FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET"

Transkript

1 FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #6 Torsdag 18/ Styrelserummet, Smedjan Kl Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17:33..2 Val av sekreterare Jenny Holmgren valdes till sekreterare..3 Val av justerare Christoffer Hintze och Mia Batljan valdes till justerare..4 Justering av röstlängd.5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Christoffer Hintze.. Carl-Johan Nilsson.. Frida Wandborg.. Emelie Norling.. Mia Batljan.. Jimmy Hagelfors.. Jenny Holmgren.. Stephanie Viljava.. Benjamin Geralf.. Mirja Höjdestrand. Anna Kerikorian(via länk). 20:26-20:28.6 Godkännande av föredragningslista Godkänd med följande ändringar;.24 stryks från föredragningslistan Övriga punkter tillagda: Diskussionspunkt: Studentmössor. Informationspunkt: U9 Diskussionspunkt: Inkludering av projektledarna för 50årsjublieumet i LG läggs till som 15.

2 Efterföljande punkter justeras i följd..7 Uppföljning av föregående mötes beslutslogg Anses behandlad..8 Godkännande av föregående mötesprotokoll Protokoll #5 godkänns och läggs till handlingarna..9 Incheckning Anses behandlad..10 Avrapportering alla ansvarsområden Frida Wandborg: Fadderiet, SBP, Eventutskottets första möte och kick-off, presentationsmöte med LG, LG-möte, möte med PrU, möte med Generalerna och löpande. Emelie Norling: Budgetmöte med ED, Fadderiet, SBP, möte med PrU, Presentationsmöte med LG, intervjuer med potentiella projektledare för 50 år jubileet, promoveringsmöte och löpande. Mia Batljan: Möte med Comviq, möte med SEB och deras representanter/kontaktpersoner, avtalsförhandling med Civilekonomerna, klar med alla avtalförhandlingar, frukost på SEB och löpande. Jimmy Hagelfors: Fadderiet, SBP, LG-möte, möte med ITutskottets blivande medlemmar och löpande. Christoffer Hintze: IS-möte, möte med ED, Amphioxgasquen, intervju med potentiella projektledare för 50 år jubileet, promoveringsmöte, konsultmöte och löpande. Stephanie Viljava: Fadderiet, SBP, möte med PrU och löpande. Benjamin Geralf: Fixat datorer i ED-rummet, möte med ITutskottets blivande medlemmar, LG-möte, presentationsmöte med LG och löpande. Carl-Johan Nilsson: UN-möte, IS-möte, möte med studentrepresentanter, Fadderiet, SBP, Amphioxgasquen, promoveringsmöte och löpande.

3 Jenny Holmgren: Fadderiet, SBP, möte med Coordinators, möte med IU, Möte med ordförande och vice ordförande för IU och löpande..11 Avrapportering LG Mentorskapsprogrammet har börjat ta in ansökningar för studenter. PrU och EU har tillsatt projektledare för höstens mitterminssittning. Utskott höll presentation om sig själva under presentationsmötet med LG. NU jobbar med att använda smartsheets för sponsring. Namnbyte från Öppna möten till Presentationsmöten. Meet & Greet är bokat till den 7 oktober..12 Avrapportering Skattmästeriet Löpande arbete..13 Anmälningsärenden.14 Anmälningsärende: Godkännande av GMAT-kursens projektplan Föredragande: Carl Johan Nilsson Styrelsen beslutade per capsulam att att godkänna projektplanen för GMAT-kursen Läggs till handlingarna..15 Diskussionspunkt: Inkludering av projektledarna för 50årsjublieumet i LG Föredragande: Frida Wandborg Diskussion fördes kring för och nackdelar att inkludera projektledarna i ledningsgruppen. Mötet ajourneras 18:45 Mötet återupptas 18:55.16 Beslutspunkt: Projektledare 50 års jubileumet Föredragande: Emelie Norling, Christoffer Hintze (Bilaga 1) Mia Batljan justerades ut

4 Jimmy Hagelfors justerades ut att styrelsen väljer Anton Fransson till en av projektledarna för 50 års jubileumet. Beslut: att styrelsen beslutar att välja Anton Fransson till en av projektledarna för 50 års jubileumet. att styrelsen väljer Isabella Wahlström till en av projektledarna för 50 års jubileumet. Beslut: att styrelsen beslutar att inte välja Isabella Wahlström till en av projektledarna för 50 års jubileumet. att styrelsen väljer Carl Wilhelm Hagander till en av projektledarna för 50 års jubileumet. Beslut: att styrelsen beslutar att välja Carl Wilhelm Hagander till en av projektledarna för 50 års jubileumet. Jimmy Hagelfors och Mia Batljan justerades in Beslutspunkt: Godkännande av Mentorskapsprogrammets budget Föredragande: Emelie Norling (Bilaga 2) att styrelsen godkänner budgeten för Mentorskapsprogrammet. Beslut: att Styrelsen godkänner budgeten för Mentorskapsprogrammet med föreslagna ändringar: Ta bort intäktsposten FEST.

5 Representationsposten justeras till att gälla endast möte med samtliga studenter och mentorer och sänks till 2000kr. Posten övrigt sänks till 1000kr. Anna Kerikorian justeras in via länk Anna Kerikorian justeras ut Beslutspunkt: Godkännande av GMAT-kursens budget Föredragande: Emelie Norling att styrelsen godkänner budgeten för GMAT-kursen. (Bilaga Beslut: att styrelsen godkänner budgeten för GMAT-kursen med föreslagna ändringar: Sponsringsposten tas bort. Kostnaden för lön till lärare tas bort..19 Beslutspunkt: Beslut om kontohavare Helene Hedenstrand Föredragande: Emelie Norling (Bilaga 4) att styrelsen godkänner Helene Hedenstrand som kontotecknare. Beslut att styrelsen godkänner Helene Hedenstrand som kontotecknare..20 Beslutspunkt: Inköp av overaller Föredragande: Christoffer Hintze (Bilaga 5) att styrelsen godkänner inköp av tjugo föreningsoveraller inklusive tryck för en summa av 4640 kr exklusive moms. Beslut:

6 att styrelsen godkänner inköp av tjugo föreningsoveraller inklusive tryck för en summa av 4640 kr exklusive moms..21 Diskussionspunkt: Föreningsmöte Föredragande: Jenny Holmgren (Bilaga 6) Diskussion fördes kring att boka in ett diskussionsmöte för att diskutera eventuella gemensamma punkter till Föreningsmötet..22 Diskussionspunkt: Board + MoM vs. OMG Föredragande: Jenny Holmgren, Jimmy Hagelfors (Bilaga 7) Diskussion fördes kring att spela brännboll. Jimmy Hagelfors, Christoffer Hintze och Frida Wandborg åtar sig att ansvara för eventet..23 Diskussionspunkt: IT-miljö Föredragande: Benjamin Geralf (Bilaga 8) Diskussion fördes kring att utnyttja de datorer som finns i Smedjan men som nu inte används. Förslag lades upp om att installera fler datorer i styrelserummet och att eventuellt ha en dator permanent i PwC rummet som hör till projektorn. Vidare diskuterades en ytterligare dator i ED-rummet och skärmar till Städet..24 Diskussionspunkt: Spex och utklädnader till SBPs och Fadderiets sittningar Föredragande: Jenny Holmgren (Bilaga 9) Anses behandlad..25 Informationspunkt: Profilkläder Föredragande: Carl Johan Nilsson (Bilaga 10) Anses behandlad..26 Övriga punkter.27 Diskussionspunkt: Studentmössor. Föredragande: Carl-Johan Nilsson

7 Diskussion fördes kring att eventuellt köpa in studentmössor att bäras av medlemmar vid vissa representationstillfällen. Informationspunkt: U9. Föredragande: Carl-Johan Nilsson Christoffer Hintze och Carl-Johan Nilsson ska i oktober åka på U9 och vill att övriga i styrelsen ska fundera på frågor som de kan ta med sig till mötet..28 Planering inför veckan som kommer, alla ansvarsområden Fest featuring den 20e. Arbetsdagen den 23e. Middag och boule med PwC den 24e. Sittning med Fadderiet den 25e. Doktorspromovering den 26e..29 Beslutslogg Jimmy Hagelfors, Christoffer Hintze och Frida Wandborg åläggs att styra upp eventet med MÄ och LG. Benjamin Geralf åläggs att undersöka inköp av en ny laptop. Christoffer Hintze och Carl-Johan Nilsson åläggs att undersöka möjligheterna för att köpa in studentmössor. Emelie Norling och Stephanie Viljava åläggs att utforska möjligheterna för att skaffa ett swish-konto. Mia Batljan, Emelie Norling och Carl-Johan Nilsson åläggs att utforska möjligheter för hoodies. Mia Batljan åläggs att kontakta huvudsakligen PwC angående branding av lilla konferensrummet. Alla åläggs att fundera på roliga aktiviteter vi kan göra med LG och MÄ.

8 .30 Nästa möte Nästa diskussionsmöte är satt till den 1 oktober Nästa styrelsemöte är satt till den 6 oktober Mötets avslutande Christoffer Hintze förklarade mötet avslutat 21.34

9 Bilaga 1 Beslutspunkt: Projektledare 50 års jubileumet Föredragande: Emelie Norling, Christoffer Hintze Information: Intervjuer har hållits med aspiranterna för 50 års jubileumet. Styrelsen bör ta ett beslut vilka två personer som skall väljas till projektledare. Jag yrkar: att Styrelsen väljer Anton Fransson till en av projektledarna för 50 års jubileumet. att Styrelsen väljer Isabella Wahlström till en av projektledarna för 50 års jubileumet. att Styrelsen väljer Carl Wilhelm Hagander till en av projektledarna för 50 års jubileumet. Bilaga 2 Beslutspunkt: Godkännande av Mentorskapsprogrammets budget Föredragande: Emelie Norling Bakgrund Mentorsskapsprogrammet har gjort ett budgetförslag för kommande år och Styrelsen behöver godkänna den så att de kan påbörja sitt arbete. Jag yrkar att Styrelsen godkänner budgeten för Mentorskapsprogrammet. Bilaga 3 Beslutspunkt: Godkännande av GMAT-kursens budget Föredragande: Emelie Norling Bakgrund Utbildningsutskottet har startat en GMAT-kurs och de har kommit fram med ett budgetförslag. Styrelsen behöver godkänna denna så att de kan påbörja sitt arbete.

10 Jag yrkar att Styrelsen godkänner budgeten för GMAT-kursen. Bilaga 4 Beslutspunkt: Beslut om kontohavare Helene Hedenstrand Föredragande: Emelie Norling Bakgrund Ekonomernas Dagar har ett bankkonto i Föreningen som är avsett endast för dem. För att projektledarna för Ekonomernas Dagar ska kunna arbeta smidigt behöver de ett kontokort som är kopplat till det kontot då de utgifter de har är så stora. För att de ska kunna ha ett företagskort behöver de vara godkända som kontotecknare. Jag yrkar att Styrelsen godkänner Helene Hedenstrand som kontotecknare. Bilaga 5 Beslutspunkt: Inköp av overaller Föredragande: Christoffer Hintze Bakgrund Det har uttrycks ett intresse från flera föreningsmedlemmar att köpa en overall med föreningens tryck på. PrU har fått en fördelaktig offert från ett företag som just nu säljer billigare overaller. Egentligen gällde offerten endast vid inköp av 35 overaller, men PrU har lyckats pruta ned samma pris gällandes ett inköp av 20 overaller. Tanken är att overallerna skall säljas till föreningens medlemmar för ett självkostnadspris plus en liten premie, med andra ord är det pengar som kommer tillbaka till föreningens kassa. Mer information ges på plats. Jag yrkar att Styrelsen godkänner inköp av tjugo föreningsoveraller inklusive tryck för en summa av 4640 kr exklusive moms. Bilaga 6 Diskussionspunkt: Föreningsmöte Föredragande: Jenny Holmgren

11 Information: Styrelsen bör diskutera tillvägagångsätt inför föreningsmötet. Vilka punkter bör tas upp? Hur bör styrelsen planera inför föreningsmöte? Bör styrelsen utforma någon form av ansvarsfördelning inför föreningsmötet? Bilaga 7 Diskussionspunkt: Board + MoM vs. OMG Föredragande: Jimmy Hagelfors, Jenny Holmgren Information Styrelsen bör diskutera hur man kan förbättra relationen mellan styrelse och LG. Förslagsvis kan Styrelsen bl.a utmana LG på brännboll. Bilaga 8 Diskussionspunkt: IT-miljö Föredragande: Benjamin Geralf Information Styrelsen bör diskutera placering av datorer i styrelserummet, PWC-rummet, städet och ED-rummet. Diskussion bör föras kring lämplighet och nödvändighet för ommöblering. Bilaga 9 Diskussionspunkt: Spex och utklädnader till SBP och Fadderiets sittningar Föredragande: Jenny Holmgren Information: Styrelsen behöver fundera på spex och utklädnader inför kommande sittningar. Bilaga 10 Informationspunkt: Profilkläder Föredragande: Carl Johan Nilsson Information Information ges på plats.

12 Vid protokollet Jenny Holmgren Justerare: Justerare: Christoffer Hintze Mia Batjlan

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.34..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 19 oktober 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 15.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Amanda Sjöstrand Henriksson,

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students Association den 26 augusti 2013, klockan 18.00. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala. Närvarande:

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Närvarande. Frånvarande. Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren. 1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Eventuella Adjungeringar

MÖTESPROTOKOLL. Närvarande. Frånvarande. Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren. 1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Eventuella Adjungeringar MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren Närvarande Sofia Edberg, Ordförande Carl Edman, vice Ordförande Tommy Lunqvist, sekreterare Axel Lison Almkvist, SnO Lisa Wohlfart, SkO Gustav

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-10-07, kl. 17.00 Plats: Studentgården, Skanör Ordförande: Anna Karlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-11- 11, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-04-28, kl. 15.45 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-09-08, kl. 16.00 Plats: Blå Rummet, EC Ordförande: arlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga närvarande:

Läs mer