Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:"

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse till Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson ( 11-14) Vid protokollet: Kajsa Holmberg Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista Presentationsrunda 1 Emma Spak förklarade sammanträdet öppnat. - Att fastställa föredragningslistan enligt nedan. 2 Styrelsen diskuterade sina personliga förväntningar på styrelsearbetet. Granskning och fastställande av protokoll från SYLF:s styrelses telefonmöte Inbjudningar a) Paneldebatt på patientsäkerhetskonferensen 24/9 Remisser a) Rätt information på rätt plats i rätt tid 3 - Att bordlägga ärendet till nästa möte. 4 - Att låta Emma Spak representera SYLF i aktiviteten. b) Läkemedel för särskilda behov Diarieförda rapporter 5 - Att uppdra åt Sara Lei att besvara remissen med Jonas Ålebring som bollplank. - Att utkast på svar ska vara Kajsa Holmberg tillhanda senast 29/9 för diskussion på nästa styrelsemöte. - Att uppdra åt Pär Näverskog att besvara remissen med Sara Lei som bollplank. - Att utkast på svar ska vara styrelsen tillhanda senast 30/9. Styrelsen presenterade sina återkommande uppdrag i delegationer, arbetsgrupper och råd. 6

2 Genomgång av SYLF:s verksamhetsplan Besök av Richard Kiw, Coin 7-11 Styrelsen diskuterade, mål för mål, hur arbetet med SYLF:s långsiktiga och kortsiktiga verksamhetsmål ska fortgå. 12 Styrelsen besöktes av Richard Kiw från Coin, som informerade styrelsen om upphandlingen av SYLF:s kapitalförvaltning. 13 Diskussion kring SYLF:s kapitalförvaltning SYLF:s budget Styrelsen diskuterade upphandlingen av SYLF:s kapitalförvaltning. 14 a) Genomgång av SYLF:s budget Styrelsen informerades om SYLF:s budget. b) Budgetuppföljning Styrelsen tog del av budgetuppföljningen, varpå den lades till handlingarna. Genomgång av SYLF:s verksamhetsplan , forts. Utvärdering av Almedalen och Pride Styrelsen fortsatte diskutera arbetet med SYLF:s verksamhetsmål. a) Almedalen Styrelsen utvärderade Almedalsdeltagandet. Almedalsdeltagandet uppfattas som framgångsrikt och styrelsen planerar för motsvarande deltagande under Almedalsveckan Att uppdra åt Ann Abrahamsson att boka seminarielokal lunchtid 30/6 (alternativt 29/6 eller 1/7) 2015, att boka samma mingellokal som i år för kvällen 2/7 2015, att inventera pris och tillgänglighet på hotell, samt vid merkostnad/bristande tillgänglighet boka årets lägenhet för boende b) Pride Styrelsen utvärderade närvaron på Pride. Deltagandet uppfattas som positivt. Genomgång av SYLF:s verksamhetsplan för , forts. Sammanfattning och prioritering av verksamhetsplanen Policydokument - Att minst bibehålla årets nivå av närvaro (2 förtroendevalda 2 dagar). 21 Styrelsen fortsatte diskutera, mål för mål, hur arbetet med SYLF:s långsiktiga och kortsiktiga verksamhetsmål ska fortgå. 22 Styrelsen sammanställde en praktisk prioritering över den fortsatta verksamheten under verksamhetsåret 2014/ Att under verksamhetsåret fokusera särskilt på SYLF:s interna organisation och utveckling samt att förbereda denna satsning i samband med repskapet Att uppdra åt Pär Näverskog och Joanna Ahlkvist att ta fram ett underlag för det fortsatta arbetet med en kommunikationsstrategi för SYLF. 23

3 a) AT-policy b) AT-kontrakt c) ST-policy d) ST-kontrakt e) Ledarskapspolicy f) Forskningspolicy g) Handledningspolicy h) Policy för åtal av läkare i tjänsten Styrelsens styrdokument - Att uppdra åt David Svaninger att revidera AT-policyn till vinterinternatet, med hänsyn till ST-policyn. - Att fastställa AT-kontraktet utan ändringar. - Att uppdra åt Emma Spak att revidera ST-policyn till vinterinternatet, utifrån den nya ST-föreskriften förutsatt att denna färdigställs enligt plan, samt med hänsyn till AT-policyn. - Att uppdra åt Emma Spak att revidera ST-kontraktet till vinterinternatet, utifrån den nya ST-föreskriften förutsatt att denna färdigställs enligt plan. - Att fastställa ledarskapspolicyn utan ändringar. - Att uppdra åt Emma Spak att revidera forskningspolicyn till vinterinternatet. - Att uppdra åt David Svaninger att revidera handledningspolicyn till nästa styrelsemöte. a) Resereglemente b) Arvodesreglemente c) Arbetsordning för SYLF:s styrelse d) Regler och anvisningar för SYLF:s styrelse - Att ersätta policyn med hemsidesinformation om SYLF:s politiska ståndpunkt gällande åtal av läkare i tjänsten och vidare referens till SLF:s information om praktiska juridiska frågor, samt att uppdra åt Jonas Ålebring att sammanställa den nya hemsidesinformationen Att utarbeta en proposition i enlighet med förslaget efter förankring och eventuella justeringar efter diskussion på representantskapet. - Att ej föreslå någon ändring i arvodesreglementet. - Att fastställa arbetsordningen enligt föreslagna ändringar. e) Attest- och delegationsordning f) Stadga - Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. - Att uppdra åt Emma Spak att i samråd med Ann Abrahamsson och Inga-Maj Juselius revidera attest- och delegationsordningen till styrelsens novembermöte. - Att uppdra åt Emma Spak och Pär Näverskog att vidare utreda frågorna om regionala samarbeten, associerat medlemskap samt chefredaktörens roll och presentera förslag på ev. stadgeändringar till vinterinternatet.

4 g) Alkoholpolicy - Att fastställa alkoholpolicyn. h) Arkivplan i) Historik j) Start-kit k) Förvaltningspolicy Foldrar Profilprodukter - Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte, samt uppdra åt Ann Abrahamsson att till dess förbereda ett revisionsförslag med spårade ändringar. - Att uppdra åt Emma Spak och Pär Näverskog att, i mån av tid, kontakta tidigare ordförande för kommentarer om deras verksamhetstid till historiken. - Att fastställa start-kitet samt uppdra åt Kajsa Holmberg att inkludera dokumenten i förteckningen över SYLF:s styrdokument. - Att Start-kitet ska presenteras på representantskapet. - Att fastslå förvaltningspolicyn Att, på kort sikt, uppdra åt David Svaninger och Sara Lei att stämma av folderbeståndet med Ann Abrahamsson för att säkerställa att befintliga foldrar finns tillgängliga. - Att, om möjligt, byta ut ansiktsbilderna samt uppdatera foldrarna i enlighet med SYLF:s grafiska profil och hemsidans nya struktur inför omtryckning av det befintliga folderutbudet. - Att, på lång sikt, inkludera SYLF:s folderutbud som en del i arbetet med SYLF:s kommunikationsstrategi 26 - Att uppdra åt David Svaninger och Sara Lei att på representantskapet leda diskussion med lokalavdelningarna om utbudet av profilprodukter 27 FSL 2014 Styrelsen stämde av deltagandet på FSL Möteskalendarium 2015 Representantskap 7-8 oktober 28 - Att avvakta framtagandet av SYLF:s kalendarium 2015 till dess att SLF har fastställt sitt kalendarium för Att diskutera kalendariet för 2015 mejlledes innan nästa styrelsemöte. - Att kalendariet för 2015 utöver 2-dagars introduktionskursen för nyvalda lokalaktiva i februari ska innehålla en 1-dagars introduktionskurs för lokalaktiva under hösten Att uppdra åt Emma Spak och Kajsa Holmberg att ta fram ett förslag på dagordning. - Att uppdra åt Kajsa Holmberg att tillfråga potentiella mötesordförande i enlighet med styrelsens diskussion. - Att, efter avstämning med lokalavdelningarna, tidigarelägga mötesstarten den 7e oktober.

5 Beslut kring SYLF:s kapitalförvaltning Praktiskt kring styrelsens arbetsformer - Att uppdra åt Ann Abrahamsson att beställa usb-stickor med SYLF-logga åt mötesdeltagarna. Usb-stickorna ska innehålla start-kitet Att uppdra åt Emma Spak och Ann Abrahamsson att möta representanter för Öhman och SEB för vidare diskussion om deras anbud på förvaltningen av SYLF:s innehav av svenska och utländska aktier. - Att återuppta ärendet på nästa styrelsemöte. 31 a) Arbetsformer Styrelsen diskuterade sina arbetsformer. b) Utvärdering av beslutslogg Styrelsen utvärderade användandet av beslutslogg. Styrelsen beslutade: Övriga frågor - Att avsluta användandet av beslutslogg i sin nuvarande form till förmån för återkommande beslutsuppföljning på dagordning. a) Extra redaktörsdag Styrelsen diskuterade möjligheten att bevilja ersättning för en extra redaktörsdag i samband med ML3. Ordförande tydliggjorde att de dagar som är kopplade till ML2 tillfaller Chefredaktören medan den avgående Chefredaktören förväntas nyttja överlämningsdagarna till ML Att uppdra åt Ann Abrahamsson att kontrollera uttaget av redaktörsdagar för ML2 - Att Joanna Ahlkvist, om det föreligger ett fortsatt behov av ytterligare dagar får meddela styrelsen för förnyad diskussion och beslut kring detta. b) Medicinska riksstämman Styrelsen diskuterade SYLF:s deltagande vid Medicinska riksstämman. Utvärdering av sammanträdet och verksamhetsåret såhär långt Sammanträdets avslut - Att fortsätta diskussionen mejlledes. 33 Styrelsen utvärderade sammanträdet samt verksamhetsåret. 34 Emma Spak förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Vid protokollet: Emma Spak, mötesordförande Kajsa Holmberg, utredningssekreterare

6

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLFs styrelse 2010-01-20 21 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Sofia Rydgren Emma Spak Johan Zelano Mara Bybrant Martin Wohlin Emma Åberg (gäst) Vid protokollet: Joel Hellstrand

Läs mer

SHIF/SPKs styrdokument för verksamheten. Innehåll

SHIF/SPKs styrdokument för verksamheten. Innehåll SHIF/SPKs styrdokument för verksamheten Arbetsordning, instruktion till generalsekreteraren, attestinstruktion, firmateckning samt policy om medlemmarnas rätt till insyn. (Enligt beslut av FS 2014-08-31)

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby Styrelsen i bostadsrättsföreningen Vingen i Täby har för verksamhetsåret 2015-2016 antagit denna arbetsordning för styrelsearbetet. Arbetsordningen sammanfattar

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27 Tid och plats: Närvarande, beslutande Anmält förhinder Övriga Hotell Park Inn, Hotellgatan 11, Solna Lördag den 26 november

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 Plats: Telefonmöte Datum: 2006-10-18 Tid: 19.30 22.25 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer