Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet"

Transkript

1 Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #9 Onsdag 17/ Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:00..2 Val av sekreterare. Förslag: Att Gustav Lundin väljs till sekreterare. Beslut: Att Gustav Lundin väljs till sekreterare..3 Val av justerare. Förslag: Att Antonia Cruz Olsson och Cecilia Anslöv väljs till justerare. Beslut: Att Antonia Cruz Olsson och Cecilia Anslöv väljs till justerare..4 Justering av röstlängd..5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Elise Winje.. Antonia Cruz Olsson.. Matilda Elf.. Cecilia Lindlöf.. Antonia Frey.. Cecilia Anslöv.. Pedro Alves.. Vedran Ismaili.. Gustav Lundin. Mirja Höjdestrand..6 Godkännande av föredragningslista. Godkänd med sex övriga punkter tillagda: Externa föreläsningar, SM i ekonomi, julmys, Södertörn, projektor, rollups..7 Uppföljning av föregående mötes beslutslogg..8 Godkännande av föregående mötesprotokoll. Bordlades.

2 .9 Incheckning..10 Avrapportering alla ansvarsområden. Matilda: Möte med PrU, LG-möte, GT-seminarium, finsittning, 3P-sittning, möte med SSIF, föreningsmöte, Oktoberfest, mål- & visionsmöte, LG-kickoff, The Hangover. Antonia CO: Varit på FEK:ens 50-årsfirande, finsittning, 3P-sittning, UN-möte, möte med JF ang. fakultetsbidaget, SFR-möte, möte med UU:s ordförande, föreningsmöte, mål- och visionsmöte, förmöte inför Rådet, Rådsmöte, gått igenom alla policys, UU-möte, möte om rollen som styrelsesekreterare, IS-möte, jobbat med kursrepresentanter, hemsidemöte. Vedran: Jobbat med SBP, föreningsmöte, möte med SÖFRE:s ordförande, möte med internationellt ansvarig på Handels, finsittning, möte med SBP, Formal Dinner, möte med kårens samordnare för internationella studenter, möte med Cecilia A och Börsrummets ordförande ang. Bankweek, IU-möte med ang SBP-koordinatorer. Antonia F: Formal Dinner, 3P-sittning, finsittning, mål- och visionsmöte, föreningsmöte, avstämningar, löpande arbete. Gustav: Jobbat på finsittning, jobbat på 3P-sittning, micronomkryssningen, Formal Dinner, Sjöslaget, mål- och visionsmöte, jobbat på Oktoberfest. Pedro: Två möten med 24Seven, GT-seminarium, finsittning, toastmaster på 3P-sittning, micronomkryssning, hemsidemöte, föreningsmöte, Berghsseminarier, mål- och visionsmöte, möte med FEK:ens MF-ansvarige ang. fototävling, formal dinner, löpande arbete med Facebook och hemsidan. Cecilia A: Varit på finsittning och 3P-sittning. Hemsidemöte, föreningsmöte, möte med Antonia och Elise inför Rådsmöte, NU-möte, mål- och visionsmöte, Rådsmöte, möte med Hotell Birger Jarl ang. externa lokaler. Träffat några av Börsrummets medlemmar, möte med Vedran och Börsrummets ordförande om Banking Week. Möte med Vedran och Pedro ang. marknadsföringsavtal. Kontakt med Academic house, Best Western hotell och kårens lokalbokare om externa lokaler. Arbetat med avtalen. Kontakt med Microsoft om eventuellt event med oss. Inredningen (bl.a. kontaktat Anna Maria på PWC). Löpande mejl och löpande kontakt med NU, Börsrummet och KC. Omfördelat lite kontaktpersoner och planerat in utvecklingssamtal för dessa. Haft telefonmöte med Capgemini. Fotats med övriga i styrelsen.

3 Cecilia L: Finsittning, föreningsmöte, SBP, Fadderiet, löpande arbete. Elise: Varit på FEK:ens 50-årsfirande, finsittning, 3P-sittning, möte med JF ang. fakultetsbidraget, SBP-möte, föreningsmöte, mål- och visionsmöte, förmöte inför Rådet, Rådsmöte, Formal Dinner, sålt kyl och frys till Arom, möte om rollen som styrelsesekreterare, IS-möte..11 Avrapportering L G..12 Anmälningsärenden. Inga anmälningsärenden till detta möte..13 Beslutspunkt: Passerkortspolicy. (Bilaga 1) Förslag: Att: Beslut: Att: styrelsen godkänner passerkortspolicyn. styrelsen godkänner passerkortspolicyn med föreslagna ändringar..14 Diskussionspunkt: Styrelsens gemensamma roll externt och internt. (Bilaga 2).15 Diskussionspunkt: A ktiva. (Bilaga 3) Föredragande: Elise Winje En diskussion fördes kring vilken information som är intressant att samla in om våra aktiva i relation till föreningens mål. Mötet ajournerades kl. 19:28. Mötet återupptogs kl. 19: Informationspunkt: Rådsmöte. (Bilaga 4) Föredragande: Elise Winje, Antonia Cruz Olsson, Cecilia Anslöv

4 .17 Informationspunkt: Hemsidan. (Bilaga 5) Föredragande: Antonia Cruz Olsson, Cecilia Anslöv, Pedro Alves, Vedran Ismaili Föredragande informerade som status för hemsidearbetet..18 Övriga punkter. Externa föreläsningar: SM i ekonomi: Julmys: Planeras eventuellt julmys med GT den 29/11. Återkommer med mer info. Södertörn: Mötet ajournerades kl 20:49. Mötet återupptogs kl 20:53. Rollups: Projektor:.19 Planering för veckan som kommer, alla ansvarsområden..20 Beslutslogg. Matilda Elf åläggs att undersöka aktivas behov av utskriftsmöjligheter genom att ta upp frågan med LG. Elise Winje åläggs att efterforska i tidigare dokumentation rörande skrivare. Cecilia Anslöv och Matilda Elf skriver riktlinjer för projekt. Antonia CO åläggs att föra in ändringarna i passerkortspolicyn.. Elise åläggs att ta fram ett excelark för att samla in siffror på antalet föreningsaktiva.

5 .21 Nästa möte. Nästa möte är satt till den 31 oktober kl. 18: Mötets avslutande. Elise Winje förklarade mötet avslutat kl Vid protokollet: Gustav Lundin Justerare: Justerare: Antonia Cruz Olsson Cecilia Anslöv

6 Bilaga 1 Beslutspunkt: Passerkortspolicy. Information Mot bakgrund av att vi på tidigare styrelsearbetet diskuterat denna policy samt att den nu har varit ute på remiss utan negativa kommentarer är det nu dags att vi godkänner policyn. Jag yrkar att styrelsen godkänner passerkortspolicyn. Bilaga 2 Diskussionspunkt: Styrelsens gemensamma roll externt och internt. Bakgrund Vi har nu suttit en fjärdedel av vår tid i styrelsen. Första mottagningsverksamheterna har varit och vi är alla mer inne i våra roller. Jag skulle därför vilja lyfta frågan hur vi känner att vi har klarat vår gemensamma styrelseroll hittills utifrån vår interna styrelsepolicy och de diskussioner vi förde i somras. Diskussionsfrågor - Beter vi oss på det sättet vi pratade om i somras? - Vad visar vi för sida utåt i föreningen idag? - Är det något vi vill fortsätta eller ändra på? Bilaga 3 Diskussionspunkt: A ktiva. Föredragande: Elise Winje Bakgrund För att skapa oss en bild av de som är aktiva inom Föreningen Ekonomerna behöver vi viss information. Vi bör därför diskutera vilka uppgifter vi behöver för att ge oss möjlighet att kontakta dem samt för att följa upp de nyckeltal och mål som kopplas till våra aktiva. Diskussionsfrågor - Vilka uppgifter behöver vi? - Vem ansvarar för insamling av dessa?

7 Bilaga 4 Informationspunkt: Rådsmöte. Föredragande: Elise Winje, Antonia Cruz Olsson, Cecilia Anslöv Information Ordförande, vice ordförande och näringslivsansvarig har haft terminens andra Rådsmöte med representanter från Företagsekonomiska institutionen. Information kring mötet ges på plats. Bilaga 5 Informationspunkt: Hemsidan. Föredragande: Antonia Cruz Olsson, Cecilia Anslöv, Pedro Alves, Vedran Ismaili Information Hemsidegruppen vill informera om hur vi tänker arbeta vidare med projektet Hemsidan efter den respons vi fick på föreningsmötet.

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 22/8 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.33..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.34..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #6 Torsdag 18/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.30 20.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17:33..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #9 Måndag 20/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21:00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17.01..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #14 Onsdag 3/12 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:38..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 25/11 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric öppnar mötet 17.04.2 Val av sekreterare Johanna

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #20 Tisdag 15/02 2011 VIP-rummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00 Paus: kl. 19.41-19.50.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 17.02.2 Val

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2014-01- 22, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Julia Skäremo, TM15 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer