Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14"

Transkript

1 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/ Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering presidiet Yrkande: Styrelsen ger presidiet i uppdrag att undersöka om protokollen går att få fram och sedan uppdatera checklistan samt återrapportera till styrelsen senast den 15 augusti Yrkande 1: Kårstyrelsen beslutar att Patrik Mattisson enskilt tecknar firma för hela verksamheten Yrkande 2: Kårstyrelsen beslutar att Daniel Karlsson enskilt tecknar firma för hela verksamheten. Yrkande 1 : Kårstyrelsen beslutar att ge presidiet obegränsad attesträtt Yrkande 2 : Kårstyrelsen beslutar att ge Kårordförandena attesträtt till och med 3000 SEK Yrkande 3 : Kårstyrelsen beslutar att ge Inköpsmästaren obegränsad attesträtt på fakturor relaterade till befattningen Yrkande : Att tillsätta Victor Rundquist som Första Kårstyrelseledamot Yrkande 1 : Tillsätta Malin Johansson som Sekreterare Yrkande 2 : Återremitterar så att vi kan undersöka om vi kan skapa utvecklingsprojektgrupper. Yrkande 1 : Att fastställa Ordförandes tidsrapportering för maj respektive juni Yrkande 2 : Att återremittera frågan om vices tidsrapportering för maj respektive juni och be Oskar Kriborg att inkomma med dessa till nästa möte.

2 Ks under Nollningen Yrkande 1 : Kårstyrelsen beslutar att tillsätta en grupp om minst 3 personer för att planera Kårstyrelsens arbete under Nollningen Yrkande 2 : Kårstyrelsen beslutar att gruppen leds av Kårensviceordförande Yrkande 3 : Kårstyrelsen beslutar att gruppen ska återkomma till styrelsen med ett sammanhållet och genomförbart förslag senast den 1/8 Fyllnadsval studentrepresentanter Yrkande : Kårstyrelsen delegerar till Kårordförande att tillsätta vakanta studentrepresentantsposter under perioden till och med Åretsarbete Yrkande A 1 : Skapa en sammanställning och schema för året som kommer. Yrkande A 2 : Gemensamt planera upp hur man vill arbeta med marknadsföring, medlemsvärvning, event och övriga delar av styrelsens uppdrag Yrkande A 3 : Skapa riktlinjer för hur av checkning och uppföljning av våra planer ska se ut och följas upp. Yrkande B : Kårstyrelsen beslutar att under terminerna ha möten löpande torsdagar kl varannan vecka med start torsdag den 5/9 Sista datumet för kåravgiften Yrkande 1 : Kårstyrelsen beslutar att Sista datumet för central förtroendevalda att betala in Kåravgiften för Höstterminen 13 sätt till Yrkande 2 : Kårstyrelsen beslutar att sista datum för central förtroendevalda att betala in Kåravgiften för Vårterminen 14 sätts till Yrkande 3 : Kårstyrelsen beslutar att central förtroendevalda vilka vid kontroll inte betalat in Kåravgiften i tid, utan att få dispens av Presidiet ska anses ha förverkat sin post

3 KS möte 24/ Presidiebeslut Yrkande : Presidiet har sedan förra mötet i uppdrag att Inkomma med en ekonomisk rapport från sina studieresa till Skövde. Detta har på grund av semestrar inte skett. Hemsidan Yrkande : Lukas Strömgren och Sandra Sandberg nominerar sig till att kolla på hemsidans struktur och information tills nästa möte. Frågor till verksamhetsrevisorer Yrkande : Att bjuda in revisorerna formellt till ett möte. En stående inbjudan. Gatupratare Yrkande : Att titta upp i vilket skick gatupratarna är samt att titta vidare på priser. Daniel Karlsson tar på sig att kolla upp hur gatupratare kan användas. Samsträff Yrkande : Patrik Mattisson ska ta fram en ram för hur det har sett ut och vad tanken är. Ks möte 8/ Tidsrapportering Presidiet Yrkande 1 : Att fastställa Ordförandes tidsrapportering för juli Yrkande 2 : Att återremittera Viceordförandes tidsrapportering för juli då den inte stämde. Medlemsmöte Yrkande 1 : Verksamhetsplanen måste konkretiseras för att presenteras på medlemsmötet. Patrik och Daniel ansvarar för detta. Yrkande 2 : Diskussion om huruvida kårorgan ska ha fyllnadsval. Hänger på hur det ser ut för KAD. Motvinden ska utlysa om fyllnadsval på medlemsmötet, frinominering yrkas.

4 Yrkande 3 : Workshop 12/8 KL för propositioner. Yrkande 4 : Boka mötesordförande och sekreterare samt boka möteslokal. Patrik föreslås ordna detta. Ellen skapar affisch. Förfrågan från revisorer Yrkande : Att inte lägga till revisorerna i sändlistan. Projektgrupp för hösten Yrkande : Behövs en grupp som kan planera Kårstyrelsens aktiviteter för höstterminen -13. Tanken är att tillsätta en grupp som har huvudansvar för att se över vad som kan tänkas genomföras, vad medlemmarna vill göra, och lägga upp en plan för hösten och marknadsföra dessa aktiviteter. De som kommer ingå i gruppen är Amanda, Ellen och Victor Studentambassadörer Yrkande : Kårstyrelsen tar ställning för att studentambassadörernas lön bör höjas. Extra samsmöte 13/8 Yrkande : Att Kårstyrelsen delegerar till ordförande att hantera frågan. Övriga frågor Yrkande A : Målsättning att få ut nyhetstorkan 1 gång i månaden. Yrkande C : Ellen ser över hur layouten på Kårens hemsida kan förbättras Yrkande D : Berörda kårorgan ordnarrepresentanter från sina organ och sedan beslutar KS vilka ledamöter som ska komplettera beredningen. KS möte 31/ Rensning av anslagstavlor Förslag: Sandra och Amanda rensar fram till nästa möte. Beslut: Bifall. Misstroendevotum Ordförande Kårstyrelsen diskuterade förtroendet för Patrik som kårordförande, dels med anledning av uppgifter som kommit styrelsen tillhanda och dels med anledning av

5 enskilda ledamöters upplevelse av Patrik som kårordförande. Vid diskussionens slut genomfördes en sluten omröstning för att avgöra huruvida styrelsen hade kvar förtroende för Patrik eller ej. Styrelsen fann då att ingen av de närvarande ledamöterna har kvar något förtroende för Patrik som kårordförande. Kårstyrelsen bjöd in Patrik till samtal för att delge sin åsikt och för att öppna för Patrik att kommentera uppgifterna. Efter detta ombads Patrik att lämna sin post, Patrik valde att inte frivilligt lämna sin post. Då styrelsen inte längre känner förtroende för Patrik kommer frågan om misstroendevotum att väckas. I och med Patriks val att inte avgå, frågade Patrik styrelsen om den vill att han skulle fortsätta arbeta eller om han skulle gå hem med lön. Kårstyrelsen beslutade då att låta Patrik gå hemma med lön tills frågan har avgjorts och beslutade samtidigt att Victor Rundquist, som är förste kårstyrelseledamot, går in i Patriks ställe under samma tidsperiod. Medlemsmöte Förslag: Styrelsen sammanställer handlingarna den 7e. Beslut: Bifall. Sams resa Sofie föredrar kostnaderna för att skicka de antal personer som beslutades förra mötet (6st). Förslag 1: Att: byta delegation för att hålla nere på kostnaderna. Förslag 2: Att vi åker tåg för att hålla nere på kostnaderna. Förslag 3: Att skicka Sofie och Viktor. Förslag 4: Att Sofie ansvarar för att boka resan. Beslut: Bifall förslag 1-4. Möte 14/ Presidiebeslut Ett presidiebeslut är fattat att välja in Robert Sachz som studentrepresentant i HOS-sektionen

6 Ett annat presidiebeslut fattades om att dela ut chokladkalendrar till de studenter som gav en tanke om vad Kåren kan förbättra under loungen Beslut: Bifall Anslagstavlor Yrkande 1: att välja Amanda och Ellen för att rensa anslagstavlorna Bifall yrkande 1 Punkter till kommande medlemsmötet Diskussion: (motion angående tolkning av Kårens Stadga kap. 11 paragraf) Vad är handlingar? 1. Victor Yrkar att vi ska på motionen angående tolkning av Kårens Stadga 11 paragraf. Att avslå motionens första attsats och bifalla andra attsatsen. 2. Victor Yrkar på att godkänna propositionerna 3. Victor yrkar på att dra tillbaka motionen och KS motionssvar 4. Vi yrkar på att återremittera punkter verksamhetsberättelse för 11/12, revisionsberättelse från 11/12, fråga om ansvarsfrihet 11/12, upprättande strategidokument för vision för kårstatusperioden 13-16, revision av visionen till MM1 och samtliga medlemsmöten från 11/12 5. Vi yrkar på att vi ska behandla de tidigare återremitterade punkterna, valberedningens protokoll från 2012, balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 11/12, beslutet om hur man ska behandla resultatet från verksamhetsåret 11/12, samtliga kårstyrelsebeslut från samt revisionen av budget på medlemsmötet i november. Bifall yrkande 1, 2,3,4 och 5 SamS åsiktsstämma förslag Sofie föredrar de frågor som diskuteras i SamsS 1. Victor yrkar på att vi i Halmstad inte stödjer detta 2. Victor yrkar på att han, Sofie och Ellen skapar en arbetsgrupp som ska ta fram motioner från KS.

7 Bifall yrkande 1 och 2 Modul för KAD Diskussion om en modul som KAD vill ha. 1 Yrkande att KAD tillsammans med förvaltningschefen Helene Nöjd ska få, på beslut av KS, ta fram detta och diskutera hur kontraktet ska se ut. Att ge dem handlingsfrihet. Bifall yrkande 1 Entré Frågan ställs ifall 6M kan själva få bestämma när entré skulle vara gratis för t.ex. overallsklädda Förslag 1: Sofie yrkar att 6m får i uppdrag till nästa ks möte att kolla hur de ligger till med budgeten och se hur många fri tillfällen som är rimliga. Samt att se hur de kan behålla medlemsvärdet under dessa tillfällen. Förslag 2: Malin yrkar att vi avslår pga att vi just nu har en kommun som granskar oss. Vi vill inte ge intrycket av att KS släpper den ekonomiska kontrollen. Beslut: Bifall förslag 1. Blogg Bloggen är nu startad. Tanken är 1-2 inlägg i veckan för att marknadsföra kåren. 1 Sofie yrkar att vi skapar en löpande punkt på KSmöten att ha en punkt som heter Blogg Bifall yrkande 1

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Patrik Mattisson Kårordförande Halmstad Studentkår

Patrik Mattisson Kårordförande Halmstad Studentkår Då det har väckts ett misstroendevotum mot mig i min roll som Kårordförande Anser jag det relevant att jag innan mötet ger min bild av de kommentarer som kommer upp i dokumentet Kursiv text är de anmärkningar

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor HöstFUM II 2012-11-27 Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1: Periodrapport HöstFUM I 2013 HöstFUM II 2013 s. 3 Bilaga 2: Proposition Periodplan HöstFUM II 2013 - VårFUM I 2014 s. 4 Bilaga 3: Proposition

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer