oscar Abrahamsson yrkade att i kårens stadgar på samtliga ställen där det förekommer ändra "Sektionen för arkitektur inom TLTH" till "Sektionen för Arkitektur och industridesign inom TLTH" Johan Engdahl yrkade att i kårens stadgar på samtliga ställen där det förekommer ändra från "Ing-sektionen" till "ING-sektionen" Fullmäktige beslutade enhälligt att bifalla Oscars yrkande att att motionen: bifalla Johans yrkande i en första läsning bifalla den framvaskade att i TLTH:s stadgar under 15.1 "Definition" ändra lydelsen: "Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH, W-sektionen; Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH, I-sektionen; Doktorandsektionen inom TLTH, Dokt-sektionen, samt Ingenjörssektionen inom TLTH, Ing-sektionen." till 19

77 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 "Doktorandsektionen inom TLTH, Dokt-sektionen; Ingenjörssektionen inom TLTH, ING-sektionen; Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH, W-sektionen, samt Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH, I-sektionen." att i TLTH:s stadgar under 15.2 "Medlem av respektive sektion är som följer" ändra lydelsen: "h) medlem av Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH är kårmedlem som studerar vid: 1) Civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik 2) Mastersprogrammet Water Resources i) medlem av Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH är kårmedlem som studerar vid: 1) Civilingenjörsprogrammet i Industiell ekonomi j) Medlem av Ingenjörssektionen inom TLTH är kårmedlem, som studerar vid Lunds Tekniska Högskola i Helsingborg k) Medlem av Doktorandsektionen inom TLTH är kårmedlem. som bedriver forskarstudier på LTH." till " h) Medlem av Doktorandsektionen inom TLTH är kårmedlem. som bedriver forskarstudier på LTH. i) Medlem av Ingenjörssektionen inom TLTH är kårmedlem, som studerar vid Lunds Tekniska Högskola i Helsingborg h) medlem av Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH är kårmedlem som studerar vid: 1) Civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik 2) Mastersprogrammet Water Resources i) medlem av Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH är kårmedlem som studerar vid: 1) Civilingenjörsprogrammet i Industiell ekonomi" att i TLTH:s stadgar under "Sektionernas färger och symboler" ändra lydelsen: "Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH (W-sektionen) turkos Sigge Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH (I-sektionen) vinröd Isbjörn Doktorandsektionen inom TLTH (Dokt-sektionen) silver Dr And Ingenjörssektionen inom TLTH (Ing-sektionen) mörkblå Rune Andreasson" till "Doktorandsektionen inom TLTH (Dokt-sektionen) silver Dr And Ingenjörssektionen inom TLTH (ING-sektionen) mörkblå Rune Andreasson Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH (W-sektionen) turkos Sigge Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH (I-sektionen) vinröd Isbjörn" FM Motion om BEST Mikael Novén och Axel Eyton föredrog ärendet Fullmäktige beslutade enhälligt att i en andra läsning bifalla motionens första attsats att i Stadgans 9.1 lägga till 20

78 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 j) BEST-Lund att i klump bifalla motionens att-satser 2-5 att i Reglementet stryka Board of European Students of Technology och ändra numrering på efterföljande paragrafer i logisk ordning att i Reglementet lägga till 7.10 Board of European Students of Technology Lund med lydelsen Board of European Students of Technology Lund, BEST Lund, ska verka för ett ökat utbyte mellan medlemmar i TLTH och studenter vid andra universitet i Europa. BEST Lund verkar för att upprätthålla det som stipuleras i BEST internationella styrdokument. BEST Lund ska tillsammans med UtbU och LTH arrangera kurser för studenter vid universitet i Europa anslutna till BEST internationellt. BEST Lund ska arrangera den lokala ingenjörstävlingen European BEST Engineering Competition, EBEC och skicka de vinnande lagen till den nordiska finalen. BEST Lund ska när det åläggs dem från BEST internationellt arrangera olika BEST arrangemang. T.ex., men inte uteslutande, Regionala möten, EBEC Nordic och möten för den internationella styrelsen. BEST ska arrangera kulturutbyten med andra universitet i Europa. BEST Lund består av en ordförande och erforderligt antal övriga ledamöter. att att i Reglementet, Fullmäktige under Övriga val lägga till vid höstens första möte välja följande poster BEST-ordförande (1) att i Reglementet 4.1 Åliggande stryka "att stadfästa val av BEST-ordförnade med mandatperiod 1 september till 31 augusti" 21

79 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Året i korthet Detta kapitel beskriver kort några av de övergripande frågor och projekt som Teknologkåren har behandlat under verksamhetsåret 12/13. Utöver dem har Kåren bedrivit löpande verksamhet i enlighet med de styrdokument som reglerar detta. Kårstödet Har under våren 2013 diskuterats stort och är en relevant fråga för kåren då det är vår andra största inkomstkälla. I dags läget ger staten 100kr per helårsstudent (HÅS). Tidigare låg sedan ett ökat stöd från LU centralt på 75 kronor per HÅS. En summa som successivt minskat sedan kårobligatoriets fall. I höstas lyftes diskussion från ett flertal andra kårer i Lund att detta stöd var alldeles för lågt. LUS förde kårernas gemensamma röst i detta och slutprodukten var en höjning från och med hösten 2013 men 50kr. Detta resulterar att vi får 225 kr per helårsstudent (HÅS), vid LTH studerar ca 7000 HÅS vilket gör det till en stor ökning rent ekonomiskt! Studentlund Studentlund har under verksamhetsåret varierat kraftigt i sin attityd mot TLTH. Under hösten var relationerna mycket goda och det fördes en kontinuerlig kontakt. Under våren var det annat ljud i skällan. AF och KK blev väldigt restriktiva mot TLTH, både handlingar och inbjudningar till studentlundsaktiviteter slutade att skickas till oss. Under gjorde även ett antal TM-studenter en beslutsutredning av TLTH:s beslut att inte gå med i studentlund. Där gjordes konklusionen att det fortfarande var rätt beslut att inte vara en del av studentlund. Men att frågan bör utredas kontinuerligt. Reftec Ständig utvärdering pågår. VORK-gruppen genomförde en enkätundersökning som skickades ut till alla arbetsgrupper och svarsfrekvensen var hög men ännu har ingen sammanställt undersökningen. Under verksamhetsåret har ARGast varit en ständig diskussion. Reftec-kårerna tog under föregående år ett beslut att göra investeringar i fortsatt utveckling av ARGast i NodeOne:s regi. Detta beslut revs sedan upp för att gå till en mindre firma i Umeå. Tyvärr präglades ARG och Korks verksamhet mycket av ARGast vilket tillslut resulterade i en viss bitterhet inom kork. JFF 12/13 var även det ett år där vi saknade en utskottsordförande för Tackmästeriutskottet, detta tilltrots så beslutade undertecknade med några från styrelsen att göra en större satsning för att arrangera den största Funktionärsfesten på flera år. Detta resulterade i att vi bjöd ca 600 aktiva på mat och en konsert med liveakt. Beslutet att inte bjuda på någon alkohol var även det något nytt. Att satsa mer på helheten och upplevelsen var något som uppskattades av den stora massan och förhoppningarna är att jff;en skall fortsätta i samma riktning. Medlemshantering Under året så har anslutningsgraden varit god, jag räknade det till att ca 94% av alla studenter som började på LTH hösten 2012 blev medlemmar i kåren. Detta trots stora problem med det nya medlemsystemet från Montania. Många lärdomar finns nedtecknade men en av de största var att stämma av med Montania veckan innan terminsstart och vara redo att skriva in personer manuellt om systemet brakar ihop. 22

80 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Sångboksdebatten Under vårterminen så uppdagades det en sång i F-sektionens sångbok som var allt annat än acceptabel. Detta uppmärksammandes av en student utanför LTH som publicerade ett foto på sången via Twitter. Samma dag som detta var kåren i kontakt med F-sektionen och alla övriga sektioner för att informera om hur kåren ställde sig till detta. En vecka senare publiceras en artikel i lundagård om detta vilken ger ett nationellt genomslag. Debatten förvärras när det uppdagas att den berörda sången och flera av liknande karaktär finns i D-sektionens sångarkiv och sångbok. Rådet är att för kanske var anat år föra en diskussion om sånger och vilka som är mer eller mindre lämpliga. För att hantera detta så tog styrelsen beslut om att ge ett ekonomiskt stöd till alla sektioner som ville trycka om sina böcker. En dialog med sektionerna fördes även i att vara mer granskande i tyck av sångblad och alltid tänka på att ha en inkluderande miljö. Lug, En grupp manliga studenter trakasserar sina medstudenter. Mitt under överlämningen sommaren 13 så publiceras en artikel i Metro om att det finns en grupp med manliga studenter som kallas LUG. Denna grupp påstås sätta skolan i skräck och trakassera ett större antal studenter. Denna sensationsjournalistik men relativt lite fakta resulterar åter igen till ett väldigt stort medialt intresse. Tidningar, TV och Radio var alla intresserad och intervjuade kåren i frågorna. Kåren tog ett tydligt avståndstagande RASMUS KJELLÉN Kårordförande 23

81 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Centralt Detta kapitel av verksamhetsberättelsen berör de centrala funktioner inom TLTH såsom styrelse, fullmäktige, valberedning, valnämnd, administration etc. I kapitlet ingår även redogörelser för Informationsutskottet och Arkivutskottet samt en rapport kring KFS verksamhet under året. Kårstyrelsen Rasmus Kjellén Kårordförande Kårstyrelsen har under året tagit en väldigt operativ roll. Det har kunnat urskiljas genom ett stort engagemang under event, utbildningar och sektionskontakter. Styrelsen har även arbetat med att få en god insyn i hur heltidarna arbetar och prioriterar. I avsaknaden av en konkritiserad VP landade ofta större frågeställningar om heltidarnas prioriteringsvägar hos styrelsen. Där även en ny mall för hur rapporter till styrelsen skulle se ut togs fram. Verksamhetsåret avslutades med glädje när en ny ordförandeklubba presenterades. Några större punkter som styrelsen arbetat med är: Mötesordförande Under hösten lyftes en diskussion om att kårordförande sitter på dubbla stolar i styrelsen. Hen skall dels leda styrelsens arbete och möten. Men också representera heltidarna och vara representanten från den operativa verksamheten. Detta ledde till att Mikael Novén tog över som mötesordförande, Ko kallade fortfarande till mötena men Mikael ledde dem och förberedde handlingar. Detta var efter en tids prövning en god idé, Ko kunde mer driva heltidarnas frågor och mer aktivt kunna delge reflektioner från verksamheten i de frågor som diskuterades. Under sista FM mötet så presenterades även en proposition som föreslog att fastställa denna typ av förfarande där Ko ej leder styrelsens möten. Verksamhetsplanen Arbetet med verksamhetsplanen kom igång i god tid då alla nytillträdda heltidare fick chansen att ta fram förslag på konkretiseringar. Där efter skulle sedan styrelsen sammanställa detta till ett slutgiltigt dokument. Dock så kom några delar in väldigt sent medan styrelsen prioriterade att jobba med den löpande verksamheten. Detta gjorde att det tog till januari för än den blev konkritiserad. Detta var ett problem, en bidragande faktor var dess storlek. Antalet punkter i den klubbade var allt annat än realistiskt att åstadkomma under ett verksamhetsår. Planen liknande mer en önskelista. Men med styrelsens goda arbete så togs det fram en konkretisering som sedan jobbades delvis med under våren. Dock skedde ingen större återkoppling. I arbetet med 13/14 VP så gick arbetet bättre, styrelsen tog en aktivroll och visionen var att denna skulle vara både kortare och mer lätt övergriplig är 12/13. Detta gjordes med bravur och en VP klubbades på FM 6. Utöver dessa projekt har Kårstyrelsen bland annat även Arrangera en av kårens största JFF;ar någonsin med över 600 deltaganden Stödja bland annat LSE, Jesperspexet och LTH kören Genom Heltidarna, genomfört tentamat till medlemmarna under tentaperioderna. Gått igenom alla riktlinjer och uppdaterade dessa där det funnits nödvändigt. 24

82 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Ekonomi och Förvaltning Detta avsnitt av verksamhetsberättelsen behandlar ekonomin, förvaltningen samt den centrala administrationen. Medlemsutveckling och avgiftsstruktur Detta kapitel sammanfattar främst medlemshantering, anslutningsgrader samt medlemskortsproduktion under verksamhetsåret. Medlemsformen är enligt samma princip som föregående verksamhetsår, engångsavgiften har varit 300 kr och berättigar medlemskap för hela studieperioden. Kåren samlar centralt in medlemsavgifter och denna medlemsavgift berättigar även till medlemskap i den sektion som korrelerar med utbildningen. Sektionerna har sedan fått ett stöd utbetalt från Kåren på 30 kr per student och termin. Sammanfattningsvis kan man säga att anslutningsgraden har varit oförändrad jämfört med föregående verksamhetsår. Liksom föregående verksamhetsår har Heltidarna ansvarat för att ta emot medlemmar och studenter i Kårexpeditionen under läsdagar mellan 11:00-14:15. Alla studenter på LTH har kostnadsfritt fått ta del av studentrabatterna via Mecenat, även de studenter som inte är medlemmar. Medlemskort Under hösten byttes medlemssystem vilket ledde till en prekär situation då det i samband med utskicket av medlemskortet framkom att valkod saknades. Detta gjorde att tusentals nya kort fick skickas ut till medlemmarna. Felet berodde på bristande kommunikation mellan leverantören av medlemssystemet och kortleverantören. Anslutningsgrad Vid verksamhetsåret slut hade Kåren aktiva medlemmar, vilket motsvarar 81 % av alla studenter vid den tekniska fakulteten vid Lunds Universitet. Dessa medlemmar är fördelade mellan sektionerna enligt följande: Medlemsregister Innan höstterminen startade byttes medlemssystem till Montania. Under inskrivningens första tid var det kaos då systemet var totalt överbelastat vilket medförde att inskrivning fick ske medelst penna och papper. Företagets VD fick komma ner och förklara sig. Placeringar Inga förändringar gällande Kårens placeringar har skett under året. Ca 10 % placerades i den kategori som placeringspolicyn kallar C, alltså den mest aggressiva kategorin. Denna portfölj hanterar Färs och Frosta Sparbank via en s.k. diskretionär förvaltning, de väljer helt enkelt hur portföljen är utformad enligt vissa specifika riktlinjer kring både risk och innehåll. Ca 20 % av tillgångarna placerades i den kategori som kallas B, alltså medelriskkategorin, här har vi valt att köpa FRN-obligationer exponerade mot ett företag. Om man vill placera mer i framtiden bör man exponera sig mot andra företag för att sprida riskerna. 70 % av Kårens tillgångar finns fortfarande kvar i en lågriskplacering exponerad mot ett flertal svenska företag. 25

83 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Upplösning av reserverade medel Under året har ett antal inköp och reparationer gjorts som inte rymts i budget och därför har Fullmäktige beviljat upplösning av reserverade medel för vissa projekt. De upplösta medlen motsvarar ,14 kr. Nedan redovisas dessa upplösningar. Kårfullmäktige har under året upplöst reserverade medel vid följande tillfällen: S1 12/13: kr, Kårhusets Driftsfond, inköp värdeskåp. FM : kr, Datorutrustningsfond, inköp nya datorer samt komponenter till servern FM2-2013: kr, Kårhusets Driftsfond, inköp städmaskin. FM3-2013: kr, Kårhusets Driftsfond, inköp scen FM5-2013: ,64 kr (3 650 ), Kårhusets Driftsfond, inköp ljus Gasquesalen. Under året har även inköp gjorts från upplösningar som beslutats 11/12, men ej genomfördes fullt ut. Det rör sig om: FM5-2012: kr, Kårhusets Driftsfond, för inköp av en fast ljudanläggning till Gasquesalen. FM5-2012: kr, Utrustningsfonden HUT, utljud Resultat Innan upplösning av reserverade medel var kårens resultat drygt -125 tkr och efter upplösningarna knappt 425 tkr. Resultatet kan härledas till främst ökade intäkter för Husutskottet i form av främst teknikuthyrningar, men även minskade utgifter för utskottet som helhet. De finansiella posterna (ränteintäkter, avkastningar m.m.) bidrog till stor del till resultatet. Näringslivets stora intresse att interagera med teknologstudenterna bidrog till bättre resultat för ARKAD, jämfört med budgeterat. Tobias Mörtlund Generalsekreterare 26

84 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Fullmäktige HT 2012 Christoffer Cronström, Fullmäktiges talman Fullmäktige har under hösten haft fem stycken ordinarie fullmäktigemöten och inga extra sammanträden. Ett av mötena hölls i Konsul Perssons villa i Helsingborg för att marknadsföra fullmäktige för ING-sektionen, som under året helt saknade ledamöter. Detta fick önskad effekt, då det inkom ING-kandidater till fullmäktigevalet. Ett återkommande problem var dålig närvaro bland ledamöterna, trots uppmaningar åt alla att hellre säga upp sin plats helt än att inte närvara. Både FM7, FM9 och FM10 var på gränsen för beslutsmässighet, och det förekom att ledamöter ringde sina kollegor för att förmå dem att dyka upp, och detta försenade mötena en del. Som protokollen kan avslöja öppnades två av mötena utan beslutmässighet, vilket fullmäktige ansåg tillåtet så länge endast informationspunkter och ordningsfrågor behandlades till mötet blivit beslutsmässigt. Fullmäktige VT 2013 Joel Andersson Fullmäktiges talman Fullmäktige har under våren haft fem stycken ordinarie fullmäktigemöten varav ett var ValFM. Inga extra sammanträden har behövts. ValFM var förlagt över två dagar, heltidare valdes första dagen och kårstyrelse, SLTH och övriga valdes andra dagen. Detta var planerat från början i samråd med Valberedningen. Samtliga protokoll från 2012 är justerade och lagda till handlingarna. Undertecknad har under våren fått lite bättre koll på mötesformalia och tack vare en mycket bra och erfaren Sekreterare har det inte skett så många misstag. Fullmäktige har varit snälla och stått ut med att korrigera eventuella misstag som ändå skett. Överlag har närvaron hos fullmäktige varit bra, det har bara varit något enstaka möte då det varit lite dålig närvaro. Det har varit många bra diskussioner och överlag så är det alltid några fullmäktigeledamöter som har inlägg i var diskussion. Det har också diskuterats och presenterats idéer om hur information om vad fullmäktige gör ska spridas och vissa av dessa har påbörjats, som t.ex. informationstavla med mötessammanfattning. Det återstår att se hur detta faller ut över resten av året. 27

85 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Valnämnden HT12 Valnämndens arbete kom igång sent då ordförande till valnämnden hittades först under hösten. Målen som skissades upp i början var skyhöga och handlade om ökat valdeltagande, ökat antal kandidater samt ökad kunskap om Kåren. Konkretiseringen av detta ledde till att fokus lades på sektionernas styrelser med motiveringen att om inte de är engagerade så skulle det vara svårt att engagera sektionernas medlemmar. Innan valet besöktes alla sektionsstyrelser en gång för att få dem att hjälpa oss med informationsspridning. Mötet behövdes för att få dem att förstå vikten av representation från deras sektion och att få dem att bidra med att uppmuntra medlemmarna till att rösta. Under valet besöktes alla sektionsmöten och hjälpen från styrelserna var stor. Valet blev dock inte den succé som det fanns potential till, vilket var en konsekvens av att den första upplagan medlemskort som skickades ut inte hade en valkod på sig. Det erbjöds därför även pappersröster vilket utgjorde cirka hälften av det totala antalet röster. Pappersrösterna var ett väldigt smidigt sätt att få medlemmarna att rösta under sektionsmötena. Budgetmässigt så användes inte så mycket pengar som fanns till förfogande. Detta dels för att tiden inte erbjöd möjlighet till extravaganta kampanjer utan resurserna användes smart. Kampanjen baserades mest på att få folk att vara medveten om valet och dess nytta. Antal personer som ställde upp i valet var 36, vilket var en ökning från 2011 med fyra kandidater. Valdeltagandet under 2012 års val följer nedan med 2011 inom parantes. F 15,4 % (12,7 %) E 16,8 % (15,8 %) M 7,5 % (16,6 %) V 4,8 % (4,4 %) A 18,0 % (16,7 %) K 5,5 % (11,6 %) D 4,7 % (3,2 %) Dokt 0,5 % (1,0 %) Ing 7,5 % (2,1 %) W 18,0 % (20,1 %) I 18,0 % (16,4 %) Totalt 9,9 % (10,4 %) Årets val har varit upptakten till att fullmäktige börjat ta tag i att vara ännu synligare. Men mer arbete krävs och det behövs tydlig och återkommande upplysning om Kårens roll i allmänhet samt fullmäktiges roll i synnerhet. Fullmäktigevalet speglar medlemmarnas intresse för, och kunnande om, Kåren. En ökning av dessa bör inneha högsta prioritet för att inte demokratin ska undermineras. Avslutningsvis vill jag tacka samtliga personer som varit inblandad i 2012 års fullmäktigeval. Framför allt vill jag tacka min högra hand Johan Westerborn och vår IT-konsult Joel Andersson. Felix Mörée Valnämndens ordförande

86 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Valberedningen HT12 Carl Aspernäs, Valberedningens ordförande VT12 Valberedningen har den gånga terminen bestått av Erik Schultz, Karin Lindmark, Jonatan Ferm, Johanna Sandén, Linus Svensson samt undertecknad. Då detta var andra terminen i samma regi och med samma laguppställning tog valberedningen chansen att ändra taktik inför höstterminen. Med ett val i bagaget tog valberedningen med sig en del erfarenheter och tankar till en eftermiddags utbildning som Karriärcenter ordnade. Denna gav insyn i hur en rekryterare jobbar och hur man skulle kunna utveckla valberedningsarbetet. Detta resulterade i ett första försök att skapa kravprofiler där man först sätter upp en lista med krav som posten skall uppfylla. Därefter hittar man egenskaper som uppfyller dessa krav. Slutligen anpassar man frågor för att utreda om kandidaten besitter de egenskaperna man söker. Valberedningen fick dessutom beröm för sitt tidigare arbete samt generella pointers på hur man kan genomföra en bättre intervju. Valet beredes på väldigt kort tid även denna gång, FM borde framöver verkligen tänka efter innan man bestämmer vilken dag som Val-FM respektive Höst-FM är för att undvika att komprimera nomineringsperiod, intervjuperiod eller den tiden då nomineringarna är kända! Valberedningen gjorde ett gott förarbete till valet och krävdes stundtals svåra beslut och ställningstagande. Två saker lämnade dock en avgående ordförande i eftertanke och detta är något man skall ta i beaktan framöver. För det första bör FM tänka över sitt agerande i en situation där en kandidat har intervjuats och kanske till och med vunnit mot andra kandidater går upp i val med mot en kandidat som inte valberetts. Skall det vara en säker väg till att bli vald att låta bli att intervjuas för att sen endast behöva motkandidera den som vann intervjuerna? Skall man lyssna på valberedningen överhuvudtaget i ett sådant fall? Ska man ens ha en valberedning? För det andra bör man titta på antalet vakantsatta poster. Titta på det några år tillbaka, finns där en trend? Jag ser ingen direkt lösning men jag ser trenden och någon borde göra något åt det. En angränsande tanke är en radikal sådan. På minst en av våra systerskolor väljer inte FM heltidarna. De väljer Kårstyrelse samt Kårordförande. Det är sen Kårstyrelsen som väljer heltidarna. Detta speglar även hur man jobbar och hur organisationen är uppbyggd. Kanske är detta något som vi bör utreda om även vi ska ge oss på. Slutligen vill jag tacka Linus, Johanna, Jonatan, Karin och Erik för det gångna året. Hoppas ni har lärt er massor om er själva, om varandra och av de intervjuade samt att ni kan och kommer ta nytta av detta i framtiden. Carl Aspernäs Valberedningens ordförande

87 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Valberedningen VT13 Karin Lindmark, Valberedningens ordförande VT13 Karin har kontaktats vid ett flertal tillfällen för att inkomma med en del beskrivande valberedningens verksamhet under våren. Detta har dock inte inkommit men valen genomfördes och de kandidater som skulle valberedas, valbereddes. RASMUS KJELLÉN Kårordförande Informationsutskottet HT 2012 Petter Starlander, Informationsansvarig Hemsidan Under innan sommaren så hade Informationsansvarige och Datoransvarig ett möte där Kårens hemsida diskuterades. Vilka nya funktioner behövdes och vad skulle ändras osv. Diskussionen ledde fram till några mindre förändringar så som att framsidan omstrukturerades och kalendern gjordes mer sektionsvänlig med bland annat möjlighet att markera eventen som sektionsevent. Men den stora förändringen var givetvis att Teknologkåren fick en engelsk version av sin hemsida. Under året översattes delar av hemsidan men en helt översatt sida kunde inte lämnas över till Informationsansvarig Nollningen Efter den lyckade marknadsföringen Teknologkåren vill ligga med dig bestämde jag tidigt på sommaren att nollningen 2012 skulle Teknologkåren synas minst lika mycket som En ny musikvideo spelades in för att användas i marknadsföringssyfte av Kåren. Denna gång med alla heltidare i uggledräkter med temat Call us maybe. Även ugglemärken trycktes upp och delades ut till alla nollor som kom fram och tog kontakt med heltidare när de befann sig på campus iförda sina dräkter. Tack vare gott engagemang från heltidarnas sida att lägga mycket fritid på att delta på kvällar och helger blev alltihop mycket lyckat och många ögon öppnades för vilka heltidarna var. Inför nollningen så träffade jag ofta tillsammans med Nollegeneralen phaddrar, phös och styrelser vid ett flertal tillfällen för att både prata om vad Kåren är för något och varför det är en bra idé för nollorna att ansluta sig till Kåren. Jag pratade också om hur det nya inskrivningssystemet till det nya medlemsregistret fungerade för att under den första veckan få en så smidig inskrivning som möjligt. Dock raserades alla planer av att av att inskrivningshemsidan kraschade. Detta ledde till att under två dagar fick heltidare vara beredda på att manuellt skriva in alla nollor direkt i systemet och ta betalt kontant. Trots detta gick inskrivningen relativt smidigt och en hög anslutningsgrad uppnåddes. Så Funkar Det Under hösten så drog SFS samarbete Så Funkar Det igång med 3 st. träffar där vi som arbetat med projektet fick träffa de andra kårerna som deltog och diskuterade olika perspektiv på tillgänglighet. Mitt uppdrag i det här var att bidra med hur Teknologkåren idag sköter sin informationsspridning och få en bättre uppfattning hur den skulle kunna bli mer tillgänglig. Tyvärr så kom dessa frågor aldrig upp under hösten utan sköts på framtiden då jag klivit av posten. Mitt uppdrag blev istället att försöka bistå Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar i dennes arbete med SFD fram tills att en projektledare hittades. 30

88 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Övrigt Teknologkåren har under hösten deltagit vid ett antal mässor så som ARKAD, Hälsningsgillet och en ny mässa i Helsingborg. Syftet vid dessa tillfällen har varit att marknadsföra och informera om Teknologkåren. Informationsutskottet har under året hjälpt många andra utskott och föreningar med marknadsförings- och designhjälp. Bland annat Sångarstriden, HUT och NollU. Medlemskorten fick till våren en ny design vilket det jobbats för länge. Förhoppningsvis kommer det att ny design redan till hösten. Informationsutskottet VT 2013 Johan Förberg, Informationsansvarig Terminen inleddes med en rekryteringskampanj som resulterade i flera tillskott till Informationsutskottet. Mycket fokus har legat på utskottet under terminen och vi har bland annat genomfört ett gemensamt event tillsammans med TLTH Näringsliv. Utskottet kommer fortsatt att ligga i fokus inför höstterminen. Under terminen har nya broschyrer tagits fram, bland annat en ny rekryteringsbroschyr samt en ny upplaga av Kårens stora informationsbroschyr Vi bryr oss. Utöver detta har en del övrigt profilmaterial köpts in. Kårens informationskanaler har börjat inventeras och vi har bland annat börjat jobba med Instagram som ett sätt att nå ut med bilder på vår verksamhet. Vi har också reviderat Teknologkårens grafiska profil så att den ligger lite mer i linje med verksamheten. Dessutom har vi arbetat om Kårens funktionärshandbok till ett mer tillgängligt format. Kårens hemsida har många förbättringsmöjligheter och ett sidoprojekt under terminen har varit att planera en omarbetning av hemsidan. Projektet kommer att fortsätta även under hösten. Valet VT 2013 ställde höga krav på Kårens informationsspridning och genomfördes med blandad framgång. Jag är dock hoppfull inför nästa val och jag tror att vi tar med oss många bra erfarenheter från den här terminens val. 31

89 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Arkivutskottet Henrik Pettsson Pettersson, Utskottsordförande Jag har under årets försökt minska min egen roll i utskottet och uppmuntra utskottsmedlemmarna till egna initiativ. Tyvärr, om än förutsägbart, har detta resulterat i betydligt lägre aktivitet. Arkivet Arkivet har under året fortsatt köpa in hängmappslådor och sortera in våra arkivalier i dessa då de bedöms som en mer praktisk lösning för oss än de normala arkivboxarna. Vi lyckades även genomföra den första inbindningen av protokoll på många år, så nu när vi vet hur vi gör borde det gå att förbättra den verksamheten, så har dock ännu inte varit fallet. Det köptes in en köpmansdisk som ersättning till skrivbordet som bara agerade olämplig avlastningsyta. Visuelt blev det en klar förbättring och förhoppningsvis kan mängden lådor underlätta verksamheten dels genom enklare tillgång till nödvändiga material, dels genom möjlighet med projektlådor där sorteringar kan förvars tillfälligt. Medaljkommittén Christer Andersson, Medaljkommitténs Ordförande Medaljutdelningar har ordnats, dels en pub i december, dels tillsammans med FEMVAK D innan Corneliusbalen. Till vårens sista FM (FM 5, 15 maj) lades det en motion att flytta Medaljkommittén från Arkivutskottet till Tackmästeriutskottet (som inte existerade när Medaljkommittén skapades), enligt uppgift bordlades dock punkten, inget protokoll finns tillgängligt i skrivandets stund. Kårfotograferna Henrik Pettersson, Ansvarig Kårfotograf Kårfotograferna har vuxit till 5 i antalet, ett ganska lagom antal. Vi har varit aktiva på ett antal tillställningar, JätteFunktionärsFesten, Corneliusbalen, ETslasquer och inte minst nollningen och dessutom hjälpt till med heltidarfotografering och liknande. Det köptes under året in ett set med enklare studioblixtar, dels för att kunna göra bättre insatser, dels för att ha enklare att ragga nya fotografer. Setet köptes från kaffebrus.com, en firma i Ystad, och bestod av 3 x 250 W blixtar med stativ samt två softboxar och ett paraply. Det bestämdes att setet kan lånas av invalda kårfotografer, så länge det inte är till avlönat arbete, och hyras av sektionsstyrelserna. På detta sätt hoppas vi dels rekrytera fotografer för att det är roligt att leka med blixtarna, dels genom att på det här sättet ha en närmare kontakt med sektionerna och deras fotografer. Vi får dessutom in lagom med pengar för att hålla utrustningen i vettigt skick. Ett irritationsmoment under året har varit att de stora eventen, förutom JFFen, hoppat över fotograferna i sitt tack. Fotograferna jobbar oftast under hela eventet och har sen mer tid att lägga på redigering och uppläggning, när fotografierna uppenbarligen är eftertraktade kan man tycka att det är värt att tacka för jobbet. 32

90 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Utbildningsbevakning Teknologkårens huvudsakliga uppgift är att bedriva utbildningsbevakning på LTH. För att uppnå en högkvalitativ utbildningsbevakning verkar tre heltidsarvoderade studenter med tillhörande utskott, våra elva sektioners studieråd med tillhörande samlingskollegier, funktionärer och våra ca 350 externa representanter för att uppnå Teknologkårens mål: Du är nöjd på LTH. I kapitlet tas upp rapporter från kring utbildningsbevakning, studiesocialt arbete, studentfackligt arbete, internationellt arbete samt påverkansarbete i LTHs centrala organ. Studiesocialt arbete Malin Pettersson, Vice Kårordförande för studiesociala frågor Under verksamhetsåret har Teknologkåren bedrivet studiesocial verksamhet inom flera olika områden dels via projekt och dels genom påverkanarbete. Teknologkåren har även bedrivet studiesocialt påverkansarbete genom LUS och SFS samt hjälpt studenter vid Lunds Tekniska Högskola i studiesociala frågor. Likabehandlingsgruppen Likabehandlingsgruppen har under verksamhetsåretåret bestått dels utav ett kollegie och dels utav intresserade studenter vilket resulterade i en speciell gruppdynamik där gruppmedlemmarna hade olika intressen. För att gruppen skulle arbeta effektivt togs ett syfte och mål fram som hela gruppen kunde ställa sig bakom. Gruppen hade möten varannan vecka och det anordnades en utbildning med hjälp utav VKOs 11/12 sam tidigare medlemmar i gruppen som var mycket uppskattad. För att synkronisera arbetet jobbade gruppen för att de funktionärer som arbetade med likabehandlingsfrågor på sektionerna skulle döpas till Likabehandlingsombud samt att de skulle vara tå till antalet. Detta resulterade även i att flera sektioner antog likabehandlingsplaner. Under verksamhetåret anordnades det även workshop med Hannah Lemonie om anti-feminism och en stå-upp kväll med Magnus Betnér för att göra infotainment om maktstrukturer. Studenthälsa Under verksamhetsåret fortsatte tidigare arbete med alkoholrelaterade frågor som inleddes under verksamhetsåret 11/12. Frågan gick mer över till en diskussion i tillgänglighet på TLTH där en dealkoholifiering av aktiviteter som arrangerades av kåren. Detta var ett sätt att få samtliga studenter vid LTH att känna sig välkomna att delta på kårens event. Andra frågor som faller inom ramen för studenthälsa är Hur mår teknologen?, Arkitektstudenternas studiesituation och arbetsmiljö. Mer om arbetet kring dessa frågor återfinns under respektive rubrik. Studiemedel Den stora frågan under årets gång har varit läsårsindelningen som påverkas av CSNs regelverk kring vad som anses vara heltidsstudier. Under läsåret 12/13 beslutade LTH om en ny läsårsindelning som träder i kraft höstterminen Annars har Teknologkåren hjälpt de studenter som har frågor rörande CSNs regelverk och påskyndandet av tentamens rättningar för att få studiemedel. Arbetsmiljö Under verksamhetsåret lades tyngden av arbetet på att förbättra den fysiska arbetsmiljön för studenterna vid Lunds Tekniska Högskola. Det gjorde en ergonomirond för heltidarna för att förbättra arbetsplatserna på kontoret och sedan har det under året gjorts ombyggnationer på Campus som bevakats. Även under Speak-up days togs temat studiemiljö upp och åsikterna sammanställdes i en rapport som sedan Infrastukturberedningen och husprefekterna fick ta del utav. Rapporten har även använts av studeranderepresentanter i husstyrelserna för att mer i detalj beskriva vilka problem studenterna upplever med sin studiemiljö på campus. 33

91 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Hur Mår Teknologen? Under verksamhetsåret skickade STORK ut enkäten Hur mår teknologen? till alla studenter som representeras av REFTEC kårerna. Vid LTH innebar detta att ca 8000 studenter fick möjligheten att besvara på frågor angående deras studiesociala situation. Enkäten skickas ut vart femte år och är ett effektivt påverkansverktyg då det visar på trender bland studenterna vid lärosätet samt att datan går att använda i jämförelser av högskolor och universiteten som ingår i REFTEC sammarbetet. Under verksamhetsåret kunde inte datan sammanställas men en rapport bör komma under de kommande verksamhetsåren. Projekt Under verksamhetsåret har Teknologkåren arbetat med följande projekt inom ramen för den studiesociala verksamheten. Pedagogiskt stöd Under verksamhetsåret fortsatte arbetet med att göra möjligheten till Pedagogiskt stöd mer tillgängligt för studenter vid LTH. I sammarbete med LTH har rekrytering av mentorer diskuterats och kåren har hjälpt LTH med rekryteringen genom att skicka ut information genom våra informationskanaler, detta för att få en större impact. Detta är ett arbete som bör fortsätta då antalet studenter som har rätt till pedagogiskt stöd ständigt ökar på lärosätet. A-studenternas studiesituation Arbetet med arkitekternas studiesituation har varit en fråga som kåren arbetat med under en längre period. Under verksamhetsåret 11/12 var frågan extra aktuell och arbetet fortsatte även under 12/13. Majoriteten av arbetet har skötts av VKOu men under verksamhetsåret togs en enkät fram av A- sektionen som ska skickas ut varje termin till de som läser till kandidatexamen på programmet. Enkäten visade på att studenterna kände sig stressade, illa behandlade och upplevde att de hade ett dåligt studentinflytande. Problemen på programmet grundar sig i utbildningens upplägg, lärarnas inställning och arbetslivets förväntningar på studenterna. Kåren bör övervaka frågan de kommande åren för att se om en förbättring sker eller ej. Proud Tech HBTQ-nötverket Proud Tech skapades under förra verksamhetsåret och under 12/13 har gruppen utvecklats och arbetar i dagsläget mer självständigt. De arrangerad Pub Proud som är uppskattad av studenter på LTH och resterande LU. Tanken med nätverket är att man ska kunna diskutera de normer som råder på LTH kring kön och sexuell läggning. Funktionärsregistret Under förra verksamhetsåret (11/12) införskaffades ett funktionärsregister samtidigt som kåren köpte sitt nya medlemsregister. Funktionärsregisteret ska vara skräddarsytt för kårens behov och ska förenkla administrationen av kåren externa representanter. Men registerat har många barnsjukdomar (antagligen pga av en dålig kravspecifikation). Under året har samtal med leverantören inläts för att se hur funktionärsregistret kan förbättras. En tanke var att även sektionerna skulle kunna utnyttja systemet för sina funktionärer men frågan har inte lyfts under året då TLTH fortfarande upplever att registret inte fungerar optimalt. Vilka förbättringar som behöver göras och hur man ska arbeta vidare med registret är något som nästkommande verksamhetsår får överväga. SRKår SRKår har under året bestått av en liten kärngrupp och arbetet med att katalogisera studieplatserna på campus har fortsatt. En primär analys av resultaten från förra verksamhetsåret enkät gjordes och arbetet med en rapport inleddes men på grund utav tidsbrist kunde arbetet färdigställas. Om en bättre organisation kring Utbildningsutskottet skapas kan arbetet med stor sannolikhet återupptas. 34

92 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Sveriges Förenade Studentkårer För att få en bättre översikt av hur kåren har arbetet med SFS har arbetet delats in i tre olika rubriker samt en kort beskrivning som följer nedan. Året inleddes med att VKOu och VKOs deltog i SFSbootcamp som är en form av utbildning med mycket nyttig information från HSV (numera Universitetskanslerämbetet), SFS kansli och andra talare. Sedan deltog även VKOu på SFS medlemsmöte. LUA, Projektet och SFS-FUM Teknologkåren har även i år deltagit i sammarbetet Lunds Universitets Allians i arbetet kring SFS. LUA har under verksamhetsårets gång haft regelbundna möten med ökad intensitet inför SFS-FUM. VKOs och VKOu är de som varit aktiva i LUA tills det skedet där TLTHs delegater har valts. Under året har TLTH genom LUA även deltagit i sammarbetet projektet som är en organisation där kårerna vid de större universiteten och högskolorna deltar för driva gemensamma frågor. Exempel på frågor som har drivits är att t.ex. SFS-styrelse ska valberedas. Och inför FUM 12/13 var det första gången som en valbered styrelse presenterades. En annan punkt som drevs igenom var frågan att lärosäten ska kunna bestämma sin egen läsårindelning och ska inte bli tvingade till en pga av t.ex. CSNs regelverk. Den nya styrelsen utgörs även av en stor del teknologen och naturveterare från kårerna inom REFTEC vilket är positivt. Så Funkar Det Under verksamhetsåret har TLTH deltagit i projektet Så Funkar Det, vars mål har varit att göra kårerna mer tillgängliga. TLTH var en få kårer som valdes för projektet och det nya arbetssättet har arbetats in i organisationen. Det arrangerades gemensamma workshops och i projektets anda har flera mallar skapats och event gått av stapeln. Projektet avslutades med en rapport från SFS med resultaten och analyser som släpptes under namnet 10 tips för tillgänglighet. Skyddsombudskollegiet Under verksamhetsåret fortsatte det arbete som inleddes av föregående verksamhetsår men under höstterminens gång blev det svårare att se vilket syfte kollegiet uppfyller då det framkom att Universitets egna utbildningar för skyddsombud inte är tillräckliga för att skyddsombuden ska kunna göra ett bra arbete. Därför inleddes en process med att skapa en kompletterande utbildning där en HMS-ansvarig på ett student fackförbund (t.ex. Sveriges Ingenjörer) och företagshälsan skulle bjudas in. Men under arbetets gång ratades fröslaget av LU (pga av rädsla för upprepande information till deltagarna) och arbetet kunde inte fortgå. Dock anser TLTH att argumenten från LU inte stämmer utan att utbildningen skulle hjälpa studenterna få flera verktyg och infallsvinklar i sitt arbete och det rekommenderas att arbetet med en kompletterande utbildning fortsätter under nästa verksamhetsår. 35

93 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Utbildningsutskottet samt strategigruppen Omar Chaudhry, Vice Kårordförande för utbildningsfrågor Under verksamhetsåret 12/13 har utbildningsutskottet inte varit aktivt. Det gjordes ett rekryteringsförsök under våren men dessvärre gav inte detta någon större respons. Utskottet har dock en chans till nystart under hösten 2013 då det finns sektioner som väljer in specifikt till Utbildningsutskottet under sina sektionsmöten. En annan bidragande faktor är att jag har varit mycket mer politiskt lagd i mitt arbete, vilket har lett till att mycket av organisationsarbetet blivit nedprioriterat. Omar Chaudhry Vice Kårordförande för utbildningsfrågor Utbildningsfrågor Omar Chaudhry, Vice Kårordförande för utbildningsfrågor Större utbildningsfrågor som uppkommit under verksamhetsåret beskrivs i rubrikerna nedan. Utöver dessa rubriker har rutinarbete utförts i frågor så som kursvärderingar, administration och ledning av kårens externa representanter samt som stöd för sektionernas och intresseföreningarnas studieråd. Läsårsindelning Under hösten skickades en remiss på ny terminsindelning ut till berörda parter på LTH. Förslaget har arbetats fram av LTHs ledning samt representanter från TLTH. I samband att remissen gick ut arrangerades det först en hearing med studierådsordföranden och studenter som representerar TLTH i utbildningsnämnderna. Här presenterades förslaget för förankring i sektionerna och intresseföreningarna. Sedan arrangerades även en hearing som var öppen för alla studenter vid LTH där LTHs ledning fick presentera förslaget och frågor togs besvarades. Efter beredning i Utbildningsberedningen beslutade rektor vid LTH en ny terminsindelning från och med höstterminen 2014 (LTH 2012/420). Beslutet innebär att omtentamen samt ordinarie tentamen placeras efter juluppehållet samt ett förminskat påsklov. New Factory - Demola Är ett projekt vars huvuduppgift är att integrera näringslivet i utbildningen genom att företagen lämnar in projekt till en organisation, Demola, som sedan låter studenter från olika fakulteter söka till projekten. En viktig del är nämligen att arbeta i tvärvetenskapliga teams. Tanken är att studenterna ska få högskolepoäng för sitt arbete. En pilot omgång kördes under våren 2013 med studenter från LTH, ekonomihögskolan och samhällsvetenskapliga fakulteten. Projekten presenterades den 14 juni för intresserade och projektet kommer att fortsätta under hösten och kan förhoppningsvis bli en integrerad del av utbildningen vid LTH. LTHs ledning har även varit inblandad i planeringen och möjligheten med att införa dessa projekt i sin utbildning. Målet är att få en kurs på 15 högskolepoäng som kan läsas på halvfart under en termin. Nedskärningar i undervisningen på matematikcentrums kurser Under verksamhetsåret har matematikcentrum fått en minskad budget vilket ledde till att institutionen började planera nedskärningar i undervisningen från och med höstterminen Matematikcentrum gav studenter möjligheten att välja vilka aktiviteter som de ansåg viktiga genom att göra en enkät undersökning som fick gå ut i kårens nyhetsbrev. Utifrån svaren samt diskussioner med berörda instanser (UNB och programledningar) kom matematikcentrum fram till att minska antalet omtentamina (dock uppfylls fortfarande 1 ordinarie + 2 omtentamina fortfarande) samt att minska antalet övningstillfällen på kurser där bland Endimensionell analys. Detta kommer med största sannolikhet slå hårt mot de grupper som redan idag har svårt att klara matematikkurserna. 36

94 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Konversationer har inletts med berörda parter för att finna sätt att öka antalet övningstimmar för de som behöver det. Exempel på lösningar är fler så kallade office hours samt att studenter ska kunna delta på varandras övningstillfällen. Remiss studentinflytande Under läsåret skickade LU ut en remiss angående Föreskrifter för studentinflytande. Svaret till denna remiss samt andra remisser som besvarats under året finns arkiverade. Rättighetslistan Universitetsstyrelsen antog i december 2008 en rättighetslista med namnet "Riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och universitetets studenter" som gäller studenter på grundnivå och på avancerad nivå. Under verksamhetåret inleddes en process med slut mål att anta en ny lista till verksamhetsåret 13/14. Listan ha reviderats i flera omgångar under verksamhetsåret och kommer få ett nytt namn, Rättighetslista för Lunds Universitets studenter. Tanken är att få ett hårdare regelverk istället för riktlinjer som på ett enkelt sätt kan brytas. Universitetskanslersämbetets utvärderingar Under verksamhetsåret har Universitetskanslersämbetet, UKÄ, (tidigare Högskoleverket) fått in material från LTH (examensarbeten och självärderingar). Under våren blev studenter och lärare intervjuade av UKÄ. Det gick åt mycket tid för att hitta studenter som var villiga att delta samt att rapportera in dessa till Sveriges Förenade Studentkårer. Med hjälp av studierådsordföranden lyckades uppgiften lösas och den 3 maj hade alla intervjuer utförts. UKÄ väntas ge sina utlåtande under höstterminen 2013 (Arkitekt månadsskiftet augusti/september och resterande utbildningar i september/oktober). Möjligheten till valfria poäng för Högskoleingenjörer Under hösten uppdagades det att studenterna vid Campus Helsingborg saknar möjligheten till att läsa valfria poäng. Detta är ett problem då detta gör att de inte kan läsa kurser som gör dem behöriga till antagning till senare del av utbildning, det vill säga om de vill vidareutbilda sig till civilingenjörer. Möjligheten för att byta ut obligatoriska kurer mot valfria poäng håller på att utredas då både TLTH och LTH anser att möjligheten bör finnas. Omar Chaudhry Vice Kårordförande för utbildningsfrågor 37

95 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Utbildningsberedningen Omar Chaudhry, Vice Kårordförande för utbildningsfrågor Nedan beskrivs de frågor som drivits från student håll och de tyngre frågor som kan vara intressanta att ha med i verksamhetsberättelsen. Under verksamhetsåret fortsatte frågan om den nya läsårsindelningen att diskuteras. Efter en remissomgång bland LTHs olika organ samt studenterna samlades alla åsikter och ett förslag togs fram för rektorsbeslut som blev antaget i december Studenterna har under året försökt att initiera arbetet med implementeringen av den nya läsårsindelningen med mottlig framgång. Förhoppningsvis kommer arbetet att fortsätta under nästa verksamhetsår. Även utbildningsberedningen har påverkats av universitetskanslersämbetets utvärderingar. Under hösten utgjorde beredningen en kommunikationscentral till utbildningsnämndsordförandena för vad som borde stå med i självutvärderingarna och hur de ska förbereda lärarna inför intervjuerna under våren. Studenterna drev frågan om att en handlingsplan behövdes och under maj togs en fram för fakulteten som ska arbetas vidare. I samband med utvärderingarna har även parallella diskussioner med fakultetens kvalitetssamordnare inletts och projekt som kretsar kring hur vi förbättrar kvaliteten på fakultetens examensarbeten är igång. I utbildningsberedning har frågan om praktik kommit upp på grund utav studenternas vilja att genomföra Demola. Detta har initierat en diskussion i om och hur LTH kan förändra praktikkursen ingenjörsinriktad yrkesträning. Praktik är en del i utbildning som många alumner och studenter känner fattas idag och TLTH välkomnar dessa diskussioner och har arbetat för att införa det skarpt. Under året har även likabehandlingsfrågor så som attityder mellan kvinnliga och manliga teknologer diskuterats u beredningen. Detta mynnade ut i en temakväll i E-huset med talare och diskussionsforum. Kontinuerligt under året har LTH med hjälp av TLTH jobbat med att förbättra attityderna på campus. En annan stor fråga under året har varit att utvärdera den gemensamma avslutningen Technology Management. I en utredning gjorde av Utbildningsnämnd E kom det fram att LTH lägger ner med resurser på kurser än vad Ekonomihögskolan gör. Dock har Ekonomihögskolan sidokostnader som gör att de har funderingar på kring hur de vill bedriva avslutningen. Även LTH är intresserade av förändringar som skulle innebära minde ekonomiska påfrestningar på den redan utsatta grundutbildningsekonomin. Omar Chaudhry Vice Kårordförande för utbildningsfrågor 38

96 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Forskningsberedningen Omar Chaudhry, Vice Kårordförande för utbildningsfrågor Nedan beskrivs de frågor som drivits från student håll och de tyngre frågor som kan vara intressanta att ha med i verksamhetsberättelsen. Under verksamhetsåret har kursdatabasen lanserats, detta har varit en fråga som drivits under lång tid. Arbetet kretsar nu kring att se till att kurser läggs in i databasen. Kursplanerna tas av forskningsnämnderna, här har lite frågor uppkommit framförallt kring vad som bör stå med och vad som inte ska vara med. Efter direktiv från beredningen har detta löst sig och kursplaner har lagts till kontinuerligt. En annan fråga som drivits under en längre period är mall för individuella studieplaner för doktorander. Detta ha blivit en universitetsgemensam fråga som fått lite momentum under verksamhetsåret. Men på grund utav sjukdom har tyvärr arbetet blivit försenat, då huvuddelen av arbetet utförs av en person på Lunds Universitet. Dock börjar frågan närma sig ett resultat. Under verksamhetsåret var det även första gången som LTH hade årsrapporter för forskningen. Tanken är att för forskningen även ha rapporter likt läsårsrapporterna som finns på grundnivå. Även här har kvalitetssamordnaren varit involverad. Rapporterna gjordes forskningsnämnds vis och kommer att utföras kontinuerligt framöver. En annan stor fråga under året har varit om och hur deltagande i nämnder och beredningar samt fakultetsstyrelse ska räknas som institutionstjänstgöring. Frågan kretsar främst kring hur många timmar som doktoranderna ska få för sitt deltagande. Denna fråga kommer att drivas vidare av doktoranderna under nästa verksamhetsår. Omar Chaudhry Vice Kårordförande för utbildningsfrågor 39

97 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 REFTEC RUBIK Omar Chaudhry, Vice Kårordförande för utbildningsfrågor Under verksamhetsåret 12/13 hade REFTECs Utbildnings- och Internationaliserings Kommitté totalt fem möten som inleddes med en kick-off i Göteborg 9-11 augusti. Under kick-offen gjordes grundarbetet till verksamhetsplanen. Diskussionerna utgjorde grunden för de mål och frågeställningar som sattes. Dessa sammanställdes efter kick-offen och antogs av RUBIK innan de skickades till KORK. I tabell 1 finner ni under vilka möten RUBIK diskuterade de olika delarna från verksamhetsplanen. Tabell 1. Visar när vilka delar av verksamhetsplanen diskuterades av RUBIK Stad Punkter ur Verksamhetsplanen Göteborg Linköping Stockholm Luleå Lund Verksamhetsplanen togs fram Pedagogisk Meritering, Integration och Studentrepresentanter Mastersstudenter, Internationalisering och studentrepresentanter HSVs (UKÄs) utvärderingar HSVs (UKÄs) utvärderingar samt utvärdering och överlämning Tyngre frågor Under året alla delar av verksamhetsplanen utretts men vissa frågor har tagit mer plats än andra. Dessa är pedagogiskt meritering samt Universitetskanslersämbetets utvärderingar. LTH har en väl fungerande pedagogisk enhet (Genombrottet) och Uppsala har nyligen infört en. Den stora frågan var hur en pedagogisk meriterings titel likt Excellent Teaching Practioner (ETP) kunde värderas lika på alla lärosäten i landet dvs att en ETP titel ska vara lika värd på LTH som i Uppsala. Universitetskanslersämbetets utvärderingar har också diskuterats kontinuerligt under året. Hela RUBIK är överrens om att utvärderingarna lyckats få hela påverkansmaskineriet till att stanna. Under hösten var LTHs ledning tvungen att jobba med att få in materialet till UKÄ och under våren har TLTH varit tvungen att hitta studenter till intervjuerna. Alltså har kåren inte kunna bedriva påverkansarbete i den grad som hade velats. Dessa åsikter framfördes till UKÄ under en av deras konferenser i Stockholm. RUBIK hade inför mötet diskuterat igenom vad som skulle tas upp. För djupare insikt i vilka frågor som RUBIK arbetade med se verksamhetsberättelsen för RUBIK 2012/2013. Omar Chaudhry Vice Kårordförande för utbildningsfrågor SUNTU Omar Chaudhry, Vice Kårordförande för utbildningsfrågor 40

98 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 SUNTU har under året haft ett möte i Ålborg, Danmark. Tanken med mötet var att diskutera utbildning över landsgränserna. Och hur vi kan utveckla sammarbeten inom SUNTU. Detta utgjorde dock bara 2 timmar av mötet. Resten av tiden gick åt till andra aktiviteter så som studiebesök och allmän rundvandring. Utöver vårt deltagande var det andra REFTEC kårer närvarande, alla hade vi samma intryck av resan; inte värt tiden. SUNTU har under lång tid varit et problematiskt samarbete. Och det är VKOus starka rekommendation att vi inte längre deltar. De organisationer som är inblandade täcks upp av andra samarbeten (NORDTEK och BALTECH). Teknologkåren borde lägga fokus på att utveckla de andra samarbetena istället då dessa ger mycket mer tillbaka till våra medlemmar än arbetet i SUNTU. Omar Chaudhry Vice Kårordförande för utbildningsfrågor Studierådskollegiet Omar Chaudhry, Vice Kårordförande för utbildningsfrågor Studierådskollegiet har under året haft 7 möten varav det sista mötet avslutades med lite grillningsoch filmmys. Mötena har hållits den tredje tisdagen varje månad då det varit möjligt. Till ett av mötena bjöds även andra studierådsledamöter in, JätteSRX, där Vice Kårordförande för utbildningsfrågor höll en utbildning om påverkansarbete samt om LTHs och TLTHs struktur kring påverkansarbete. Annars har arbetet med kollegiet varit i en mer rådgivande form där Vice kårordförande agerat som ett stöd i studierådsordförandenas arbete. Omar Chaudhry Vice Kårordförande för utbildningsfrågor 41

99 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Deltagande i universitets organ Omar Chaudhry, Vice Kårordförande för utbildningsfrågor Lärosäten syd Under verksamhetsåret har Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor suttit som ledamot i Lärosäten Syd (representerar LUS). Organet är ett samarbete mellan Lunds Universitet, Malmö Högskola, Högskolan Kristianstad, Blekinge Tekniska Högskola och SLU Alnarp. Alla kårer från de olika skolorna har ledamöter och från skolornas ledningar är det Prorektorerna som sitter som ledamöter. Mycket av diskussionerna har kretsat kring ämneslärarutbildningar samt Verksamhetsförlagd utbildning. Dock har deltagande i rådet varit nyttigt då TLTH har fått en insyn vad som är på gång i de olika skolarnas ledningar och ofta har information erhållits off the record innan resterande delar av verksamheten vid Lunds Universitet. Dessutom har TLTH fått en direkt möjlighet att ta upp frågor med Prorektor för Lund s Universitet. Eventuella specifika uppdrag från Lunds Universitet Kårstatus Under verksamhetsåret fick kårerna i Lund i uppdrag att lämna in ansökan för förnyelse av kårstatus. Detta innebar ett större arbete i och med att verksamhetsberättelsen för föregående år ej blivit lagd till handlingarna. Sedan saknades även stadgarna i uppdaterat format, dock hade utvärderingsenheten vid Lunds Universitet överseende för detta då de är insatta i det faktum att TLTH är en stor organisation. För att få kårstatus behövde TLTH göra visa stadgeändringar för att även inkludera eventuella studenter från Universitets Särskilda Verksamheter (USV) samt att under kårens syfte citera högskoleförordningen. Ändringarna blev tagna i första läsningen under FM 5. Och TLTH har blivit beviljade kårstatus Omar Chaudhry Vice Kårordförande för utbildningsfrågor 42

100 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Internationellt arbete HT 2012 Dara Kader Vice Kårordförande för internationella frågor 2011 Inom så utbildningsutskottet så har jag haft ansvar för det internationella studierådet SRInt. Detta var projekt som min företrädare startade och tanken var att involvera inhemska och internationella studenter i kårens internationella arbete. Jag har haft två SRInt möten under denna termin och det har funkat bra men inte som förväntat. Det har dykigt upp rätt så många studenter, men det var studenter som hade frågor om sin utbildning men inte så många studenter som var beredd på engagera sig i själva jobbet. Det som blev av SRInt var att det blev som ett vanligt studieråd som det finns på sektionerna och inte en arbetsgrupp. Och jag är nöjd med det resultatet och tycker att det faktiskt är bra och nyttigt. Vid sidan om detta så har jag skapat en arbetsgrupp, KING (Kårens INternationella Grupp), som kommer att gå igång till nästa termin. Och tanken med den nya arbetsgruppen är att involvera inhemska och internationella studenter i kårens internationella arbete, exakt samma tanke som företräde Maja hade inför SRInt. Världsmästarkollegiet och jag har haft en hel del möten denna termin. De har varit till stor hjälp med att planera mottagningen av de internationella studenter och har även varit hjälpt mig med att planera nollning för de internationella studenterna. De har även varit väldigt duktiga med informationsspridnings om utbytesstudier. Mina företrädare har nämnt att världsmästarrollen har varit rätt oklar. Det som världsmästarna har varit mest engagerade igenom tiderna är mottagningen av de internationella studenterna och informationsspridning om utbytesstudier. Världsmästarkollegiet har funkat lite mer som en arbetsgrupp för mig mer än en ett kollegium kan jag säga. Dara Kader Vice Kårordförande för internationella frågor

101 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Internationellt arbete VT 2013 Nistiman Yilmaz, Vice Kårordförande för internationella frågor 2013 Under terminen har det internationella studierådet, SRInt, träffats för att bestämma hur de ska arbeta i framtiden. Det sades främst att representation från mastersprogrammen i studierådet hade varit bra och att det skulle finnas två-tre valda funktionärer inom studierådet så att man kunde få kontinuitet i arbetet och med de som närvarar. Ett projekt som startades hösten 2012 var det som ledde till en arbetsgrupp kallad KING Kårens Internationella Grupp. Syftet med gruppen var att slutligen fungera som ett utskott under Vice Kårordförande för internationella frågor (vkoi) och att hjälpa till i olika frågor som vkoi jobbar med. Under vårterminen drevs främst rekrytering till arbetsgruppen, tyvärr utan framgång. Arbetet med rekrytering kommer därför fortsätta till hösten 2013 istället. Det har under våren påbörjats ett utvärderingsarbete av våra befintliga mastersprogram. Tanken var att det skulle genomföras på alla program, men bara ett program hann utvärderas Biotechnology. Anledningen till att endast ett program blev utvärderat var för att det krävdes väldigt mycket förberedelser och koordinering mellan studenter och vkoi. Under utvärderingen av Biotechnology programmet dök det inte upp några konstigheter. Allting verkade i sin ordning och programmet verkar fungera som det ska i nuläget. Därav gjordes det inte något efterarbete i frågan. Däremot har jag lagt upp ett schema på vad jag anser vara en bra väg att genomföra utvärderingsarbetet på, som jag har lagt upp tillsammans med min företrädare. Jag valde att lägga ganska mycket fokus på att ha ett bra samarbete mellan oss och olika kårer på LU under vårterminen. Det resulterade i diverse event tillsammans med Samhällsvetarkåren, Juridiska Föreningen och LundaEkonomerna. De två senare har vi ett samarbete med sedan länge, så kallade JET-lag. Detta samarbete har varit lite till och från under åren, men under vårterminen har det varit stora tryck från vår sida för att genomföra events, men tyvärr genomfördes inga event pga dels dåligt med intresse från studenternas sida från de andra kårerna och pga att det stora event vi hade planerat krockade med en stor ESN (Erasmus Student Network) fest. Samhällsvetarkåren har jag valt att samarbeta med för att vi tillsammans har majoriteten av de internationella studenterna på LU. Vi har även samarbetat för att vi i höstas anordnade The International Day (TID) tillsammans och vi vill båda att det ska bli ett årligt event. Vi har genomfört några event tillsammans med Samhällsvetarkåren under vårterminen och ett utav de var Speed Dating mellan nationella och internationella studenter under Alla Hjärtans Dag. Detta genomförde vi för att trycka på att vi vill förlänga mastersstudenternas uppehållstillstånd efter examen, så att de kan ha en chans att söka jobb om de vill. Det slog igenom ganska stort hos politikerna och det var ett väldigt uppskattat event. Vi gjorde även efterföljande event för att jobba vidare med frågan, där det även här bjöds om politiker för att diskutera frågan. Precis som vanligt genomfördes Arrival Day och Registration Day under vårterminen. Arrival Day är den dagen då alla studenter anländer till Lund, då samlas de vid AF borgen och får allmän information om lite allt möjligt och de har även möjlighet att köpa biljetter till olika event. Det är dels här som vi står och säljer biljetter till Welcome Party som vi anordnar varje termin för alla studenter vid LU. De blir även körda till sina boende av mentorer från LU. Registration Day är specifik för alla fakulteter. LTH har sin samling i Vattenhallen under vårterminen där de får presentationer från Internationella Avdelningen (IA) och även vkoi presenterar sig och berättar om sitt arbete. Efter introduktionen får de leka i Vattenhallen, det håller deras guider i. Samtidigt som detta sker så får studenterna sina LUkort och de får en rundvandring på campus och de husen som de ska studera i. Det är här vkoi hjälper till främst och det är med hjälp av världsmästarna som får guida runt studenterna och visa de till 44

102 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Studiecentrum där de får sina LU-kort. Som nämndes innan anordnar kåren Welcome Party för alla nya (internationella) studenter vid LU. Detta gör vkoi i samarbete med Aktivitetssamordnaren, då bestämmer vi tillsammans hur vi delar upp arbetet. Under våren stod vkoi för mat, jobbare och PR. Tillsammans med Informationsansvarig (info) har vi försökt få ut The International Newsletter varannan vecka. Detta är samma sak som Kårnytt, men på engelska istället. Under våren bestämde vi att vkoi skulle översätta det som var väsentligt för de internationella studenterna och sedan skicka det till info, som i sin tur skulle skicka ut det i samma format som Kårnytt till de internationella studenterna. Mejladresserna till vilka som nyhetsbrevet ska skickas till fixar vkoi. Under våren valdes det att skicka nyhetsbrevet till alla utbytes- och mastersstudenter som i sin tur måste aktivt välja att inte få nyhetsbrevet genom att mejla informationsansvarig. I övrigt genomfördes rutin arbete som förväntat och även de uppgifter som kommer med att vara heltidare. Världsmästarkollegiet VT13 Vi har under terminen haft möten var tredje vecka ungefär, det blev lite oftare vid några tidpunkter, där vi har lärt känna varandra, diskuterat framtida evenemang som kollegiet ville göra tillsammans och diskuterat informationsspridning angående utlandsstudier. Kollegiet har tillsammans haft två evenemang; ett semlebak i början av terminen och en grill- och spelkväll vid slutet av terminen där vi spelade kubb och brännboll. Världsmästarna har inte haft någon större information om utlandsstudier under vårterminen, eftersom att det gjordes centralt från universitetet. Det kommer däremot att gå ut under höstterminen när anmälningsperioden närmar sig. En fråga som diskuterades ganska mycket var världsmästarnas roll under nollningen. Det klargjordes att världsmästarna skulle närvara under Registration Day och att deras uppgift inte innebar att vara en phadder under nollningen i sig, utan snarare en kontaktperson under studenternas hela vistelse i Lund. NISTIMAN YILMAZ Vice Kårordförande för internationella frågor 45

103 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Representation i organ på LTH nivå Styrelsen för Lund Tekniska Högskola Mikael Novén, Ledamot i SLTH Under året som gått har har LTH:s styrelse sammanträtt vid fem tillfällen. På dessa möten har Teknologkåren representerats av Mikael Novén, Sofia Mattsson och Kerstin Johnsson som ordinarie ledamöter samt Rasmus Kjellén, Omar Chaudhry och Elisabeth Joelsson som suppleanter. Under hösten beslutades att personer som inte sitter som ordinarie ledamöter bara får närvara på möten om de är föredragande för någon punkt för att effektivisera mötena. Detta kan dock leda till stora problem för studentrepresentanterna som i värsta fall byts ut varje år och där varje person som kunnat vara med och lära sig varit ett viktigt verktyg för kontinuiteten. Trots diskussioner med styrelseordförande Michael Treschow är inte teknologkårens suppleanter längre välkomna på mötena, något som ska tas upp i framtida diskussioner. Allmänt sett har arbetet präglats av den ohållbara ekonomiska situationen som uppstått på grund av ett medvetet överintag till LTH:s utbildningar för att minska på ett stort myndighetskapital. Därför har mycket tid lagts på att diskutera möjliga sätt att minska intaget på LTH:s utbildningar på ett bra sätt och lägga press för att bli tilldelade mer medel för att täcka samhällsbehovet av ingenjörer, arkitekter och industridesigners. Under året har vi studentrepresentanter bjudit in till ett samarbete med lärarrepresentanterna i styrelsen för att tillsammans diskutera de viktigare punkterna inför varje sammanträde. Detta har lett till att vi har kunnat bli bättre förberedda i frågor samt även givits möjlighet att i ett tidigt skede påverka i frågor där det ligger i vårt intresse att göra så. Det är möjligt att samarbeten i viktiga frågor kan bli aktuella i framtiden och genom detta initiativ kan fler dörrar ha öppnats för detta. Viktigare frågor som behandlats under året har bland annat varit: Grundutbildningens ekonomiska situation Långa diskussioner under hösten ledde fram till en åtgärdsplan som går ut på att ekonomin skall vara i balans på tre år och att detta inte får leda till ett underskott högre än 60 miljoner kronor. Kvalitetsarbetet för grund- och forskarutbildning Styrelsen har, baserat på årsrapporter för grund- och forskarutbildningen, diskuterat ramarna för kvalitetsarbetet och vilka frågor som ska prioriteras. Även nyckeltal för uppföljning av strategiska mål har diskuterats. Mastersprogram LTH skyndar på arbetet med att ta fram nya mastersprogram som kan locka till sig nya, helst betalande, mastersstudenter. Teknologkåren har här framfört åsikten att studentinflytandet i mastersprogrammen måste förstärkas innan det är ansvarsfullt att inrätta nya mastersprogram, att ekonomiska risker med inrättandet av mastersprogram måste kartläggas och att vi inte kan stå bakom ett intagningssystem som särbehandlar vissa studenter för att säkerställa att betalande studenter tas in på utbildningarna. Med stora tack för ert förtroende under detta år! Mikael Novén Ledamot 46

104 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Presidietmöten, LTH ledningsgrupp Rasmus Kjellén, Kårordförande Under året har LTHs struktur förändrats fram till och med början av april fanns det en ledningsgrupp och efter det har vi varit representerade i presidet. Ledningsgruppen hade möte varranan måndag och varje vecka fanns det ett beslut möte I ledningsgruppen satt ganska många personer från LTHs kansli, bland annat; rektor; prorektor; vice rektorerna; kanslichef; personalchef; utbildningsservice chef; informationsansvarig på LTH med flera. Detta gjorde att mötena tog ganska lång tid. Oftast började mötena med att alla berättade vad som de hade varit med om och vad som skulle hända under den närmaste veckan. Tyvärr brukade detta ta större delen av mötet så när LTH skippade ledningsgruppen och vi fick vara med i presidet fick vi mycket effektivare möten. På presidemötet fanns enbart rektor, prorektor, vice rektorerna, kanslichefen, beatrice och vi med. Några av punkterna som vi har jobbat med under året är här under listande: Under året har TLTH alltid närvarat med representanter från Kåren under alla möten. Om KO eller VKOs ej kunde närvara var det oftast VKOu som hoppade in och gjorde detta med bravur. Ett stort problem med mötena är att handlingarna sällan kommer innan 18:00 kvällen innan. Detta gör att det ibland kan vara svårt att sätta sig in i större frågor. Några frågor som diskuterats är: TLTH & LTH-avtalet. Detta var ett arbete som jag tog över efter tidigare kårordförande Axel. Det har varit svårt att få LTH att börja diskutera det. Men under flera möten med PG(Tidigare kanslichef) och Fredrik(Nuvarande kanslichef) började det lossna och vi fick fram vad som behövdes redas ut. Något påskrivet avtal blev dock aldrig klart utan arbetet lämnades vidare till nästkommande verksamhets ansvariga. Sångboksdiskussionen. Under vårens uppdagande av olämpliga sånger i sångböcker. För att reda ut oklarheter och finna lösningar var dessa möten väldigt bra. Detta gjorde att vi lätt kunde föra fram var problemen låg och ge kårens & sektionernas syn på hur LTH hanterade det. Åtgärdsprogramet. SLTH tog ett beslut med att spara in på LTH verksamhet för att komma tillrätta med det stora underskottet. Här har diskussionerna och kårens ställning varit viktiga att belysa. Beslut som togs i och med detta var periodiseringen av Teknisktbasår och livsmedelsteknik. Detta sågs som ett nödvändigt ont att göra, från kåren såg vi detta som en nödvändig åtgärd och stötte beslutet. Detta belystes även i en artikel i Lundgård. 47

105 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Näringsliv ARKAD HT 2012 Martin Persson, Projektledar ARKAD 2012 I november 2012 hölls traditionsenligt ARKAD Teknologkårens arbetsmarknadsdagar, denna gång den 7-8 november. Mässan hölls i Studiecentrum och Kårhuset på LTH då Matteannexet fortsatt var under ombyggnad. Totalt engagerade sig över 300 av kårens medlemmar i projektet, där cirka 260 personer arbetade under mässan som värdar, cirka 30 personer arbetade med olika ledande positioner som chefer på mässan och 18 personer ingick i projektgruppen med övergripande ansvar för hela mässan. Totalt gästades mässan av knappt 150 utställande företag och organisationer och under fyra dagar hölls inför event för att förbereda studenterna på mässan. Resultatmässigt landade mässan inom den uppsatta budgeten med en total vinst på cirka två mkr, i linje med vad som var planerat. Arbetet med mässan under hösten tog fart i augusti då alla företag som tilldelades en plats på mässan under våren skulle fylla i sina fullständiga anmälningar med alla uppgifter. När all den informationen var insamlad påbörjade projektgruppen ett intensivt arbete med att sammanställa denna, göra beställningar på material, göra klart katalogen, göra monterplaceringen klar, planera luncher, fika och gasque samt hundratals andra saker. Detta arbete fortgick, med gott stöd av cheferna, fram tills några veckor innan mässan då allt det övergripande var på plats. Mässan genomfördes i stora drag precis som planerat och inga allvarliga avvikelser från planen behövde göras. Det var två välbesökta mässdagar och såväl besökare som utställande företag var överlag nöjda med upplägget. Vissa monterplatser i Kårhuset fick en del kritik, vilket kommer av att det blev en del snäva gångar och stundvis dålig cirkulation på studenter. Som vanligt fick luftkvalitén i studiecentrum kritik. Lunchen serverades i år i Navet (gamla KFS-byggnaden) vilket inte var en optimal lösning då lokalen i princip var en byggarbetsplats. Men det var ändå fullt genomförbart och luncherna fungerade felfritt, maten höll dessutom en relativt hög kvalitet och levererades precis som förra året av Moroten & Piskan. Den kanske största nyheten för årets mässa var ARKAD-appen till iphone och Android som lanserades innan mässan och laddades ner av relativt många besökare. Ett kul sätt att modernisera katalogen på och göra den mer lättöverskådlig och interaktiv, ett arbete som gärna får fortsätta inför kommande mässor. Martin Persson Projektledare ARKAD

106 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 ARKAD VT 2013 Emilia Sterner, Projektledar ARKAD 2013 Arbetet inför ARKAD 2013 började i januari med rekrytering av årets projektgrupp. Rekryteringen flöt på extremt bra och söktrycket på alla poster var väldigt högt vilket också ledde till att alla poster tillsattes direkt. Jag införde i år en ny post, sponsringsansvarig, för att på bästa sätt kunna samordna och utveckla sponsringen inför mässan. Inledningsvis kretsade arbetet mest kring att sätta in projektgruppen i deras arbete och att få arbetsgången att flyta på. Vi har i snitt haft ett projektgruppsmöte varannan vecka samt att smågrupperna inom projektgruppen har haft möten varje vecka. Arbetet har flutit på väldigt bra under våren och trots att våren var rätt kort, med sen start i januari samt många helgdagar under ordinarie veckor, så har vi hunnit med det som vi ville ha klart innan sommaren. Några större avtal har skrivits och de flesta förberedelserna inför hösten är gjorda! Vi var även iväg på en teambuildingresa med projektgruppen med mål att svetsa samman gruppen, vilket verkligen var lyckat! Annars har alla företag kontaktats och också anmält sig till mässan och vi hade ca. 15 fler anmälningar än vad vi har plats till. Detta gjorde att vi fick göra ett urval där tyvärr inte alla företag erbjöds en plats på mässan. De som inte fick en plats har dock blivit placerade på en reservlista och kommer att tas in efterhand att företag skulle avanmäla sig eller liknande. Vi har även under senare delen av våren tillsatt nästa steg inom organisationen, dvs. cheferna. Större delen av deras arbete börjar dock inte förrän i samband med terminsstarten till hösten. Det vi har hunnit med tillsammans med dem hittills är att ha en kickoff där projektgruppen och cheferna fick chans att lära känna varandra lite bättre. Något som tagit upp mycket av min tid under våren är arbetet med huvudsamarbetspartners och vi har bestämt att vi detta året kommer att samarbeta med ett företag, som kommer att vara Sweco. Vi kommer att ha ett stort samarbete med dem och de kommer att synas tillsammans med ARKADs varumärke under hela hösten. 49

107 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Näringslivsutskottet Cesar Ojeda, Näringslivsansvarig Näringslivsansvarig 12/13 Under verksamhetsåret 2011/2012 jobbade min företrädare Erik Ahlmann med målen att ha långsiktighet med företagen, mer varierande events och att bygga ett stabilt utskott. Detta ledde till att jag började mitt år med fem personer i utskottet, och CRM-systemet PODIO, som i sin tur tillät mig sätta nya mål åt gruppen. Jag har delat upp dessa mål i tre strategiska områden: Långsiktig stabil tillväxt. Studenternas karriärmedvetenhet. Näringslivsgruppens Varumärke Jag kommer nedan förklara varje punkt i mer detalj, samt gå igenom det som gjordes inom varje område tillsammans med resultaten detta ledde till. 1. Långsiktig stabil tillväxt Långsiktighet är något som företagen alltid påpekat att kårerna är dåliga på, speciellt då våra mandatperioder inte varar längre än ett år. Som jag nämnt ovan har detta redan arbetats med sedan verksamhetsåret 2011/2012. Dock ville jag lägga till stabil tillväxt då jag under det verksamhetsåret kände att vi kunde nå ut till fler studenter utan att mätta någon målgrupp. Alltså hade utskottet stort utrymme att växa. Denna tillväxt måste ske på stabilt vis, så vi inte bara får en temporär spik i aktiviteter, som sen försvinner på grund av att vi ej jobbade på ett hållbart sätt. Stor del av denna hållbarhetsfaktor är hur pass professionell tjänsten vi erbjuder upplevs vara. Alltså behövde vi lägga större fokus på våra evenemangs uppfattade värde, genom säljare som bryr sig om sina kunders intressen, och eventplanerare som alltid levererar det som lovats. Detta strategiska skifte från monetär vinst till ett vi bryr oss tänk, där målet är värdeskapande åt alla involverade parter, har legat grunden för hur verksamheten byggdes vidare. För att uppnå detta behövdes det tydliga ansvarsområden och arbetsrutiner i utskottet. Sen innan hade vi redan delat upp gruppen i säljare och eventplanerare, med systemet PODIO (www.podio.com) som CRM-system åt säljarna, men vi saknade bra arbetsrutiner. Efter att ha rekryterat en marknadsföringsansvarig, byggde jag vidare på PODIO, så att det inte bara var ett CRM-system, men även innehåll verktyg för eventplanering, anmälning till events, utvärderingsenkäter åt både företagen och studenterna, samt en marknadsföringschecklista. På så sätt hade utskottet hela sin verksamhet i ett och samma system, och det blev mycket enklare att se sambanden mellan allt. En annan viktig punkt för långsiktig stabil tillväxt är datadriven beslutsfattning. Med PODIO som databas har utskottet nått en helt ny nivå när det handlar om mätbarhet. Vi kan nu se hur våra events sprider sig målgruppsmässigt, hur de ligger till lönsamhetsmässigt, samt hur pass mycket de uppskattades av studenterna och företagen. Den sistnämnda utvärderingsaspekten har varit av otroligt högt värde, då vi har lära oss av våra misstag direkt, samt kunnat mäta utvecklingen av bl.a. hur bra företagen uppfattar vår service att vara. Dessutom har vi fått ett märbart värde som ersätter vinst, i.e. den uppfattade nyttan från studenternas perspektiv (studentnytta). I snitt fick vi 4,3 av 5 ( Hur nöjd är du med eventet i sin helhet? ). 50

108 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 I början på verksamhetsåret lyckades våra säljare väldigt bra, så vi hade så pass många events att det var på gränsen av våra eventplanerares kapacitet. Alltså körde vi en rektyteringskampanj som resulterade i att utskottet växte med ca 75% under verksamhetsåret. Detta ledde till en ökning av utskottets förmåga att sälja och hålla i events, med resultatet ~100% mer events än förregående år (1,95 events i veckan, jämfört med 0,95 events i veckan). 2. Studenternas Karriärmedvetenhet Studentnytta inom näringslivsverksamhet kan delas upp i många underkategorier, som t.ex. insikt i företag, kompetensutveckling, cv-granskning, goodiebags, gratis måltider, m.m. Under mina år som engagerad kom jag dock fram till att den enskillt viktigaste aspekten av studentnyttan är det förstnämnda, insikt i företag. Har man tillräckligt insikt i tillräckligt många olika branscher, så blir det mycket enklare att hitta där man trivs, och lyckas med sin karriär. Detta har som störst effekt om det händer tidigt, för man kan då välja kurser och inriktningar som leder åt det hållet man vill komma. Alltså, man blir mer karriärmedveten i sitt sätt att tänka. För att uppnå detta krävs det såklart att de event vi håller har just företagsinsikt som huvudfokus, där företaget berättar om verksamheten på ett mer personligt plan (till skillnad från t.ex. rabblande av fakta som antal anställda och omsättning). Detta stämmer överens med vårt skifte till studentnytta istället för vinst som mål för verksamheten, då vi kunnat prioritera de events som har rätt fokus över events som skulle gett oss en slant extra. Då målet är att alla studenter ska ha högre karriärmedvetenhet har vi också försökt se till att ha en bra fördelning när det kommer till eventens målgrupp. Dessutom har Industrikontaktskollegiet (IKK) varit väldigt bra för att lyckas få alla sektioners näringslivsgrupper att tänka i liknande banor. Genom att hålla i utbildningar som t.ex. JätteIKK (där alla näringslivsgrupper på LTH var inbjudna) har vi jobbar för att gå från att bara vara en leverantör av tjänster till att vara rådgivare inom employer branding. Enligt utvärderingarna har vi lyckats bra med detta. Alla events har också haft god uppslutning. 3. Näringslivsgruppens Varumärke Kåren har sedan jag börjat på LTH haft ett relativt svagt varumärke. Studenterna vet inte riktigt vad kåren gör, och när en stor aktivitet händer (t.ex. ARKAD), så är det många som inte vet att det är kåren som håller i eventet. Dessutom har kåren inte jätteeffektiva marknadsföringskanaler. Detta medför konsekvenser som t.ex. svårighet att rekrytera funktionärer, att fylla events som inte redan har ett bra eget varumärke, osv. När jag funderade på att bli heltidare bestämde jag mig att, om jag blev vald, försöka göra något åt det. Då jag inte skulle kunna påverka hela kårens varumärke, fick jag börja med mitt utskotts. En synergieffekt till detta vore såklart flera marknadsföringskanaler att sälja, men huvudfokus låg på organisationens varumärke. Det första som hände var rekryterandet av en marknadsföringsansvarig. Därefter satsade vi på att ta fram ett nytt namn (TLTH Näringsliv) en logotyp, tygmärken, samt kampanja för vår facebook-sida. På en vecka lyckades vi tre-dubbla antalet likes. Dessutom gjorde vi allt vi kunde för att under eventen påminna deltagarna att det var TLTH Näringsliv som hade organiserat allt. Ett exempel på detta var att hålla en kort introduktion innan företagsrepresentanten började tala, där vi tackade alla för deltagandet och presenterade dagen. Detta gav även en mer proffesionel känsla åt eventet, som uppskattades av alla. Vi började även använda profilkläder som jag hittade i mitt skåp. Även fast den nya logotypen inte var på tröjan var det ändå proffsigare att, när vi kunde, ha enhetlig klädsel under våra evenemang. Insatsen tycker jag lönade sig. TLTH Näringsliv har nu ett varumärke, och en högre igenkänningsfaktor relativt året innan. 51

109 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Fritid Verksamhetsberättelse för HUT Ylva Teleman, Pedell 19.0 Inledning Den här verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten för Husutskottet. I Husutskottet ingår Rulle, Lophtet, Cornelis, Kårhusservice, Datorsystemgruppen, DJ-utskottet, Gasquesalen, Teknikutskottet samt övrigt prylig verksamhet. Utöver dessa delar kommer det även finnas en del om den allmänna verksamheten som en Pedell bedriver. Verksamhetsberättelsen är uppbyggd i olika delar där varje del börjar med en lista över saker som hänt för den som inte har tid med att läsa allt, och fortsätter sedan med en mer beskrivande text om varje sak som hänt. Allmänt arbete Uppsortering av rutiner och mail Loggbok Planering inför nollningen Pedellens arbetsbelastning under nollningen kollegie När jag tog över posten var det mesta rutinarbetet, arbetsplatsen och mailen en stor röra så ett stort arbete börjades med att städa upp på arbetsplatsen, se till att det inte fanns >5000 mail i inkorgen samt se över rutiner kring uthyrningar etc. Google-driven var också lite av ett fågelbo och blev uppsorterat i olika kategorier liksom mailen hade blivit. Angående rutiner fanns inte jättemånga bra rutiner kring bokning av framförallt Lophtet eller teknik så jag styrde upp det genom bland annat ett konsistent sätt att anteckna vem som skulle vara på Lophtet och vad de skulle göra. För tekniken så skapade jag mallar som på ett effektivt sätt höll koll på vem som hade hyrt vad, vem som skrivit ut och in det och dessa lappar hamnade sedan på rätt ställe för att bli fakturor. Jag skapade även rutiner kring när jag gjorde vad. Jag la in pass på specifika dagar som återkom varje vecka vilket gjorde att oavsett hur mycket annat jag hade att göra så fakturerade jag vissa specifika tider etc. Jag försökte vara så noggrann som möjligt med att inte boka in andra saker dessa tider. Jag har även under hela mitt år varje vecka skrivit ett loggboksinlägg över vad jag gjorde veckan innan vilket jag tror kommer vara värdefullt för min efterträdare och också för mig för att se vad jag faktiskt gjort under året. Jag lade ner ganska mycket tid på att planera inför nollningen vilket visade sig mycket användbart. Jag skrev bland annat i princip alla kontrakt för nollningen innan den startade och jag jagade folk som ville ha bastuaccess till nollningen att de skulle ansöka om det innan nollningen började. Nollningen och tiden efter var väldigt tuff för mig och som jag förstått det och sett från iaf min företrädare för de flesta av mina företrädare. Jag bestämde mig för att skriva en utvärdering av mitt arbete under och efter nollningen och lade detta som en grund för en tillfällig lösning för att lösa problemet. Lösningen bestod i att arvodera en ExtraPedell under nollningen som skulle jobba upp till 20 dagar. ExtraPedellen kunde bara vara en gammal Pedell och hur arbetet skulle fördelas skulle 52

110 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 bestämmas innan tillsammans med sittande Pedell och Styrelsen, och en utvärdering skulle sedan lämnas in. Detta röstades tyvärr ner av först Styrelsen och sedan Fullmäktige och lösningen som föreslogs istället var att tillfråga gamla Pedeller ifall de kan tänka sig hjälpa till utan ersättning, och sedan om arbetsbelastningen blir för stor tillsätta Kårhusservice till att hjälpa till med specifika arbetsuppgifter vid specifika arbetstillfällen. Jag kände en djup avundsjuka till att de flesta andra av mina kollegor hade ett kollegie och kände att det fanns ett stort hål för ett kollegie för mig att hålla i varför jag startade ett sådant kollegie med stor framgång! Kollegiet har inte riktigt fått ett namn än och har inte riktigt funnit sin plats i tillvaron men det kommer lösa sig. HUT 3 fixhelger många fixtisdagar 1 kickoff 2 tackdagar 1 banderoll Arbetskläder En del HUT-möten Under året har ca. 20 personer varit aktiva i HUT och pysslat med Rulle, Lophtet, datorer, lokaler och diverse projekt. Under året har tre fixhelger hållits, ett stort antal fixtisdagar, en kickoff, och två tackdagar. En fixhelg är ett koncept där alla som kan samlas från fredag kväll till lördag kväll och pysslar med olika större projekt. En fixtisdag är ett koncept som innebär att man samlas på en tisdag kväll och pysslar med mindre projekt. Kickoffen bestod i att vi gick på restaurang som hade ett musikquiz. Den första tackdagen var en lekoch speldag som avslutades med middag. Den andra tackdagen åkte vi ut och paddlade på Rönne Å och avslutade med middag på en restaurang. Arbetskläder i form av tröjor med namnbrodyr och logotyptryck har beställts in till samtliga i utskottet. Ett rekryteringsevent tillsammans med AkUt planerades men genomfördes inte för det var för få anmälda. HUT har också fått en ny banderoll som ska användas framför DJ-bänken vid interna fester. Under året hölls även ett par HUT-möten. Gasquesalen ommålade och lagade kandelabrar nya scenelement champagneglas vattenkaraffer nya diskbackar ommålning av Gasquesalen installation av ny festbelysning kårlogga samt text målad i Gasquesalen dosa för att manuellt sätta igång brandlarmet ny urnbryggare lås på köksskåpen nya bleck och andra köksattiraljer förtydligande av kontraktsvillkor LED-kannor fast installerade Nya bord i Gasquesalen 53

111 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Gasquesalen har fått uppleva väldigt många förändringar. Kåren har ett trettital stora kandelabrar som används oftast vid tillställningar i Gasquesalen. Dessa kandelabrar har många år på nacken, vissa hade gått sönder och alla var väldigt slitna. Därför skickade jag in dem på lagning och ommålning och nu ser de väldigt fräscha ut. Scenelementen vi hade när jag gick på hade Kåren haft sedan Kårhuset byggdes, och de köptes in begagnade och var troligtvis från 80-talet. Podierna var i otroligt dåligt skick och hade varit det länge. Därför kollade jag upp ett par olika offerter från olika företag som levererade scen och bestämde mig tillsammans med utskottet för Scengolv som vi sedan köpte scenen från. Vi köpte 18 element, tre vagnar samt allsjöns tillbehör till det. Kåren har ett bra tag haft ett ca. 100 champagneglas som har stått kvar i sina lådor från IKEA. Dessutom räcker inte riktigt 100 champagneglas de behov som ofta uppkommer under våra tillställningar. Därför köpte jag loss champagneglasen som Corneliusbalen köpte in. Det är tyvärr inte fullgott många utan fler kommer behöva köpas in. Under väldigt många år har det också varit brist på vattenkaraffer varför jag letade upp en snygg och billig variant som jag köpte in ett 80-tal av. För många år sedan bestämde sig Akademiska Hus för att belysningen som fanns i Gasquesalen var för dålig för tentamen varför de utan att tillfråga oss tog ner all belysning som där fanns och installerade lysrör istället. Dessa var helt värdelösa för festtillställningar och vi tjatade länge på AH att de skulle ge oss ett bättre alternativ. Under sommaren 2012 tog jag därför över projektet att tillsammans med AH och LU Bygg ta fram ett förslag på ny festbelysning till Gasquesalen. Det trevliga med projektet var att AH och LU Bygg bestämde sig för att i samband med den nya installationen även måla om Gasquesalen totalt och även betala för alltihopa. Det jobbiga var att de ville inte riktigt lyssna på oss och våra önskemåla. Jag la ner mycket tid på att samla in åsikter och kommentarer från samtliga HUTare och gamla Pedeller och vi hade många åsikter om det första förslaget som ljuskonsulterna lade men framförallt LU Bygg och Karin Landström valde att inte ta hänsyn till de önskemålen och åsikterna. Detta var mycket tråkigt eftersom slutresultatet som det nu blev är vi inte jättenöjda med. Dock så var det mycket mycket trevligt att detta skedde eftersom vi väntat så länge samt att Gasquesalen var väldigt nergången och behövde verkligen en ansiktslyftning. En annan sak som också var trevligt är att jag kom på idén att det hade varit kul att måla dit vår logga när man ändå höll på att måla. Jag skickade iväg ett mail till AH som tyckte idén var bra och till och med bjöd på kostnaden! Så nu har Kårens logga samt texten Teknologkåren målats stort på en av väggarna! När vi har de flesta av våra tillställningar i Gasquesalen så stänger vi av brandlarmet pga rökmaskin eller levande ljus. Detta är helt ok för AH och vi har tillåtelse att göra det. Däremot så finns det endast en dosa där man manuellt kan sätta igång brandlarmet igen och den sitter inne i DJ-båset som endast Kårhusservice har tillgång till. Detta sågs som en problem eftersom om det börjar brinna så var det bara KHS som kunde sätta igång brandlarmet. Därför beställde jag en till dosa av AH som vi placerade i baren så att hyresgäster också skulle kunna sätta igång brandlarmet ifall de ser att det brinner någonstans. Urnbryggaren (kaffekokaren) i Gasqueköket har länge krånglat och till slut gick den totalt sönder under mitt verksamhetsår. Detta anmälde vi till AH som gav oss ett par alternativ på ny urnbryggare som vi fick välja från. Vi valde det alternativ som på bästa sätt ersatte den gamla vi hade. De gamla termosarna har vi fått behålla för att kunna använda utanför huset och för att hyra ut till våra sektioner. Utanför Gasqueköket har vi haft ett par skåp som sedan ett tag tillbaka rivits. Sedan har AH byggt nya fina skåp åt oss som vi skulle använda till KHS. Dessa skåp fick vi utan lås men jag beställde SALTOlås så att vi kunde låsa dem. När jag gick på så hade vi haft för få bleck väldigt länge varför jag beställde en massa bleck både till Gasque och Cornelis, tillsammans med en massa skålar och andra diverse köksgrejer. 54

112 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 I Gasquesalen råder den fina regeln att grundmöbleringen är tentadukat vilket många sektioner eller hyresgäster inte riktigt förstår och klagar mycket över att de måste tentaduka efter sig. För att förtydliga detta så har jag skrivit in i kontraktsvillkoren att detta gäller så att vi har något att luta oss mot när hyresgäster blir sura. Jag köpte även in ett par LED-kannor som vi skulle kunna installera permanent i Gasquesalen så att KHS slipper sätta upp dem och plocka ner dem vid varje uthyrning under nollningen då de används vid varje uthyrning i princip. Borden i Gasquesalen sjunger på sista versen och jag har jagat Andreas Skoog på Gemensamma Lärosalar mycket under mitt år med lite framgång. Detta är ett projekt som får drivas vidare av min efterträdare alternativt att jag fortsätter driva projektet. I dagsläget ser det ut som att samma lösning som finns nu kommer gälla men med nya bord. Kårhusservice 2 utbildningar 1 rekrytering arbetskläder 1 tackdag ny städmaskin Kårhusservice förvaltare Under året har två utbildningar hållits av de mer rutinerade i Kårhusservice. Jag har hållit i en rekryteringskampanj under våren där jag fick in ett gäng intresserade som ska få gå på utbildning nästa höst. Arbetskläder hade det varit ont om i ett par år varför jag beställde in stort gäng arbetskläder i olika storlekar och olika modeller. Jag beställde även in ett gäng tjocktröjor för när det är kallare. De som höll i den andra utbildningen gjorde det utan lön varför vi använde den tackbudget som fanns för KHS till att äta ute på restaurang samt gå på äppeldrycksprovning på Systembolaget. Den städmaskin som vi haft köptes in begagnad av städet i huset för ett par år sedan. Den har alltid krånglat och många gånger har KHS stått där med lång näsa och fått tvinga hyresgäster att moppa Gasquesalen klockan 3 på natten. Till slut gav den upp helt och hållet och vi behövde verkligen ha en städmaskin varför jag drog igång det stora projektet med att köpa in en ny. Vi hittade till slut en trevlig sak som vi köpte och vi har varit mycket nöjda med den sedan dess. Under ett par års tid så har KHS blivit negligerad av Pedellen, mest för att Pedellen har haft så mycket att göra så man hinner inte fixa allt! Detta tyckte jag dock var väldigt allvarligt varför jag la ner ganska mycket tid på att fixa med KHS. Dock kände jag att detta inte var helt hållbart eftersom Pedellen har alldeles för många arbetsuppgifter i dagsläget så jag instiftade en post som heter Kårhusservice Förvaltare som har till uppgift att ta hand om KHS samt hjälpa Pedellen hålla koll och ordning i köken, PP-buren samt galgförrådet. Jag tog själv på mig uppgiften eftersom jag hade så mycket jag ville göra med den samt undersöka hur väl den fungerade. Lophtet Ny varmvattenberedare Nytt golv Ny frys Nya kontraktsvillkor/uthyrningsregler Under året har Lophtet varit uthyrt mycket vilket är väldigt roligt. Det har också varit lite av en huvudvärk för mig eftersom det är mycket som inte har fungerat och jag har haft för få 55

113 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Superintendenter som inte har hunnit eller orkat dra i så många projekt. Jag har försökt lösa det genom att hjälpa dem fixa en del grejer. I övrigt har arbetet flutit på bra. Varmvattenberedaren gick sönder under våren vilket var väldigt tråkigt. En reparatör kom dit och sa att den är 20 år gammal och eftersom den hänger i taket var de tvungna att ta ner den för att se vad felet var. Eftersom man då ändå var tvungen att ta ner den skulle det inte kosta mer att byta den helt och hållet varför vi köpte en sprillans ny och installerade den. Golvet på Lophtet har en häftig historia. Vi har länge haft ett samarbete med Pergo som kommer dit och lägger prover på sina golv. Detta gör att vi får golv gratis och de har en ypperlig plats att testa sina nya golv på. I dagsläget var det länge sedan Pergo lade golv på Lophtet varför statusen på golvet var att vi var tvungna att skruva ner brädorna allt eftersom att poppade upp. Jag tog under mitt år kontakt med Pergo och ett samarbete inleddes. De betalade och fixade så att ett preliminärt golv lades där det var som värst slitet och det fortsatta arbetet har lämnats över till nästa Pedell för att lägga om hela golvet. På Lophtet finns en industrikyl och en industrifrys. Dessa köptes in begagnade för många år sedan och frysen har sedan i princip inköpet inte fungerat. Jag ringde en hantverkare som kom dit och tittade och sa att det skulle kosta att laga den frys som där fanns. Jag tyckte detta var alldeles för dyrt och råddes av hantverkaren att inte köpa en begagnad industrifrys eftersom den marknaden är väldigt osäker. Därför bestämde jag att behovet på Lophtet var av sådan karaktär så det räckte med en frysbox som privatpersoner hade använt och köpte därför in en sådan. Vi har länge haft problem med uthyrningar både på Lophtet och i Gasquesalen där festen var avsedd för gymnasieungdomar eller yngre. Jag hyrde ut Lophtet till ett par killar som sa att de skulle ha en väldigt skötsam fest på Lophtet och jag litade på dem. Jag får sedan höra av polisen att där var ett par fulla sextonåringar och de var inte alls glada över det. Därför bestämde jag att de nya reglerna är att vi aldrig hyr ut till gymnasieungdomar, yngre eller studentavslutningar och detta har jag hållit väldigt hårt på till mångas förtret, men det är så värt för oss att hålla ryggen fri till polisen och tillståndsenheten. Rulle Rulle har rullat på som den ska. Inga incidenter har hänt dock så har den varit väldigt uthyrd för varken M-sek eller I-sek har haft egna bilar och F-sektionens bil gick sönder under våren. Detta har lett till att lite diskussioner har förts kring att köpa in en till bil för att tillgodose allas behov, men detta är inte så utrett ännu. Cornelis Nya bleck och köksattiraljer Omorganisering i uthyrning Cornelisprojekt I Cornelis har inte mycket hänt under detta året. Cornelis har fått lite nya bleck och köksattiraljer. När jag gick på så var det Aktsam som var ansvarig för kontraktskrivning och bokning av Cornelis. Detta var av ett par anledningar, dels så stod Aktsam på alkoholtillståndet, dels var det en avlastning för Pedellen och dels så var det för att AkUt skulle kunna använda lokalen för att annordna fler aktiviteter. Detta system fungerade inte tyvärr inte så bra dock varför ansvaret för uthyrning av Cornelis flyttades tillbaka till Pedellen. Cornelis var en gång i tiden en cafeteria och alla som varit där kan intyga att den varken är anpassad för sittningar eller pubar, vilket den används till idag, utan till cafeteria vilket den inte används till. Detta är ett problem för lokalen kan inte alls användas till sin fulla rätt. Ett projekt om att renovera hela Cornelis drogs igång för ett par år sedan men den har inte kommit jättelångt och blivit satt på is 56

114 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 eftersom de engagerade har slutat engagera sig på Kåren. Jag och Karin som suttit som Aktsam sedan årsskiftet startade projektet igen och kom inte jättelångt. Vi samlade ihop så mycket vi kunde av tankarna från de tidigare grupperna och försökte skriva ner dem till kommande generationer. Övrigt Ny vagn Grill Renovering av bastun Övriga saker som hänt är att den gamla utomhusvagnen som HUT hade till att köra saker utomhus gick sönder under året varför jag bestämde att vi skulle köpa en ny istället för att försöka laga den gamla. Den nya blev dessutom av lite andra mått så att den gick in i hissen. Projektet med att bygga en ny grill på uteplatsen som påbörjades för ett år sedan är fortfarande inte avslutat och går mycket mycket långsamt framåt. Bastun var väldigt trött och sliten och så torr så att den enligt en expert skulle kunna självantända när som. Vi hade påpekat detta för Akademiska Hus under en längre tid och nu äntligen hände något! Jag fick under mitt år vara med och bestämma golvfärg samt hur allting skulle bli i slutändan vilket var väldigt spännande! Renoveringen skedde under sommaren. 57

115 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Aktivitetsutkottet HT2012 Allmänt Höstterminen startades med ännu ett storslaget Welcome Party, festen var utsåld och det blev en väldigt stor och lyckad fest. Efter detta så stod nollningen för dörren och mycket jobb som involverade mig som AktSam eller bara som heltidare inleddes. Många, många fester planerades och nästan alla hade massor av frågor som skulle besvaras och detta tog upp mycket av min tid. ING-sektionen anordnade för första gången en stor fest i Lund, ING-vasion, i och med att de inte hade gjort detta tidigare så behövde de mycket hjälp och de uppskattade den hjälp de fick av mig och andra på kåren väldigt mycket! Många mindre men akuta problem uppstod titt som tätt och det gör att man ofta behöver gå ifrån för att lösa dessa vilket leder till andra arbetsuppgifter tar längre tid i slutändan. Ett ställe där planeringen ofta fallerade var om ett event behövde vakter eller ej, men här hade vi vår räddare i nöden, David som alltid ställde upp med att ordna vakter till våra och sektionernas fester. Det var på sektionernas fester som vakter ofta föll i glömska. Vi har bistått sektionerna med hjälp både att boka och sedan betala ut löner för att minska sektionernas administrativa last, detta har sedan bara lagts på deras hyresfakturor så att det blir så lite jobb som möjligt för alla. Senare under oktober månad så anordnade Aktu en ET-slasque som var välbesökt och lyckad, till denna var det väldigt svårt att få tag på jobbare. De flesta hade jobbat väldigt mycket under nollningen och ville för en gångs skull festa, kanske nollor hade varit haj på att jobba men jag hade inte några direkta kanaler för att nå de som var intresserade. Till slut blev vi ett härligt gäng på 8 eller 9 personer som genomförde denna fest utan några större rabalder. Fanborgen har närvarat vid en examenshögtid under hösten, då informationen kring detta var dåligt på grund många bidragande orsaker så var tyvärr många av sektionernas fanbärare upptagna samt att ganska många sektioner inte hade en fanbärare vald. Men med en större gemensam insats med mycket hjälp från styrelsen och deras kontakter och att några heltidare ställde upp så löste detta sig till slut utan större bekymmer. 58

116 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Cornelis Under våren så flyttades ansvaret för att hyra ut Cornelis över till AktSam på prov för att se hur det fungerade. Under hösten så skedde en utvärdering som resulterade i att Pedellen tog tillbaka ansvaret för Cornelis. Detta då det ekonomiska ansvaret aldrig riktigt flyttades och att det relativt ofta uppstod meningsskilldaktigheter. Den arbetsgrupp som styrelsen hade tillsatt diskuterade då fram om vi ville göra några förändringar och det beslutades att hyresgästen måste godkännas av AktSam som ska se till så att kårens alkoholtillstånd alltid är skyddat och att vi inte bryter mot alkohollagen på något sätt. Detta beslut togs väldigt sent under min mandatperiod så jag vet inte om detta arbetssätt implementerades. Pubverksamheten från Aktus sida har varit låg under våren men det har ändå anordnats många pubar, både från sektionerna och andra utskott/föreningar på kåren. Proud Tech har varit väldigt aktiva och arrangerat många väldigt välbesökta evenemang. Så i det stora hela så har det funnits pubar för våra medlemmar att besöka nästan varje vecka och flera gånger vissa veckor. Sexmästarkollegiet Kollegiet har inte sammanträtt under hösten men olika sexmästare har träffat varandra enskilt för att planera event tillsammans. Relativt mycket kommunikation har skett i den Facebookgrupp som vi skapade under våren, här ber de varandra om hjälp och bjuder in varandra till olika event. Jag har träffat alla utom några få sexmästare många gånger under hösten och hjälpt dem enskilt, mest med att svara frågor och lösa problem kring tillstånd och alkoholhantering i övrigt. Aktukollegiet Kollegiet har inte sammanträtt under hösten då det inte fanns något intresse för detta alls. Här skapades dock också en Facebookgrupp under våren som levt kvar relativt aktivt under hösten där de olika sektionerna har bjudit in andra till att delta i olika idrotts event med mera. Nyårsbalen På nyårsafton hölls en traditionell bal i AF Borgens Stora Sal med tre rätters middag från Tégners, underhållning i form av stå upp-komiker, liveband och fyrverkerier från LundaPyrot. Det var 170 sittande på själva balen, och sedan tillkom 500 eftersläppsgäster. Balgruppen bestod av mig, Hanna Bränfeldt, samt Agnes Tegen, Felix Mörée, Filip Thor och Malin Sohlmér. Jens Olsson ställde upp som teknikansvarig. Under kvällen hade vi hjälp av 12 jobbare som stod för servering och skötte baren. Den 5 januari hölls en tackfest bestående av bad på Aq-va-kul på dagen för dem som ville och fest på Lophtet senare på kvällen. Hanna Bränfeldt Balmästare HT

117 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Proud Tech Proud Tech startades i januari 2012 och har under det gångna året etablerat sig som en del av kårens aktivitetsutskott. Tanken är att Proud Tech på ett positivt sätt ska synliggöra att det på LTH och LU finns studenter som avviker från heteronomen. Genom aktiviteter såsom spelkvällar och pubar vill Proud Tech ge dessa studenter en möjlighet att träffas och umgås i en accepterande miljö. Förhoppningen är att genom att synliggöra homosexuella, bisexuella och transpersoner på LTH så ska dessa studenter känna sig mer accepterade och i förläningen även känna sig mer bekväma med att välja studier på LTH från första början. Proud Tech har under det gångna året haft möten flera gånger i månaden, anordnat fem pubar och fyra spelkvällar. En av dessa pubar fanns med på samtliga nollningsscheman och drog mer folk än vad det fanns plats för i Cornelis. Ett av de senaste stegen i Proud Techs utveckling är att det har valts en styrelse, vars ordförande är Ellinor Hultmark. Mylena Anderberg Styrelseledamot Proud Tech 60

118 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Idrottsutskottet Marcus Tornberg, Idrottsutskottets ordförande Idrottutskottet leddes föregående verksamhetsår av ordförande Marcus Tornberg samt Sektionerna vid LTHs idrottsförmän. Eftersom ordförande för utskottet tillträdde under december månad ägnades mycket tid till att hitta kontakter till alla förmän. Under våren 2013 gjordes mycket för att uppdatera hemsidorna; både idrottsfliken under samt idrottsföreningen Teknologkårens IFs hemsida(http://www6.idrottonline.se/default.aspx?id=762237). Alla förmän fick då sina kontaktuppgifter på hemsidan så att det är lättare att nå varandra om man skulle vilja ha lite hjälp. Mycket tid har lagts på att byta erfarenheter då idrottsverksamheten inte sker på samma sätt på alla sektioner. Likaså har det samordnats så att det finns möjligheter att springa under veckodagarna med sektionerna. Sektionerna har tagit ansvar för vars en dag där alla varit välkomna att springa och basta i Kårhusets bastu. Ett lyckat samarbete som förhoppningsvis fortsätter även nästa termin. Samarbete med Teknologkårens IF Utöver detta har ett samarbete med den återuppstartade idrottsföreningen, Teknologkårens IF(TIF), inletts. Där LTHs studenter kunnat åka på student SM i Falun för att spela fotboll, volleyboll, basket, badminton och innebandy. Likaså har föreningen divisionslag i innebandy, fotboll och snart även hockey. Under våren var det även diskussion och försök till att starta ett damlag i fotboll. Utöver detta finns det möjlighet att utöva tricking och parkour, som även detta drivs av studenter. Mer idrott för och av studenterna helt enkelt. Både utskottet och föreningen hoppas att sammarbetet fortsätter och att man finner ett enkelt sätt att inkorporera föreningen i övrig idrottsverksamhet. Student SM, Falun, Tillsammans med TIF arrangerades en resa till Falun med lag i innebandy, fotboll, badminton och volleyboll. Cirka 50 personer deltog och det resulterade i 4 medaljer. Något som idrottföreningen hjälpte med var bidragspengar som söktes ur idrottslyftet för att sänka priserna för deltagarna. 61

119 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Innebandy turnering, Viktoriastadion, lördag, En turnering anordnades på viktoriastadion där det spelades fullskalig innebandy på tre planer parallellt. Med hjälp av idrottsförmännen på de olika sektionerna lyckades vi genomföra en turnering enligt schema och utan konstigheter. Alla lag som spelade hade en spelare som kunde döma och fick göra så när laget inte spelade. Det fungerade bra till dess att slutspelet var igång och det var färre lag kvar i hallen. Totalt var det 19 lag som spelade och bland de anmälda fanns Doktorand- och INGsektionen Innebandysalen i kårhuset Idrottshallen har varit tillgänglig för Teknologkårens medlemmar att hyra mellan på vardagar och lördagar. Bokningar har skett genom att maila då har man både kunnat boka singelpass och prenumererat på en tid över en läsperiod. Bokningssystemet har varit skilt från de föregående åren men det har fungerat bra. Internfaktureringen av denna sal såväl som budgeten avsatt för detta har även under året korregerats så att det stämmer överens med verkligheten. Uniball Uniball är en studentstartat lag som spelar innebandy på enhjulingar. I år har de fått mycket uppmärksamhet och liksom föregående år har de fått bidrag till en träning i veckan i kårhusets källare. Under året har Hjalmar Risinger varit drivande i detta och de har marknadsfört sig genom planscher och även genom prova på dagar på campus. De var årets pausunderhållning i SM-finalen i innebandy som spelades i Malmö Arena den 13 april. De spelade då i matchtröjor från TIF för att visa att det är teknologer och vi fick på så sätt lite reklam. Uniball togs även upp som del av Teknologkårens IF då det är idrott som drivs av Teknologer och det ville föreningen gynna. Slutord Summa summarum är jag nöjd med föregående mandatperiod. Det finns dock mycket jag inte hunnit med bland annat; inventera och införskaffa nya inventarier för uthyrning till sektioner(som dagens volleybollnät), arrangera triathlon på LTH kring sjönsjön, förankra samarbetet mellan TIF och Teknologkåren men även få utskottet att synas mer på campus. Men alla sektioner har fått möjlighet att samarbeta och det verkar som att idrotten börjar ta fart på LTH och det tror jag Kåren och skolan gynnas av om det fortsätter i denna riktning. Till sist vill jag bara uppmärksamma hur mycket hjälp som heltidarna och styrelsen står för när man behöver den. MARCUS TORNBERG Ordförande för idrottsutskottet 2012/

120 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Corneliusbalen Balkommittén 2013 valde tidigt att bygga vidare på Corneliusbalen, det balkoncept som balkommittén 2012 arbetade fram. Före 2012 benämndes balen kårbal eller vårbal. Balkommitténs mål med årets Corneliusbal var att arrangera en bal som är öppen för alla, såväl förstaårsstudenter som aldrig gått på bal innan och de som redan tagit examen och är verksamma på LTH skall känna sig välkomna och ha det trevligt på balen. Balkommittén är övertygade om att Corneliusbalen är ett bra koncept att arbeta vidare med och tänker sig att Corneliusbalen kan/bör arrangeras varje vår framöver. Corneliusbalen 2013 utspelades i Kårhusets gasquesal och hade över 260 sittande gäster. Nytt för i år var bland annat att en dansträning arrangerades två dagar före balkvällen samt en cocktailkväll dagen före balkvällen. Målet med både dansträningen och cocktailkvällen var att ge gästerna ett bra sätt att komma i rätt stämning inför balkvällen. Dagen efter balen arrangerades liksom året innan en röjig lunch tillsammans med Juridiska Föreningen, lunchen ägde rum i anrika Lophtet och i år uppträdde Kobojsarna. Under planeringen av balen lades inte lika stor tyngd på att ha en dialog med sektionerna genom sektionsstyrelserna som Stor vikt lades istället tidigt på att hitta chefer som skulle bistå Balkommittén, dessa chefer är värda en ofantligt stor eloge! De gjorde verkligen ett fantastiskt jobb med balen och tack vare en stor bredd på sektioner ibland såväl Balkommittén som cheferna gick det relativt lätt att rekrytera jobbare till balen. Denna bredd var även en styrka när det kommer till att hålla kontakt med sektionerna. Vid framtagning av grafisk layout för balen återanvändes mycket av det som John Kumlin tagit fram till 2012 års Cornliusbal. Det som främst adderats var ett antal filmer som spelades in och användes i marknadsföringen av balen. Det ekonomiska resultatet för Corneliusbalen 2013 blev tyvärr något negativt och det beror bland annat på en något naiv inställning om att sälja slut på samtliga biljetter. Av den utvärdering som genomfördes efter balen (via mail till alla gästerna) framkom att det var en bal som många sent kommer glömma. Balkommittén har efter balens genomförande samlat sina tankar och erfarenheter i ett testamente där även det grafiska materialet såväl som det ekonomiska underlaget sparats, detta för att underlätta för framtida balentusiaster. Balkommitténs förhoppning är att Corneliusbalen kommer att frodas och leva vidare i många år till! Axel Andersson, Victor Hallengren, Björn Hansson, Martin Persson, Petter Starlander Balkommittén

121 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Nollningsutskottet VT 13 Sofia Brehm, Nollegeneral 2013 Nollningsutskottet har i vår haft 17 funktionärer fördelat på ett antal ansvarsområden, liknande den struktur som användes Personerna valdes ut genom intervjuer med utskottsordförande och fördelningen har varit som följer: PR: Tre personer med ansvar för design, marknadsföring, kläder och försäljning av tygmärken. Märkespicknick och Øverphøshinderbana: Två personer som är ansvariga för nämnda aktiviteter. Ansvaret för picknicken låg förra året på de med ansvar för fest men har nu flyttats till detta ansvarsområde. Fest: Tre personer med ansvar för regattabalen och S-phesten. Nollelördag: Två personer. Regatta: Två personer med gemensamt ansvar över regattatåget och regattaslaget. Nollekamp (förra årets domedagskamper): Två personer som ansvarar för de tre kamperna som sker på tisdagar läsvecka 1-3 samt finalen som sker i samband med S-phesten. Teknik: En person som agerar som en länk mellan NollU och HUT. Under våren har vi både haft stormöten där vi till stor del diskuterat nollningstema, kläder och annat som berört hela gruppen samt områdesmöten där diskussionen mer handlat om budget och uppföljning på arbetet inom varje område. Överstarna fick i år, för första gången, följa med på phöshelgen vilket är en helg där phösen åkt iväg för att diskutera viktiga nollningsfrågor och lära av varandra, och även lära känna varandra. För att skapa en bättre kontakt mellan phös och överstar, då det tidigare år knappt funnits någon sådan, så fick överstarna följa med i år, och de fick också chans att diskutera utskottsrelevanta frågor när phösen pratade om sådant som endast rör dem. Detta var extremt uppskattat av både phös och överstar och har även stor utvecklingspotential till kommande år. På grund av kommunikationsmissar har budgeten ännu inte helt justerats efter vad överstarna har velat göra för förändringar men detta kommer att åtgärdas under sommaren i största möjliga mån. Polistillstånd är på ingång och det verkar inte finnas några motsättningar hos akademiska hus om att använda områden på campus i år heller. I maj hölls en överstekickoff i Malmö där vi gick på femkamp, trampade trampbåt och sedan åt middag på en restaurang. Kickoffen var mycket uppskattad men tyvärr hade inte alla i utskottet möjlighet att närvara. Utskottet har själva valt ut två personer att ansvara för att försöka hitta produktspons till de olika aktiviteterna, framför allt i form av mat, vatten och energidryck. Ingenting är fastslaget ännu men arbetet forsätter över sommaren. Även i år har jag tillsammans med informationsansvarig utformat åtta sidor som kommer finnas med i, eller som bilaga till, alla sektioners nolleguider. Efter diskussion har några sektioner valt att ändra den design som tagits fram men information från kåren om medlemskap, vilka vi är och vad vi kan erbjuda kommer finnas att tillgå för alla nollor. Årets nollningstema är intergalaktisk nollning, och nollningsutskottet ser med spänning fram emot augusti! 64

122 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 MARK VT 2013 Sofia Brehm, Nollegeneral 2013 MARK står för Mottagningsansvarigas rådskonferens och är det organ som behandlar nollningsrelaterade frågor. Förra året så startades MARK upp efter några års inaktivitet och i år har kontakten intensifierats. I februari var det överlämning där vi sågs i Linköping och lärde känna varandras mottagning/nollning samt diskuterade några av de problem som vi hittills stött på samt att vi skrev en verksamhetsplan. Det hölls även ett möte tillsammans med STORK där framför allt alkohol diskuterades. Under våren har ett antal Skypemöten hållits där det framför allt varit fokus på aktuella problem som någon i gruppen velat ta upp. I juni träffades vi för andra gången på RefTec-överlämningen i Stockholm och där diskuterades bland annat utbildning av delaktiga i nollningen, traditioner och de problem de kan medföra samt arvodering och relationer till heltidare/ledningsgrupp. Jag har haft stor glädje av detta samarbete och hoppas att MARK fortsätter att utvecklas! Sofia Brehm Nollegeneral

123 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Øverphøskollegiet VT 2013 Sofia Brehm, Nollegeneral 2013 Øverphøskollegiet (ØPK) 2013 hade sin första träff redan innan juluppehållet för att ge alla ett ansikte på varandra så fort som möjligt. Efter jul anordnades två kickoffer på grund av att alla inte hade möjlighet att närvara vid samma tillfälle. Det var mycket uppskattat och skapade en väldigt positiv stämning kring kollegiet. Under våren har möten hållits på onsdagar under de flesta läsveckor och dagordningen inför mötet har skickats ut några dagar tidigare för att ge phösen en möjlighet att sätta sig in i de punkter som behövts diskuteras. Vi har också varit på øverphøshelg där vi åkte ut till en stuga för att under två dagar diskutera mer tidskrävande frågor än på mötena och lära av varandra. Helgen efter detta åkte alla phös samt alla överstar på phöshelg till samma stuga där det hölls diskussionspass om olika saker som rör nollningen och där alla phösen fick chans att lära känna varandras traditioner. Att överstarna var med mottogs med endast positiva gensvar, där den enda kommentaren var att phösen hade velat träffa dem ännu tidigare. Eftersom lördagen skulle ägnas åt seriösa diskussioner bestämdes det inom ØPK att vi ville hålla första kvällen på en rätt lugn nivå, vilket förmedlades till phösen och detta efterlevdes också. Utöver phöshelgen har alla phös fått delta i utbildningar i gruppdynamik, likabehandling, alkohol, konflikthantering, företagskontakt och intervjuteknik. Den sista var ny för i år, hölls redan i läsvecka 2 av karriärcenter och behandlade urvalsprocessen för phaddrar. Sofia Brehm Nollegeneral

124 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Bilaga 1. Ekonomisk rapport verksamhetsåret 12/13 Denna rapport är uppdelad i tre delar. Den första delen avser jämförelse av intäkter respektive utgifter där utfallet jämförs med budgeten. I den andra delen görs en jämförelse mellan resultatet görs därefter på de resultatenheter (RE) som är budgeterade med ett positivt respektive negativt resultat. I den tredje delen diskuteras fördelningen av de externa intäkterna och fördelning av Kårens kostnader. 67

125 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Del 1. Intäkter och utgifter Syftet med denna del är att åskådliggöra differenser jämfört med budget samt att utreda orsaken till densamma Budget Utfall (inkl interna intäkter) 4 Mkr 3 Mkr 2 Mkr 1 Mkr 0 kr Tkr kr1 110 kr Tkr kr kr420 kr Tkr 100 Tkr 50 Tkr Tkr Figur 1: Intäkter 12/13 Benämning Utfall Budget Diff Kommentar ADM-Administration Övr. int. ARK01-ArkU Medaljpub ARM01-Gem. Näringsliv & ARKAD ARM02-03-TLTH Näringsliv Företagsevent ARM1*-ARKAD FUV01-Jättefunkisfesten Ej budg. int. FUV02-TackU Anm. avg. dryckesprovn. FUV03-Sektionskontakter Ordf.kläder (Kåren tog utg.) HUT-Husutskottet IDR01-IdrU Anm. avg. Drygt 437 tkr internt och resten Kårhusservice (ej budg. int) INF-InfoU Totalt Pappersmuggar INT02-BEST Motsv. minskade kostnader INT03-IAESTE Pubverksamhet 68

126 ADM-Administration ARK01-ArkU ARM01-Gem. Näringsliv & ARKAD ARM02-03-TLTH Näringsliv ARM1*-ARKAD FME01-Fullmäktige FUV01-Jättefunkisfesten FUV02-TackU FUV03-Sektionskontakter HUT-Husutskottet IDR01-IdrU INF-InfoU Totalt INT02-BEST INT03-IAESTE KLU + INT04-AktU Totalt KSY01-Kårstyrelsen LÖN01-Sektionsanställda MED01-Medlemshantering NOL-NollU Totalt PÄB01-Pålsjö Ängsblad REF01-Reftec UTB01-Utbildningsutskottet VAL01-Valnämnden ÖVG01-Övergripande Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 KLU + INT04-AktU Totalt F1 Röj, ProudTech, dryck lokaluthyrning LÖN01-Sektionsanställda Motsv. ökade kostnader NOL-NollU Totalt Ökade barintäkter m.m. REF01-Reftec Fakturerade resor ARG UTB01-Utbildningsutskottet Bidrag Så funkar det ÖVG01-Övergripande Finansiella poster Budget Utfall (exkl fond) kr(592) Tkr -50 Tkr 0-1 Mkr -2 Mkr -3 Mkr -4 Mkr Figur 2: Kostnader 12/13 kr(592) -100 Tkr -150 Tkr -200 Tkr Benämning Utfall Budget Diff Kommentar ADM-Administration Arbetskläder, mobiltelefoni samt kostnader som ökads p.g.a. ökade intäkter ARK01-ArkU Beslut av Kårstyrelsen för inköp. ARM01-Gem. Näringsliv & ARKAD ARM02-03-TLTH Näringsliv Dyrare resor än budgeterat => färre konferenser => lägre kostnader Kostnader relaterade till ökade intäkter ARM1*-ARKAD Kostnader relaterade till ökade intäkter 69

127 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 FME01-Fullmäktige Funktionärsglädje FUV01-Jättefunkisfesten Beslut FM FUV02-TackU TackUO vakant stor del av året FUV03-Sektionskontakter Resekostnader HBG HUT-Husutskottet Kostnader relaterade till ökade intäkter, främst Kårhusservice, som i princip är nollbudgeterat IDR01-IdrU Vid budgeteringen saknades UO INF-InfoU Totalt Främst billigare nolleguide INT02-BEST Även lägre intäkter INT03-IAESTE KLU + INT04-AktU Totalt Ökade intäkter => ökade kostnader. Resultat enl. budget F1 Röj och andra projekt, Corneliusbalen (ok av FM), ökade kostnader SåS, stora interna hyreskostnader till HUT. KSY01-Kårstyrelsen Kårstyrelsen disponibelt LÖN01-Sektionsanställda Relaterat till ökade intäkter MED01-Medlemshantering Överbudgeterade kostnader medl.sys. NOL-NollU Totalt Relaterat till ökade intäkter PÄB01-Pålsjö Ängsblad Två nummer trycktes REF01-Reftec UTB01- Utbildningsutskottet VAL01-Valnämnden ÖVG01-Övergripande Ökade kostnader för resor och utgifter relaterade till konferernser. Så funkar det (relaterat till ökad intäkt) Använde ej budget reklam & markandsföring. Avg. LUS, SFS och Lundagård p.g.a. fler studenter jmf. Budget. Del 2. Resultat Vid en jämförelse mellan utfall och budget kan det vara bra att titta på hela RE. Ökade intäkter medför ofta ökade kostnader. Kostnaderna bör dock ej öka med samma belopp som intäkterna. Detta kan analyseras i denna del. 70

128 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr 800 Tkr 600 Tkr 400 Tkr Diff Budget 200 Tkr 0 Figur 3: RE med positivt resultat RE positiva Utfall Budget Diff HUT-Husutskottet kr kr kr ÖVG01- Övergripande kr kr kr ARM1*-ARKAD kr kr kr NOL-NollU Totalt kr kr kr INF-InfoU Totalt kr kr kr ARM02-03-TLTH Näringsliv kr kr kr LÖN01- Sektionsanställda kr kr kr 71

129 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari Tkr Tkr -200 Tkr -500 Tkr Tkr Tkr Tkr Utfall Budget Figur 4: RE med negativt resultat RE negativa Utfall Budget Diff KLU + INT04-AktU Totalt kr kr kr FUV01-Jättefunkisfesten kr kr kr ADM-Administration kr kr kr REF01-Reftec kr kr kr UTB01-Utbildningsutskottet kr kr kr IDR01-IdrU kr - kr kr FUV03-Sektionskontakter kr kr kr ARK01-ArkU kr kr kr PÄB01-Pålsjö Ängsblad -592 kr - kr -592 kr INT01-BEST kr kr kr VAL01-Valnämnden kr kr kr ARM01-Gem. Näringsliv & ARKAD kr kr kr FME01-Fullmäktige kr kr kr MED01-Medlemshantering kr kr kr KSY01-Kårstyrelsen kr kr kr FUV02-TackU kr kr kr INT03-IAESTE kr kr kr 72

130 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Del 3. Ekonomisk fördelning I denna del åskådliggörs varifrån Kårens intäkter kommer och var de tar vägen i organisationen. KLU + INT04- AktU Totalt 14% HUT-Husutskottet 11% ARM1*-ARKAD 34% ÖVG01- Övergripande 17% Figur 5: Fördelning externa intäkter FUV03- Sektionskontakter 0% FUV02-TackU 0% FUV01- Jättefunkisfesten 1% Annan 24% IDR01-IdrU 0% ARM02-03-TLTH Näringsliv 7% Inledningsvis kan noteringen göras i diagrammet ovan att det är intäkterna som avses, ej bidraget till Kårens resultat. Därefter kan noteras att de interna intäkterna ej medräknas. Under verksamhetsåret stod ARKAD för 1/3 av Kårens totala intäkter. Ca 1/5 var från kårstöd respektive finansiella intäkter (ÖVG01). Aktivitetsutskottets verksamhet stod för 1/7 av Kårens intäkter. Den fjärde största intäktskällan var HUTs uthyrningsverksamhet och Kårhusservice som stod för 1/10. Sammanlagt stod näringslivet för 2/5 av Kårens totala intäkter. Nämnvärt är att Nollningen stod för 1/20 av intäkterna. INF-InfoU Totalt 1% ARM01-Gem. Näringsliv & ARKAD 0% ARK01-ArkU 0% INT02- BEST 1% INT03-IAESTE 0% LÖN01- Sektionsanställda 5% ADM- Administration 4% NOL- NollU Totalt 4% REF01- Reftec 0% UTB01- Utbildningsutskot tet 1% 73

131 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 HUT- Husutskottet 11% ARM1*-ARKAD 16% KLU + INT04- AktU Totalt 16% ADM- Administration 31% INF-InfoU Totalt 1% NOL-NollU Totalt 4% ÖVG01- PÄB01-Pålsjö VAL01- Övergripande 6% INT02- BEST 1% Valnämnden Ängsblad 0% Annan 15% IDR01-IdrU 0% FUV03- Sektionskontakter 0% FUV02- TackU 0% FUV01- Jättefunkisfesten 2% FME01- Fullmäktige 0% KSY01- Kårstyrelsen 1% INT03-IAESTE 0% ARM02-03-TLTH Näringsliv 3% MED01- Medlemshantering 2% REF01- Reftec 1% ARK01- ArkU 0% ARM01-Gem. Näringsliv & ARKAD 1% UTB01- Utbildningsutskott et 2% Figur 6: Kostnadsfördelning (inkl interna kostnader) Nästan 1/3 av kostnaderna gick till administration. HUT stod för lika stor del av intäkterna, som utgifter. Aktivitetsutskottet stod för 1/6 av Kårens totala utgifter, det ska dock beaktas att detta inkluderar lokalhyra till HUT. Nämnvärt är att endast 2% av Kårens utgifter gick till det som brukar kallas för kärnverksamheten nämligen utbildningsutskottet. Dock ligger lönekostnaden för VKO:erna under administration. 74

132 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Kårhuset Lund, 22 februari 2014 Näringsliv 20% Utbildning 2% Administration 42% Fritid 36% Figur 7: Fri tolkning av kostnadsfördelningen Administration Fritid Näringsliv Utbildning ADM-Administration FME01-Fullmäktige INF-InfoU Totalt KSY01-Kårstyrelsen MED01- ARK01-ArkU FUV01- Jättefunkisfesten FUV02-TackU FUV03- Sektionskontakter ARM01-Gem. Näringsliv & ARKAD ARM02-03-TLTH Näringsliv ARM1*-ARKAD UTB01- Utbildningsutskottet Medlemshantering HUT-Husutskottet REF01-Reftec IDR01-IdrU VAL01-Valnämnden INT02-BEST ÖVG01-Övergripande INT03-IAESTE KLU + INT04- AktU Totalt NOL-NollU Totalt PÄB01-Pålsjö Ängsblad 75

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Teknologkårens Fullmäktige

Teknologkårens Fullmäktige Teknologkårens Fullmäktige Protokoll fört vid FM9 söndagen den 23 november i Hörsalen, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Förberg förklarade mötet öppnat klockan 10.14. 2 Tid och sätt godkänna tid och sätt 3

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Protokoll FM1 1 TFMÖ. 2 Val av mötessekreterare. 3 Tid och sätt. 4 Val av tvenne rösträknare tillika justerare. 5 Adjungeringar

Protokoll FM1 1 TFMÖ. 2 Val av mötessekreterare. 3 Tid och sätt. 4 Val av tvenne rösträknare tillika justerare. 5 Adjungeringar PROTOKOLL FM1 / 2015 Kårhuset Lund, 17 februari 2015 Johan Förberg, Sekreterare Protokoll FM1 Protokoll fört vid sammanträde med Teknologkårens Fullmäktige, tisdagen den 10 februari 2015 i Hollywood, Kårhuset.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 15/16

Protokoll Styrelsemöte 1 15/16 PROTOKOLL Kårstyrelsen Studiecentrum Lund, 16 september 2015 Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 15/16 Tid: Torsdagen den 3:e September 2015 klockan 18.30 Plats: Brunnen,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 15/16

Protokoll Styrelsemöte 2 15/16 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 1 oktober 2015 Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 15/16 Tid: Tisdagen den 22:e september 2015 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 8 14/15

Protokoll Styrelsemöte 8 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 22 februari 2016 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 8 14/15 Tid: Måndagen den 15:e december 2014 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Teknologkårens Fullmäktige

Teknologkårens Fullmäktige PROTOKOLL FM6 2010 Kårhuset Lund, 22 oktober 2010 Mats Risberg, Fullmäktigesekreterare Teknologkårens Fullmäktige Protokoll fört vid FM6 tisdagen den 5 oktober Hollywood, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Garmer

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 7 13/14

Protokoll Styrelsemöte 7 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 februari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 7 13/14 Tid: Måndag 3 februari 2014 klockan 18.00 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 12 14/15

Protokoll Styrelsemöte 12 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 27 mars 2015 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 12 14/15 Tid: Onsdag den 25:e februari 2015 klockan 17.30 Plats: Cornelis, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Dagordning FM1 / 2014

Dagordning FM1 / 2014 DAGORDNING FM1 / 2014 Kårhuset Lund, 3 februari 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 3-16/17

Protokoll Styrelsemöte 3-16/17 Protokoll Styrelsemöte 3-16/17 Tid: Måndagen den 26 September 2016 klockan 17:15 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande Styrelsen Kårordförande Styrelseordförande Linus Hammarlund Karin Dammer Desirée Ohlsson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 9 15/16

Protokoll Styrelsemöte 9 15/16 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 januari 2016 Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 9 15/16 Tid: Mån den 26 januari 2016 klockan 17.15 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 14/15

Protokoll Styrelsemöte 2 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 14/15 Tid: Måndagen den 22 september 2014 klockan 17.58 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 16 15/16

Protokoll Styrelsemöte 16 15/16 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 4 maj 2016 Björn Sanders, Kårordförande 15/16 Protokoll Styrelsemöte 16 15/16 Tid: Onsdagen den 4 maj 2016 klockan 17.15. Plats: Perstorp, Kårhuset. Närvarande Styrelsen

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare. 1. SOFMÖ Klockan 17:30 2. Val av mötesordförande Björn Hansson, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Björn Hansson till mötesordförande. Björn Hansson har en noggrann

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Dagordning FM6 / 2014

Dagordning FM6 / 2014 DAGORDNING FM6 / 2014 Lund, 12 september 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Dagordning FM8 / 2014

Dagordning FM8 / 2014 DAGORDNING FM8 / 2014 Lund, 21 oktober 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Dagordning FM9 / 2014 Höst-FM

Dagordning FM9 / 2014 Höst-FM DAGORDNING FM9 / 2014 Lund, 18 november 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet Styrelsemöte 10 Styrelsen Närvarande ledamöter: Ronja Lundgren kårordförande Oskar Johansson vice kårordförande fr.o.m 13 Viktor Andersson

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Dagordning Kårstyrelsemöte, S13 14/15

Dagordning Kårstyrelsemöte, S13 14/15 DAGORDNING Kårstyrelsemöte, S13 Kårhuset Lund, 10 mars 2015 Jacob Adamowicz, Styrelsens ordförande Dagordning Kårstyrelsemöte, S13 14/15 Tid: Torsdagen den 12 mars 2015 klockan 19.00 Plats: 232, Kårhuset

Läs mer

Dagordning FM6 / 2014

Dagordning FM6 / 2014 DAGORDNING FM6 / 2014 Lund, 12 september 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige DAGORDNING FM3 / 2014 Lund, 21 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom FM 3 bil. Fullmäktigemöte den 30 mars 2014

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Tisdag 18/10 2011 Gröjersalen, Hus 3, Kräftriket Kl. 17.00 21.30.1 Mötets öppnande Talman Kristian Kull förklarade föreningsmötet öppnat

Läs mer

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 1. SOFMÖ 2. Val av mötesordförande Rasmus Kjellén, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Rasmus Kjellén till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Amanda Oskarsson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 16/17

Protokoll Styrelsemöte 6 16/17 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 2016-11-24 Erik Alstersjö, Styrelseledamot Protokoll Styrelsemöte 6 16/17 Tid: Torsdag den 14 november 2016 17:15 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande Styrelsen Kårordförande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Vårterminsmötesprotokoll

Vårterminsmötesprotokoll Vårterminsmötesprotokoll Närvaro: Mattias Axelsson D96 Talman Christian Berling D00 Sekreterare Jonas Hörström D99 Anders Rangevall D98 (tom 20) Fredrik Salomonsson D98 Johan Persson D99 Torbjörn Eklund

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19 Protokoll styrelsemöte S05 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös Albin Rosberg Studierådsordförande, t.o.m. 13 Fredrik

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte ordinarie #2 - Bilagor Måndag 07/04/2014 Kl. 17.00 22.00, Gröjersalen Kräftriket..6 Bilaga 1 Rapportering av föreningens ekonomiska situation.

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18 BESLUTSPROTOKOLL sid 1/5 Fullmäktige sammanträde 2014-04-01 kl 17:18-21:59 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Till protokollet bifogas samtliga bilagor, förteckning över dessa återfinns på sista sidan. Ordförande:

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Protokoll Fullmäktige 1 HT07 Protokoll från s Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Närvarande: Kursrepresentanter s Styrelse Erik Kempe T2 Mikael Edström Informationsansvarig

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Dagordning Kårstyrelsemöte, S4 15/16

Dagordning Kårstyrelsemöte, S4 15/16 DAGORDNING Styrelsemöte S4 Kårhuset Lund, 15 oktober 2015 Oskar Hansson, Styrelseordförande Dagordning Kårstyrelsemöte, S4 15/16 Tid: Onsdagen den 21 oktober 2015 klockan 17.15 Plats: Cornelis, Kårhuset

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2013/2014, 25 november 2013, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta Kron, Liisa Andersson, Anna Hansson Engbom, Anna Jadelind, Erik Levander, Jonas Lundgren, Boris Keselman, Fredrik Rabén, Albin

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Årsmöte 14/15 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-27 Tid: 15:15 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Filip Åhlander Ordförande Alexandra Eriksson Vice ordförande Pontus

Läs mer

Dagordning Kårstyrelsemöte, S8 14/15

Dagordning Kårstyrelsemöte, S8 14/15 DAGORDNING Kårstyrelsemöte, S8 Kårhuset Lund, 11 december 2014 Jacob Adamowicz, Styrelsens ordförande Dagordning Kårstyrelsemöte, S8 14/15 Tid: Torsdagen den 15 december 2014 klockan 18.00 Plats: Perstorp,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 17 15/16

Protokoll Styrelsemöte 17 15/16 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 16 juni 2016 Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 17 Tid: Onsdag den 25:e Maj 2016 klockan 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades.

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades. Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Kultur & Fritid Manual för stadgar Föreningens stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Men då inte exempelvis öppettider eller städscheman utan mer generella regler

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(6)

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(6) Styrelsemöte 2017-09-19 Protokoll 1 Mötet öppnas 17.20 2 Val av mötesordförande Frida Granath 3 Val av mötessekreterare Oliver Ekström 4 Val av en justerare Emmy Göransson 5 Adjungeringar Christoffer Maljanovski

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Styrelsemöte 140325 Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Närvarande röstberättigande: Närvarande övriga: Ekonomiansvarig Adjungerande Skåne Nation Amanda Lindborg Jonas Kjällgren Simon Göransson Marta

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Syftet med denna policy är att klargöra vilka styrdokument som finns samt funktion och användning av dessa.

Syftet med denna policy är att klargöra vilka styrdokument som finns samt funktion och användning av dessa. Denna policy beskriver hur styrdokument på Teknologkåren fungerar samt innehåller en förteckning av dessa. Policyn innehåller även hur styrdokumenten ska vara utformade. Syftet med denna policy är att

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: 17.30 på Örat Närvarande: Kårordförande Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar Vice Kårordförande med utbildningsansvar

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer