Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet"

Transkript

1 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #24 Onsdag 29/ Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:01..2 Val av sekreterare. Gustav Lundin valdes till sekreterare..3 Val av justerare. Pedro Alves och Antonia Cruz Olsson valdes till justerare..4 Justering av röstlängd. Antonia Cruz Olsson har Cecilia Anslövs röst..5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Elise Winje.. Antonia Cruz Olsson.. Emelie Wozny.. Antonia Frey.. till 20:30. Christine Gouldthorp.. Cecilia Anslöv.. Pedro Alves.. Vedran Ismaili.. Gustav Lundin. Mirja Höjdestrand. till 18:15. Elise Klytseroff. Ali Mian. till 21:30. Johanna Fejne. Jonas Carlström Dahlberg. Caroline Wallebo. Martin Frey (via skype). till 21:30. Sead Kadric (via skype). till 22:17. Sanna (MÄ). kom 18:20..6 Godkännande av föredragningslista. Föredragningslistan godkändes med följande övriga punkter och ändringar: Lokalanvändning. Diskussion kring ett nytt mästeri. 12 ändrades från beslutspunkt till diskussionspunkt.

2 .7 Uppföljning av föregående mötes beslutslogg..8 Godkännande av föregående mötesprotokoll. Protokoll från styrelsemöte #16 och #22 godkändes med föreslagna ändringar..9 Incheckning..10 Avrapportering alla ansvarsområden. Vedran: IBS Week avslutningsmiddag, hemsidemöte, F.E.ST. feat F12, möte med OIA, Möte med SBP, Ekomomernas Mästare, IBS-Week:s avslutningsmiddag, justerat protokoll, överlämning med Johanna. Pedro: MU-möte, hemsidemöte, nytt-mästeri-möte, F.E.ST. feat F12, Ekonomernas Mästare. Christine: Uppföljning med 24Seven, uppstartsmöte med ED, överlämning med Caroline, Ekonomernas Mästare, MÄ:s födelsedag. Antonia F: Uppföljning med 24Seven, uppstartsmöte med ED, vann krocketen på MÄ:s födelsedag, F.E.ST. feat F12. Emelie: Ekonomernas Mästare och tillhörande förberedelser, nytt mästerimöte, budgetmöte med Fadderiet, F.E.ST. feat F12. Gustav: Ekonomernas Mästare. Antonia CO: Rådsmöte, UU-möte, UN-möte, fokusgrupp med FEK II, nytt mästeri-möte, överlämning med Jonas, hemsidemöte, vann krocketen på MÄ:s födelsedag, möte angående struktur för fokusgrupper inom BAPS-programmet med Eva Wittbom, Sussanne Weinberg, Ellinor Israelsson och en student. Elise W: Rådsmöte, överlämning med Sead, möte med Cecilia, Ekonomernas Mästare..11 Avrapportering LG..12 Diskussionspunkt: Inköp av grill. (Bilaga 1) och Emelie Wozny Vedran och Emelie ålades undersöka frågan rörande inköp av ny grill och dess förvaring vidare.

3 .13 Beslutspunkt: Budget och projektplan SBP HT (Bilaga 3) Vedran Ismaili redogjorde för planeringen kring SBP HT Johanna Rundquist och Frida Larsson närvarar för svara på frågor och förslag rörande budget, projektplan och planering. Förslag: styrelsen godkänner projektplan för SBP HT 2013 med föreslagna ändringar. styrelsen godkänner budget för SBP HT 2013 med föreslagna ändringar. Beslut styrelsen godkände projektplan för SBP HT 2013 med föreslagna ändringar. styrelsen godkände budget för SBP HT 2013 med föreslagna ändringar..14 Diskussionspunkt: Stockholm Banco. (Bilaga 2) Föredragande: Elise Winje & Pedro Alves Mötet ajournerades kl. 19:50. Mötet återupptogs kl. 20: Beslutspunkt: Kick-out för 24Seven. (Bilaga 6) Föredragande: Antonia Frey, Christine Gouldthorp och Pedro Alves Förslag: styrelsen beviljar projektgruppen för 24seven får ha en kick-out på föreningens bekostnad. Beslut: styrelsen avslår förslaget projektgruppen för 24seven får ha en kick-out på föreningens bekostnad.

4 .16 spunkt: Utvärdering Vårbalen (Bilaga 4) Föredragande: Pedro Alves Malin Nordensson och Klevia Kumbaro närvarar för informera om projektets framtidsutsikter respektive utvärdering. Mötet ajournerades kl. 21:30. Mötet återupptogs kl. 21: Beslutspunkt: Ändring ledord. (Bilaga 5) Föredragande: Pedro Alves Förslag: Beslut: styrelsen godkänner styrelsen godkände.18 Diskussionspunkt: NESU HT (Bilaga 7) Diskussion förs vidare för eventuellt subventionera föreningens deltagande..19 Övriga punkter. Lokalanvändning. Riktlinjer för bruk av PWC-rummet skall upprättas. Elise Winje ålades sammanställa och kommunicera riktlinjer för lokalanvändning av mötesrummen. Diskussion kring ett nytt mästeri. Föredragande: Emelie Wozny.20 Planering för veckan som kommer, alla ansvarsområden.

5 .21 Beslutslogg. Vedran och Emelie ålades undersöka frågan rörande inköp av ny grill och dess förvaring vidare. Elise Winje ålades sammanställa och kommunicera vidare riktlinjer för lokalanvändning av mötesrummen..22 Nästa möte. Nästa möte är s till den 12 juni 2013 kl. 18: Mötets avslutande. Elise Winje förklarade mötet avslutat kl. 22:21.

6 Bilaga 1 Beslutspunkt: Inköp av grill. och Emelie Wozny Med tanke på de återkommande aktiviteter som löper under året har de från flera håll inom föreningen uttryckts ett behov av köpa in en större grill. Vi yrkar styrelsen köper in en grill. Bilaga 2 Diskussionspunkt: Stockholm Banco. Föredragande: Elise Winje & Pedro Alves Bakgrund Se bifogad fil. Stockholm Bancos vice chefredaktör kommer finnas på plats för svara på frågor. Fråga diskutera;; - Hur ser styrelsen på ett eventuellt samarbete med Stockholm Banco? Bilaga 3 Beslutspunkt: Budget och projektplan SBP HT Se bifogade filer. Jag yrkar styrelsen godkänner projektplan för SBP HT styrelsen godkänner budget för SBP HT 2013.

7 Bilaga 4 spunkt: Utvärdering Vårbalen Föredragande: Pedro Alves Under året 12/13 har styrelsen utsett Klevia Kumbaro och Malin Nordenson till projektledare för Vårbalen 13. Vårbalen var ett projekt som Föreningen Ekonomerna ville återuppta som en nygammal tradition. Projektet blev dock inställt på grund av yttre omständigheter. Styrelsen kallar nu båda projektledarna för informera och upplysa föreningen om vad som hände i ett eventuellt förebyggande syfte inför nästa års bal. Se bifogad fil. Bilaga 5 Beslutspunkt: Ändring ledord. Föredragande: Pedro Alves Under året 12/13 har styrelsen diskuterat runt ett ledmotiv för Föreningen i stort. Valet föll till slut på: gemenskap, professionalism och momentum. Dessa tre ord skulle utstrålas i allt vi gör. Under ett första försök implementera dessa tre ord i aktiva istället. Jag yrkar Bilaga 6 Beslutspunkt: Kick-out för 24Seven. Föredragande: Antonia Frey, Christine Gouldthorp & Pedro Alves Bakgrund Eftersom 24seven har gått så bra undrar projektgruppen om det kan få en kick-out som belöning för sitt arbete. Vi yrkar styrelsen beviljar projektgruppen för 24seven får ha en kick-out på föreningens bekostnad.

8 Bilaga 7 Diskussionspunkt: NESU HT Vi har blivit inbjudna av NESU (Nordiska Ekonomie Studerandes Union) delta vid en konferens i Vaasa, Finland den 4-10 November. De vill vi bjuder in våra studerande. Fråga diskutera: - Hur styrelsen förhåller sig till förslaget?

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #5 Onsdag 21/8 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric förklarade mötet öppnat 18.03.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 25/11 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric öppnar mötet 17.04.2 Val av sekreterare Johanna

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 22/8 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.33..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #9 Onsdag 17/10 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #14 Onsdag 3/12 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:38..2 Val av sekreterare

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.34..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #9 Måndag 20/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21:00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17.01..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #6 Torsdag 18/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.30 20.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17:33..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #18 Måndag 9/2 2015 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 21.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:01..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte ordinarie #2 - Bilagor Måndag 07/04/2014 Kl. 17.00 22.00, Gröjersalen Kräftriket..6 Bilaga 1 Rapportering av föreningens ekonomiska situation.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #20 Tisdag 15/02 2011 VIP-rummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00 Paus: kl. 19.41-19.50.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 17.02.2 Val

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet. Val av sekretera Styrelsemöte #1 Måndag 7/7 2008 Styrelserummet Smedjan Kl 18:05-21:57.1 Mötets öppnande Jakob Stuart öppnade mötet 18:05..2 Val av sekreterare

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529

Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529 Styrelsemöte Studentfiket Campus Norrköping Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529 Närvarande: Thomas Martinsson, Victor Ivarsson, Dan Helgesson, Niklas Wigertz, Martin Härnwall, Daniel

Läs mer

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-09-18 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt.

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt. Gjord av: Gustav Säfwenb erg, Hanna Kar lber g, Erik Lagerber g Mötesprotokoll Styrelsemöte, I-sektionen Tid: Tisdag den 28 augusti 212 klockan 12. Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Marcus Witting,,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002 GEOS Protokoll, möte 23:e januari 2002 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden från institutionsstyrelsen och andra instanser

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 7 2015-03-05 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e mars 2015, klockan 16.30. Styrelserummet, Department of Peace and

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer